Вступ
Скачати 109.39 Kb.
НазваВступ
Дата конвертації25.02.2013
Розмір109.39 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы

ВСТУПДля розбудови в Україні демократичного суспільства та соціально орієнтованої ринкової економіки особливого значення набуває впровадження сучасної моделі сталого розвитку, яка створює передумови набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі. Шляхи забезпечення стійкого економічного зростання, утвердження інноваційних технологій розвитку та соціальної переорієнтації економічної політики визначені у Посланні Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки” (червень 2002 рік) та Стратегії економічного та соціального розвитку України (2004-2015 роки) “Шляхом європейської інтеграції”, схваленої Указом Президента України від 28.04.2004 № 493/2004.

Нормативно-правовою базою розробки Стратегії сталого розвитку Запорізької області до 2015 року (далі по тексту - Стратегії) є Конституція України, Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та інші відповідні акти Президента України, Кабінету Міністрів України.

Висхідною умовою розробки дієвої стратегії територіального розвитку та ефективного механізму її впровадження є гармонізація взаємовідносин на загальнодержавному та регіональному рівнях. У відповідності до Концепції державної регіональної політики України, затвердженої Указом Президента України від 25.05.2001 № 341/2001, Державної стратегії регіонального розвитку України, прийнятої Верховною Радою України, Закону України “Про стимулювання регіонального розвитку” за розпорядженням голови Запорізької обласної адміністрації від 28.10.2004 № 481 розроблені “Основні засади Стратегії економічного та соціального розвитку Запорізької області на 2004-2015 роки”.

Для врахування світового досвіду стратегічного планування за спеціальним Меморандумом про Взаєморозуміння між Міністерством економіки України, Канадським інститутом урбаністики, Закарпатською та Запорізькою обласними державними адміністраціями, підписаному 25 квітня 2006 р. у м. Торонто, ініційований проект “Україна-Канада: регіональне врядування та розвиток”, мета якого - розробка сучасної дієвої моделі реалізації ефективної державної регіональної політики, Запорізька та Закарпатська області стали пілотними в Україні щодо розробки Стратегічних планів розвитку областей з врахуванням світового досвіду залучення громадськості.

В рамках проекту за Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. "Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року" проголошена нова регіональна політика: підвищення конкурентоспроможності регіонів, відхід від принципів формульного розподілу бюджетних коштів, підтримка регіонів, що виступають в ролі локомотивів розвитку, партнерство центральної і місцевої влади, громадських організацій, концентрація коштів на чітко визначені пріоритети та ін. Механізмом оптимального взаємовигідного партнерства центру та регіону та стимулювання регіонального розвитку визначено укладання відповідної Угоди між Кабінетом міністрів України та обласними Радами на основі розроблених регіональних стратегій розвитку.

Особливістю процесу Стратегічного планування розвитку Запорізької області стало поєднання вітчизняного досвіду владного адміністративного планування численних програм соціально-економічного розвитку і наукового обґрунтування їх провідними науковими і вузівськими колективами з розповсюдженою світовою практикою інтерактивних технологій залучення до розробки стратегій широкого кола громадськості. Тому висхідним принципом планування стала сформульована місія: спрямування об’єднаних зусиль влади, бізнесу та громадськості на збереження та розвиток потенціалу та традицій Запорізької області задля покращення життя мешканців кожної територіальної громади.

Для залучення до процесу стратегічного планування якнайширшого кола громадськості від початку була розроблена та впроваджена спеціальна комунікативна стратегія реалізації проекту. Вона включала три основні напрямки забезпечення ефективної взаємодії із основними зацікавленими сторонами (стейкхолдерами) – владою, бізнесом та громадськістю: організаційний, навчально та науково-методичний, інформаційний. За півторарічний термін розробки Стратегії було проведено майже сто різноманітних інтерактивних заходів, у яких взяло участь близько десяти тисяч небайдужих до майбутнього області людей.

Організаційно процес стратегічного планування забезпечила спеціально створена у липні 2006 р. Регіональна робоча група із розробки Стратегії, до складу якої ввійшли представники:

  • ініціативної робочої групи – громадського об'єднання, яке зініціювало створення розгалуженої організаційної структури для розробки Стратегії, залучало, координувало та спрямовувало зусилля всіх зацікавлених сторін з числа влади, бізнесу та громади,

  • районних та міських робочих груп із розробки відповідних місцевих стратегій територіального розвитку,

  • депутатів обласної та місцевих рад, громадських та бізнесових об’єднань,

  • запорізького офісу проекту “Україна-Канада: Регіональне врядування та розвиток",

  • регіональної мережі експертів-науковців, які були залучені до розробки стратегічного плану розвитку Запорізької області,

Навчальне забезпечення процесу стратегічного планування здійснювалось у різноманітних формах обміну вітчизняним та міжнародним досвідом:

- ряд делегацій із представників Міністерства економіки України, Запорізької облдержадміністрації та Запорізької обласної ради, наукових та громадських організацій ознайомились із багатим досвідом стратегічного планування у регіонах Ватерлоо та Ніагари канадської провінції Онтаріо, у регіонах Литви, Угорської та Чеської Республік та ін.;

- більше двох десятків зарубіжних фахівців надали консультації щодо проведення різноманітних тренінгів та “круглих столів” для стимулювання творчої активності учасників стратегічного планування, передали презентаційні та інформаційні матеріали з досвіду світової практики стратегічного планування;

- проведено шість навчальних семінарів з технології реалізації основних етапів забезпечення процесу стратегічного планування.

Науково-методичне забезпечення здійснювалось через проведення чотирьох регіональних та національних форумів, двох науково-практичних конференцій, шести круглих столів, двох репрезентативних досліджень громадської думки, різноманітних фокусованих групових інтерв’ю, шести базових досліджень поточного стану області та пріоритетних напрямків тощо. Для досягнення специфічних цілей використовувались наукові методи системного підходу, статистичного та соціально-психологічного аналізу, спеціалізовані інструменти стратегічного планування (PERT, SMART та SWOT-аналізи, мозковий штурм, метод Дельфі, “дерево цілей”, бізнес-планування, фінансовий аналіз, оцінювання соціального впливу, розробка сценаріїв тощо).

При розробці як Стратегії сталого розвитку Запорізької області, так і локальних стратегій розвитку територіальних громад районів та міст використовувалось синергетичне поєднання різноманітних методів інтерактивної взаємодії - управлінський, експертний, консультаційний співучасті та ін., які реалізовувались через п’ятирівневу комунікативну структуру взаємодії влади, бізнесу та громади:

1) розповсюдження максимально повної інформації щодо процесу стратегічного планування;

2) проведення консультацій зі всіма зацікавленими і суспільно активними учасниками;

3) співробітництво при визначенні бачення, місії та спільних цінностей;

4) рівноцінні партнерські відносини в процесі розробки плану дій щодо реалізації Стратегії;

5) надання необхідних повноважень щодо прийняття та оцінки відповідних рішень, моніторингу ефективності реалізації Стратегії.

Особливо враховувався гендерний аспект – специфічні потреби та інтереси жінок, чоловіків, молоді, людей похилого віку, соціально вразливих верств населення та ін.

Використовувалось також різноманітне інформаційне забезпечення процесу стратегічного планування – прес-конференції, виставки, друкована інформація, газетні статті, виступи на радіо та телебаченні, громадські зустрічі (збори) тощо. Для розповсюдження повноцінної інформації регулярно проводились прес-конференції для журналістів про всі заходи та напрямки роботи проекту. У рамках медіа-підтримки процесу стратегічного планування використовувались рекламні ролики та фільми, новинна інформація, інтерв’ю з найбільш активними представниками влади, бізнесу та громади. Використовувались також сучасні форми інтернет-підтримки стратегічного планування через веб-сторінку Запорізької облдержадміністрації, дистанційний супровід (https://elearn. berdyansk.net/masterclass/course/) та Інтернет-форум (http://ukrprostir.net/ forum/). Фактично кожний мешканець області мав можливість безкоштовно зареєструватися та вільно висловлювати свої погляди щодо тих чи інших процесів, що відбуваються в області, а також давати свою оцінку заходам проекту, ділитися враженнями і отримувати додаткову інформацію про процес стратегічного планування в області.

Процес стратегічного планування здійснювався з червня 2006 по грудень 2007 р. за послідовними етапами. Першим кроком стало проведення 22 вересня 2006 р. в Запоріжжі семінару „Формування бачення майбутнього розвитку Запорізької області”. Результати семінару обговорювались на чотирьох спеціалізованих “кущових” семінарах, в районних та міських робочих групах зі стратегічного планування, зібрано багато цікавих пропозицій щодо майбутнього територіального розвитку. До процесу планування залучилась молодь, яка в конкурсах малюнків та шкільних творів-есе яскраво-образно відобразила свої сподівання та інтереси. Для узгодження великого розмаїття думок про майбутнє проведено анкетне опитування 1200 активних учасників процесу стратегічного планування.

Другий етап розробки Стратегії, присвячений оцінці поточної ситуації, започаткував семінар "Технології SWOT-аналізу в стратегічному плануванні розвитку Запорізької області", що відбувся 15 листопада 2006 року у м. Запоріжжі. До семінару був підготовлений та опублікований спеціальний Паспорт Запорізької області, до якого увійшла узагальнена інформація щодо основних показників та динаміки територіального розвитку. Учасники семінару провели поглиблений аналіз сучасного стану соціально-економічної ситуації, в якій сьогодні опинився регіон. Це низка нових ознак, що якісно відрізняють її від стану, в якому перебували економіка і населення регіону в командно-адміністративному минулому. Визначення сильних та слабких сторін, можливостей та загроз чітко окреслив значний рівень техногенного навантаження, складну екологічну та демографічну ситуацію, дисбаланс у прийнятті рішень різними гілками та рівнями влади, накопичення цілого ряду проблем у найважливіших сферах життєзабезпечення населення. Для більш поглибленого аналізу проблем, що потребують нагального вирішення, розставлення чітких акцентів та визначення стратегічних цілей у лютому 2007 р. в Запоріжжі відбулося шість засідань круглого столу за визначеними основними напрямками: “Економіка” (05.02.2007); “Управління та самоврядування” (06.02.2007); “Туризм та культура” (07.02.2007); “Соціальна сфера” (08.02.2007); “Екологія” (09.02.2007); “Захист прав людини та гендерна рівність” (12.02.2007). У засіданнях взяли участь більше 100 представників регіональної та місцевої влади, бізнесу, громадських організацій та наукових закладів. За результатами обговорень були створені спеціалізовані експертні групи за кожним з основних напрямків територіального розвитку.

Третім кроком стало обґрунтування та вибір стратегічних цілей та пріоритетів розвитку Запорізької області. 2 березня 2007 р в приміщенні Гуманітарного університету «ЗІДМУ» на засіданні круглого столу спеціалізовані експертні групи представили для обговорення розробки сценаріїв можливого майбутнього розвитку області. Для вивчення громадської думки щодо ранжування пріоритетів територіального розвитку проведено друге анкетне опитування 1200 активних представників влади, бізнесу та громади. Аналізу презентацій сценаріїв можливого майбутнього розвитку області та результатів соціологічного опитування був присвячений підсумковий семінар «Визначення пріоритетів майбутнього розвитку Запорізької області», який відбувся 15 березня 2007 р в приміщенні Запорізької Торговельно-промислової палати. За результатами семінару було обрано три основних пріоритети майбутнього розвитку області – екологія, історико-культурний і курортно-туристичний розвиток, залучення інвестицій та підтримка інновацій, які й були затверджені Регіональною Робочою групою зі стратегічного планування.

На четвертому етапі стратегічного планування (червень-жовтень 2007 р.) Запорізька обласна рада прийняла відповідне рішення, а Головне управління економіки Запорізької обласної держадміністрації ОДА отримало дозвіл Тендерного комітету України на конкурсний відбір творчого колективу для розробки документу Стратегії розвитку Запорізької області до 2015 року за визначеними на попередніх етапах баченням, місії та пріоритетами територіального розвитку. Основним виконавцем текстової розробки документу Стратегії визначено Гуманітарний університет «ЗІДМУ», який створив спеціальну регіональну мережу експертів-науковців, залучених до розробки стратегічного плану розвитку Запорізької області.

П’ятий етап стратегічного планування розпочався семінаром «Технологія розробки плану дій та заходів щодо впровадження стратегічного плану та моніторингу його виконання », який проходив з 11 по 13 вересня 2007 р на базі пансіонату «Азов». Його учасники - члени Регіональної Робочої групи та представники спеціалізованих робочих груп, експерти-науковці на окремих секціях обговорили результати базових досліджень, присвячених поглибленому аналізу пріоритетів та ефективності реалізації регіональних і національних програм за цими пріоритетами. На семінарі була визначена методика розробки операційних планів та підготовлені проекти планів дій за визначеними стратегічними пріоритетами розвитку Запорізької області: екологія, історико-культурний та курортно-туристичний, інвестиційно-інноваційний розвиток. Були також визначені бачення, стратегічні та операційні цілі в рамках кожного пріоритету, заходи, необхідні для реалізації прийнятих стратегічних цілей, зацікавлені та відповідальні сторони, необхідні ресурси та терміни реалізації.

Таким чином, Стратегія сталого розвитку Запорізької області стала наріжним програмним документом, розробленим спільними зусиллями активних та небайдужих представників влади, бізнесу, науки та громади. У ньому визначені та обґрунтовані бачення та місія розвитку регіону, спільні цінності взаємодії влади і громади, основні напрямки та пріоритети розвитку, план узгоджених заходів обласної державної адміністрації та обласної ради щодо їх реалізації, макроекономічні показники ефективного моніторингу соціально-економічного розвитку регіону. Основним змістом діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до Стратегії сталого розвитку області у наступному десятилітті буде зміна всієї системи управлінських, економічних, соціальних та культурних взаємовідносин на користь інтересів мешканців територіальних громад області. Вирішення необхідних завдань буде здійснюватися поетапно.

Перший етап (2008–2009 роки) – період формування інституційних, фінансових і організаційних передумов, глибоких якісних перетворень за стратегічними напрямками.

Другий етап (2010–2011 роки) - період розбудови кластерних утворень на основі механізмів інвестиційно-інноваційної моделі розвитку територіальних громад.

Третій етап (2012-2015 роки) - період закріплення стійких темпів зростання з акцентами на вирішення широкого комплексу проблем поліпшення добробуту населення.

Очікується, що досягнення стратегічних цілей забезпечить:

  • підвищення соціальної активності та відповідальності за майбутнє свого регіону мешканців області,

  • покращення умов проживання та гармонійного розвитку людини;

  • підвищення рівня зайнятості та подолання безробіття;

  • зростання доходів населення регіону та, як наслідок, підвищення купівельної спроможності, обсягів споживання, що сприятиме наближенню до світових стандартів проживання;

  • збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

Потужний потенціал Запорізької області здатний забезпечити результативність здійснюваних у регіоні трансформаційних перетворень в органічному поєднанні економічних, соціальних та гуманітарних сферах. Господарське піднесення - не самоціль, а засіб розвитку громади, досягнення суспільного блага, якісного підвищення добробуту наших громадян у найширшому розумінні цього слова. Результатом реалізації Стратегії сталого розвитку Запорізької області до 2015 року буде створення ефективної, якісно нової структури економіки, високотехнологічного промислового комплексу, розвинутої соціальної інфраструктури, поліпшення екологічної ситуації та умов життя населення. Сама Стратегія має стати спільною волею і спільною долею наших земляків, дієвим мобілізуючим фактором втілення творчої наснаги. Її результати дають можливість пишатися своїм сьогоденням і вірити в гідне майбутнє.

Схожі:

Вступ iconЗміст вступ
Вступ Теоретичні основи фінансового лізингу
Вступ iconЗміст вступ
Вступ Теоретичні основи фінансового лізингу
Вступ iconВступ до психології
Цей розділ представлений більш детально та розширено у зв’язку з тим, що вступ є дуже важливою ланкою у розумінні історії та логіки...
Вступ iconПлан вступ 1 вступ
Результати цього дослідження можуть бути використані при розробці концепції соціального захисту в Україні, що, на мій погляд, повинна...
Вступ iconІ. зміст І. Вступ
Вступ
Вступ iconІ. зміст І. Вступ
Вступ
Вступ iconНнц «Інститут аграрної економіки» наану вступ
Вступ. Бюджетній політиці належить важливе місце в системі державних фінансів. У наукових дискусіях XX ст саме бюджетній політиці...
Вступ iconПлан роботи методичного об´єднання вчителів географії 2010-2011 н р. Вступ
Вступ. Протягом 2009-2010 н р в роботі районного методичного об’єднання брало участь 27 чоловік, серед яких 17 чоловік мають вищу...
Вступ iconПлан роботи методичного об´єднання вчителів хімії 2010-2011 н р. Вступ
Вступ. Протягом 2009-2010 н р в роботі районного методичного об’єднання брало участь 20 чоловік, серед яких 13 чоловік мають вищу...
Вступ iconПлан Вступ Клінічні ознаки гострих респіраторних вірусних захворювань...
Грз. Саме грвз за своєю питомою часткою займають провідне місце в структурі інфекційної патології людини. Експерти вооз підкреслюють,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка