Про виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів І норм реалізації соціально-економічної політики І
НазваПро виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів І норм реалізації соціально-економічної політики І
Сторінка1/4
Дата конвертації31.03.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4


ІНФОРМАЦІЯ

про виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 №261-р за 2012 рік м.Селидове

положення Ген. угоди

Зміст положення Генеральної угоди

^ Зміст заходу, термін виконання

Стан виконання

1

2

3

4

Розділ I

Розвиток вітчизняного виробництва для забезпечення продуктивної зайнятості

1.11.

Залучати представників профспілкових організацій до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новостворених суб’єктів господарювання) та внесення змін до:

рекомендувати керівникам державних та комунальних підприємств залучати представників профспілкових організацій до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новоутворених суб’єктів господарювання) та внесення змін до:

.

1.11.1.

статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав;

статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав

постійно

В п.6.7.1. Статуту державного підприємства „Селидіввугілля” передбачено „Рішення з соціально – економічних питань, що стосується діяльності підприємства і його підрозділів, розробляються їх органами управління за участю профспілок (які представляють інтереси трудового колективу) і зазначено у колективних договорах підприємств і його підрозділів”


1.11.2.

внутрішніх документів підприємств (правил трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо)

внутрішніх документів підприємств (правил трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо)

постійно

Представники профспілкових організацій залучаються до розроблення внутрішніх документів підприємства

1.12.

Залучати представників первинних профспілкових організацій до:

рекомендувати керівникам державних підприємств залучати представників первинних профспілкових організацій до:
1.12.1.

розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку державних підприємств, інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, їх дочірніх підприємств;


розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку державних підприємств, інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств

постійно

Наказом по ДП „Селидіввугілля” до складу Ради директорів підприємства входять керівники профспілкових організацій, які приймають участь у розгляді питань віднесених до компетенції Ради директорів.

Представники профспілкових організацій приймають участь у розробленні фінансових планів у частині соціально – економічного розвитку підприємства.

1.12.2.

підготовки пропозицій та подання їх правлінню та/або наглядовій раді таких суб’єктів господарювання стосовно розподілу частини прибутку, що залишається у розпорядженні суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами;

підготовки та подання правлінню та/або наглядовій раді таких суб’єктів господарювання пропозицій стосовно спрямування частини прибутку, що залишається у розпорядженні суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств, на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами

постійно

Представники профспілкових організацій приймають участь у роботі наглядових рад господарських товариств з правом дорадчого голосу.


1.12.3.

підготовки пропозицій стосовно розподілу прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, та подання таких пропозицій керівництву державних підприємств на соціально-економічний розвиток, у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами


підготовки пропозицій стосовно спрямування прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами, та подання таких пропозицій керівникам державних підприємств

постійно
1.13.

Включати у визначеному законодавством та колективним договором порядку представників профспілок до складу комісій з питань:

рекомендувати включати у визначеному законодавством та колективним договором порядку представників профспілок до складу комісій з питань:
1.13.1.

приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання;

приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання

постійно

В п.10.2. Статуту державного підприємства „Селидіввугілля” передбачено: „припинення діяльності підприємства здійснюється комісією з припинення діяльності (ліквідаційною комісіює), яка утворюється згідно з рішенням Уповноваженого органу управління. До складу комісії з припинення діяльності (ліквідаційної комісії ) входять представники підприємства в особі його органу управління, профспілок та можуть входити представники Уповноваженого органу управління. У разі банкрутства підприємства його ліквідація проводиться згідно із законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

1.17.

Залучати у порядку, визначеному законодавством, представників профспілкових організацій до роботи в органах управління суб’єктів господарювання


забезпечувати залучення у порядку, визначеному законодавством, представників профспілкових організацій до роботи в органах управління суб’єктів господарювання

постійно

Наказом по ДП „Селидіввугілля” до складу Ради директорів підприємства входять керівники профспілкових організацій, які приймають участь у розгляді питань віднесених до компетенції ради директорів.

1.20.

Вживати заходів до подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць


вживати заходів до подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць

постійно

З метою підвищення конкурентоспроможності та прискорення оновлення основних засобів на шахтах ВП “Шахта “Курахівська” та ВП „Шахта „Україна” ДП “Селидіввугілля” направлено більш ніж 10млн.грн.( кошти державного бюджету, підприємств).

1.21.

Здійснювати заходи щодо економічного стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій та розвитку альтернативних видів палива, спрямованих на скорочення споживання традиційних видів енергоносіїв


забезпечувати в межах повноважень здійснення заходів, передбачених Державною цільовою економічною програмою енергоефективності на 2010—2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243

постійно

Рішенням Селидівської міської ради від 26.01.2011 №6/4-83 затверджена Програма енергоефективності м.Селидове на 2011-2015 роки. З початку року за кошти місцевого бюджету встановлено 1335 енергозберігаючих ламп в бюджетних установах, організаціях на суму 26,7 тис. грн. КП “Комунальник” міської ради встановлено 53 одиниці світильників з енергозберігаючими лампами по вулицям: Л.Українки, Піонерська, Берегова, Красноармійська, Степна та замінено 74од. ламп на енергозберігаючі на мережах зовнішнього освітлення. Здійснено ремонт мереж зовнішнього освітлення , а саме: замінено 200м проводу по вул..Піонерська, 110 м по вул.Степна, 300 м по вул.Л.Українка, ліквідовані пошкодження електричних мереж протяжністю 1,5 км по вул.Красноармійська, 500м по вул.Берегова, 200 м по вул.Карбишева, 400м по вул.Свердлова. Проводяться монтажні роботи мереж зовнішнього освітлення у с.Вишневе, встановлено 54 од. енергозберігаючих світильників. У поточному році було використано на обслуговування, поточний ремонт, ліквідацію пошкоджень мереж зовнішнього освітлення, встановлення світильників та заміну ламп міського освітлення -293,8 тис.грн.

Продовжують роботу комісії з контролю за розрахунками за спожиті енергоносії та електроенергію в містах та селищах міської ради. Здійснено 167272 перевірки, складено 155 протоколів та накладено штрафів на суму 289,3 тис.грн. Проведення рейдів з перевірки спожитих ресурсів зменшує обсяг розкрадання електроенергії та забезпечує своєчасну сплату населенням за спожити енергоносії.

1.22.

Здійснювати за участю Сторін заходи щодо захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту і забезпечення доступу української продукції на зовнішній ринок у разі проведення антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних захисних розслідувань з боку іноземних країн


здійснювати за участю сторін Генеральної угоди заходи щодо захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту і забезпечення доступу української продукції на зовнішній ринок у разі проведення антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань з боку іноземних держав

постійно

З метою покращення іміджу та підтримки вітчизняного товаровиробника в місті проведено 48 сільськогосподарських ярмарок та виставок - продажу товарів продовольчої та непродовольчої груп.

1.23.

Дотримуватися принципу прозорості під час розкриття інформації про власників суб’єктів господарювання і надавати Сторонам Угоди відповідно до законодавства таку інформацію на їх вимогу для вжиття передбачених законодавством дій


забезпечити дотримання принципу прозорості під час розкриття інформації про власників суб’єктів господарювання і подання сторонам Генеральної угоди відповідно до законодавства такої інформації на їх вимогу для вжиття передбачених законодавством дій

постійно

У виконкомі міської ради дотримуються принципу прозорості під час розкриття інформації про власників суб’єктів господарювання і подання сторонам Генеральної угоди відповідно до законодавства такої інформації на їх вимогу для вжиття передбачених законодавством дій.


1.24.

Сприяти запровадженню суб’єктами господарювання програм та міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу

сприяти запровадженню суб’єктами господарювання програм та міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу

постійно

На підприємстві ЗАТ «ДКМЗ» обсяг промислової продукції, яка відповідає міжнародним стандартам ІSO складає 12,0 млн.грн. (стандарт ІSO 9001-2001). Питома вага у загальному обсязі реалізованої продукції по місту становить 3,7 %.

1.25.

Сприяти приєднанню суб’єктів господарювання до Глобального договору ООН


сприяти приєднанню суб’єктів господарювання до Глобального договору ООН

постійно


В 2012 році робота по приєднанню суб’єктів господарювання до Глобального договору ООН не проводилась


1.32.

Вживати заходів щодо надання підприємствам реального сектору економіки фінансово-кредитної підтримки


вживати заходів щодо надання підприємствам реального сектору економіки фінансово-кредитної підтримки

постійно


З початку року з місцевого бюджету виділено 357,1 тис.грн. фінансової підтримки комунальним підприємствам.

1.35.

Залучати представників профспілок та роботодавців до підготовки питань та участі в роботі Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств


сприяти залученню представників профспілок та роботодавців до розгляду Міжвідомчою комісією з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств питань, порушених у їх зверненнях

постійно

При надходженні звернень до виконкому міської ради щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, представники профспілок та роботодавців будуть залучені до розгляду.


1.40.

1.40. Створити умови для:1.40.1.

1.40.1 забезпечення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п’ять років (обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на такі цілі визначати у колективних договорах);


рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій створювати умови для забезпечення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п’ять років (обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на такі цілі визначати у колективних договорах)

постійно

Пунктом 4.6. розділу 4 колективного договору ДП „Селидіввугілля” передбачається виділення грошових коштів у розмірі 2% від фонду оплати праці на професійну підготовку кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікацію кадрів. Так в 2012 році підвищили кваліфікацію 2571 робітник та 222 інженерно – технічних робітника.

На курси підвищення кваліфікації було направлено 88 медичних працівників серед яких 26 лікарів та 62 молодших медичних спеціаліста. Видатки на підвищення професійного рівня медичних спеціалістів становили в 2012 році 28,4 тис.грн.
  1   2   3   4

Схожі:

Про виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів І норм реалізації соціально-економічної політики І iconПідсумки виконання у 2012 році завдань першого етапу (2012-2013 роки)...
Тратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки Нацдержслужбою України опрацьовано та узагальнено інформацію центральних органів...
Про виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів І норм реалізації соціально-економічної політики І iconНака з
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. №648-р “Про затвердження плану заходів щодо реалізації...
Про виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів І норм реалізації соціально-економічної політики І iconРозпорядження
«Про затвердження плану заходів з виконання до 1 січня 2014 року Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації...
Про виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів І норм реалізації соціально-економічної політики І iconПро затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних...
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29. 07. 99 до №26606/15, Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України...
Про виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів І норм реалізації соціально-економічної політики І iconПро затвердження плану заходів з виконання у 2013 році Загальнодержавної...
В україни «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року №163-р «Про затвердження...
Про виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів І норм реалізації соціально-економічної політики І iconПро затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської...
З метою реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти І науки України
Про виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів І норм реалізації соціально-економічної політики І iconНаказ
Н про права дитини» на період до 2016 року ”, розпорядження обласної державної адміністрації від 30 листопада 2009 року №705 «Про...
Про виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів І норм реалізації соціально-економічної політики І iconРозпорядження
На шляху до доброчесності”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 08. 12. 2009 №470 „Про план заходів щодо попередження...
Про виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів І норм реалізації соціально-економічної політики І iconПро затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних...
На виконання пункту 2 Плану заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери, затвердженого...
Про виконання плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів І норм реалізації соціально-економічної політики І iconПро затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних...
На виконання пункту 2 Плану заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери, затвердженого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка