Україна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Скачати 143.38 Kb.
НазваУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Дата конвертації11.03.2013
Розмір143.38 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы

- -
УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Від 15.07.09 м. Вознесенськ № 275-р
Про формування проекту районного бюджету на 2010 рік
Відповідно до статей 2 ,18. Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та статей 19, 75 Бюджетного Кодексу України , з метою забезпечення реальних показників районного бюджету в умовах фінансово – економічної кризи , здійснення заходів щодо підвищення результативності бюджетних видатків , делегованих державою, та виконання районних програм з урахуванням пріоритетності їх спрямування та відповідальності розпорядників бюджетних коштів за досягнення встановлених цілей , забезпечення формування реальних проектів місцевих бюджетів району на 2010 рік та якісного складання проекту районного бюджету Вознесенського району на 2010 рік :
1.Доручити управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та запропонувати сільським, селищному головам:
1.1.Покласти в основу формування проекту районного , сільських та селищного бюджетів району на 2010 рік напрями бюджетної політики , визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 року № 151 “ Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2010 рік ( Бюджетної декларації ) “ , прогнозні макропоказники соціального та економічного розвитку району на 2010 рік та врахувати, що основними завданнями бюджетної політики є :
1.1.1. Забезпечення реальної збалансованості та стійкості бюджетної системи в умовах фінансово – економічної кризи .
1.1.2. Забезпечення оптимальності витрачання бюджетних коштів шляхом :

проведення інвентаризації та визначення головними розпорядниками бюджетних коштів пріоритетних призначень за видатками у відповідних галузях з метою концентрації ресурсів бюджету на здійснення першочергових антикризових заходів ;

поступового переходу до розподілу коштів за принципом оплати наданих послуг ( виконаних робіт ) , а не за принципом утримання ;

посилення контролю за пріоритетним спрямуванням інвестиційних ресурсів на реалізацію соціальних та інфраструктурних проектів , з метою підвищення інвестиційної привабливості та інноваційного розвитку у пріоритетних галузях економіки та недопущення неефективного використання бюджетних коштів .
1.1.3. Забезпечення досягнутого рівня соціальних стандартів завдяки :

узгодженості між збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу ( тарифної ставки ) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки відповідно до індексу інфляції ( індексу споживчих цін ) та підвищення продуктивності праці ;

посилення адресності надання пільг , житлових субсидій, а також надання пільг, компенсацій і державної допомоги лише малозабезпеченим верствам населення;

продовження залучення безробітних, які отримують допомогу по безробіттю до громадських робіт.
1.1.4. Підвищення відповідальності розпорядників бюджетних коштів за досягнення встановлених цілей, зокрема за :

поліпшення якості надання соціальних послуг населенню;

забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню;

підвищення якості надання освітніх послуг ; розвитку фізичної культури та спорту, відродження культури та духовності..
1.1.5. Стимулювання енергозбереження ( запровадження приладового обліку електроенергії, природного газу, теплової енергії, холодної та гарячої води ).
Основними факторами макроекономічної стабільності та поступового економічного зростання в районі є посилення інноваційної спрямованості розвитку промисловості, створення сприятливих умов для розвитку реального сектора економіки , реформування системи житлово – комунального обслуговування ( тепло -, водопостачання, водовідведення тощо ) з метою забезпечення беззбиткової діяльності підприємств житлово – комунального господарства та надання якісних послуг, застосування методів заохочувального регулювання тарифів на житлово – комунальні послуги, спрямованих на ресурсозбереження під час виробництва продукції і надання послуг, стабільна бюджетна політика та жорстка фінансова дисципліна.
1.2. Забезпечити організацію роботи щодо прийняття спільних рішень на передачу частини видатків на виконання делегованих повноважень з одного рівня бюджету іншому, або на передачу видатків на виконання власних повноважень відповідних бюджетів 2010 року та укладання угод в терміни, визначені бюджетним законодавством.
2. Управлінню економіки райдержадміністрації (Калині) :
2.1. За участю інших структурних підрозділів райдержадміністрації розробити макропоказники економічного і соціального розвитку району на 2010 рік у розрізі основних галузей економіки з деталізацією показників , їх впливу на показники проекту районного бюджету та інших місцевих бюджетів району, визначити перелік інвестиційних програм району, розрахунку обсягу державних централізованих капітальних вкладень та бюджету розвитку районного бюджету , визначитися з переліком першочергових об’єктів, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок субвенцій з державного , обласного бюджету, бюджетних програм районного бюджету і надати їх до 1 серпня 2009 року фінансовому управлінню райдержадміністрації (Тімотіній) для включення в розрахункові показники місцевих бюджетів району
2.2. З метою розроблення та впровадження механізму спрямування надходжень від приватизації комунального майна, у т ому числі викупу орендарем поліпшеного орендованого майна за рахунок власних коштів ,у першу чергу на здійснення інвестицій у сферу енергозбереження та формування бюджету розвитку районного бюджету на 2010 рік, здійснити прогнозні розрахунки обсягу надходжень до районного бюджету від приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вознесенського району і надати їх фінансовому управлінню райдержадміністрації ( Тімотіній ) до 15 серпня 2009 року.
2.3. Забезпечити прозорість приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вознесенського району шляхом застосування механізму продажу активів комунальної власності району тільки на відкритих конкурсах та аукціонах відповідно до законодавства, проведення конкурсів щодо надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вознесенського району.
3. Запропонувати державній податковій інспекції у Вознесенському районі (Манжєлєй ) підготувати та надати фінансовому управлінню райдержадміністрації (Тімотіній) до 1 серпня 2009 року:

- інформацію за перше півріччя поточного року про суми податкових соціальних пільг та податкового кредиту по податку з доходів фізичних осіб у розрізі адміністративно – територіальних одиниць ;

- обраховані розміри можливих втрат місцевих бюджетів району 2010 року внаслідок надання державою податкових пільг по платі за землю;

- інформацію щодо втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок списання податковими органами заборгованості суб’єктів господарювання згідно зі статтями 14 та 18 Закону України “ Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами “.;

- обрахунки в розрізі селищ і сіл району щодо : кількості платників місцевих податків і зборів , єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб та фіксованого податку на доходи фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи; прогнозних надходжень у 2010 році та очікуваних втрат , як наслідок припинення підприємницької діяльності в умовах впливу фінансово – економічної кризи.
4. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації ( Верлану ) , з метою визначення фінансового ресурсу , поліпшення інвестиційного клімату , що стосується захисту та залучення інвестицій, і відповідно формування бюджету розвитку районного бюджету на 2010 рік до 1 серпня 2009 року надати фінансовому управлінню райдержадміністрації ( Тімотіній ) уточнену інформацію про обсяги заборгованості та стан розрахунків підприємств за надану у минулі роки фінансову допомогу на зворотній основі в розрізі позичальників і видів заборгованості.
5. Управлінням та відділам райдержадміністрації :
5.1. Запровадити постійний моніторинг виконання та системи оцінки результативності , ефективності, прозорості використання бюджетних коштів і при необхідності провести упорядкування системи бюджетних установ з метою надання якісних послуг громадянам,

підвищення ефективності використання бюджетних коштів, створити умови, за яких кожен розпорядник бюджетних коштів повинен не тільки витрачати бюджетні кошти , а й забезпечити результативність своєї діяльності , тобто удосконалювати систему надання послуг за професійною ознакою, відповідати за якість їх надання населенню , зокрема медичних , освітянських, культурних , житлово – комунальних тощо .
5.2. Формування прогнозних показників видатків на 2010 рік в цілому по району та в розрізі місцевих бюджетів району проводити в тісному контакті з відповідними відділами облдержадміністрації , узгоджувати та захищати їх, вирішувати неузгоджені питання щодо забезпеченості фінансовим ресурсом галузей 2010 року , які виникають при застосуванні формульного розрахунку , виходячи з аналізу застосування запропонованого механізму 2009 року ; упорядкування видаткових повноважень місцевих бюджетів.
5.3. Врахувати на 2010 рік такий перелік захищених статей видатків загального фонду : оплата праці працівників бюджетних установ ; нарахування на заробітну плату ; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ; забезпечення продуктами харчування ; оплата комунальних послуг та енергоносіїв ; поточні трансферти населенню ; поточні трансферти місцевим бюджетам. Поряд із соціально спрямованими видатками споживання нарощувати обсяги видатків розвитку.
6. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Тімотіній) забезпечити виконання цілей та шляхів дотримання головного завдання бюджетної політики – безумовного збалансування бюджету для створення умов подальшого розвитку у середньостроковій перспективі , стійкості бюджетної системи , порядку формування районного бюджету на 2010 рік згідно з нормами Бюджетного кодексу України, податковим законодавством та іншими нормативно – правовими актами, що стосуються бюджету 2010 року, підготувати та подати на розгляд районної ради проект рішення районної ради “Про районний бюджет Вознесенського району на 2010 рік”.
7. Рекомендувати селищному, сільським головам спільно з державною податковою інспекцією у Вознесенському районі обрахувати обсяги очікуваних випадаючих доходів місцевих бюджетів у 2010 році та до 15 серпня 2009 року надати фінансовому управлінню райдержадміністрації ( Тімотіній ) інформацію з обґрунтованими розрахунками та поясненнями.

Взяти до відома , що проекти місцевих бюджетів району на 2010 рік не повинні містити статей , які обмежують надходження доходів до місцевих бюджетів.
8. Учасникам бюджетного процесу забезпечити виконання бюджетних зобов’язань та платежів з бюджету , визначених Бюджетним кодексом України та іншими нормативно – правовими актами.
9. Взяти до відома, що розроблення районних цільових програм може ініціюватися лише за умови наявності реальних можливостей ресурсного забезпечення їх виконання. Планування видатків на бюджетні районні програми, не пов’язаних з утриманням бюджетних установ , здійснюється виключно за наявності затверджених районних цільових програм у відповідних галузях.

10. Затвердити бюджетний календар з підготовки проекту районного бюджету на 2010 рік. (додається)
11. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови

райдержадміністрації П.А. Стажилов

Затверджено розпорядженням першого

заступника голови райдержадміністрації

Від 15.07.09 №_ 275-р

Бюджетний календар з підготовки проекту районного бюджету на 2010рік.  1. Фінансовому управління райдержадміністрації( Тімотіній) забезпечити :


1.1. Складання попереднього прогнозу доходів і видатків районного бюджету на наступний рік по загальному фонду бюджету та бюджету розвитку.

До 15 серпня 2009 року
1.2. Проведення організаційної роботи щодо аналізу розрахункових показників обсягів доходів і видатків місцевих бюджетів району, визначених Міністерством фінансів України на 2010 рік .

До 15 серпня 2009 року.
1.3. Проведення семінару з планово – бухгалтерськими працівниками головних розпорядників коштів районного бюджету та сільських , селищної рад щодо розрахунків дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів , додержання основних вимог при складанні бюджетного запиту головними розпорядниками коштів відповідного бюджету на 2010 рік.
До 1 жовтня 2009 року
1.4. Розроблення та доведення розрахункових обсягів видатків на 2010 рік, визначених Міністерством фінансів України , до головних розпорядників коштів районного бюджету, визначення пріоритетних напрямів та удосконалення структури бюджетних видатків на галузі: охорони здоров’я , освіти і науки , культури та мистецтва, соціального захисту та соціального забезпечення населення , культури та мистецтв, фізкультури і спорту тощо.
У двотижневий строк після отримання

граничних обсягів від Міністерства

фінансів України .
1.5. Підготовку та узгодження пропозицій щодо проекту районного бюджету на 2010 рік на підставі бюджетних запитів головних розпорядників коштів районного бюджету та пояснень до них, з урахуванням фінансового ресурсу районного бюджету.
До 30 жовтня 2009 року.
1.6. Проведення формування плану надходжень до районного бюджету за джерелами та обсягами видатків у розрізі головних розпорядниках коштів районного бюджету за кодами функціональної та економічної класифікації.

До 20 листопада 2009 року
1.7 .Підготовка та подання на розгляд голові райдержадміністрації проекту рішення районної ради про районний бюджет на 2010 рік, пояснювальної записки до проекту рішення, інформації про хід виконання районного бюджету 2009 року.
У тижневий строк після отримання показників, ухвалених Законом України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” у другому читанні .
1.8. Розгляд та схвалення проекту рішення районної ради про районний бюджет Вознесенського району на 2010 рік.

До 20 грудня 2009 року
1.9. Подання проекту рішення районної ради про районний бюджет Вознесенського району

на 2010 рік на розгляд сесії районної ради та постійних комісій районної ради .
До 25 грудня 2009 року

.

1.10. Доведення обсягу бюджетних призначень до головних розпорядників коштів

.
Упродовж тижня після затвердження районною радою річних призначень на

2010 рік.
2.Управлінню економіки райдержадміністрації (Калині) забезпечити :
2.1. Підготовку та подання на розгляд районної ради проекту рішення районної ради щодо соціально-економічного розвитку Вознесенського району на 2010 рік.
У строки , встановлені для затвердження проекту рішення “Про районний бюджет Вознесенського району на 2010 рік”
2.2. Узгодження з фінансовим управлінням райдержадміністрації , відділом містобудування, архітектури, ЖКГ, розвитку структури райдержадміністрації , головним управлінням економіки облдержадміністрації , головним управлінням будівництва, архітектури, житлово - комунального господарства облдержадміністрації питання щодо проведення розрахунків для розподілу інвестиційних субвенцій з державного бюджету. Подання переліку об’єктів на узгодження до районної ради .
До 1 жовтня 2009 року.
2.3. Визначення узгодженого переліку першочергових об’єктів , фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету, субвенцій з державного, обласного та районного бюджетів, бюджетних програм і подання їх фінансовому управлінню райдержадміністрації ( Тімотіній ) для включення в розрахункові показники місцевих бюджетів району..

До 10 серпня 2009 року.
^ 3. Відділу містобудування , архітектури, ЖКГ, розвитку структури ( Кравченко ) забезпечити :
3.1. Визначення заходів та обсягів спрямування коштів на скорочення енергоспоживання та впровадження енергозберігаючих технологій, розвитку нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії на 2010 рік та надання їх до фінансового управління райдержадміністрації.
До 1 жовтня 2009 року.
^ 4. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації ( Верлану ) :
4.1. Подання фінансовому управлінню райдержадміністрації таких показників :

інформації про стан розрахунків підприємств за отриману в минулі роки фінансову підтримку з обласного бюджету та обсяги заборгованості, які очікуються за станом на 1 січня 2010 року в розрізі суб’єктів господарювання та адміністративно- територіальних одиниць.
До 1 серпня 2009 року.
напрямів робіт та переліку об’єктів з охорони земель , які будуть виконуватися за рахунок коштів , що надходять до районного бюджету у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

До 1 серпня 2009 року .
^ 5.Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації ( Спасенко )

з метою приведення у відповідність до бюджетного законодавства порядку планування видатків на утримання відділень соціальної допомоги на дому ( територіальних центрів ) – вивчення питання щодо удосконалення структури управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації , за результатами внести пропозиції до головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.
До 1 серпня 2009 року.
^ 6.Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити :
6.1. Надання фінансовому управління райдержадміністрації ( Тімотіній ) розрахунків видатків споживання на утримання установ, розпорядників коштів нижчого рівня , одержувачів коштів , що фінансуються з районного бюджету, врахованих у 2009 році при розподілу обсягу між бюджетних трансфертів між державним і районним бюджетами, та видатків розвитку з урахуванням здійснення антикризових заходів, централізованих видатків головних розпорядників коштів районного бюджету.

До 20 липня 2009 року.
6.2. Складення бюджетних запитів та подання до фінансового управління райдержадміністрації обґрунтованих розрахунків обсягів видатків , власних надходжень ( спеціальний фонд ) на 2010 рік.
У двотижневий термін після

отримання граничних обсягів від

фінансового управління райдержадміністрації.
6.3.Надання обґрунтованих пропозицій з необхідними критеріями щодо удосконалення Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами , які застосовуватимуться при розрахунку обсягів видатків, що враховуються при визначенні дотації вирівнювання ( вилучення ) місцевими бюджетами району , та впорядкування видаткових повноважень місцевих бюджетів до фінансового управління райдержадміністрації.

До 1 серпня .2009 року

6.4. Підготовку необхідних розрахунків цільових видатків та видатків, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів, надання їх до головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, фінансового управління райдержадміністрації :
6.4.1. Відділу освіти райдержадміністрації ( Бакумі ) на комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів району, на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості.
6.4.2. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації ( Спасенко )

для надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово - комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу, інших видів пільг, на виплату допомоги сім’ям з дітьми , малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства , дітям – інвалідам та інших видів соціальної допомоги окремим категоріям громадян , виходячи із контингенту пільговиків, у розрізі адміністративно – територіальних одиниць району, для виплати державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування , грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

До 1 серпня 2009 року.

6.5. Разом із бюджетними запитами подання до фінансового управління райдержадміністрації :

- пропозицій про внесення змін до актів , якими передбачено виділення коштів з місцевих бюджетів і не забезпечено фінансовим ресурсом на 2010 рік , виходячи з граничних обсягів видатків ;

- переліку державних і регіональних програм, з урахуванням проведення оптимізації їх кількості , виходячи з регіональних пріоритетів та необхідності забезпечення фінансовими ресурсами виконання основних цілей і завдань діяльності головного розпорядника бюджетних коштів та в межах граничних обсягів , доведених фінансовим управлінням райдержадміністрації;

- даних про ліміти споживання енергоносіїв у вартісних та фізичних обсягах у розрізі підвідомчих установ , організацій;

- пояснювальної записки з чітким обґрунтуванням розподілу видатків у розрізі бюджетних установ , заходів та по суті видатків, у т. ч. капітальних видатків із визначенням робіт, товарів, обладнання.

Схожі:

Україна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Про посилення соціального діалогу та підтримку профспілкового руху в Вознесенському районі
Україна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Про посилення пожежної та техногенної безпеки в районі у пожежонебезпечний період 2011 року
Україна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Утворити в районі місцеві галузеві ради підприємців, та затвердити їх склад (додається ), а саме
Україна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
...
Україна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Про створення оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації пов’язаної з погіршенням погодних умов на території Вознесенського...
Україна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Створити комісію для здійснення контролю щодо надання фінансової підтримки галузі тваринництва сільськогосподарським товаровиробникам...
Україна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Визначити перелік робіт, що мають суспільно–корисну спрямованість І відповідають потребам району та сприяють його соціально–економічному...
Україна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Про встановлення броні та квоти робочих місць для працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту на 2011 рік по підприємствах...
Україна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Про створення комісії по проведенню випробувань комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної...
Україна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
України від 4 листопада 2008 року №995/2008 "Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів І зелених насаджень", розпорядження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка