Програм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік




Скачати 483.55 Kb.
НазваПрограм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік
Сторінка1/3
Дата конвертації04.03.2013
Розмір483.55 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3

Любарська районна Любарська районна державна

рада адміністрація

П Р О Г Р А М А

економічного і соціального розвитку

Любарського району на 2011 рік.

смт.Любар 2011 рік


З М І С Т
1.Загальна характеристика Програми;

2.Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку району у 2010 році.

3.Основні пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку району у 2011 році.

4. Розвиток господарського комплексу району.

-промисловість;

-сільське господарство;

-будівельний комплекс та житлова політика;

-шляхове господарство;

-зв’язок та інформаційні технології;

-мале підприємництво;
^ 5.Забезпечення функціонування економіки у 2011 році:
-фінансово-бюджетна політика;

-інвестиційна політика;

-розвиток конкуренції демонополізації економіки;
^ 6. Соціальні стандарти та рівень життя населення:
-грошові доходи населення та заробітна плата;

-ринок праці;

-соціальний захист населення;

-пенсійне забезпечення;
^ 7. Розвиток соціальної сфери:
-охорона здоров’я населення;

-освіта;

-культура;

-молодіжна і сімейна політика;

-соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю;

-фізична культура .
^ 8.Безпека життєдіяльності:
-охорона навколишнього середовища;

-природна і техногенна безпека;

-протипожежний захист;

-зміцнення законності і правопорядку, захист прав і свобод громадян.

^ 9.Розвиток сфери обслуговування населення:
-житлово-комунальне господарство;

-торгівля та ресторанне господарство;
10.Заходи по виконанню Програми економічного і соціального розвитку Любарського району на 2011 рік.
11.Додатки до програми.

В С Т У П


Програма економічного і соціального розвитку Любарського району на 2011 рік є складовою частиною Програми діяльності райдержадміністрації.
Програма розроблена відповідно до пункту 1 статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 2 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення Програм економічного і соціального розвитку України».
Інструментами виконання Програми є цільові галузеві програми, які схвалені розпорядженням голови райдержадміністрації та затверджені районною радою.
Методичне забезпечення під час розроблення Програми здійснювалось управлінням економіки райдержадміністрації.
Співрозробниками Програми являються галузеві управління, відділи райдержадміністрації, структурні підрозділи центральних органів виконавчої влади та виконкоми селищної та сільських рад.

І.Загальна характеристика Програми економічного і соціального розвитку Любарського району на 2011 рік.



1

Ініціатор розроблення програми

Райдержадміністрація

2

Дата, номер і назва розпорядчого документу

Розпорядження голови райдержадміністрації від 05.07.10 №136 «Про розроблення проекту програми економічного і соціального розвитку району на 2011 рік».

3

Розробник програми

Управління економіки райдержадміністрації.

4

Співрозробники програми

Управління та відділи райдержадміністрації, інші організації центральних органів виконавчої влади, виконкоми сільських та селищної рад.

5

Відповідальний виконавець програми

Райдержадміністрація

6

Учасники програми

Управління та відділи райдержадміністрації, інші відомства центральних органів виконавчої влади, виконкоми сільських та селищної рад, підприємства, установи та організації району.

7

Термін реалізації програми

2011 рік

8

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконані програми

Державний, обласний, районний, сільські та селищний бюджети.

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми тис.грн.



50552,6




В тому числі

Державного бюджету


8959,3




Обласного бюджету та інших місцевих бюджетів

4163,9




Позабюджетних коштів

37429,4


ІІ.Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку району за 2010 рік.
Любарський район за своїм економічним потенціалом є сільськогосподарським. Населення району складає 28,5 тис.осіб.

Район виробляє понад 11% загальнообласного обсягу зернових культур майже 17% цукрових буряків, 4% картоплі, понад 3% овочів, 6,6% м’яса ( у забійній вазі), більше 6% молока.

Показники свідчать, що район впливає на загальноекономічну ситуацію в області та формування її продовольчих ресурсів.

Переборюючи негативний вплив фінансової кризи, у 2010 році основна увага органів виконавчої влади та місцевого самоврядування приділялась здійсненню заходів по виконанню програмних показників.

Основні зусилля в районі були спрямовані на реалізацію завдань Президента та Кабінету Міністрів України щодо подолання негативних наслідків в економіці та соціальній сфері, що дало змогу:

-збільшити обсяги реалізації промислової продукції на 21%;

-збільшити виробництва м’яса в 1,6 рази;

-збільшити поголів’я свиней в сільгосппідприємствах в 1,7 рази;

-збільшити номінальну заробітну плату на 18%;

-створити 194 нових робочих місць;

-зменшити кількість незайнятого населення на 28% у порівнянні з торішнім показником;

-скоротити питому вагу збиткових підприємств на 4%.
Здійснювалася відповідна робота направлена на реальний захист громадян, на недопущення поширення бідності серед населення.

У 2010 році в аграрному секторі зростання виробництва зернових культур, цукрових буряків у рослинницькій галузі, збільшення виробництво м’яса і молока у тваринництві дозволило збільшити обсяги виробництва валової продукції в цій галузі.

В районі зібрано озимих та ярих зернових культур на площі 25907 гектарів.

Сільськогосподарськими підприємствами району усіх форм власності зібрано 96,6 тис.тонн, в тому числі кукурудзи -65,8 тис.тонн.

Валовий збір зернових культур (включаючи кукурудзу) становить 157,7% до минулого року.

Разом з тим валовий збір зернових і зернобобових культур без кукурудзи в порівнянні з минулорічним зменшився на 29,8% , в тому числі пшениці зібрано менше на 21,5 %, ячменю – на36,3 %, жита – на 51,2% .

В районі поліпшується інвестиційна діяльність . В поточному році освоєно інвестицій на суму 12425 тис.грн., що у 3 рази більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

В район надійшли іноземні інвестиції від німецьких засновників підприємництва з іноземними інвесторами ТОВ «Любар-агро» в розмірі 275,7 тис.дол. США.

В малому підприємництві задіяно 15% загальної кількості працездатного населення району.

Зберігається тенденція росту індивідуальної підприємницької діяльності, їхньому росту сприяє спрощений порядок оподаткуванню окремих видів підприємницької діяльності .

З початку 2010 року зареєстровано 132 суб’єкти підприємницької діяльності – фізичних осіб.

В державному реєстрі зареєстровано 1064 суб’єкт підприємницької діяльності.

Ріст реальних доходів населення відбувається як за рахунок зростання заробітної плати, так і за рахунок збільшення розмірів соціальної допомоги та пенсій.

Середньомісячна заробітна плата зросла на 17 %, пенсії підвищилися на 111 %.

Збереження позитивної динаміки розвитку економіки в цілому та зростання заробітної плати адекватно позначилась на поповнені бюджетів.

За 11 місяців 2010 року надходження до загального фонду місцевих бюджетів зросли на 7%.

Незважаючи на обмеженість бюджетних коштів забезпечено стабільне функціонування закладів освіти, охорони здоров’я, культури.

У 2010 році порівняно з попереднім роком, видатки із загального фонду бюджету району на галузь освіти зросли на 19,3 %, охорони здоров’я 25,2%, культури і мистецтва 37,3 %, фізичної культури і спорту 24,6 %.

^ Динаміка індексів основних економічних показників за 2005-2010 роки.


Показники

Р О К И

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Прогноз на 2011

Обсяг промислового виробництва

162,6

98,2

48,2

104,2

69,6

128

108

Обсяг продукції сільського господарства

161,4

163,3

164,9

188,6

120,1

102

101

Інвестиції в основний капітал

115,1

221,1

47,9

147,7

42,1

110

125

Роздрібний товарооборот підприємств

135,7

117,1

124,4

151,2

102,5

95

100,3

Середньомісячна заробітна плата

149,0

133,2

135,2

158,5

114,2

115

115

Рівень зареєстрованого безробіття

9,3

7,1

7,6

8,1

5,3

4,3

4,2


Разом з тим, в районі існує ряд негативних тенденцій, які стримують подальший розвиток економіки.

За такими показниками як обсяги прямих іноземних інвестицій на одну особу, коефіцієнт покриття експортом імпорту, темпи зростання (зменшення) збитків збиткових підприємств, середньомісячної заробітної плати, абсолютного приросту обсягу обороту роздрібної торгівлі підприємств на одну особу, рівень з оплати населенням житлово-комунальних послуг, рівень злочинності район знаходиться в рейтинговій таблиці в третій десятці.

Найболючішим для району є проблеми сільського господарства.

Рівень активності сільського господарства знижується, частина працездатних людей шукає роботу за межами району, а частина зовсім не шукає роботу і навіть не реєструється в районному центрі зайнятості.

Спостерігається негативна тенденція зменшення чисельності штатних працівників, зайнятих в економіці району, у порівнянні з минулим роком.

Відсутність достатнього у районі великого товарного виробництва призводить до постійного зменшення у сільгосппідприємствах поголів’я ВРХ.

Мають місце проблеми в галузях гуманітарної сфери.

Матеріально-технічна база їх є слабкою і потребує поліпшення та оновлення.

У частині загальноосвітніх закладів не забезпечується належний санітарно-гігієнічний режим через відсутність, які можна було б використати під внутрішні санвузли, а також через відсутність якісного водопостачання. Через складну демографічну ситуацію щороку кількість учнів зменшується на 190 осіб.

У районі 80% закладів культури не опалюється, відсутні готелі, не зареєстровано жодного туристичного підприємства.

Поступове підвищення тарифів за спожитий природний газ та електроенергію нівелює розширення платоспроможного попиту населення.

Потребує невідкладного вдосконалення система поводження з побутовими відходами та відходами після забою худоби, який здійснюють приватні підприємці у пристосованих забійних пунктах.

Чекає вирішення питання знищення наявних непридатних заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів, які зберігаються в непристосованих приміщеннях і ємкостях в кількості 70 тонн.

На протязі одного року зупинити негативні тенденції в економіці та соціальній сфері надзвичайно важко, це потребує певного часу.

На вирішення вищезазначених та інших проблем спрямовані завдання і заходи передбачені Програмою економічного і соціального розвитку Любарського району на 2011 рік.

^ 3.Основні пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку району у 2011році.
Основною метою програми економічного і соціального розвитку району на 2011 рік є забезпечення стійкого розвитку усіх галузей економіки регіону на основі інвестиційно-інноваційної складової, пожвавлення підприємницької діяльності , розв’язання проблемних соціальних питань.

З урахуванням мети економічна політика в районі буле спрямована на таких основних напрямах:
1.Збільшення обсягів виробництва у галузях виробничої сфери:
- підтримка і супроводження інвестиційних проектів, у яких передбачається впровадження сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

- створення умов для відкриття нових підприємств, утому числі з іноземним капіталом;

- розширення асортименту продукції та сприяння промисловим підприємствам у відновленні раніше втрачених та пошуку нових ринків збуту;

- активізація інноваційної діяльності у промисловості та сільськогосподарському виробництві;

- сприяння у створенні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

- стабілізація поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах;
2. Сприяння у залученні інвестиційних ресурсів в економіку району та подальшому розвитку підприємницької діяльності
- створення сприятливих умов інвесторам для вкладання коштів у пріоритетні галузі виробництва, передбачених районною програмою залучення інвестицій в економіку на 2011-2015 роки;

- участь підприємств району у виставкових заходах, інвестиційних форумах;

- реалізація заходів програми підтримки малого підприємництва в районі на 2011-2012 роки;

- сприяння галузевій раді підприємців у їх діяльності та реалізації прийнятих ними рекомендаційних рішень;
3.Забезпечення розвитку виробничої та соціальної інфраструктури:
- сприяння відновленню діяльності будівельних підприємств та підприємств будівельної індустрії;

- реалізація завдань і заходів Комплексної програми розвитку Любарського району на 2008-2011 роки, а також забезпечення виконання пріоритетів, визначених Стратегією розвитку Любарського району на період до 2015 року;

- організація технічного супроводу при підготовці та узгоджені з центральними органами виконавчої влади приоритетних інвестиційних проектів району, що потребують першочергової фінансової допомоги з державного бюджету.
4.Підвищення стандартів життя населення:
- посилення контролю за дотриманням законодавства про оплату праці, забезпечення повного погашення заборгованості із виплати заробітної плати;

- проведення перерахунків заробітної плати та державних соціальних виплат населенню з урахуванням законодавчо встановленого мінімального розміру заробітної плати та прожиткового мінімуму;

- забезпечення виконання програми зайнятості населення в Любарському районі на 2010-2011 роки;

- здійснення заходів щодо соціального захисту населення;

- сприяння будівництву і здачі в експлуатацію житла, особливо у сільській місцевості за програмами «Житло молоді – добробут країни» та «Власний дім»;

- підвищення якості надання житлово-комунальних послуг.

  1   2   3

Схожі:

Програм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік iconЗаходи по виконанню Програми економічного І соціального розвитку...
Заходи по виконанню Програми економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік
Програм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік
Програму соціально-економічного І культурного розвитку міста Пирятин на 2011 рік розроблено спеціалістами міської ради згідно з чинним...
Програм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Луганська
Україні”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного І соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів...
Програм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік iconПро внесення змін до Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2007 рік
Країні, п. 22 ч 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про державне прогнозування та...
Програм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік iconПро внесення змін до Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2005 рік
Україні, п. 22 ч 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про державне прогнозування та...
Програм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік iconПро внесення змін до Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік
Україні, п. 22 ч 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про державне прогнозування та...
Програм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік iconПро внесення змін до Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік
Україні, п. 22 ч 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про державне прогнозування та...
Програм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік iconПро внесення змін до Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2007 рік
Ції Україні, п. 22 ч 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про державне прогнозування...
Програм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік iconЗвіт «Про підсумки економічного та соціального розвитку району за 2011 рік»
Відбулися певні зрушення у соціальній сфері, позитивні перетворення у промисловості, сільському господарстві та ряду інших
Програм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік iconПро внесення змін до Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік
Україні, п. 22 ч 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про державне прогнозування та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка