Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні
НазваМетодичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні
Сторінка6/8
Дата конвертації04.03.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8
України у 2010 році (у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)

Показники

Домогосподарства

Усі

У містах

У сільській місцевості

Всього грошових витрат, грн.

417,7

488,7

329,6
Відсотків до всіх витрат

Витрати на:


- продукти харчування

59,0

60,8

53,5

- алкогольні напої

1,8

2,0

1,6

- тютюнові вироби

1,9

2,0

2,1

- непродовольчі товари

14,3

13,1

16,1

з них на:


одяг, тканини, взуття

6,2

5,6

6,6

меблі, килими, товари культурно – побутового призначення

1,7

1,7

1,6

- послуги

14,9

18,2

10,2

з них на:


житлово - комунальні

6,0

7,3

3,8

побутові

1,2

1,3

1,2

освіти, навчання, дошкільного виховання

1,2

1,5

0,7

Медичні та санаторно-курортні

1,6

1,8

1,4

транспорту та зв’язку

3,8

4,9

2,4

- особисте підсобне господарство

3,9

0,5

10,7

- інші

4,2

3,4

5,8


Проаналізуйте дані таблиці і дайте відповіді на наступні запитання:

Як відрізняється середній розмір витрат домогосподарств, які мешкають у великих містах і в сільській місцевості? Чому?

На що українські домогосподарства витрачають більше за все коштів?

Чому у великих містах домогосподарства більше коштів витрачають на освіту і навчання, ніж в сільській місцевості?
Задача 14.

Розрахуйте прибуток підприємця, якщо виручка від реалізації продукції дорівнює -60000 гривень, а витрати на виробництво продукції становили 42000 гривень.
Задача 15.

Чому дорівнює прибуток підприємця. Якщо витрати на виробництво продукції - 2000 гри, виручка від реалізації -18000 гривень.
Задача 16.

Підприємець вклав у бізнес 250 тис. гривень і за рік отримав 80 тис. грн доходу. Чому дорівнює норма прибутку підприємця? Чи варто йому було таким чином витрачати гроші, якщо банківський відсоток дорівнював 35%?
Задача 17.


Показник

Всі домогоспо-дарства

У тому числі:

Домого­сподар­ства у містах

Домого­сподар­ства в селах

Всього грошових доходів, грн.

288,0

334,1

247,3

З них

Відсотків від загального розміру доходу

- оплата праці

54,6

63,7

34,5

- дохід від (підприємницької діяльності і самозайнятості

3,5

4,1

2,5

- доходи від продажу

сільсько-господарської

продукції

7,8

0,2

24,9

- пенсія стипендія допомоги

23,3

21,7

26,4

- інші доходи

10,8

10,3

11,7


Проаналізуйте дані таблиці і дайте відповіді на наступні питання:

Які доходи домашніх господарств в Україні мають найбільш питому вагу в загальній сумі доходів?

Порівняйте питому вагу доходів від підприємницької діяльності і трансфертних платежів, що отримують домогосподарства від держави (пенси', стипендії, допомоги). Як це можна пояснити?

Порівняйте структуру грошових доходів домогосподарств в великих містах і в сільській місцевості. Поясніть, чому вони відрізняються.

Поясніть різницю між доходами від підприємницької діяльності і заробітною платою.
Задача 18.

Фірма "Берендей" виготовляє морозиво. Витрати фірми у поточному році становлять (тис. грн):


Заробітна плата адміністративного апарату …2600

Заробітна плата робітників …..24000

Оренда приміщення цеху ..................................5300

Оренда фісу………………...........…………………2100

Амортизація устаткування………………………8000

Плата за електроенергію…………………… 4500

Плата за комунальні послуги (водопостачання, каналізація)….1200

Сировина (молоко, наповнювачі, цукор) …………58900

Розрахуйте:

 • величину постійних витрат фірми;

 • величину змінних витрат фірми.


Задача 19.

Фірма "Автобан" спеціалізується на перевезенні вантажів і має 25 вантажних автомобілів. Витрати фірми у вересні 2000 року склали (у гривнях):

Заробітна плата адміністративного апарату

(директор, бухгалтер, касир, 2 диспетчери) ..21500

Заробітна плата шоферів ………………….15750

Заробітна плата слюсарів-авторемонтників………….1920

Оренда офісу ..350

Плата за кредит на придбання нового автомобіля 1 000

Комунальні платежі .. .420

Витрати на бензин ..42000

Витрати на дизельне паливо 39400

Витрати на запчастини 6780

Зробіть розрахунки і дайте відповіді на питання:

Які витрати можна віднести до постійних витрат фірми? Визначте їх розмір.

Які витрати відносяться до змінних витрат? Визначте їх обсяг.
Задача 20.

Фірма "Сиріус" виробляє щомісяця 100 деталей і продає кожну за 50 тис. руб. Сукупні витрати фірми при цьому складають 8 млн. руб, сукупні постійні витрати 2 млн. руб, граничні витрати – 50 тис. руб. Що має зробити фірма:

 • збільшити виробництво;

 • скоротити виробництво;

 • залишити обсяг випуску продукції без змін;

 • припинити виробництво.


Задача 21.

Таблиця. Структура витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) у 2005-2010 роках ( у відсотках)


Статті

витрат

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Матеріальні витрати

66,4

59,8

54,2

56,1

55,7

53,8

Амортизація

2,5

6,2

10,1

8,0

9,1

6,5

Витрати на оплату

праці

11,3

13,6

13,3

12,9

12,0

11,0

Відрахуванн я на

соціальні заходи

5,7

6,5

6,2

5,8

3,9

3,4

Інші

14,1

13,9

16,2

17,5

19,3

25,3


Проаналізуйте дані таблиці і дайте відповіді на наступні питання:

Які статті витрат мали найбільшу питому вагу у структурі витрат на виробництво продукції, робіт, послуг в Україні протягом 6 років?

Як змінювались питома вага матеріальних витрату структурі загальних витрат на виробництво протягом 2005-2010 років?

Що можна сказати про матеріаломісткість виробництва в Україні на підставі цих даних?

Що означає показник амортизації та його динаміка в Україні?
Задача 22.

Таблиця. Індекси фізичного обсягу валового внутрішнього продукту деяких країн світу (індекси зміни реального ВВП, у відсотках до 1990 року)*


Країни

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Болгарія

83

82

82

84

75

69

73

Індія

106

111

119

129

138

146

154

Італія

102

101

103

106

106

108

110

Китай

125

142

159

176

193

210

227

Німеччина

105

104

107

108

109

112

115

Польща

95

99

104

112

118

126

132

Російська Федерація

81

74

65

62

60

61

58

США

102

104

108

111

115

119

127

Туреччина

107

116

109

117

125

135

138

Угорщина

85

85

87

89

90

94

99

Україна

82

71

54

48

43

42

41

Японія

105

105

106

107

112

113

109


Проаналізуйте дані таблиці і дайте відповіді на наступні питання:

В яких країнах протягом 1992-1998 років спостерігалось економічне зростання?

В яких країнах протягом 1992-1998 років спостерігався економічний спад?

Чому економісти стверджують, що економіка України знаходиться у стані економічної кризи?
Задача 23.

У складі робочої сили країни, що становить 45 млн. чол., не мають постійної роботи 5 млн. чол. Визначте рівень безробіття.
Задача 24.

Робоча сила становить 26 млн. чол., серед яких зайнятих в усіх сферах економічної діяльності - 22 млн. чол. Визначте рівень зайнятості.
Задача 25.

Чисельність робочої сили однієї з областей України дорівнює 4 млн. осіб. Рівень безробіття в області цього року становив 8%. Яка кількість населення області не має роботи?
Задача 26.

Населення однієї з областей України складає 6 млн. осіб, з них: - дітей віком до 16 років -1,2 млн. чол;

 • пенсіонерів - 0,8 млн. чол;

 • студентів, учнів - 0,55 млн. чол ;

 • домогосподарок - 0,2 млн. чол;

 • осіб, що зневірились шукати роботу - 0,1 млн. чол;

 • осіб у психіатричних лікарнях - 0,05 млн. чол;

 • зайнятих в усіх галузях економіки - 2,8 млн. чол.

За наведеними даними розрахуйте рівень безробіття в області.
Задача 27.

В місті мешкає 250 тис. жителів, з них:

- дітей віком до 16 років і літніх осіб віком старше 55 і 60 років -49 тис. осіб;

 • економічно неактивного населення - 30 тис. осіб;

 • безробітних - 28 тис. осіб.

На підставі цих даних розрахуйте:

– чисельність працездатного населення;

– рівень безробіття;

– чисельність зайнятих.
Задача 28.

Визначте кількість безробітних та рівень безробіття в Україні у 1997 році за наступними даними:

 • все постійне населення - 50,2 млн. осіб;

 • населення непрацездатне -13,4 млн. осіб;

 • економічно неактивне населення -10,8 млн. осіб;

 • зайняті в усіх галузях економіки - 23,7 млн. осіб.


Задача 29.

Вартість споживчого кошику минулого року дорівнювала 110 грн, а поточного року –121 грн. Визначте:

Індекс споживчих цін поточного року порівняно з минулим роком.

На скільки зросли ціни в поточному році порівняно з минулим роком.
Задача 30.

В січні 2000 року вартість споживчого кошику в умовній країні дорівнювала 89 грошових одиниць, а у лютому 2000 року -93,45 грошових одиниць. Визначте індекс цін лютого порівняно з січнем.
Задача 31.

У грудні 2001 року вартість споживчого кошику становила 200 грошових одиниць (г.о.), а у грудні 2000 року -190 г.о. У скільки разів зросли ціни у 2001 році?
Задача 32.

Припустимо, що споживчий кошик школяра складається з наступних товарів:


Назва товару

Кількість одиниць товару на 1 місяць

Ціна за одиницю товару у грудні (гривень)

Ціна за одиницю товару у січні (гривень)

Піца

62 шт.

2,0

3,5

Молоко

15 літрів

0,5

0,6

Квиток на автобус

56 шт.

0,3

0,35

Зошит

4 шт.

0,2

0,4


Розрахуйте:

Вартість споживчого кошику у грудні і січні.

Індекс споживчих цін у січні відносно грудня.

Темп інфляції за цей період.
Задача 33.

Середньомісячна заробітна плата робітників та службовців в Україні у 1997 році становила -156 гривень, а рівень інфляції за цей рік склав 10%. Розрахуйте реальну заробітну плату в Україні у 1997 році.
Задача 34.

Стипендія студента університету зросла з 20 гривень у серпні до 25 гривень у жовтні, ціни зросли за цей час на 30%. Як змінився реальний дохід студента з серпня по жовтень?
Задача 35.

За даними таблиці розрахуйте показник дефіциту Зведеного бюджету України з 1995-1997 роки і відношення цього показника до рівня валового внутрішнього продукту (ВВП) відповідних років.

Показник

1995

1996

1997

1998

1999

2000

ВВП (у факт, цінах, млрд. грн.)

54,5

81,5

92,5

103,7

103,4

172,9

Доходи бюджету

(млрд. грн.)

20,7

30,2

28,1

28,9

32,9

49,1

Видатки бюджету

(млрд.грн.)

24,3

34,1

34,3

31,2

34,8

48,1

Дефіцит бюджету (млрд.грн)Дефіцит бюджету

(у відсотках до ВВП)
Дайте відповіді на питання:

Що означає дефіцит бюджету і яке значення величини цього показника для економіки України?

Які джерела покриття дефіциту бюджету Ви знаєте, назвіть їх.
Задача 36.

Потенційний ВНП країни становив 70 млрд. грошових одиниць, фактичний ВНП дорівнював 64 млрд. гр.од. Сума податкових надходжень до бюджету країни складає 20% від ВНП (інших надходжень до бюджету немає). Державні видатки на товари і послуги дорівнюють 15 млрд. гр. од. Визначте:

Що спостерігається в країні: дефіцит чи надлишок державного бюджету та його розмір?

Як зміниться сальдо державного бюджету в умовах повної зайнятості?
Задача 37.

Рівень фактичного безробіття становив 10 %, рівень природного безробіття – 6,4 %. Потенційний ВВП становив 50 млрд. гр. од. Обчислити фактичний ВВП, скориставшись законом Оукена (коефіцієнт 2,5).
Задача 38.

Робоча сила становить 20 млн. чоловік. Рівень безробіття 4%. Чому дорівнює кількість безробітних?
Задача 39.

Рівень фактичного безробіття 10 %, природного – 6 %. Фактичний ВВП становить 126 млрд. гр. од. Обчислити втрати ВВП від циклічного безробіття або втрати ВВП від недовикористання виробничих можливостей країни.
Задача 40.

Індекс цін у 1999 р. становив 99,5 %, у 2000 р. – 102,78 %. Обчислити темп інфляції у 2000 р. відносно 1999 р.
Задача 41.

Кількість безробітних у країні становить 2 млн. чоловік. Робоча сила – 50 млн. чоловік. Визначити рівень безробіття в країні.
Задача 42.

Кількість грошей в економіці дорівнює 10 млрд. гр. од. Швидкість обертання грошей в економіці становить 4 оберти на рік. Розрахувати номінальний обсяг виробництва.
Задача 43.

Кількість грошей в економіці дорівнює 15 млрд. гр. од. Швидкість обертання грошей в економіці становить 5 обертів на рік. Розрахувати номінальний обсяг виробництва.
Задача 44.

Припустимо, що в даному році природний рівень безробіття складав 5 %, а фактичний рівень - 9%. Визначити величину відставання обсягу ВНП в процентах. Якщо номінальний ВНП в цьому ж році становив 500 млрд.дол., який обсяг ВНП було втрачено через безробіття ?
Задача 45.

Дано такі параметри АД та АS:


АD

Рівень цін

AS

100

300

400

200

250

400

300

200

300

400

100

200

500

100

100а) припустимо, що в умовах неповної зайнятості рівноважний обсяг виробництва
становить 200 млн. грн. при ціні рівноваги 100 грн.. Обсяг виробництва зріс на 100
млн. грн. Як це впливає на ціну і на ринкову ситуацію? Яке явище і в яких розмірах
виникне?

б) припустимо, що обсяг виробництва скоротився на 100 млн.грн. Як зміниться
ціна? Яка ситуація виникне на ринку? Визначити величину зміни. Показати зміни
на графіку.
Задача 46.

Дано такі параметри АД та АS


АD

Рівень цін

АS

200

600

800

400

500

800

600

400

800

800

300

400

1000

300

200


а) побудувати на основі цих даних графіки АД та АS.

б) визначити ціну рівноваги.

в) припустимо, що ціна на ринку знизилась проти ціни рівноваги на 100 одиниць.

Як зміниться величина АД та AS. Яка ситуація виникне на ринку? Визначити
розрив між AD та AS. Пояснити графічно.

Задача 47.

Припустимо, селищна влада вирішила встановити плату за ко­ристування ставком, яким до цього користувалися безкоштовно. Рівняння кривої попиту на користування ставком задається формулою: Р = 200 – 0,5Q, де Р – ціна місячного абонементу, грн; Q – кількість користувачів.

а) накресліть криву попиту на користування ставком.

б) скільки людей будуть користувачами ставку у разі відсут­ності плати?

в) якою буде втрата споживчого надлишку, якщо ціна місячного абонементу становить 20 грн?
Задача 48.

Припустимо, що попит Петра на користування басейном має такі показники:


Р (грн/год.)

Q (год./тиж)

26

1

17

2

9

3

2

4

0

5


а) яким є максимум, який він готовий сплатити за одну годину на тиждень, 2 години на тиждень, 3 години на тиждень та 4 години на тиждень?

б) яким є його споживчий надлишок, якщо ринкова ціна становить: 20 грн, 15 грн, 8 грн?

в) припустимо, що власник басейну має намір дозволити від­відувачам плавати стільки, скільки вони забажають, за потижне­ву оплату та скасувати погодинні ставки. Яким буде максимальний розмір тижневої суми, яку Петро буде готовий сплатити?
Задача 49.

Припустимо, селищна влада вирішила встановити плату за ко­ристування ставком, яким до цього користувалися безкоштовно. Рівняння кривої попиту на користування ставком задається формулою: Р = 200 – 0,5Q, де Р – ціна місячного абонементу, грн; Q – кількість користувачів.

а) накресліть криву попиту на користування ставком.

б) скільки людей будуть користувачами ставку у разі відсут­ності плати?

в) якою буде втрата споживчого надлишку, якщо ціна місячного абонементу становить 20 грн?
Задача 50.

Припустимо, що попит Петра на користування басейном має такі показники:


Р (грн/год.)

Q (год./тиж)

26

1

17

2

9

3

2

4

0

5


а) яким є максимум, який він готовий сплатити за одну годину на тиждень, 2 години на тиждень, 3 години на тиждень та 4 години на тиждень?

б) яким є його споживчий надлишок, якщо ринкова ціна становить: 20 грн, 15 грн, 8 грн?

в) припустимо, що власник басейну має намір дозволити від­відувачам плавати стільки, скільки вони забажають, за потижне­ву оплату та скасувати погодинні ставки. Яким буде максималь­ний розмір тижневої суми, яку Петро буде готовий сплатити?
Задача 51. Стадіон розрахований на 100 тис. чол. Бажаючих потрапити на стадіон - 220 тис. 50 тис. чол. готові платити будь-яку ціну за квиток, четверта частина бажаючих - 5 дол., 25 тис. чол. - 3 дол., решта -1 дол. Відобразіть графічно вказану ситуацію і обґрунтуйте встановлення цін на квитки при умові:

а) найбільшого заповнення стадіону;

б) найбільшої виручки від продажу квитків;

в) визначити рівноважну ціну на квитки;

г) як буде задоволене попит при встановленні ціни за квиток у 3 дол.;

д) запропонуйте найвигідніші варіанти заповнення стадіону;

е) запропонуйте варіанти отримання найбільшої грошової виручки.
Задача 52. Цирк орендував приміщення на 2000 місць. Орендна плата складає 2000 дол. Обґрунтуйте графічно і проаналізуйте доцільність встановлення цін на квитки при умові, що:

а) бажаючих відвідати цирк 2,5 тис осіб. З них 20% готові заплатити за квиток - 5 дол., 20% - не більше 3 дол., 30% - 2 дол., решта - не більше долара;

б) у якому випадку буде досягнуто найбільшої економічної вигоди?

в) при якій ціні буде досягнуто найбільшого заповнення зали?

г) якою буде рівноважна ціна?

д) запропонуйте найбільш вигідні варіанти заповнення цирку та встановлення ціни на квитки.
Задача 53. Попит і пропозиція товару описуються рівняннями:

QD =8-P, QS = -4+2P

Визначити:

а) параметри рівноваги;

б) надлишок виробника;

в) надлишок споживача;

г) витрати виробника;

д) виручку від реалізації.

Припустимо, що державою встановлена фіксована ціна в 3 грошових одиниці. Визначити обсяг продажу і незадоволеного попиту.
Задача 54.

Пропозиція змінюється за формулою: Qs=-2. Зобразити графічно і визначити:

а) ціна обмежена величиною 6 дол.;

б) попит знизився в 2 рази. Як змінився обсяг виручки?

в) попит збільшився на 50%. Як змінився обсяг виручки?

г) як змінить своє розташування графік пропозиції?
Задача 90. Відома залежність загальних витрат (^ ТС, грн) від випуску продукції (Q, шт):


Q

ТС

FC

VC

МС

АТС

AFC

AVC

0

81

162

203

284

40
а) розрахуйте постійні витрати (FC), змінні витрати (VС), гра­ничні витрати (МС), середні загальні витрати (АТС), середні постійні витрати (AFC), середні змінні витрати VС).

б) нехай фірма працює в умовах чистої конкуренції. Ціна за одиницю товару становить 10 грн. Розрахуйте сукупну (загальну) виручку (TR), середню виручку (AR), граничну виручку (MR) та доповніть таблицю.

в) підрахуйте сукупний прибуток (П) та граничний прибуток (МП), доповніть таблицю.

г) який обсяг виробництва обере фірма?

д) нижче від якого рівня повинна зменшитися ціна, щоб фірма безумовно припинила виробництво товару? За якою ціною виро­бництво буде беззбитковим?
Задача 55.

В галузі функціонують 1000 фірм. У кожної фірми граничні витрати при виробництві 5 од. продукту в місяць складають 2 дол., 6 од. - 3 дол., 7 од. - 5 дол. Розрахувати:

а) якщо ринкова ціна одиниці продукту дорівнює 3 дол., то галузевий випусків місяць складе (вибрати вірне):

- не більше 5000 од.;

- 5000 од.;

- 6000 од.;

- 7000 од.;

- більше 7000 од.;

б) якщо ринкова ціна підніметься до 6 дол., то галузевий випуск в місяць складе (вибрати вірне):

- не більше 5000 од.;

- 5000 од.;

- 6000 од.;

- 7000 од.;

- не менше 7000 од.
Задача 56.

Задано наступні величини:

Р

Q

TR

ТС

FCАС

AVC

МС

3,0


6000

8000

3,5
Заповнити таблицю, розрахувавши відсутні показники. Зробити висновки, що повинна зробити фірма:

а) збільшити випуск продукції;

б) зменшити випуск продукції;

в) закритися;

г) нічого не змінювати.
Задача 57.

В таблиці приведена інформація про витрати та доходи фірми:

Обсяг вироб-ництва

Змінні витрати

Валові витрати

Середні валові витрати

Граничні витрати

Ціна

Валовий доход

Гранич ний

доход

0

0

150

-

.

200

0

-

1

110

-

-

110

175

-

-

2

-

320

-

-

-

300

-

3

-

366

-

-

135

-

-

4

250

-

-

.
480

-

5

-

445

.
105

-

-

6

360

-

-

-

90

-

-


а) заповнити таблицю відсутніми даними;

б) визначити постійні витрати фірми;

в) при яких значеннях Р і Q прибуток фірми є максимальним?

г) який тип еластичності попиту на продукт в діапазоні існуючих цін?

д) який прибуток (збиток) отримує фірма у рівноважному стані?

е) побудувати графіки всіх змінних в одній системі;

є) якщо фірма функціонує в умовах досконалої конкуренції, то на чому базується таке твердження? Аргументуйте.
Задача 58.

Бухгалтер фірми загубив свій звіт про витрати виробництва. Він зміг згадати лише декілька цифр. Потрібно відновити відсутні показники за приведеними даними.

Q

AFC

VC

АС

MC

TC

0

100

102020

5

30


11

390

40
420


50

2
14
Задача 59.

Підприємець орендує приміщення за 0,5 млн. грн на рік. Використовувана ним власна апаратура вартістю 1 млн. грн теж зношується за рік. Коли він працював продавцем в магазині, його річна зарплата складала 2,5 млн. грн на рік. Зайнявшись бізнесом, він став отримувати доход (бухгалтерський прибуток) в розмірі 4 млн. грн. Які його зовнішні витрати та економічний прибуток, якщо реальна ставка процента в Ощадбанку складає приблизно 100% річних:

а) 1,5 млн. грн, економічний прибуток відсутній;

б) 3 млн., 4 млн. грн;

в) 0,5 млн., 3,5 млн. грн.;

г) 0,5 млн. грн, економічний прибуток відсутній.
Задача 60.

Постійні витрати фірми становлять 60 дол., а змінні - наведені в таблиці. Заповніть всі колонки таблиці і виконайте такі завдання:

а) накресліть криві сталих, змінних та сукупних витрат. Поясніть, яким чином закон спадної віддачі впливає на форму кривих середніх змінних і сукупних граничних витрат.

б) накресліть криві AFC, AVC, АТС і МС. Поясніть спосіб обчислення і форму кожної з чотирьох кривих, а також характер їх взаємодії. Зокрема, поясніть, не вдаючись до математичних формул, чому крива МС перетинає криві AVC і АТС в точках їх мінімуму.

в) поясніть як зміниться розміщення кожної з цих чотирьох кривих, якщо сума постійних витрат становить не 60, а 100 дол.; якщо сума змінних витрат буде на 10 дол. менше при кожному даному обсязі виробництва.


1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Екологія”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Основи екології»
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Основи екології»
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни «Хімія»
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Хімія»
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальностей 05. 01. 07 «Економіка підприємства»...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Дячек С. М. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – 2-е вид.: перероб. І доп....
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Хімія»...
...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconІ. А. Сахневич практикум для самостійного оволодіння
Сахневич І. А. Практикум для самостійного оволодіння основами медіакомпетентності. Методичні вказівки та завдання для студентів І-IV...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка