Тема дипломної роботи
Скачати 163.71 Kb.
НазваТема дипломної роботи
Дата конвертації27.02.2013
Розмір163.71 Kb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Економіка > ДипломТема дипломної роботиПапка «Готові дипломні роботи»
1

Вплив зовнішніх факторів на функціонування підприємства в ринкових умовах

300 грн.

2

Ефективність використання основних фондів підприємства

300 грн.

3

Форми та умови зміни продуктивності праці на підприємстві

300 грн.

4

Оподаткування торгових підприємств

300 грн.

5

Кредитування фізичних осіб

*

6

Методи оцінки і відбору персоналу

300 грн.

7

Економічна стратегія підприємства

300 грн.

8

Роль кредитних спілок на фінансовому ринку України

500 грн

9

Ефективність використання верстатного парку підприємства

300 грн.

10

Формування і регулювання собівартості продукції

300 грн.

11

Вплив факторів зовнішнього середовища на ефективність діяльності організації

300 грн.

12

Організація обліку в бюджетних установах

300 грн.

13

Аудит стану внутрішнього контролю

300 грн.

14

Нарахування та сплата зборів на соціальне страхування

300 грн.

15

Облік, аналіз та аудит товарних операцій

300 грн.

16

Організація обліку та контролю основних засобів підприємства

300 грн.

17

Основи функціонування автоматизованої системи управління

400 грн

18

Вдосконалення оподаткування підприємницької діяльності

500 грн

19

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності

300 грн.

20

Удосконалення та забезпечення ефективності використання матеріальних ресурсів

400 грн.

21

Споживче кредитування в Україні

400 грн.

22

Організація оборотних коштів підприємства

400 грн.

23

Формування та використання прибутку підприємства

400 грн.

24

Формування та використання прибутку підприємства

400 грн.

25

Оцінка впливу техніко-економічних новацій на кінцевий результат діяльності підприємства

500 грн.

26

Підвищення фінансової стійкості агропідприємства

500 грн.

27

Фізичний капітал підприємства

500 грн.

28

Фінансові ресурси підприємства і напрямки підвищення ефективності їх використання

500 грн.

29

Формування політики збуту на підприємстві

400 грн.

30

Організація та проведення безготівкових розрахунків в банківській системі України

500 грн.

31

Автоматизовані системи керування персоналом

*

32

Страхування наземного транспорту

300 грн.

33

Банківський маркетинг і його особливості в умовах розвитку банківської системи України

500 грн.

34

Діяльність комерційного банку у сфері міжнародних кореспондентський рахунків

500 грн.

35

Стратегічне планування діяльності санаторного ДНЗ (магістерська)
36

Організація обліку, аналізу та контролю заробітної плати в бюджетних установах

300 грн.

37

Складання, аналізу та контролю бухгалтерського балансу у бюджетних установах

300 грн.

38

Формування і використання прибутку підприємства

300 грн.

39

Особисте страхування від нещасних випадків, його особливості і значення

300 грн.

40

Формування і використання внутрішньої і зовнішньої звітності

300 грн.

41

Розробка шляхів підвищення ефективності виробничої діяльності

500 грн.

42

Управління фінансовими ресурсами підприємства

500 грн.

43

Управління прибутком підприємства

500 грн.

44

Становлення та розвиток ринку банківських послуг

500 грн.

45

Визначення фінансового результату та ефективності використання майна торговельного підприємства

500 грн.

46

Розробка механізму розвитку підприємства

500 грн.

47

Цінова політика підприємства

500 грн.

48

Облік, контроль і аналіз витрат операційної діяльності підприємства

500 грн.

49

Управління фінансовими ресурсами підприємства

500 грн.

50

Управління конкурентоспроможністю продукції підприємства

500 грн.

51

Облік грошових коштів підприємства

500 грн.

52

Управління діяльністю підприємства

500 грн.

53

Ефективність використання фінансових ресурсів в підприємницьких структурах

500 грн.

54

Облік собівартості перевезень на транспорті

500 грн.

55

Управління персоналом підприємства

500 грн.

56

Управління транспортним та складським господарством

500 грн.

57

Управління інноваціями на підприємстві

500 грн.

58

Податкові системи країн Євросоюзу

500 грн.

59

Концептуальні засади зовнішньоекономічної безпеки та її місце в системі національної безпеки держави

500 грн.

60

Маркетингова діяльність підприємства як основа зростання його доходів

500 грн.

61

Механізм розвитку підприємства

500 грн.

62

Ефективність комерційної діяльності аеропорту

500 грн.

63

Облік і аудит малоцінних необоротних матеріальних активів та аналіз їх використання на підприємстві

500 грн.

64

Організація праці і заробітної плати на підприємстві

500 грн.

65

Сучасний стан та перспективи фінансової діяльності підприємства в умовах економічної кризи

500 грн.

66

Розробка програми фінансового розвитку малого підприємства

500 грн.

67

Управління структурою капіталу та її оптимізація

500 грн.

68

Організація бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту доходів і витрат банку

500 грн.

69

Облік, контроль та аналіз витрат операційної діяльності підприємства

500 грн.

70

Діяльність комерційного банку у сфері міжнародних кореспондентських рахунків

500 грн.

71

Управління кредитним ризиком банку

500 грн.

72

Механізм фінансового моніторингу банку в системі кореспондентських відносин та міжнародних розрахунків

500 грн.

73

Організація дистанційного обслуговування клієнтів банку

500 грн.

74

Фінансовий моніторинг кредитних відносин з клієнтами банку

500 грн.

75

Фінансове забезпечення підприємств державної форми власності

500 грн.

76

Організація і методологія обліку та контролю витрат на автотранспортних підприємствах

500 грн.

77

Управління грошовим потоком підприємства

500 грн.

78

Діагностика фінансового стану підприємства та визначення його інвестиційної привабливості

500 грн.

79

Розробка стратегії розвитку організації

500 грн.

80

Розробка та реалізація плану діяльності організації

500 грн.

81

Управління конкурентоспроможністю підприємства

500 грн.

82

Використання інновацій у сфері управління персоналом

500 грн.

83

Удосконалення організаційної культури підприємства

500 грн.

84

Управління бізнесом

500 грн.

85

Управління кредитним ризиком банку

500 грн.

86

Фінансова звітність підприємства

500 грн.

87

Ефективність лізингових відносин на підприємстві

500 грн.

88

Аналіз економічно-господарських показників діяльності підприємства

500 грн.

89

Управління активами і пасивами комерційного банку

500 грн.

90

Державна інноваційна політика та умови її реалізації на підприємстві

500 грн.

91

Кредитування середнього та малого бізнесу

500 грн.

92

Бухгалтерський облік і аудит фінансових результатів

500 грн.

93

Бухгалтерський облік і аудит звітності підприємства про фінансові результати діяльності

500 грн.

94

Облік і аудит товарів в роздрібній торгівлі

500 грн.

95

Облік, аудит та аналіз товарних запасів на підприємстві роздрібної торгівлі

500 грн.

96

Формування та ефективність використання фінансових ресурсів підприємства

500 грн.

97

Оцінка і прогнозування ефективності використання оборотного капіталу підприємства

500 грн.

98

Управління прямими витратами підприємства

500 грн.

99

Організація пайових відносин у колективному сільськогосподарському підприємстві

500 грн.

100

Оцінка фінансового стану підприємства

*

101

Обґрунтування напрямків підвищення ефективності підприємницької діяльності

*

102

Особливості маркетингових досліджень лікувально-профілактичної допомоги на етапі переходу до страхової медицини

*

103

Управління персоналом в діяльності консалтингового підприємства

*

104

Вдосконалення стратегії розвитку підприємницької діяльності

*

105

Практика і особливості менеджменту на малих і середніх підприємствах

*

106

Управління формуванням прибутку підприємства

*

107

Аналіз прибутковості підприємства

*

108

Оптимізація рентабельності виробничого підприємства

*

109

Резерви зростання продуктивності праці на підприємстві

*

110

Економічне обґрунтування продуктивності праці на підприємстві

*

111

Оптимізація рентабельності виробничого підприємства

*

112

Облік, аналіз і контроль товарних запасів

*

113

Організація обліку, аналізу та контролю заробітної плати в бюджетних установах

*

114

Особливості податкового регулювання підприємницької діяльності

*

115

Формування кредитної політики комерційного банку

*

116

Аналіз фінансового забезпечення видатків бюджетної установи

*

117

Облік, аналіз та аудит основних засобів на підприємствах

*

118

Формування корпоративної культури підприємства

*

119

Управління підприємствами зеленого туризму в Україні

*

120

Виконання вироку як стадія кримінального процесу

*

121

Повноваження Генерального прокурора та його заступників

*

122

Формування стандартів інформаційної діяльності органів соціального захисту населення

*

123

Удосконалення інформаційно-аналітичного супроводу виконання регіональних цільових програм

*

124

Фінансові проблеми загальнообов'язкового пенсійного страхування

*

125

Фінансування бюджетних організацій і шляхи його вдосконалення

*

126

Створення, розвиток та припинення діяльності Організації Варшавського Договору (ОВД)

*

127

Проблема нерозповсюдження ядерної зброї

*

128

Роль НДО у формуванні інформаційного поля у банківській і фінансовій сферах

*

129

Розвиток екологічного аудиту як інструмента системи екологічного менеджменту

*

130

Анализ товарных запасов и их роль в торговом процессе

*

131

Разработка мероприятий по формированию логистической системы предприятия

*

132

Экономический механизм мировой валютно-финансовой системы в современных условиях посткризисного развития

*

133

Формирование налоговой политики предприятия

*

134

Организация режимов труда и отдыха на предприятии

*

135

Управління асортиментом продукції підприємства

*

136

Удосконалення організаційної культури підприємства

*

137

Облік, аналізу та аудит прямих витрат на оплату праці

*

138

Планирование и прогнозирование финансовых результатов деятельности организации

*

139

Формування суб’єктів ринкової економіки в Україні

*

140

Апеляційний розгляд у кримінальному процесі

*
  • Пустые поля c “*” – дипломная работа в процессе разработки и может бать куплена по договоренности.

  • Язык всех работ украинский.

  • Все дипломне защищенные!

  • Обращаться по телефону +380932847633 (после 15:00 будни, с 10:00 до 21:00 по выходным и празникам)

Или скайп whaaafuk (не пугайтесь имени  ),

или email:

Ratmir192@mail.ru

Схожі:

Тема дипломної роботи iconРеферат Тема дипломної роботи
Тема дипломної роботи – „Пантелеймон Куліш – видавець літературно-художніх творів”. Дипломна робота включає в себе вступ, два розділи,...
Тема дипломної роботи iconДипломної роботи
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи за напрямом 030601 «Менеджмент» (для студентів денної І заочної форм навчання)....
Тема дипломної роботи icon1. Зміст І структура дипломної роботи Обсяг окремих розділів курсової...
Загальний обсяг дипломної роботи не повинен перевищувати 35-40 сторінок машинописного тексту, чи 40-45 сторінок рукописного тексту...
Тема дипломної роботи iconДипломної роботи: «Управління фінансовими ресурсами підприємства»
Вихідні дані до дипломної роботи: законодавчі та нормативні акти з врегулювання фінансово-господарської діяльності підприємств в...
Тема дипломної роботи iconВимоги щодо структури, змісту та обсягу магістерської дипломної роботи
Відмітними ознаками магістерської дипломної роботи має бути дослідний характер, самостійність, практична спрямованість (цінність)....
Тема дипломної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Тема дипломної роботи iconДипломної роботи

Тема дипломної роботи iconДипломної роботи магістра
Результати роботи над магістерською роботою оформляються в пояснювальній записці й графічній частині (кресленнях І плакатах)
Тема дипломної роботи iconРоботи
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи магістра для студентів спеціальності 050108 – ”Маркетинг” / Уклад.: Т. Б. Решетілова....
Тема дипломної роботи iconДипломної роботи спеціаліста на тему: Створення системи технічного...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка