Звіт з переддипломної практики Зміст
НазваЗвіт з переддипломної практики Зміст
Сторінка7/10
Дата конвертації25.02.2013
Розмір1.21 Mb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Економіка > Диплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

^ Оскільки К > 1, то найбільш привабливим є технологічна лінія БКГ – 67 заводу “Прогрес” по відношенню до зразка виробництва Чехії.

Використання інновації дає можливість для підприємства:

1) економію заробітної плати;

  1. економію енергоресурсів;

  2. економію амортизаційних відрахувань;

  3. підвищення коефіцієнта обороту поточних активів.

Але ця технологічна лінія збільшить витрати на:

  1. амортизаційні відрахування;

  2. електроенергію;

  3. витрати на заробітну плату ;

  4. витати на оборотний капітал .

Прогнозний обсяг виробництва і реалізації поліграфічної продукції , що буде виготовлений технологічною лінією БКГ – 67 показано у таблиці 3.2.
Таблиця 3.2 Прогнозні обсяги виробництва і реалізації поліграфічної продукції

Показники

2009р.

2010р.

2011р.

2012р.

2013р.

1

2

3

4

5

6

Обсяг виготовлення продукції, шт.

26800

27000

27200

27400

27400

Ціна за од.

2.5

2.75

3.00

3.00

3.00

Обсяг реалізації продукції, грн.

67000

74250

81600

82200

81400


Основні прогнозні витрати, що пов’язані з виготовленням поліграфічної продукції показані у таблиці 3.3.

^ Таблиця 3.3 Витрати на виготовлення поліграфічної продукції за роками

Показники

2009р.

2010р.

2011р.

2012р.

2013р.

1

2

3

4

5

6

Оплата праці, грн.

20000

22000

24000

26000

28000

Витрати на матеріали, комплектуючи, грн.

25000

27500

30000

35500

35000

Всього, грн.

45000

49500

54000

61500

63000

^ Придбання технологічної поліграфічної лінії потребує збільшення оборотного капітал 10 тис. грн.

ТОВ ПРИМА буде використовуватися прямолінійний метод нарахування амортизаційних відрахувань на технологічну поліграфічну лінію, що буде використовуватися п’ять років. Документами визначено, що ліквідаційна вартість технологічної лінії – 5% від первинної вартості – 2500грн. (50000 * 0.05).

Інвестиційна діяльність представлена у таблиці 3.4.

^ Таблиця 3.4 Інвестиційна діяльність

Показники

2009р.

20010р.

2011р.

2012р.

2013р.

1

2

3

4

5

6

Технологічна лінія , грн.

-50 000

-

-

-

2500

Приріст оборотного капіталу , грн.

10000

-

-

-

-

Усього інвестицій, грн.

60000

0

0

0

2500

Черкаським відділенням КАБ “Укрсоцбанк” поліграфічному підприємству надається кредит на 5 років 50 тис. грн. на придбання технологічної лінії під 25%. Кредит видається всією сумою і погашається щоквартально рівними частинами.

^ Для забезпечення діяльності підприємства необхідно визначити суму кредиту з відсотками, яку потрібно повернути в банк.

Для цього визначимо суму щоквартальних виплат боргу без відсотків:

^ 50000 : (5роки * 4квартали)= 2500грн.

Відсотки за інвестиційними позичками сплачуються за фактичну кількість днів користування позичкою і нараховується на суму залишку заборгованості за позичкою і визначається за формулою:

С% = (В к * З к * Д) : (360 * 100%) (3.1)

де, С% - сума нарахованих відсотків;

^ В к - відсоток за кредит;

В к - поточна заборгованість за кредитом;

Використавши формулу нарахування відсотків визначимо суму відсотків за кожний період.

1квартал першого року : (50000+47500 :2*90) : 360 *25:100% = 3047грн.

2квартал першого року : (47500 +45000 :2*90) : 360 *25 :100% = 2891 грн.

І так далі за кожний період.

Складемо графік погашення кредиту у таблиці 3.5.

^ Таблиця 3.5 Погашення кредиту поліграфічним підприємством , грн.

Період

Заборгованість на початок періоду

Заборгованість на кінець періоду

^ Виплати боргу

Сума відсотків

1

2

3

4

5

1рік

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

50000

47500

45000

42500

47500

45000

42500

40000

2500

2500

2500

2500

11250

3047

2891

2734

2578

2рік

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

40000

37500

35000

32500

37500

35000

32500

30000

2500

2500

2500

2500

8750

2422

2266

2109

1953

3рік

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

30000

27500

25000

22500

27500

25000

22500

20000

2500

2500

2500

2500

6250

1797

1641

1484

1328

4рік

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

20000

17500

15000

12500

17500

15000

12500

10000

2500

2500

2500

2500

37500

1172

1016

859

703

5рік

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

10000

7500

5000

2500

7500

5000

2500

0

2500

2500

2500

2500

1250

547

391

234

78

Усього50000

31250

^ Таким чином, загальна сума кредиту з відсотками, яку треба сплатити у КАБ “Укрсоцбанк” буде складати – 81250грн. (50000 + 31250) грн.

Амортизаційні відрахування за рік (Ар) визначаються :

Ар = (Ф пер. – Флік.) / Т років (3.2).

де, Фпер. – первісна вартість технологічної лінії;

^ Флік. – ліквідаційна вартість (5%від первісної);

Троків – нормативний термін використання технологічної поліграфічної лінії. рік

Ар = 9500грн. (50000 - 2500 / 5р).

^ Використовуючи попередні розрахунки визначаємо ефект від операційної діяльності ТОВ ПРИМА.

Ефектом від використання поліграфічної лінії стануть чисті припливи грошей, які включають чистий прибуток (П ч) від реалізації виготовленої продукції і амортизаційні відрахування(Ар). Ефект від операційної діяльності представлено у таблиці 3.6.

^ Таблиця 3.6.Операційна діяльність поліграфічного підприємства, грн.

Показники

2009р.

2010р.

2011р.

2012р.

2013р.

1

2

3

4

5

6

1.Обсяг реалізації продукції, грн.

67000

74250

81600

82200

81400

2. Витрати на сировину

25000

27500

30000

35500

35000

3. Витрати на оплату праці

20000

22000

24000

26000

28000

4.Амортизаційні відрахування

9500

9500

9500

9500

9500

5.Відсотки по кредитах

11250

8750

6250

3750

1250

6.Прибуток до оподаткування

(р.1 – р. 2 –р.3-р.4-р.5)

1250

6500

11850

10450

8450

7. Податок на прибуток -25%,(р.6 *0.25)

312.5

1625

2962.5

2612.5

2112.5

8. Чистий прибуток (р.6-р.7)

937.5

4875

8887.5

7837.5

6337.5

9.Чистий приплив грошей. (р.4 +р.8)

10437.5

14375

18387.5

17337.5

15837.5

Результати обчислень показують, що використання поліграфічної лінії забезпечують отримання чистого прибутку і чисті припливи грошей від операційної діяльності позитивні і мають тенденцію до зростання за роками. Підприємство спроможне виконувати свої зобов’язання перед бюджетом і розвивати діяльність і забезпечувати потреби споживачів у поліграфічної продукції.

Фінансова діяльність ТОВ ПРИМА має бути спрямована на організацію систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання фінансової дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного його функціонування .
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Звіт з переддипломної практики Зміст iconАкадемія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України...

Звіт з переддипломної практики Зміст iconРекомендована структура звіту з переддипломної практики
Визначаються мета й завдання практики, актуальність І взаємозв’язок із завданнями дипломної роботи, об’єкт проходження практики,...
Звіт з переддипломної практики Зміст iconМетодичні вказівки та програма переддипломної практики (для студентів,...
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики бакалаврів, спеціалістів, магістрів (для студентів спеціальностей 040203,...
Звіт з переддипломної практики Зміст iconАкадемія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України...
Виробнича практика – це форма учбових занять в організаціях (підприємствах) різних форм власності І організаційно-правових форм
Звіт з переддипломної практики Зміст iconРеферат Звіт з переддипломної практики містить: 21 сторінку та 1 рисунок
У роботі описані основні принципи роботи джерела живлення персонального комп’ютера та його структура. Також розглянуто правила безпеки...
Звіт з переддипломної практики Зміст iconРеферат Звіт з переддипломної практики містить: 21 сторінку, 17 рисунків, 3 літературних джерела
У роботі описана архітектура материнських плат, їх основні компоненти та функції які вони виконують. Також приведена основна методика...
Звіт з переддипломної практики Зміст iconРеферат Звіт з переддипломної практики містить: 21 сторінку, 17 рисунків, 4 літературних джерела
У роботі описана архітектура материнських плат, їх основні компоненти та функції які вони виконують. Також приведена основна методика...
Звіт з переддипломної практики Зміст iconПідприємство “Назва підприємства” надає можливість для проходження...
Підприємство “Назва підприємства” надає можливість для проходження переддипломної практики студентки Горяєвої Ольги Олександрівни...
Звіт з переддипломної практики Зміст iconМіністерство освіти І науки україни Херсонський національний технічний...
Перспективи розвитку галузі, норми технологічного проектування, матеріали зібрані під час переддипломної практики
Звіт з переддипломної практики Зміст iconРобоча програма
Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050109 “Управління персоналом І економіка праці”. Укл.: С. О....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка