Аналіз інвестиційного клімату України свідчить, що міжнародні агентства як основні параметри використовують макроекономічні показники динаміки приросту й
Скачати 54.54 Kb.
НазваАналіз інвестиційного клімату України свідчить, що міжнародні агентства як основні параметри використовують макроекономічні показники динаміки приросту й
Дата конвертації13.03.2013
Розмір54.54 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
Аналіз інвестиційного клімату України свідчить, що міжнародні агентства як основні параметри використовують макроекономічні показники динаміки приросту й структури ВВП, стану платіжного балансу країни, фінансового ринку, обслуговування зовнішнього й внутрішнього боргу. Такі дослідження проводять з метою оцінки політичного, економічного й соціального стану країни. Серед різноманіття міжнародних методик оцінки інвестиційного клімату варто виділити Мооdу‘s Investors Services, Standard&Poor‘s Rating Services, Fitch Ratings, Haritage Foun-dation/Wall Street journal, Transparency International, Euromoney, Economic Intelligence Un-ion, A.T. Kearney та інші.

Одним з найбільш цікавих рейтингів, що містить такий аналіз є «індекс економічної свободи», що публікується всесвітньовідомим американським виданням Wall Street Journal разом з американським фондом Heritage Foundation. У цьому рейтингу на даний момент ми займаємо 164 місце з 183 можливих з рейтингом 45,8. Відповідно до результатів останніх досліджень Україна потроху зміщується до категорії «деспотичних» у порівнянні з попередніми роками ( 2005р. - 55,8 ; 2006р.- 54,4; 2007р. – 51,5; 2008р. – 51,0; 2009р.- 48,8; 2010р. - 48,8). [26]

Ці та багато інших причин змушують інвесторів проводити обережну та вичікувальну політику в сфері інвестиційного співробітництва.

Зараз в Україні вже покладені правові та економічні основи для залучення інвестиційних потоків – законодавчо закріплені державні гарантії захисту іноземних інвестицій (Закон України «Про режим іноземного інвестування», Розділ ІІ); створені вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку; розроблено Концепцію амортизаційної політики, яка є програмою її реформування в напрямі стимулювання інвестиційних надходжень в економіку(Указ Президента України № 169/2001).

Однак, ці заходи ще не є достатніми, для того, щоб інвестиційні потоки спрямувалися до нашої країни, необхідно прийняти ряд кардинальних заходів, спрямованих на формування у країні сприятливого інвестиційного клімату. Доцільним біло б розглядати напрями регулювання інвестиційних потоків в залежності від їх приналежності до структурних елементів інвестиційної системи.

Можливими напрямами вдосконалення державного регулювання інвестиційними потоками зараз можуть бути:

1. Для внутрішніх інвестиційних потоків:

 • комплексна податкова реформа, яка забезпечить прозорість стабільність і оптимальність податкової політики;

 • удосконалення амортизаційної політики;

 • формування механізму довготермінового кредитування підприємств;

 • стимулювання збільшення виробництва конкурентоспроможних товарів та послуг.

2. Для зовнішніх інвестиційних потоків:

 • залучення іноземних інвесторів до довготермінових інвестиційних проектів;

 • удосконалення нормативно-правової бази інвестиційної діяльності;

 • загальне покращення інвестиційного клімату у країні.

3. Для державних інвестиційних потоків:

 • переорієнтація інвестицій у пріоритетні галузі народного господарства (агропромисловий комплекс, легку промисловість, лісопромисловий комплекс, машинобудування, медичну промисловість, паливно-енергетичний комплекс, транспортну інфраструктуру, зв'язок та соціальну інфраструктуру) з метою реалізації структурної перебудови економіки;

 • підвищення ефективності використання державних інвестиційних ресурсів; стимулювання збільшення заощаджень громадян та їх інвестиційне спрямування, вдосконалення системи гарантій збереження вкладів громадян;

 • зміна акцентів з централізованого інвестування виробничої сфери на державне кредитування.

При цьому система державного регулювання інвестиційних потоків не повинна бути стабільною, вона підлягає постійному коригуванню в залежності від соціально - економічної ситуації і рівня інвестиційної активності суб‘єктів господарювання.

Економічний розвиток країн з перехідною економікою і країн, що розвиваються, обмежений несформованістю ринкового механізму і вузькістю капітальної бази. Країни зі зрілою ринковою економікою можуть продовжувати розвиток за рахунок накопиченого капіталу, але країни, що розвиваються, ще не можуть собі цього дозволити. В умовах сучасної економічної кризи і різкого скорочення внутрішніх інвестиційних ресурсів участь України у інвестиційних потоках є одною з головних умов її економічного зростання і успішної інтеграції у світову економічну систему.

Державна інвестиційна компанія (далі – ДІК) створена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 року № 471 “Про утворення державного підприємства «Державна інвестиційна компанія».

Засновником ДІК є держава в особі Кабінету Міністрів України. Компанія належить до сфери управління Державного агентства України з інвестицій та розвитку.

Метою ДІК є провадження інвестиційної діяльності, пов’язаної з відтворенням основних засобів виробництва, капіталізацією активів держави, державною підтримкою державних інноваційних та інвестиційних проектів.

Відповідно до положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 року №735 «Деякі питання державного підприємства «Державна інвестиційна компанія» основними завданнями ДІК є:

 • розроблення та здійснення комплексу заходів щодо фінансування інвестиційних проектів, у тому числі за рахунок бюджетних коштів, коштів залучених під державні гарантії, коштів суб'єктів господарювання, іноземних інвестицій і кредитів та інших запозичень;

 • інвестування або фінансування інвестиційних проектів, здійснення контролю за ефективністю їх реалізації;

 • співфінансування інвестиційних проектів суб'єктів господарювання в обмін на передачу часток (акцій, паїв) у їх статутному фонді в державну власність;

 • управління корпоративними правами держави відповідно до законодавства;

 • співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, урядовими та неурядовими фінансовими організаціями іноземних держав з питань залучення інвестицій в економіку України, реалізація спільних інвестиційних проектів;

 • організація роботи з відбору та експертної оцінки інвестиційних проектів, спрямованих на забезпечення розвитку реального сектору економіки, пошук їх виконавців як в Україні, так і за її межами, у тому числі на конкурентних засадах;

 • довірче управління фінансовими активами суб'єктів господарювання, що беруть участь у реалізації інвестиційних проектів;

 • обстеження потенційних об'єктів інвестиційної діяльності, створення відповідної бази даних, здійснення інформаційного забезпечення суб'єктів господарювання, що беруть участь у реалізації інвестиційних проектів;

 • пошук потенційних інвесторів та кредиторів для реалізації вітчизняних інвестиційних проектів, надання їм інформації про інвестиційні можливості України та умови для провадження інвестиційної діяльності;

 • надання послуг з підготовки техніко-економічних обґрунтувань та бізнес-планів інвестиційних проектів, проведення маркетингових досліджень;

 • надання гарантій та поручительств за зобов'язаннями суб'єктів господарювання, що беруть участь у реалізації інвестиційних проектів, провадження лізингової діяльності;

 • здійснення за рішенням Кабінету Міністрів України агентських функцій, пов'язаних з обслуговуванням залучених державою або під державні гарантії запозичень, із забезпеченням своєчасного обслуговування окремих зовнішніх боргових зобов'язань держави, підготовка пропозицій щодо їх зменшення;

 • сприяння залученню коштів у вітчизняне виробництво на міжнародних ринках капіталу, сприяння виходу українських емітентів цінних паперів на міжнародні ринки капіталу;

 • розроблення та здійснення заходів передінвестиційного характеру, проведення операцій з нерухомим майном;

 • надання послуг у галузі комунікацій та зв'язку;

 • організація і проведення виставок, семінарів, курсів, навчань, конференцій та інших заходів;

 • надання консультаційних послуг з питань обігу цінних паперів, утворення, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання;

 • організація підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів з питань інвестиційної діяльності;

 • надання інформаційних, маркетингових, посередницьких, юридичних, інших не заборонених законодавством послуг;

 • провадження рекламно-видавничої діяльності.

Схожі:

Аналіз інвестиційного клімату України свідчить, що міжнародні агентства як основні параметри використовують макроекономічні показники динаміки приросту й iconОпорний конспект лекції
Основні макроекономічні показники: національний обсяг виробництва, загальний рівень цін, зайнятість
Аналіз інвестиційного клімату України свідчить, що міжнародні агентства як основні параметри використовують макроекономічні показники динаміки приросту й icon«Аналіз інвестиційного ринку України»
Обидва ці підходи є надмірно вузькими, тому поняття інвестиційного ринку доцільно сформулювати наступним чином
Аналіз інвестиційного клімату України свідчить, що міжнародні агентства як основні параметри використовують макроекономічні показники динаміки приросту й iconАналіз динаміки ввп в Україні
Аналіз валового внутрішнього продукту, його структури та динаміки в Україні в роки незалежності 11
Аналіз інвестиційного клімату України свідчить, що міжнародні агентства як основні параметри використовують макроекономічні показники динаміки приросту й iconЗагальна характеристика клімату України. Основні кліматотворні чинники
Кліматологія – це наука, що вивчає питання кліматоутворення, опису та класифікації типів клімату
Аналіз інвестиційного клімату України свідчить, що міжнародні агентства як основні параметри використовують макроекономічні показники динаміки приросту й iconРеферат з дисципліни: «Інвестування» На тему: «Чинники, що формують...
Організаційно-економічні аспекти поліпшення інвестиційного клімату регіону
Аналіз інвестиційного клімату України свідчить, що міжнародні агентства як основні параметри використовують макроекономічні показники динаміки приросту й iconВ єдиному курсі до перспективних змін
України Олександр Клименко відзначив, що покращення інвестиційного клімату України та, відповідно й тих показників за якими оцінюється...
Аналіз інвестиційного клімату України свідчить, що міжнародні агентства як основні параметри використовують макроекономічні показники динаміки приросту й iconДодаток б
Агентства орієнтовані на промисловість І агентства національних меншостей
Аналіз інвестиційного клімату України свідчить, що міжнародні агентства як основні параметри використовують макроекономічні показники динаміки приросту й iconКурсова робота
Мікроекономічний аналіз динаміки витрат на виробництво продукції І резерви їх зниження
Аналіз інвестиційного клімату України свідчить, що міжнародні агентства як основні параметри використовують макроекономічні показники динаміки приросту й iconОсновні показники економічного І соціального стану України   1991-1995 роки

Аналіз інвестиційного клімату України свідчить, що міжнародні агентства як основні параметри використовують макроекономічні показники динаміки приросту й iconОсновні показники економічного І соціального стану України 2001-2004 роки

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка