Зміст
Скачати 37.97 Kb.
НазваЗміст
Дата конвертації11.03.2013
Розмір37.97 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
Зміст

Вступ.........................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні основи розробки стратегії організації
1.1 Поняття та класифікація стратегії організації................................................5
1.2 Основні процедури та чинники, що визначають стратегію організації.......7
1.3 Базові стратегії бізнесу...................................................................................10
1.4 Методика аналізу стратегічного управління організацією.........................12

Розділ 2. Аналіз діяльності та оточення ВАТ IЗТПВ „Дунай-пак”
2.1 Організаційно-економічна характеристика та аналіз діяльності ВАТ IЗТПВ „Дунай-пак”...............................................................................................14
2.2 Аналіз зовнішнього середовища ВАТ IЗТПВ „Дунай-пак”........................18
2.3 SWOT-аналіз ВАТ IЗТПВ „Дунай-пак”........................................................21
Розділ 3. Підвищення ефективності процесу розробки та реалізації стратегії в ВАТ IЗТПВ „Дунай-пак”
3.1. Основні напрямки вдосконалення розробки стратегії ...............................26
3.2 Економічна ефективність заходів щодо оптимізації стратегії ВАТ IЗТПВ „Дунай-пак”............................................................................................................30

Висновки…………………………………………………………………………34
Список використаної літератури………………………………………………..36Розділ 2. Аналіз діяльності ВАТ IЗТПВ „Дунай-пак”
^

2.1 Організаційно-економічна характеристика й аналіз діяльності ВАТ „Дунай-пак”


У 1960 роцi на базi артiлi " Октябрь " було створено пiдприємство Iзмаїльський тарний завод, який займався випуском дерев'яної ящичної тари, комплектiв дерев'яної ящичної тари ( рядова, багатообiгова, хлiбнi лотки ), яка поставлялася на консервнi заводи та хлiбнi комбiнати не тiльки Одеської областi, а й України вцiлому. Установленi в 1975 роцi першi преси по виготовленню металевої кришки для консервування ( тип 1-82 та 1-58) створили справжню революцiю в галузi тари та упаковки.
В 1979 роцi Iзмаїльський тарний завод був перейменований в Iзмаїльський завод таропакувальних виробiв.
В 1991 роцi колектив пiдприємства виступив з iнiцiативою взяти пiдприємство в оренду.
Висновки

Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства, це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо–господарських факторів, характеризуються системою показників, що відображають наявність, розміщення й використання фінансових ресурсів. Він відображає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому

співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого

підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.

Список використаної літератури


 1. Статут ВАТ IЗТПВ „Дунай-пак” .

 2. Ансофф И. Страгическое управление. – М.:Экономика,1989.

 3. Виханский О.С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник, 2-е изд. – М.: Гардарика, 1998. – 528 с.

 4. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.:МП «ИТЕМ»ЛТД; 1996

 5. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр; Эльга, 2001

 6. Боумен К. Основы стратегического менеджмента. – М.: Банки и биржи; ЮНИТИ,1997.

 7. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. – К. : ЦУЛ, 2003.

 8. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник – 4е изд., перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2005.

 9. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации: Учеб. пособ. - М.: ЗАО «Бизнес-школа; Интел-Синтез», 2001.

 10. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом організації: Навч. посіб. - К.: МАУП, 1998

 11. Забелин П.В., Мойсеєва Н.К. Основы стратегического управления: учеб. пособие, 1998.

 12. Котлер, Ф. Основы маркетинга.: Учебник / М.: Прогресс, 2001.

 13. Кэмпбелл, Р. Экономикс. [Текст]: Учебник / Р. Кэмпбелл Макконнелл, Стоили Л. Брю. - М.: Республика, 2001.

 14. Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000.

 15. Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч. Посібник. – К.: ЕксОб, 2001.

 16. Оберемчук Г.В. Стратегія підприємства: Короткий курс лекцій. К.: МАУП,2000.

 17. Портер М. Стратегія конкуренції: К.: Основи 1997.

 18. Сладкевич В.П. Стратегічний менеджмент організації Київ 2008

 19. Сладкевич В.П., Чернявський А.Д. Сучасний менеджмент організацій: Навч.посіб. – К.: МАУП,2007.

 20. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов/Перевод с англ. Под редакцией Зайцева Л. Г., Соколовой М. И. – Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

 21. Фатхудинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учеб. Для вузов.- М.:Интел-Синтез,1999.

 22. Федулова Л.І. Менеджмент організацій. Київ: Либідь, 2004,

 23. Фишер Ст., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело, 1993.

 24. Шершньова З.Е., Оборська С.В. Стратегічне управління. К:КНЕУ – 1999

 25. Єкономическая стратегия фирмы: Учеб. Пособие/ Под ред.. А.П. Градова, 1996.

Схожі:

Зміст iconДайте означення похідної. Який фізичний зміст має похідна?
Як можна дослідити функцію на зростання, застосовуючи похідну та її геометричний зміст. Зробіть рисунок
Зміст iconЗміст Вступ Розділ I
Розділ I. Поняття зобов’язань,їх основний зміст,сутність,склад І підстави виникнення
Зміст icon42. Закон вартості зміст та функції'. 45
Потреби та блага: зміст, структура, функції, корисність благ. Величина корисності. 14
Зміст iconЗміст завдання: Правильна відповідь
Зміст завдання: Пластилінова кулька вільно падає на підлогу без початкової швидкості. Укажіть графік, що відображає залежність потенціальної...
Зміст iconФілософія. Лекція 11. Проблема людини у філософії
При розгляді першого питання студент має звернути увагу на рушійні сили І зміст процесу антропосоціогенезу; розкрити взаємозв’язок...
Зміст iconУроку
Границя функції в точці. Похідна функції в точці. Похідна функції, її геометричний зміст І фізичний зміст
Зміст iconФорми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчання
Цілі І завдання визначають усі наступні компоненти процесу – засоби навчання, форми І методи. Зміст навчального матеріалу має забезпечувати...
Зміст iconПередбачає самостійне виконання школярем навчального завдання без...
Цілі І завдання визначають усі наступні компоненти процесу – засоби навчання, форми І методи. Зміст навчального матеріалу має забезпечувати...
Зміст iconПоложення про зміст,опис та порядок використання герба села Маркуші...
Дане Положення про зміст, опис І порядок використання герба с. Маркуші (далі Положення), розроблене на основі Закону України "Про...
Зміст iconІндивідуальна робота передбачає самостійне виконання школярем навчального...
Цілі І завдання визначають усі наступні компоненти процесу – засоби навчання, форми І методи. Зміст навчального матеріалу має забезпечувати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка