Байе М. Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учебное пособие для вузов / Пер с англ под ред. А. М. Никитина
Скачати 23.84 Kb.
НазваБайе М. Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учебное пособие для вузов / Пер с англ под ред. А. М. Никитина
Дата конвертації14.03.2013
Розмір23.84 Kb.
ТипУчебное пособие
uchni.com.ua > Економіка > Учебное пособие
КУРСОВА РОБОТА: «ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ТОВ “Панбуд”»

ЗМІСТ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Байдык О. Учет общепроизводственных расходов в соответствии с Положением (стандартом) бухгалтерского учета 16 “Расходы”//Бизнес.–2003. - №20. – С.41-44.

 2. Байе М.Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учебное пособие для вузов / Пер. с англ. под ред. А.М.Никитина. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 743 с.

 3. Бондар І.Ю., Пахомов В.І. Управління витратами виробництва та собівартістю продукції: [Навч. посіб.] / Бондар І.Ю., Пахомов В.І.; Київ. держ. торг.-екон. ун-т. — К., 2000. — 64 с.

 4. Гончаров Є.І. Економіка підприємства: Учб. посіб. / Держ. ін-т післядиплом. освіти керівників і спец. металург. комплексу України. — 2-е вид., перероб. і допов.. — Д.: Пороги, 2003. — 174 с.

 5. Горицкая Н. Калькулирование производственной себестоимости в соответствии с П(С)БО // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – 2000. - №40. – С.36-43.

 6. Джей К. Шим, Джоэл Т. Сигел. Методы управления стоимостью и анализа затрат. - М.: Филин, 1996. – 340 с.

 7. Дікань Л.В., Калініченко О.О. Мінімізація витрат виробництва в умовах перехідної економіки. — Х.: Гриф, 2000. — 79 с.

 8. Економіка підприємства: [Навч. посіб. для студ. вузів] / [Ареф’єва О.В., Сахаєв В.Г., Ареф’єв О.В. та ін.]; Європ. ун-т. — К., 2003. — 243 с.

 9. Задорожна Н.В. Мікроекономічна теорія виробництва і витрат: Навч. посіб. / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 219 с.

 10. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навчальний посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 378 с.

 11. Котов В. О планировании снижения себестоимости промышленной продукции по факторам // Плановое хозяйство, - 1964. - №7.

 12. Крайник О.П., Барвінська Є.С. Економіка підприємства: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О.П.Крайник, Є.С.Барвінська; [Відп. ред. А.Ф.Барвінський]; Нац. ун-т «Львів. політехніка» та ін.. — Львів, 2003. — 203 с.

 13. Ларіонова К.Л. Аналіз та оцінка існуючих систем управління витратами // Вісник Технологічного університету Поділля. - Хмельницький, Редакційно-видавничий центр ТУП, 2001. - №2. - Ч.3. - С.137-144.

 14. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьяконова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. Н.П.Любушина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 471 с.

 15. Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: [Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Т.П.Макаровська, Н.М.Бондар; Міжнар. акад. упр. персоналом. — К., 2003. — 298 с.

 16. Мельник Л.Г., Карінцева О.І. Економіка підприємства: [Навч посіб. для студентів вищ. навч. закладів] / Леонід Мельник, Олександра Карінцева. — Суми: Унів. кн., 2003. — 411 с.

 17. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. /Пер. з англ. за ред. С.Ф.Голова. - К.: Федерація професійних бух. і аудиторів України, 1998.-796 с.

 18. Орлов О.О., Рясних Є.Г. Ларіонова К.Л. Планування собівартості продукції // Економіка України. – Київ, 1999.- №12. - С.39-48.

 19. Управление затратами на предприятии: [Учеб. пособие для вузов по спец. 060800] / Лебедев В.Г., Дроздова Т.Г., Кустарев В.П. и др.; Под общ. ред. Г.А.Краюхина. — 2-е изд., перераб. и доп.. — СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2003. — 255 с.

 20. Шаповал В.М. та ін. Економіка підприємства: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В.М.Шаповал, Р.Н.Аврамчук, О.В.Ткаченко; За наук. і заг. ред. В.А.Ткаченка; Центр навч. л-ри, Дніпропетр. ун-т економіки та права. — К., 2003. — 286 с.

 21. Юровский Б.С. Себестоимость продукции: планирование, учет, анализ: Метод. рекомендации по калькулированию себестоимости, основанные на требованиях стандартов бухгалтер. учета. — Х.: Центр «Консульт», 2003. — 202 с.

Схожі:

Байе М. Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учебное пособие для вузов / Пер с англ под ред. А. М. Никитина iconГоликов А. П. Экономика зарубежных стран: Учеб пособие для вузов
Особливості залучення інвестицій країн Близького та Середнього Сходу в економіку України
Байе М. Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учебное пособие для вузов / Пер с англ под ред. А. М. Никитина iconРубин Е. Б., Солдаткин В. И. М.: “совминтэк”, 1994. 640 с. 16 Шахов В. В. Страхование: Для вузов
Страховое дело: Учебник/ Под ред. Рейтмана Л. И. М.: Банковский и биржевой научно консультационный центр, 1992. 524 с
Байе М. Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учебное пособие для вузов / Пер с англ под ред. А. М. Никитина iconІ форма заходу
«Первый шаг – шаг к школе» (учебное пособие для учителей нач классов по подготовке детей 6-го года жизни к обучению в школе)
Байе М. Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учебное пособие для вузов / Пер с англ под ред. А. М. Никитина iconВикористано матеріали навчальних комплектів «Информатика. Курс по...

Байе М. Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учебное пособие для вузов / Пер с англ под ред. А. М. Никитина iconВикористано матеріали навчального комплекту «Информатика. Курс по...

Байе М. Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учебное пособие для вузов / Пер с англ под ред. А. М. Никитина iconНові надходження
Алексашин, Ю. В. Общая химия : учебное пособие / Ю. В. Алексашин, И. Е. Шпак. – 2-е изд. – М. : "Дашков и К", 2012. – 256 с
Байе М. Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учебное пособие для вузов / Пер с англ под ред. А. М. Никитина iconМотивація – найважливіша функція підвищення результативності виробництва Зміст Вступ
Дмитренко Г. А., Шарапова Е. А., Максименко Т. М. Мотивация и оценка персонала: Учебное пособие. К. Мауп, 2002. – 248 с
Байе М. Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учебное пособие для вузов / Пер с англ под ред. А. М. Никитина iconМетодика діагностики рівня «емоційного вигорання» В. В. Бойка
Райгородский Д. Я. (редактор-составитель). Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. — Самара: Издательский...
Байе М. Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учебное пособие для вузов / Пер с англ под ред. А. М. Никитина iconАнне-тӗк выртса эс ан ҫывӑр
Хӑшӗ—пӗрисем ашшӗ—амӑшӗн ӗҫнех малалла туртаҫҫӗ, теприсем тӑванӗсем сӗннипе пӗр—пӗр ӗҫе кӗрӗшеҫҫӗ, виҫҫӗмӗшсем ҫут ҫанталӑк панине...
Байе М. Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Учебное пособие для вузов / Пер с англ под ред. А. М. Никитина iconОрганизация добровольческой программы в вашем экопоселении Пособие для начинающих
Методическое пособие предназначено для оказания помощи экопоселениям в организации добровольческих (волонтерских) программ. Это послужит...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка