Постанова від 10 червня 2002 р. N 789 Київ Про затвердження Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року
Скачати 114.99 Kb.
НазваПостанова від 10 червня 2002 р. N 789 Київ Про затвердження Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року
Дата конвертації15.03.2013
Розмір114.99 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


від 10 червня 2002 р. N 789

Київ

Про затвердження Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року


Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 23 січня 2001 р. N 35 "Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Програму розвитку краєзнавства на період до 2010 року (далі - Програма), що додається.

2. Установити, що виконання визначених Програмою заходів здійснюється в межах видатків Державного бюджету України, передбачених Міністерству освіти і науки, Міністерству культури і мистецтв, іншим центральним органам виконавчої влади та Національній академії наук у відповідних бюджетних програмах.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям затвердити регіональні програми розвитку краєзнавства, залучивши кошти відповідних бюджетів до їх фінансування, сприяти діяльності місцевих осередків Всеукраїнської спілки краєзнавців, краєзнавчих музеїв, історико-культурних заповідників.

4. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів, Національній академії наук внести пропозиції про видання енциклопедичного багатотомного зібрання "Історія міст і сіл України" у новій редакції.

5. Покласти координацію краєзнавчої роботи на Національну академію наук.

6. Національній академії наук разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, громадськими організаціями утворити міжвідомчу координаційну раду з питань краєзнавства та у двомісячний термін подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо положення про зазначену раду та її склад.

7. Міністерству культури і мистецтв, Міністерству юстиції України розглянути в установленому порядку питання щодо віднесення Всеукраїнської спілки краєзнавців до числа творчих спілок.

 

Прем'єр-міністр України 

^ А. КІНАХ 


Інд. 28

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 червня 2002 р. N 789 


^

ПРОГРАМА
розвитку краєзнавства на період до 2010 року

I. Загальні положення


На сучасному етапі духовного відродження незалежної України невід'ємною складовою громадського руху та наукових досліджень є історичне краєзнавство, спрямоване на відродження духовності, історичної пам'яті, формування у громадян і передусім у молоді любові до рідного краю, національного патріотизму, поваги до людини, відповідальності за збереження історико-культурного надбання.

Краєзнавство як самодіяльний громадський рух українських учених-краєзнавців виникло в кінці XIX - на початку XX століття. У 20-х роках XX століття українське краєзнавство починає розвиватися як наука. Цьому сприяє утворення при історичній секції Всеукраїнської Академії наук Українського комітету краєзнавства декількох краєзнавчих комісій порайонного дослідження історії України. Досягнення краєзнавства 20 - 30-х рр., національно-культурні ініціативи кінця 50 - 60-х років створили передумови для відновлення в 1990 році діяльності Всеукраїнської спілки краєзнавців.

Останнім часом спостерігається активізація краєзнавчої роботи - з'явилися видання з різних проблем регіонального краєзнавства, посилено увагу до цих проблем з боку музеїв, окремих дослідників, академічних інститутів, проведено кілька загальноукраїнських конференцій з історичного краєзнавства та ряд регіональних конференцій тощо. Інститут історії України, Інститут археології, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук ведуть велику науково-дослідницьку роботу в галузі краєзнавства. Велике значення для подальшого розвитку краєзнавства мав досвід видання багатотомного зібрання (26 томів) "Історія міст і сіл України", яке започаткувало новий напрямок вітчизняної історіографії.

МОН та Академією педагогічних наук проводиться робота з розроблення основ науково-методичного забезпечення викладання краєзнавства у вищих, професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних закладах. На природничому, історичному, філологічному, музично-педагогічному факультетах педагогічних університетів ведеться підготовка педагогічних фахівців з набуттям одночасно спеціальності вчителя-предметника та педагога-організатора позакласної роботи за туристсько-краєзнавчими напрямами.

Водночас краєзнавство залишається недостатньо розвинутою галуззю науки, про що свідчить відсутність загальнотеоретичних розробок у цій сфері, а також узагальнюючих праць з окремих напрямів краєзнавства. Не відповідає сучасним вимогам інформаційне забезпечення. Не налагоджено належної координації діяльності осередків Всеукраїнської спілки краєзнавців, залучених до краєзнавчої роботи установ, окремих дослідників.

З метою сприяння розвиткові краєзнавчого руху необхідно забезпечити видання грунтовних дослідницьких робіт з історії українського краєзнавства, розроблення термінології у цій сфері, визначення історико-культурних регіонів України, складання бібліографії краєзнавства тощо.
^

II. Мета та завдання Програми


Програма визначає шляхи поліпшення краєзнавчої роботи, координації діяльності всіх організацій, установ і закладів, залучених до цієї роботи.

Метою Програми є активізація наукової діяльності, спрямованої на забезпечення розвитку краєзнавства, популяризація краєзнавчих досліджень, залучення широких кіл громадськості до національної культурної спадщини.

Завданнями Програми є:

удосконалення науково-методичної бази краєзнавства, посилення наукової обґрунтованості, забезпечення неупередженості краєзнавчої літератури;

сприяння формуванню у громадян усвідомлення своєї відповідальності за збереження і примноження духовних скарбів;

перевидання багатотомної енциклопедії "Історія міст і сіл України", енциклопедичного довідника "Історичні міста України", інших довідників, путівників у цій сфері.

Виконання Програми передбачає здійснення науково-організаційних заходів, а також заходів у сфері видавничої діяльності.
^

III. Заходи щодо виконання Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року


  

Відповідальні виконавці 

Термін виконання (початок, закінчення),
роки 

Фінансування заходів за рахунок коштів державного бюджету (орієнтовно) 

Усього за програмою (тис. гривень) 

Науково-дослідні роботи 

^ Науково-організаційні заходи 

1. 

Розробити програми з курсу "Краєзнавство" та запровадити курс "Краєзнавство" у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю, загальноосвітніх навчальних закладах 

МОН
Національна академія наук
Всеукраїнська спілка краєзнавців (за згодою) 

2003 - 2005 

  

  

2. 

Вивчити питання про відкриття кафедр краєзнавства у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю 

МОН 

- " - 

  

  

3. 

Розглянути питання про запровадження спеціальності "Регіональна історія" при присудженні наукових ступенів 

Вища атестаційна комісія при Кабінеті Міністрів України 

2002 - 2003 

  

  

4. 

Розглянути питання про створення наукових підрозділів регіональних досліджень з краєзнавства при історичних факультетах вищих навчальних закладів 

МОН
Національна академія наук
Академія педагогічних наук 

2003 - 2005 

  

  

5. 

Запровадити курс "Краєзнавство" при перепідготовці вчителів на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти системи МОН 

МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

2003 - 2010 

  

  

6. 

Забезпечити підвищення кваліфікації працівників закладів культури з курсу "Краєзнавство" в системі підвищення кваліфікації працівників культури і мистецтв 

Мінкультури
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

2003 - 2010 

  

  

7. 

Включити питання з краєзнавчої тематики до завдань I - III етапів всеукраїнських олімпіад з історії, географії, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів - членів Малої академії наук 

МОН
Всеукраїнська спілка краєзнавців (за згодою) 

- " - 

  

  

8. 

Проводити регіональні студентські та учнівські олімпіади за краєзнавчою тематикою 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Регіональні осередки Всеукраїнської спілки краєзнавців (за згодою) 

- " - 

  

  

9. 

Вивчити питання про утворення загальнонаціонального банку даних про історію населених пунктів України 

Національна академія наук 

2003 - 2007 

  

  

10. 

Включити до планів науково-дослідної роботи створення каталогів з історії міст і сіл України, пам'яток, музеєзнавства 

Держкомархів 

2003 - 2010 

80 щороку 

80 щороку 

11. 

Вирішити питання щодо створення наукових підрозділів для науково-методичного керівництва і редагування "Історії міст і сіл України"  

Національна академія наук
МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

2003 - 2005 

  

  

12. 

Розробити науково обгрунтовану програму розвитку та діяльності громадських музеїв 

Мінкультури
МОН
Національна академія наук 

- " - 

  

  

13. 

Провести маркетингово-аналітичні дослідження туристично-екскурсійних маршрутів та попиту на відвідування пам'яток 

Державна туристична адміністрація Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Всеукраїнська спілка краєзнавців (за згодою)
Акціонерне товариство "Укрпрофтур" (за згодою) 

2003 - 2004 

  

  

14. 

Запровадити теле- та радіопрограми з краєзнавства 

Держкомінформ
Національна академія наук
Всеукраїнська спілка краєзнавців (за згодою) 

2003 - 2010 

  

  

15. 

Включити до перспективного тематичного плану випуску знаків поштової оплати виготовлення поштових марок або художніх маркованих конвертів за замовленням Всеукраїнської спілки краєзнавців 

Держкомзв'язку
Всеукраїнська спілка краєзнавців (за згодою) 

2003 - 2010 

  

  

16. 

Заснувати премію ім. Д. Яворницького за особливий внесок у розвиток краєзнавства 

Національна академія наук
Всеукраїнська спілка краєзнавців (за згодою) 

2004 

  

  

17. 

Розглянути питання про заснування регіональних іменних премій за вагомий внесок у дослідження рідного краю 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

2003 - 2010 

  

  

18. 

Вивчити питання про встановлення дипломів за кращу студентську роботу в галузі краєзнавства 

МОН
Всеукраїнська спілка краєзнавців (за згодою) 

2003 - 2004 

  

  

^ Видавнича діяльність 

19. 

Розробити перспективний план підготовки та видання краєзнавчої літератури на період до 2010 року, передбачивши зокрема видання: 

Національна академія наук
Держкомархів
Держкомінформ
Всеукраїнська спілка краєзнавців (за згодою) 

2005 - 2010 

  

  

багатотомної енциклопедії "Історія міст і сіл України" 

Національна академія наук 

2003 - 2004 

40 щороку 

40 щороку 

2005 - 2010 

260 щороку 

260 щороку 

багатотомного Українського біографічного довідника, присвяченого видатним політичним, державним, церковним діячам, ученим, майстрам культури і мистецтв, а також краєзнавцям 

2003 - 2010 

60 щороку 

60 щороку 

енциклопедичного довідника "Історичні міста України" 

2005 - 2010 

25 щороку 

25 щороку 

путівників, буклетів, плакатів, листівок, іншої друкованої продукції з питань краєзнавства 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

- " - 

10 щороку 

10 щороку 

20. 

Підготувати довідник "Музеї та заповідники України" (українською, англійською мовами) 

Мінкультури
МОН
Національна академія наук
Держкомінформ 

2003 - 2006 

  

  

21. 

Підготувати навчальні посібники з курсу "Краєзнавство" для вищих та середніх навчальних закладів 

МОН
Академія педагогічних наук
Національна академія наук
Всеукраїнська спілка краєзнавців (за згодою) 

- " - 

  

  

____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009Схожі:

Постанова від 10 червня 2002 р. N 789 Київ Про затвердження Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року iconПостанова, Програма вiд 29. 04. 2002 №583 Про затвердження Державної...

Постанова від 10 червня 2002 р. N 789 Київ Про затвердження Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року iconДодаток Впровадження Державної цільової програми розвитку державної...
Розроблену Нацдержслужбою України на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року № 411-р «Про схвалення...
Постанова від 10 червня 2002 р. N 789 Київ Про затвердження Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року iconПро затвердження Державної програми підтримки сім'ї на період до...
Затвердити Державну програму підтримки сім'ї на період до 2010 року (далі Програма), що додається
Постанова від 10 червня 2002 р. N 789 Київ Про затвердження Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року iconКабінет міністрів україни постанов а від 27 грудня 2006 р. N 1849 Київ
Про затвердження Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року
Постанова від 10 червня 2002 р. N 789 Київ Про затвердження Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року iconПро затвердження заходів Міністерства охорони здоров'я України з...
На виконання п. 2 постанови Кабінету Міністрів України під 13. 06. 07 р. №815 "Про затвердження Національного плану розвитку системи...
Постанова від 10 червня 2002 р. N 789 Київ Про затвердження Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року iconКабінет міністрів україни постанова від 7 березня 2007 р. №410 Київ...
Затвердити Державну цільову програму протидії торгівлі людьми на 2006-2010 роки (далі -програма), що додається
Постанова від 10 червня 2002 р. N 789 Київ Про затвердження Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року iconКабінет міністрів україни постанова від 13 квітня 2005 р. N 280 Київ...
...
Постанова від 10 червня 2002 р. N 789 Київ Про затвердження Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року iconПро затвердження Правил експлуатації вогнегасників
З метою удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки та виконання завдань, визначених Програмою забезпечення...
Постанова від 10 червня 2002 р. N 789 Київ Про затвердження Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року iconПро затвердження Типових норм належності вогнегасників
З метою удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки та виконання завдань, визначених Програмою забезпечення...
Постанова від 10 червня 2002 р. N 789 Київ Про затвердження Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року iconНаказ
Н про права дитини» на період до 2016 року ”, розпорядження обласної державної адміністрації від 30 листопада 2009 року №705 «Про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка