Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні
НазваМетодичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні
Сторінка8/8
Дата конвертації04.03.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8

Список рекомендованої літератури
1. Бартенев С.А. Экономическая теория. – Москва, Юрист,2002.

2. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: Навчальний посібник. - Київ “Ніко-Центр”, 2000

3. Бочан І.О., Михасюк І.Р. Глобальна економіка. – К.:Знання, 2007.

4. Бутук А.И. Экономическая теория: Учебное пособие. - Київ “Вікар”, 2000

5. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

6. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навчальний посібник - Київ “Вища школа”, 1998.

7. Довженко М.В. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелелогія). – К.: Видавничий центр «Академія», 2005.

8. Зазимко А.З. Політична економія: Структурно-логічний навчальний посібник. – К.:КНЕУ, 2005.

9. Заболоцький Б.Ф. Перехідна економіка. - К.: Видавничий центр «Академія», 2004.

10. Задоя А.А., Петруння Ю.Е. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. - Рибарі, 2000.

11. Економічна теорія: політекономія: Підручник (За ред. В.Д.Базилевича). - Київ “Знання-Прес”, 2001.

12. Економічна теорія: політична економія (За ред. В.Д.Базилевича). – Київ “Знання Прес”, 2005.

13. Економічна теорія. (За ред. Є.М.Воробйова). - Харків – Київ, 2003-

14. Экономическая теория. (Под ред. Н.И.Базылева, С.П.Гурко). – Мн.: ИП «Экоперспектива», 1997.

15. Экономическая теория. (Под ред. В.Д. Камаева). - Москва “Владос ” 1998

16. Экономическая теорія (Под ред. В.И.Видянина, Г.П.Журавльовой). - Москва “ІНФРА”, 1997.

17. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка. – К.: Вища школа, 2005.

18. Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. та ін. Політична економія: Навчальний посібник. (За редакцією К.Т.Кривенка). - Київ “КНЕУ”, 2001

19. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник - Київ: “Атака”, 2001

20. Курс економічної теорії.: Навчальний посібник (За ред. М.Н.Чепурина, Е.А.Кисельової). - Кіров-Київ “АСА”, 2001

21. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы. - Москва “ИНФРА”, 2001

22. Мочерний С.В. Політична економія: Навчальний посібник. - Київ “Знання-Прес”, 2002

23. Мочерний С.В. Економічна теорія. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003.

24. Мочерний С.В., Устенко О.А., Фомішин С.В. Політична Економія: Навчальний посібник. - Херсон “Видавництво Дніпро”, 2002 – с

25. Муталимов М.Т. Основи економічної теорії. Методичний посібник. - Мінськ “Інтерпрес сервіс”, 2002 – с.

26. Ніколенко Ю.В, .Демківський А.В, .Євтушевський В.А та ін. Основи економічної теорії. У2-х книгах. - Київ “Либідь”, 1998

27. Орищак Я., Стебло М. Основи економіки. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002.

28. Орехівська Г.А. Політекономія. – К.:Каравела, 2008.

29. Основи економічної теорії (За ред.. П.В.Круша, В.І.Депутат, С.О.Тульчинської). – К.:Каравела, 2007.

30. Основи економічної теорії (За ред. Ю.В.Ніколенка). – К.: “ЦУЛ” , 2003

31. Основи економічної теорії: Підручник. (За ред. О.О.Мамалуя). - Київ “Юрінкам Інтер”, 2003

32. Основи економічної теорії. (За ред. А.А. Чухно). – К.: “Вища школа”, 2001.

33. Основи економічної теорії: політекономічний аспект (За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренко) – К.: “Вища школа – Знання”, 1997

34. Політична економія: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. (За ред. Кривенка К.Т.). – К.: КНЕУ, 2003.

35. Політична економія (За ред. В.О.Рибалкіна, В.Г.Бодрова). – К.: Академвидав, 2007.

36. Рибалкін В.О., Хмелевський М.О., Біленко Т.І., Прохоренко А.Г. Основи економічної теорії. – К.: “Академія”, 2002.

37. Трансформаційна економіка (За ред..Савчука В.С., Зайцева Ю.К.). – К.:КНЕУ, 2006.

38. Чепінога В.Г. Основи економічної теорії – К.: “Юрінком Інтер”, 2003.

39. Чухно А.А., Юхименко П.І, Леоненко П.М. Сучасні економічні теорії. – К.: Знання, 2007

40. Уразов А.У., Маслак П.В., Саух І.В. Основи економічної теорії. – К.: МАУП, 2005.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Екологія”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Основи екології»
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Основи екології»
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни «Хімія»
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Хімія»
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальностей 05. 01. 07 «Економіка підприємства»...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Дячек С. М. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – 2-е вид.: перероб. І доп....
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Хімія»...
...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей. Затверджено на засіданні iconІ. А. Сахневич практикум для самостійного оволодіння
Сахневич І. А. Практикум для самостійного оволодіння основами медіакомпетентності. Методичні вказівки та завдання для студентів І-IV...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка