Слово “інновація” походить від латинського “інноваре” (“відновлення”, “оновлення”)
Скачати 48.22 Kb.
НазваСлово “інновація” походить від латинського “інноваре” (“відновлення”, “оновлення”)
Дата конвертації09.03.2013
Розмір48.22 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
11. Інновація як економічна категорія

Саме слово “інновація” походить від латинського “інноваре” (“відновлення”, “оновлення”). Англійське слово та поняття “іnnovation” відповідає нашому ”введення нового” чи “введення новацій”. Тобто практичне використання новації з моменту її виробництва та розповсюдження у якості нових продуктів або послуг є нововведенням (інновацією). Під новацією розуміється новий порядок, новий звичай, новий метод, винахід, нове явище (відкриття).

В умовах ринкової економіки методологія системного опису інновацій ґрунтується на міжнародних стандартах. Базою для міжнародного зіставлення показників науки та техніки, аналізу їх організації та фінансування, науково-технічної політики слугує Керівництво Фраскаті “Пропонована стандартна практика для обстежень, досліджень та експериментальних розробок”. Перші рекомендації прийняті у м. Фраскаті (Італія) у 1963 р.

У межах організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) була створена група національних експертів, яка підготувала ці офіційні рекомендації за показниками науки і техніки. У зв’язку зі змінами в стратегії науково-технічної політики на національному та міжнародному рівнях; накопиченням практичного досвіду в країнах, що входять до ОЕСР; переглядом міжнародних статистичних стандартів – положення Керівництва Фраскаті періодично уточнюються. 5-та, остання, редакція цих положень прийнята в 1993 році.

Пропозиції ОЕСР щодо збирання даних у галузі технологічних інновацій були затверджені в Осло в 1992 р. та отримали назву “Керівництво Осло”. “Керівництво Осло” було прийнято країнами Північної Європи за сприяння Фонду розвитку промисловості як посібник для збирання даних про технологічні інновації, оскільки дослідження ОЕСР 20 проектів з проблем інноваційної діяльності, проведені в 1990 р., довели суттєві розбіжності в меті, методах, визначеннях основних понять інноваційної діяльності. “Керівництво Осло” розроблено лише стосовно технологічних інновацій та охоплює нові продукти та процеси, а також їх значні технологічні зміни.

Взагалі, у відповідності з міжнародними стандартами, під “інновацією” розуміється кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу, який використовується в практичній діяльності або у новому підході до соціальних послуг.

Слід зазначити, що коли австрійський економіст Й. Шумпетер у 1939 р. у роботі “Кон’юнктурні цикли” уперше вжив термін “Інновація”, то під інноваціями він розумів “зміни з метою впровадження та використання нових видів споживчих товарів, нових виробничих та транспортних засобів, ринків та форм організації у виробництві”.

Й. Шумпетер розглядав інновацію як нову науково-організаційну комбінацію виробничих чинників, створену підприємницьким духом; втілення наукового відкриття, технічного винаходу в новій технології або новому виді виробу; нову функцію виробництва, що означає іншу якість засобів виробництва, яка досягається не шляхом дрібного поліпшення старого устаткування чи наявної організаційної схеми, а через введення нових засобів виробництва чи систем його організації.

При цьому він розглядав інновації саме в динаміці, тобто як інноваційні процеси (виготовлення нового продукту, а не “новий продукт”; впровадження нового методу, а не “новий метод”; освоєння нового ринку; отримання нового джерела сировини; проведення реорганізації).

^ В сучасній літературі поширені два підходи щодо визначення поняття „інновація”:

 1. статичний, де інновація виступає як „інновація-продукт”, коли вона представляється як результат інноваційного процесу у вигляді нової техніки (продукції), технології, нового методу, що впроваджується на ринку;

 2. динамічний, де інновація виступає як „інновація-процес”, коли в динаміці розглядається процес, що охоплює дослідження, проектування, розроблення, організацію виробництва, комерціалізацію і поширення нових виробів, технологій, принципів замість існуючих.

На думку українських авторів Л.Антонюк, А.Поручника та В.Савчука залежно від об’єкта і предмета дослідження інновації можна розглядати:

 • як зміни (Й. Шумпетер, Ю.Яковець та інші);

 • як процес (Д.Тідд, Д.Бессант, К.Павітт, Б.Твісс, Б.Санто, українські економісти І.Школа, І.Будникевич, О.Лапко, Д.Черваньов, Л.Нейкова та ін.);

 • як результат (Х.Рігс, В.Хіппель, Р.Фатхутдінов, С.Покропивний).

^ Крім того, можна виділити два підходи до визначення інновацій: вузький і широкий:

 • Згідно з першим інновація ототожнюється з новою технікою, технологією, промисловим виробництвом (Б.Твісс, Б. Санто, Ю. Яковець, В.Хіппель, Х.Рігс та ін.).

 • У широкому розумінні інновації розглядаються як прибуткове використання ідей, винаходів у вигляді нових продуктів, послуг, організаційно-технічних і соціально-економічних рішень виробничого, фінансового, комерційного характеру (М.Портер, П.Друкер, Д.Тідд, Д.Бессант, К.Павітт, Ю.Морозов та ін.).

Інші українські автори – Н.Чухрай та Р.Патора виділяють такі трактування поняття „інновація”:

 1. етимологічне – П.Друкер: „інновація – мистецтво надання ресурсам нових можливостей для створення цінностей”;

 2. комерційне: Б.Твісс ототожнював нововведення з інновацією: „нововведення – застосування, тобто процес, у якому дослідження або ідея набувають економічного змісту; науково-технічні інновації – це матеріалізація нових ідей і знань, відкриттів, винаходів і науково-технічних розробок у процесі виробництва з метою їх комерційної реалізації для задоволення відповідних потреб споживачів на ринку;

 3. функціональне: інновація – це також зміна в процесах (старі товари виготовляються новими способами). Ю.Бажал: „Інновація як економічна категорія – нова функція виробництва”; це зміна технології виробництва; стрибок від старої виробничої функції до нової;

 4. статичне: Рекомендації Фраскаті (1993) та „Методика збирання даних щодо технологічних інновацій” (1992) в Осло: „інновація – це кінцевий результат інноваційної діяльності, що знайшов втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу, що використовується в практичній діяльності або в новому підході до соціальних послуг;

 5. процесне – О.Лапко: „інновація це „інноваційний процес”, інціювання, отже, інновація – комплексний процес, котрий включає в себе створення, розробку, доведення до комерційного використання і розповсюдження нового технологічного або якогось іншого рішення (новації), що задовольняє певну потребу;

 6. з точки зору конкурентної переваги – перше видання української економічної енциклопедії: „інновація – це новий підхід до конструювання виробництва, збуту товарів, завдяки якому інноватор та його компанія здобувають перевагу над конкурентами”.

Є всі підстави не протиставляти статистичний та динамічний підходи, а розглядати інновацію і як одиничний акт, і як процес, бо кожний підхід має свій сенс у розумінні сутності інновацій як особливого явища відтворювального процесу.

Отже, можна запропонувати таке визначення поняття „інновації”: це інструмент зміни матерії, визначений у часі, просторі і задіяних ресурсах, який не використовувався раніше до цього моменту в заданому просторовому вимірі.

Схожі:

Слово “інновація” походить від латинського “інноваре” (“відновлення”, “оновлення”) iconОздоровлення та відпочинок дітей девіантної поведінки та тих, що...
Слово «агресія» походить від латинського «agressio», що означає «напад». У психологічному словнику наведено таке визначення терміна;...
Слово “інновація” походить від латинського “інноваре” (“відновлення”, “оновлення”) icon1). Соціологія як наука. Предмет І метод соціології Термін «соціологія»...
«societas» (суспільство) та грецького «logos» (слово, вчення). Впровадив його до наукового вжитку у 30-х роках XIX ст французький...
Слово “інновація” походить від латинського “інноваре” (“відновлення”, “оновлення”) iconЗавдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з географії
Слово «океан» походить від грецького слова «океанос». Вкажіть, що означає це слово: а болото; б море; в озеро; г ріка
Слово “інновація” походить від латинського “інноваре” (“відновлення”, “оновлення”) iconВірш походить від латинського versus
Наприклад, ліричні твори, як правило, пишуть віршами, а романи, повісті, оповідання — прозою. Вибір автором форми мови (прозової...
Слово “інновація” походить від латинського “інноваре” (“відновлення”, “оновлення”) iconУ діалоговому вікні, що з'явилося, вибрати New-fail І натиснути Enter;...
Походить від латинського слова «informatio», яке має декілька значень: роз'яснення; виклад фактів, подій; витлумачення; представлення,...
Слово “інновація” походить від латинського “інноваре” (“відновлення”, “оновлення”) iconПлан Виникнення Уільям Міллер Єлена Уайт Організація І чисельність
Христа, дотримує сьомий день тижня (суботу) як день спокою І відпочинку, у виконання божественної заповіді (Ісх 20: 8-11). Назва...
Слово “інновація” походить від латинського “інноваре” (“відновлення”, “оновлення”) iconПсихологічні особливості дітей деяких категорій дезадаптованості Гіперактивні діти
«Гіпер» (від грецьк hyper– «над», «зверху») – складова частина складних слів, що вказує на перевищення норми. Слово «активний» прийшло...
Слово “інновація” походить від латинського “інноваре” (“відновлення”, “оновлення”) icon2. Основне питання філософії та його місце в предметі філософії
Першим запровадив цю назву давньогрецький вчений Піфагор (друга половина 6 ст початок 5 ст до н е.). Слово “філософія” походить від...
Слово “інновація” походить від латинського “інноваре” (“відновлення”, “оновлення”) iconРеферату
Термін «культура» латинського походження І спочатку означав обробіток грунту, її обробку. Надалі слово «культура» набуло узагальнене...
Слово “інновація” походить від латинського “інноваре” (“відновлення”, “оновлення”) iconЯкі етапи містить поняття „інновація” як процес?
Хто з науковців в залежності від об’єкта І предмета дослідження розглядав інновації як процес?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка