Звіт з переддипломної практики Зміст
НазваЗвіт з переддипломної практики Зміст
Сторінка8/10
Дата конвертації25.02.2013
Розмір1.21 Mb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Економіка > Диплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Фінансова діяльність ТОВ ПРИМА у зв’язку із залученням кредитних ресурсів і визначенням припливу грошових коштів дає можливість визначити потік реальних коштів , що показано у таблиці 3.7.

^ Таблиця 3.7 Потік реальних коштів від фінансової діяльності, грн.

Показники

2009р.

2010р.

2011р.

2012р.

2013р.

1

2

3

4

5

6

1.Довгостроковий кредит

50000

2.Погашення кредиту
-12500

-12500

-12500

-12500

3.Сальдо фінансової діяльності

60000

-12500

-12500

-12500

-12500

4.Потік реальних грошей

-39562.5

14375

18387.5

17337.5

18337.5

5.Сальдо реальних грошей

10437.5

1875

5887.5

4837.5

5837.5

Потік реальних коштів – це є різницею між припливом і відтоком коштів від інвестиційної та операційної діяльності у кожному періоді здійснення проекту.

Сальдо реальних грошей є різницею між припливом і відтоком коштів від усіх видів діяльності на кожному кроці.

^ Всі ці обчислення можна використовувати для визначення ефективності впровадження поліграфічної лінії на ТОВ ПРИМА.

3.3 Оцінка ефективності впровадження економічного механізму на підприємстві
Основою оцінки ефективності впровадження проекту з використанням інвестиційних кредитів у виробничої діяльності є концепція грошових потоків. Під потоком реальних грошей розуміють надходження грошових коштів з урахуванням тієї обставини, що сума грошей, наявна на даний момент, має більшу цінність, ніж така сума в майбутньому.

Основними показниками ,які характеризують ефективність вкладення коштів в проект у є :

  • Чиста поточна вартість (ЧПВ);

  • Індекс доходності (ІД);

  • Період окупності (П.О.);

  • Внутрішня норма доходності (ВНД);

  • Коефіцієнт ефективності інвестицій (КЕІ)

Чиста теперішня вартість це показник, який відображає приріст цінності закладу в результаті реалізації проекту, оскільки являє собою різницю між сумою дисконтова них грошових надходжень, що виникають за умови реалізації проекту, та сумою дисконтова них вартостей усіх витрат, необхідних для його здійснення.

ЧПВ повинна бути > 0 , тоді можно впроваджувати проект у дію.

Коефіцієнт вигоди – затрати , це критерій оцінки проектів, що визначається відношенням суми дисконтова них вигод до суми дисконтова них витрат.
В/З = Вт / (1+і)(1+і)(1+і)...(1+і)п : Зт / (1+і)(1+і)...(1+і)п (3.2).
Де В – повні вигоди за рік;

З – повні затрати за рік;

П – кількість періодів.

Коефіцієнт В/З повинен бути > за 1. Тоді можна вважати проект ефективним.

Термін окупності (П.0.) , це період, за який відшкодовується капітальні витрати з чистих сумарних доходів проекту.

Даємо оцінку ефективності вкладення інвестиційних кредитів на поліграфічному підприємстві. Для цього необхідно зробити обчислення дисконтування потоку реальних грошей та чистого прибутку.

Коефіцієнт ефективності інвестицій КЕІ може визначатися без дисконтування витрат і доходів і показує рентабельність інвестицій від впровадження різних організаційно-економічних заходів.

Визначаємо дисконтова ні потоки у таблиці 3.8.
Таблиця 3.8 Дисконтування грошових потоків за роками, грн.

Показники

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

1

2

3

4

5

6

1.Ефект від інвестиційної діяльності

-50

0

0

0

0

2.Ефект від операційної діяльності

10437.5

14375

18387.5

17337.5

15837.5

3.Потік реальних грошей

-39562.5

14375

18387.5

17337.5

18337.5

4.Чистий прибуток

937.5

4875

8887.5

7837.5

6337.5

5.Коефіцієнт дисконтування

18%(1/1+і)н

0.8475

0.6086

0.7182

0.5158

0.4371

6.Дисконтований потік реальних грошей

(р.3 *р.5)

-33529

8749

13205

8943

8015

7.Дисконтований потік чистого прибутку

(р.4 *р.5)

795

2967

6383

4043

2770

8.Дисконтований грошовий потік від

операційної діяльності

(р.2 *р.5)

8845

8749

13206

8943

6923


ЧПВ реальних грошей = -33529 +8749 + 13205 + 8943 + 8015 = 5383 грн.

ІД= 1.37 (68438/ 50000);

ВНД= 26%;

ПО= 3,65років , або за 3 рік 237 дні (50000 / 68438:5);

КЕІ =27% (68438:5) /50000
Складемо у таблицю 3.9 показники ефективності інвестицій за розрахунками та їх відповідність до нормативних значень.
Таблиця 3.9 Показники ефективності прогнозних вкладень

Показники

Значення

Нормативне значення

1

2

3

1.Чиста приведена вартість, грн.

5383

>0

2.Коефіцієнт ефективності інвестицій,%

27

>банківського

2.Індекс доходності інвестицій

1,37

>1

3.Внутрішня норма дохідності, %

26

Більша за доходність інвестора

4.Період окупності, рік

3,65

Відповідає


Показником ефективності проведення економічних заходів є фондовіддача інвестицій (ФВІ).Оскільки за нашими розрахунками річна величина амортизаційних відрахувань 9500грн., то фондовіддача складе: ((937.5+ 4875 + 8887.5 + 7837.5 + 6337.5): 5) : ((50000 – 2500) – (4* 9500): 5) =3. 04грн.

Це означає, що середній рівень фондовіддачі становитиме 3.04 грн. надходжень на кожну гривню уведених за проектом основних фондів.

Таким чином, показники ефективності інвестиційної діяльності свідчать про необхідність впровадження технологічної лінії і забезпечувати планове управління організаційно-економічними заходами у поліграфічному підприємстві.

Прогнозні показники ефективності впровадження технологічної лінії відображені у таблиці 3.10.

Таблиця 3.10 Аналіз прогнозних показників ефективності впровадження технологічної лінії в поліграфічному підприємстві

Показники

2009рік

2010рік

2011рік

Зміна (+,-) абсолютна, грн.

Темпи ,%
2010р./

2009р.

2011р./

2010р.

2011р./

2009р.

2011р./

2009р.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Доходи,грн.

67000

74250

81600

+7250

+7350

+14600

22

2.Витрати,грн.

54500

59000

63500

+4500

+4500

+9000

16.5

3.Валовий прибуток, грн.

1250

6500

11850

+5250

+5350

+10600

848

4.Податок, грн.

312.5

1625

2962.5

+1312.5

+1337.5

+2650

847

5.Чистий прибуток, грн.

937.5

4875

8887.5

+3937.5

+7262.5

+7950

848

6.Прибутковість продукції, %(р.5 / р.2 * 100%)

1.7

8.3

14

+6.6

+5.7

+12.3

723
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Звіт з переддипломної практики Зміст iconАкадемія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України...

Звіт з переддипломної практики Зміст iconРекомендована структура звіту з переддипломної практики
Визначаються мета й завдання практики, актуальність І взаємозв’язок із завданнями дипломної роботи, об’єкт проходження практики,...
Звіт з переддипломної практики Зміст iconМетодичні вказівки та програма переддипломної практики (для студентів,...
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики бакалаврів, спеціалістів, магістрів (для студентів спеціальностей 040203,...
Звіт з переддипломної практики Зміст iconАкадемія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України...
Виробнича практика – це форма учбових занять в організаціях (підприємствах) різних форм власності І організаційно-правових форм
Звіт з переддипломної практики Зміст iconРеферат Звіт з переддипломної практики містить: 21 сторінку та 1 рисунок
У роботі описані основні принципи роботи джерела живлення персонального комп’ютера та його структура. Також розглянуто правила безпеки...
Звіт з переддипломної практики Зміст iconРеферат Звіт з переддипломної практики містить: 21 сторінку, 17 рисунків, 3 літературних джерела
У роботі описана архітектура материнських плат, їх основні компоненти та функції які вони виконують. Також приведена основна методика...
Звіт з переддипломної практики Зміст iconРеферат Звіт з переддипломної практики містить: 21 сторінку, 17 рисунків, 4 літературних джерела
У роботі описана архітектура материнських плат, їх основні компоненти та функції які вони виконують. Також приведена основна методика...
Звіт з переддипломної практики Зміст iconПідприємство “Назва підприємства” надає можливість для проходження...
Підприємство “Назва підприємства” надає можливість для проходження переддипломної практики студентки Горяєвої Ольги Олександрівни...
Звіт з переддипломної практики Зміст iconМіністерство освіти І науки україни Херсонський національний технічний...
Перспективи розвитку галузі, норми технологічного проектування, матеріали зібрані під час переддипломної практики
Звіт з переддипломної практики Зміст iconРобоча програма
Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050109 “Управління персоналом І економіка праці”. Укл.: С. О....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка