Розділ Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Скачати 44.82 Kb.
НазваРозділ Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Дата конвертації10.03.2013
Розмір44.82 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
Зміст
Вступ………………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємства…………5

1.1. Сутність та значення зовнішньоекономічної діяльності, її об’єкти та суб’єкти ………………………………………………………………….5

1.2. Структура та процесс планування стратегії фірми на зовнішньому ринку…………………………………………………………………….10

1.3. Контракт у зовнішньоекономічній діяльності……………………….16

Розділ 2. Організація зовнішньоекономічної діяльності ТзОВ «Парфуми для тебе»……………………………………………………………………..31

2.1. Загальна характеристика економічної діяльності підприємства ТзОВ «Парфуми для тебе»………………………......………………………..31

2.2. Аналіз та оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності ТзОВ «Парфуми для тебе»……………………...……………………..33

Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства……………………………………………………………42

Висновки……………………………………………………………………………47

Список літератури…………………………………………………………………50


Вступ
Повноцінне функціонування економіки жодної країни не може відбуватися без розвинутої системи зовнішньоекономічних зв'яз­ків. Включення національної економіки в систему світових гос­подарських процесів позитивно впливає на розвиток економіки країни, сприяє підвищенню технічного рівня виробництва, раціо­нальному використанню природно-сировинних ресурсів, ліквіда­ції дефіциту окремих товарів, а відтак і підвищенню рівня життя населення.

Зовнішньоекономічна діяльність — це заснована на взаємо­вигідних економічних відносинах діяльність у галузі міжнарод­ної торгівлі, руху капіталів, міграції робочої сили, передачі тех­нологій. У всіх країнах, а особливо в країнах із перехідною економікою, де сталася широка лібералізація зовнішньоеконо­мічної діяльності, її державне регулювання є об'єктивною необ­хідністю. Таке регулювання спрямоване на забезпечення захис­ту інтересів країни та суб'єктів її зовнішньоекономічної діяль­ності, створення для останніх рівних можливостей розвивати всі види підприємницької діяльності та напрями використання до­ходів і здійснення інвестицій, на розвиток конкуренції та лікві­дацію монополізму.

Актуальність даної теми полягає в тому, що зовнішньоекономічна діяльність завжди була і залишається важливою складовою суспільного розвитку України, незважаючи на зміни в політичній ситуації, економічній кон'юнктурі та правовому середовищі країни, а зовнішшньоекономічна діяльність підприємства залишається недостатньо висвітленою в літературі.

Роль її посилюється, з часу набуття незалежності українською державою, яка намагається зайняти гідне місце в міжнародних економічних інтеграційних процесах. За таких умов, входження кожної країни у наступне тисячоліття вимагає проведення відповідних політичних, економічних та соціальних реформ, які стануть у майбутньому запорукою плідного співробітництва у міжнародному масштабі.

Новий етап входження у світове господарство вимагає істотних зусиль як від окремих підприємств, так і від держави в цілому, від чого, зрештою, буде залежати не тільки динаміка зовнішньої торгівлі, а насамперед, можливість подальшого економічного та соціального розвитку держави як органічної підсистеми світової економіки.

На шляху інтеграції України в європейські й міжнародні структури, допущено чимало прикрих прорахунків. Без сумніву, є об'єктивні причини цього, проте зрозуміло одне - відсутність, особливо в регіонах, висококваліфікованих фахівців із зовнішньоекономічної діяльності перешкоджає просуванню нашої країни до цивілізованого співтовариства.

Останнім часом, ця проблема є досить відчутною, що пояснюється новими ринковими вимогами фахової спеціалізації та досвіду управління зовнішньоекономічною діяльністю у сучасних умовах.

Органи державного управління, що здійснюють свої функції на макрорівні, можна поділити на загальнодержавні та територіа­льні. Загальнодержавні структури регулюють діяльність усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності та територіального розміщення. До них належать Вер­ховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Національний банк, Державний митний комітет, Антимонопольний комітет.

Мета курсової роботи – розглянути організацію зовнішньоекономічної діяльності підприємства, на прикладі київського ТзОВ «Парфуми для тебе», зробити висновки щодо напрямків підвищення ЗЕД підприємства.

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

- розкрити сутність та значення зовнішньоекономічної діяльності, її об’єкти та суб’єкти;

- дати характеристику структурі та процесу планування стратегії фірми на зовнішньому ринку;

- розглянути вимоги до контракту у зовнішньоекономічній діяльності;

- зробити оцінку і аналіз ЗЕД ТзОВ «Парфуми для тебе»;

- визначити шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності даного підприємства.

Список літератури


 1. Закон України "Про господарські товариства".

 2. Закон України "Про підприємства".

 3. Закон України "Про підприємництво"

 4. Закон України "Про власність"

 5. 5.Закон України "Про положення, та форму зовнішньоекономічного контракту".

 6. Закон України "Про положення та форму розрахунків".

 7. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

 8. Акопова Е.С. Мировая экономика и международные отношения.- Ростов-на-Дону, 2001.

 9. Балабанов И. Т. Внешнеэкономические связи: Учеб, пособие для вузов. - 2е изд., перераб. и доп. - М., 2001.

 10. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии. - М., 1996.

 11. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник / Г. Д. Гордеев, Л. Я. Иванова, С. К. Казанцев и др. / Под ред. Л. Е. Стровского. - М., 1996.

 12. Внешнеторговые сделки / Составитель И. С. Гринько. - Сумы, 1999.

 13. Внешнеторговые документы: контракты, соглашения, транспортные документы, финансовая отчетность. - К., 1998.

 14. Дэвис Филипп. Создай себе имидж. - М., 1998.

 15. Дегтярева О. И., Полянова Т. Н., Саркисов С. В. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. пособие. - М., 1999.

 16. Зовнішня торгівля: проблеми і перспективи / За ред

Схожі:

Розділ Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємства icon1. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності як фактор
Згідно із Законом України «Про підприємства в Україні» підприємства мають право самостійно здійснювати зовніш­ньоекономічну діяльність,...
Розділ Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємства iconРозділ 1 дебіторська та кредиторська заборгованість як основні фактори діяльності підприємства
Розділ 1 Теоретичні аспекти та основи функціонування дебіторської заборгованості підприємства
Розділ Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємства iconОснови зовнішньоекономічної діяльності
На основі нормативно-правових документів викладено засади регулювання, організації І здійснення зовнішньоекономічної діяльності в...
Розділ Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємства iconРозділ І. Загальна оцінка стану діяльності підприємства
Стан діяльності підприємства ват „Галактон” можна охарактеризувати за наступними показниками
Розділ Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємства iconДипломна робота
Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі тов”транс-зафт”
Розділ Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємства icon„Планування виробництва продукції підприємства”
Розділ Характеристика господарської діяльності підприємства тов „Компанія „Хімпрогрес”” 24
Розділ Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємства icon1 Підходи до прийняття рішень І фактори, що впливають
Розділ Вдосконалення процесу прийняття управлінських рішень у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності
Розділ Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємства iconРозділ Митно-тарифне регулювання
У цілому це забезпечується стимулюванням або обмеженнями імпорту та експорту товарів. Тут головним інструментом здійснення такої...
Розділ Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємства icon1. Сутність та значення реклами у діяльності підприємства
Світова практика ринкової діяльності доводить, що реклама стає органічною складовою системи маркетингових комунікацій І її роль постійно...
Розділ Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємства iconВступ
Розділ ІІІ. Особливості державно-правового регулювання окремих видів рекламної діяльності в україні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка