Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
НазваМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
Сторінка1/11
Дата конвертації02.04.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Методичні рекомендації

для виконання курсової роботи

з політичної економії

(для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання)

Київ-2011

Леоненко П.М., Поліванов В.Є., Сліпенчук О.П. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії (для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання)

[Автори-розробники: проф. Леоненко П.М., доц. Поліванов В.Є., доц. Сліпенчук О.П.]

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри економічної теорії від «26»жовтня 2011 р., протокол № 3

Рекомендовано Вченої радою фінансово – економічного факультету УДУФМТ від «23»листопада 2011 р., протокол № 3

Рецензент: Салатюк Н.М., кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії та політології Національного університету харчових технологій.

Зміст

1. Загальні положення 4

2. Основні етапи виконання курсової роботи 5

2.2 Опрацювання тематичної літератури і фактичного матеріалу. 6

2.3 Зміст і структура побудови тексту курсової роботи. 7

3 . Вимоги до оформлення курсової роботи. 9

4 . Захист і оцінювання курсової роботи. 10

5. Додатки 12

5.1. Тематика курсових робіт з політичної економії. 12

5.2 Зразок титульної сторінки курсової роботи 17

5.3 Зразки плану курсової роботи 18

5.4 Зразки складання таблиць, схем 20

5.5 Зразок списку використаної літератури до теми «Формування інноваційного типу розвитку національної економіки» 22

5.6 Періодичні видання, що рекомендуються для використання при виконанні курсової роботи 26

6. Рекомендована література 28

6.1. Нормативно-правова база 28

6.2. Підручники та навчальні посібники 29

6.3. Праці провідних економістів світу 31

6.4. Монографії, наукові доповіді та статті 34^

1. Загальні положення


Курсова робота належить до основних форм поглибленого вивчення політичної економії як нормативної базової дисципліни комплексного навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів усіх спеціальностей напряму «Економіка і підприємництво». Вона, по суті, є першою спробою студентів фінансово – економічного факультету самостійно осмислити і змістовно викласти матеріал з обраної ними теми.

Мета написання курсової роботи полягає в тому, щоб розширити світогляд, поглибити й закріпити отримані теоретичні знання, навчитися їх узагальнювати, систематизувати, логічно вибудовувати і застосовувати на практиці, сприяти формуванню високоякісної професійності та навичок науково – дослідницької роботи майбутніми фахівцями, здатними до постійного саморозвитку, самовдосконалення. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення низки завдань, зокрема і насамперед:

 • тематичне опрацювання окрім підручників та учбово-методичних посібників також класичних творів економічної теорії, додаткового певного кола сучасних наукових праць (монографій, періодичних публікацій вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів);

 • аналіз та осмислення державних законодавчих актів, програмних документів економічного спрямування, статистичних і фактичних матеріалів;

 • оволодіння сучасним категоріальним науковим апаратом, використання належного інструментарію (форм, методів, принципів), системного аналізу і висвітлення проблем економічної теорії;

 • набуття вміння пов’язувати загальні теоретичні положення з реальним економічними проблемами, що породжуються на конкретно історичному етапі суспільного розвитку.

Курсова робота, будучи творчим завданням, повинна відповідати встановленим у вищій школі стандартним вимогам, що стосуються насамперед змісту, теоретичного рівня, якості, повноти, а також форми, структури, обсягу викладення матеріалу. Процес її доброякісного виконання потребує дотримання системного підходу і охоплює декілька важливих етапів, серед яких можна виокремити:

   • вибір теми і усвідомлення завдань її дослідження;

   • підбір, вивчення бібліографічних джерел та обробка фактичного, статистичного матеріалу;

   • складання і утвердження плану роботи;

   • написання тексту курсової роботи;

   • оформлення роботи;

   • захист та оцінювання курсової роботи.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія», складені на основі робочої навчальної програми,...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconЕкономічний аналіз методичні вказівки для виконання курсової роботи...
Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання курсової роботи. – Мелітополь. – 2011. – 36 с
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для...
Додаток А. Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» … 26
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка”
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні вказівки щодо виконання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації для виконання лабораторної роботи. Тема : Настройка ос windows xp
Перевірка основних знань, понять, законів, що необхідні для засвоєння навичок роботи з програмою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка