Програм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік
Скачати 483.55 Kb.
НазваПрограм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік
Сторінка2/3
Дата конвертації04.03.2013
Розмір483.55 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
1   2   3

^ 4.Розвиток господарського комплексу району
Промисловість
Проблемні питання:

- значне фізичне зношення основних засобів виробництва;

- несвоєчасні розрахунки за відвантажену продукцію та наявність залишків готової продукції на складах підприємств;

- низький рівень технологій, які використовуються;

- низька інноваційна активність;

- відсутність належного фінансування на технологічний розвиток виробництва;

^ Основні напрями діяльності:

1.Зміцнення матеріально-технічної бази промислових підприємств, оновлення та розширення асортименту продукції, підвищення її якості.

2.Сприяння у прискоренні робіт з початку будівництва виробничих потужностей по виготовленню щебеневої продукції ТОВ «Кутищанський гранітний кар’єр».

3.Модернізація технологічного обладнання та встановлення нових виробничих потужностей на підприємствах ПП «Ренет» та ТОВ «НАЛТЕКС»;

4.Впровалження комплексу заходів по поглибленій переробці сировини, запровадженню ресурсо- та енергозберігаючих технологій оптимізації , організаційної структури виробництва, що дозволить підвищити конкурентноздатність продукції за рахунок зниження її собівартості та підвищення якості у м’ясопереробній і молокопереробній галузях.
^ Очікуваний результат:

Збільшення обсягів виробництва у галузі 8 %.

Сільське господарство
Проблемні питання:

- складний фінансовий стан більшості сільськогосподарських підприємств;

-недостатній рівень залучення інвестиційних коштів в сільськогосподарське виробництво;

- постійне коливання диспаритету цін на матеріально-технічні ресурси та продукцію сільського господарства;

-малоефективна державна фінансова підтримка галузі тваринництва;

-скорочення чисельності великої рогатої худоби у сільгосппідприємствах;

-велика зношеність основних фондів.
^ Основні напрями діяльності:

1.Сприяння у залученні вітчизняних та іноземних інвестицій, кредитних та бюджетних ресурсів для забезпечення розвитку галузі тваринництва шляхом:
- стабілізації поголів’я худоби та птиці за рахунок власного відтворення та закупівлі тварин в особистих селянських господарствах;

- стабілізації виробництва м’яса і молока;

- забезпечення ветеринарного обслуговування, епізоотичної безпеки;
^ 2.Сприяння у залученні вітчизняних та іноземних інвестицій, кредитних і бюджетних ресурсів для розвитку галузі рослинництва шляхом:
- проведення селекції у рослинництві;

- забезпечення виробництва прогнозних обсягів зерна, цукрових буряків;
^ 3.Відновлення матеріально-технічної бази шляхом:

- сприяння товаровиробникам у придбанні сільськогосподарської техніки, механізмів та обладнання на умовах лізингу.

^ 4.Сприяння у залученні вітчизняних та іноземних інвестицій, кредитних і бюджетних ресурсів для збереження і підвищення родючості грунтів шляхом:

- збільшення обсягів внесення мінеральних добрив;

- здійснення агрохімічного обстеження та вапнування грунтів, організації контролю за змінами їх якісного стану;

- удосконалення організації виробництва сільськогосподарської продукції з урахуванням агроекологічної придатності земель, у тому числі для ведення органічного сільського господарства.
5.^ Сприяння у залученні коштів державного та місцевого бюджетів для розвитку виробничої та соціальної інфраструктури сільських територій шляхом:
- створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

- розширення будівництва житла на селі;

- поступовий розвиток комунального господарства в сільській місцевості.
Реалізація визначених напрямів діяльності у сільському господарстві здійснюватиметься за умов державної підтримки товаровиробників, стабілізації у банківській системі та фінансової спроможності суб’єктів господарювання.
^ Очікувані результати:

Виконання вищезазначених напрямків діяльності дозволить збільшити обсяг валової продукції на 1 %.

Будівельний комплекс.

Основним завданням в галузі будівництва залишається сприяння органів виконавчої влади і місцевого самоврядування відродженню підприємств будівельної індустрії, в першу чергу по виробництву керамічної цегли, щебеню, інших будівельних матеріалів.

Забезпечення повного і ефективного використання коштів субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток району та на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток, заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві, в тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень .

Сприяння у розробленні проектної документації та будівництві об’єктів різного призначення з урахуванням сучасних проектних рішень, будівельних матеріалів, конструкцій та енергозберігаючих технологій.

Забезпечення в необхідних обсягах співфінансування з місцевого бюджету для будівництва об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету.
^ Очікувані результати:

-завершення будівництва та введення в експлуатацію станції знезалізнення води в смт.Любар;

-продовження добудови приміщення ЗОШ №1 в смт.Любар;

-реалізація проектів по запровадженню автономного опалення у навчальних закладах та адмінприміщеннях в смт.Любар.

Шляхове господарство
Проблемні питання:

-погіршення стану автомобільних доріг через хронічне недофінансування дорожнього господарства;

-відставання темпів розвитку дорожньої мережі від темпів росту кількості автотранспорту.
^ Основні напрямки діяльності:

1.Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування за рахунок проведення капітального ремонту за кошти державного та місцевих бюджетів.

2.Проведення ремонтних робіт за рахунок поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг загального користування за кошти місцевих бюджетів .

3.Здійснення заходів із безпеки дорожнього руху.
^ Очікувані результати:

За рахунок проведення капітальних та поточних ремонтів покращити 150 км. доріг загального користування.

Заміна та встановлення на автошляхах 50 дорожніх знаків.

Влаштування дорожньої розмітки, заміна та встановлення транспортних огороджень.
Зв’язок та інформаційні технології
Телефонний зв’язок
Проблемні питання:

-недостатність коштів на розвиток мереж в зв’язку з необхідністю утримання збиткових підгалузей, а саме дротового мовлення та сільського телефонного зв’язку;

-відсутність інвестування з місцевих бюджетів у розвиток телекомунікаційних мереж відповідно до ст.30 Закону України «Про телекомунікації».
^ Основні напрями діяльності:

1.Покращення якості наданих послуг зв’язку.

2.Подальший розвиток широкосмугового доступу до мережі Інтернет.
Очікувані результати:

Задоволення потреб населення у нових послугах.

Підвищення якості послуг, що надаються.

^ Поштовий зв’язок

Проблемні питання:

-майже половина об’єктів поштового зв’язку у 2009 році були збитковими або на межі збитковості;

-повільно впроваджуються новітні поштові та інформаційні технології;

-не ремонтуються абонентські шафи в під’їздах будинків.
Основні напрямки діяльності:
1.Забезпечення доступності послуг поштового зв’язку та покращення їх якості.

2.Технічне переоснащення об’єктів поштового зв’язку.

3.Оснащення комп’ютерними системами операційних вікон поштового зв’язку.
Інструменти виконання:

Програма розвитку поштового зв’язку в Любарському районі на 2009-2013 роки.
^ Очікувані результати:

Ремонт відділень поштового зв’язку. Придбання 5 велосипедів для листонош.

Укомплектування автоматизованих робочих місць сучасною комп’ютерною технікою.
Мале підприємництво
Проблемні питання:

-невпорядковане регуляторне середовище практично в усіх сферах господарської діяльності;

-недосконалість податкового законодавства;

-низька ефективність роботи єдиного дозвільного офісу (суб’єкти підприємництва звертаються безпосередньо до дозвільних органів);

-незначна кількість суб’єктів підприємництва розпочинає свою діяльність у виробничій сфері;

-недостатність фінансування районної програми підтримки розвитку малого підприємництва із місцевого бюджету;

-низький рівень участі громадськості у формуванні регуляторної політики;

-недостатній рівень професійних знань і досвіду починаючих підприємців щодо ведення підприємницької діяльності у сучасних умовах.
^ Основні напрями діяльності:

1.Удосконалення дозвільної системи забезпечення видачі документів дозвільного характеру включно через дозвільний офіс.

2.Сприяння створенню малих підприємств у виробничій сфері.

Розгляд можливостей надання суб’єктам підприємництва зайнятим у сфері виробництва певних превенцій, в тому числі по зменшенню орендної плати за виробничі приміщення.

3.Сприяння активізації діяльності об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва.

4.Забезпечення повноцінного фінансування малого підприємництва.

Найважливішим фактором успішної реалізації регіональної програми підтримки малого підприємництва є фінансове забезпечення виконання її заходів.
Інструменти виконання:

Програма підтримки малого підприємництва в Любарському районі на 2011-2013 роки.

^ Очікувані результати:

Зростання кількості малих підприємств в порівнянні з попереднім роком на 2 %, кількості зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб – на 3 %;

Збільшення кількості документів дозвільного характеру, виданих через дозвільний офіс.

4.Забезпечення функціонування економіки у 2011 році
Фінансово-бюджетна політика
Проблемні питання:

-погіршення господарської діяльності значної кількості підприємств;

- слабка платіжна дисципліна в розрахунках між суб’єктами господарювання;

- наявність заборгованості по платежах до бюджетів та соціальних фондів;

- значна частка збиткових підприємств.
^ Основні напрями діяльності:
1. Сприяння підвищенню рівня менеджменту та маркетингу на

підприємствах;

2.Сприяння покращенню ділових відносин між підприємствами та організаціями шляхом укладення договорів-кооперації;

3.Сприяння у налагоджені чіткого товарообігу між підприємствами.
Очікувані результати:

Збитки підприємств зменшаться порівняно з 2010 роком на 3 %.

Питома вага підприємств, які одержать збиток, скоротиться до 30 %.

Зниження простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості на 5% і 3% відповідно.

^ Надходження до бюджетів всіх рівнів
Основні напрями діяльності:

- збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб за рахунок збільшення доходів населення, зменшення частки тіньового сектору економіки, розширення бази оподаткування;

-удосконалення спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва;

-поетапне зниження податкового навантаження на платників податків, у тому числі зниження ставки податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств;

- вдосконалення податкового та бухгалтерського обліку;

- здійснення заходів щодо легалізації доходів та майна, одержаних з порушенням податкового законодавства.
Очікувані результати:
У 2011 році прогнозується отримати надходжень доходів до місцевих бюджетів у сумі 13,5 млн..грн.

Інвестиційна політика
Проблемні питання:
-недосконалість і нестабільність законодавчої та нормативної бази, що регулює інвестиційну діяльність;

-обтяжлива та складна система отримання документів дозвільного характеру, особливо по земельних питаннях;

-недостатня проінформованість вітчизняних та іноземних бізнес-кіл щодо інвестиційного потенціалу району;

-негативний вплив світової фінансово-економічної кризи на інвестиційну діяльність.
Основні напрями діяльності


  • формування сприятливого інвестиційного клімату та ціленаправлена робота по збільшенню залучення інвестиційних ресурсів в економіку району;

  • сприяння підприємницькій ініціативі, спрямованій на зростання обсягів виробництва та легалізацію прибутків, збільшення коштів на інвестиційну діяльність;

  • формування бази даних з доступом до інформації про наявні вільні виробничі приміщення, земель ділянки, які пропонуються в оренду або придбання на території району, розповсюдження інформації в засобах масової інформації, через мережу Інтернет;

  • запровадження системи моніторингу звернень інвесторів до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, своєчасний розгляд і відповідне реагування на них ;

  • запровадження системи розроблення та підписання соціальних угод про партнерство між органами виконавчої влади району та інвесторами і орендарями сільськогосподарських угідь, які працюють на території району;

  • систематичне проведення зустрічей керівників органів влади з вітчизняними та іноземними інвесторами з метою узгодження позицій щодо реалізації спільних інвестиційних проектів;

  • впровадження ефективної системи супроводження інвестиційних проектів галузевими управліннями та відділами райдержадміністрації;

  • поновлення та випуск презентаційних матеріалів щодо економічної, соціальної, історико-культурної та туристичної привабливості району.Інструменти виконання:
Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки в Любарському районі та заходи по її виконанню на 2011 рік.
^ Очікувані результати:
Надходження інвестицій в основний капітал у фактичних цінах збільшиться порівняно з 2010 роком на 25 %.

5.Соціальні стандарти та рівень життя населення

Грошові доходи населення та заробітна плата.
Проблемні питання:

-низький рівень заробітної плати в промисловості та сільському господарстві;

-наявність заборгованості із виплати заробітної плати в КП ЖКГ Любарської селищної ради;

-відсутність в районі державного інспектора праці.

Основні напрями діяльності:

1.Посилення співпраці з контролюючими і правоохоронними органами щодо здійснення дієвого і оперативного контролю за дотриманням законодавства з оплати праці суб’єктами господарювання усіх форм власності.

2,Ліквідація заборгованості із виплати заробітної плати в КП ЖКГ Любарської селищної ради.

3.Легалізація робочих місць та виконання завдань з створення нових робочих місць.
Очікувані результати:

Підвищення середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника на 15 %.

У зв’язку з підвищенням на Державному рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, середній розмір пенсій за прогнозом збільшиться на 9 % і складатиме у 2011 році в межах 973,3 грн.
Розвиток конкуренції та демонополізації:
Проблемні питання:

-недостатній розвиток конкурентного середовища у сфері житлово-комунального господарства;

-недостатня ефективність державного регулювання сфери природних монополій;
^ Основні напрями діяльності:

1.Сприяння у здійсненні повноважень Антимонопольного комітету України у сфері підтримки і захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму та контролю за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції.

2.Недопущення виникнення анти конкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування.

3.Вжиття заходів щодо забезпечення захисту конкуренції у сфері державних закупівель.

4.Сприяння розвитку добросовісної конкуренції на території району.
^ Очікуваний результат:

Розвиток економної конкуренції та обмеження монополізму в господарській діяльності.
Ринок праці
Проблемні питання:
Ситуація на ринку праці залишається складною, особливо в сільській місцевості.

Станом на 1.01.2011 року рівень зареєстрованого безробіття по районну склав 4,3 %.

Проблемним у працевлаштуванні сільських жителів є те, що в окремих селах району немає жодного роботодавця.

Сільськогосподарські підприємства у селах Панасівка, Юрівка, Мотовилівка, Пединки, Гринівці, Авратин припинили господарську діяльність, працівники звільнені з роботи і поповнили списки безробітних громадян.

Для району притаманне сезонне безробіття, яке спричиняється періодичними коливаннями в попиті на робочу силу залежно від сезонних потреб, насамперед у сільському господарстві.
Основні напрямки діяльності :

1.Надання допомоги громадянам у доборі підходящої роботи і власникам підприємств, установ, організацій у доборі потрібних працівників (у 2011 році передбачається працевлаштувати 560 незайнятих громадян).

2.Надання дотацій роботодавцям (у 2011 році передбачається працевлаштувати таким шляхом 60 безробітних.

3.Заохочення до само зайнятості через виплату належної допомоги з безробіття одноразово для організації власної справи ( у 2011 році таким шляхом буде працевлаштовано 7 безробітних).

4.Організація професійної підготовки та перепідготовки громадян (у 2011 році професійним навчанням буде охоплено 165 безробітних).

5.Залучення до участі у громадських роботах.

6.Надання послуг з професійної орієнтації працівникам, які бажають змінити професію або місце роботи , вивільненим працівникам і незайнятому населенню, організації для школярів уроків «Реального трудового життя», днів відкритих дверей та екскурсій ринкоутворюючі підприємства з метою запобігання молодіжного безробіття.

7.Проведення семінарів, зустрічей, круглих столів за участю представників владних структур, роботодавців та громадських організацій з метою поглиблення їх взаємодії зі службою зайнятості та роз’яснення її можливостей у задоволенні потреб роботодавця у висококваліфікованих кадрах та в доборі підходящої роботи для незайнятого населення.
Інструменти виконання:

Програма зайнятості населення на 2010-2011 роки.
Очікувані результати:

У 2011 році послугами служби зайнятості скористається 1968 осіб.

Передбачається працевлаштувати 560 безробітних, з них на вільні та новоутворені робочі місця 250 чол.

Послугами з професійної орієнтації скористається 2920 незайнятих громадян.

Професійним навчанням безробітних (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації) буде охоплено 165 чол.

До громадських робіт буде залучено 185 незайнятих громадян.

Соціальний захист населення.
Проблемні питання:

-проблемним питанням залишається питання щодо забезпечення громадян пільгою на безкоштовний проїзд транспортом загального користування на приміських маршрутах;

-місцевий бюджет не має можливості в повному обсязі розрахуватися з підприємствами, які надають пільгові послуги населенню через недостатність бюджетних коштів;

-потребує вирішення питання забезпечення фінансування з місцевого бюджету компенсації фізичним особам, які обслуговують громадян, що потребують постійного стороннього догляду;

-недостатній рівень фінансового забезпечення соціальних програм;
^ Основні напрями діяльності:
-підвищення рівня фінансового забезпечення соціальних програм та своєчасна виплата розмірів соціальної допомоги;

- забезпечення адресності допомоги в залежності від майнового стану і доходів сім’ї та підвищення розмірів соціальних виплат;

-забезпечення виплат державних видів допомоги і компенсацій у розмірах, визначених чинним законодавством;

-забезпечення своєчасного фінансування в межах планових призначень та ефективного використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню району.
Інструменти виконання:

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо поліпшення становища осіб з вадами зору», Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2001 року №658 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги», Районна Програма соціального захисту інвалідів на 2008-2012 роки.

^ Очікувані результати:

Надання державної допомоги сім’ям з дітьми, які будуть звертатися за нею.

Надання державної цільової допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Надання житлових субсидій 850 сім’ям.

Своєчасна виплата компенсації усім фізичним особам, які надають соціальні послуги.

Забезпечення пільгового та безкоштовного проїзду окремих категорій громадян району згідно з чинним законодавством та покращення якості надання цієї послуги підприємствами – перевізниками.

Забезпечення спеціалізованим транспортом інвалідів різних груп та категорій, які перебувають на обліку.
Пенсійне забезпечення
Проблемні питання:

-повільне погашення заборгованості по внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

-значні суми боргу до Пенсійного фонду припадають на підприємства, які призупинили господарську діяльність;

-повільно знижується заборгованість по страхових внесках економічно-активних підприємств;

-зростання боргів по страхових внесках у сільгосппідприємствах, КП ЖКГ;

-низька забезпеченість потреби на виплату пенсій власними коштами;
Основні напрями діяльності

1.Скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом .

2.Забезпечення складання графіків погашення заборгованості із страхових внесків до Пенсійного фонду економічно-активними підприємствами району та погодження їх з щомісячним скороченням боргу в обсягах 5%.

3.Забезпечення своєчасного перерахунку пенсій та допомог, які визначені на державному рівні.
^ Очікувані результати:
Обсяги надходжень коштів до Пенсійного фонду у 2011 році складуть 23,5 млн.грн. і зростуть до рівня 2010 року на 2 відсотки.

Заборгованість підприємств по виплатах до Пенсійного фонду скоротиться на 8 відсотки

У зв’язку з перевищенням на державному рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність середній розмір пенсій за прогнозом збільшиться на 9,2 відсотки і складатиме у 2011 році і межах 1050 грн.
1   2   3

Схожі:

Програм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік iconЗаходи по виконанню Програми економічного І соціального розвитку...
Заходи по виконанню Програми економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік
Програм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік
Програму соціально-економічного І культурного розвитку міста Пирятин на 2011 рік розроблено спеціалістами міської ради згідно з чинним...
Програм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Луганська
Україні”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного І соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів...
Програм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік iconПро внесення змін до Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2007 рік
Країні, п. 22 ч 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про державне прогнозування та...
Програм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік iconПро внесення змін до Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2005 рік
Україні, п. 22 ч 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про державне прогнозування та...
Програм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік iconПро внесення змін до Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік
Україні, п. 22 ч 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про державне прогнозування та...
Програм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік iconПро внесення змін до Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік
Україні, п. 22 ч 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про державне прогнозування та...
Програм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік iconПро внесення змін до Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2007 рік
Ції Україні, п. 22 ч 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про державне прогнозування...
Програм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік iconЗвіт «Про підсумки економічного та соціального розвитку району за 2011 рік»
Відбулися певні зрушення у соціальній сфері, позитивні перетворення у промисловості, сільському господарстві та ряду інших
Програм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік iconПро внесення змін до Програми економічного І соціального розвитку міста Луганська на 2006 рік
Україні, п. 22 ч 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про державне прогнозування та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка