Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
НазваМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
Сторінка11/11
Дата конвертації02.04.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 • Попович М. Чи має українська модель суспільства бути ліберальною? // Економіка України, 2010. - №8. – с. 4-10

 • Присяжнюк М., Саблук П., Кропивко М. Про необхідність і напрями поглиблення аграрної реформи. // Економіка України, 2011. - №6. – с. 4-16

 • Приходько Т.И. Структурные изменения в экономикс Украины: влияние внутренних и внешних факторов, последствия глобального кризисна. // Проблемы прогнозирования, 2011. - №5. – с. 116-132

 • Радаев В.Как обосновать введение нових правил обмела на рынках. // Вопросы экономики, 2011. - №3. – с. 104-123

 • Радченко Ю.А. Предметна конвергентна та інтелектуальна власність: введення до проблеми та спроба класифікації. // Економічна теорія, 2011. - №1. – с. 21-36

 • Рибак С. Бюджетна стратегія: українські реалії та зарубіжний досвід. // Економіка України, 2011. - №8. – с. 40-45

 • Рожко О.Д. Інноваційно-інвестиційна спрямованість бюджетної політики в Україні. // Фінанси України, 2011. - №1. – с. 64-72

 • Романишин В.Фінансування інноваційного розвитку економіки як чинник підвищення конкурентоспроможності України. // Банківська справа, 2011. – 33. – с. 21-30

 • Рябініна Л.М. Теорія сучасних грошей. Монографія. – К.: Ун-т банк. справи НБУ, 2011. – 238 с.

 • Сенгачов В. Модернизация финансовой системы. // Вопросы экономики, 2011. - №3. – с. 53-64

 • Сибірянська Ю.В., Костіна Г.М. Інноваційні підходи до прогнозування і планування доходів бюджету. // Фінанси України, 2011. – №2. – с. 72-85

 • Сидорова Е.Е. Мировая валютная система: дорога стабилизации. // Проблемы прогнозирования, 2011. - №5. –с. 110-115.

 • Соколик М.П. Продуктивність та оплата праці за паритетом купівельної спроможності в Україні та інших країнах: порівняльний аналіз. // Економіка і прогнозування, 2011. - №1. – с. 85-103

 • Социально-экономические проблемы информационного общества: Монография. / Под ред. М.В. Брюханова. – Сумы: Университет. Книга, 2010. – 896 с.

 • Співак І. Даниленко А.Реформувння системи валютного регулювання: галопом чи стримано. // вісник НБУ, 2011. - №8. – с. 20-23

 • Степаненко С. Історична еволюція поняття «власність» // Економіка України, 2011. - №9. – с. 76-92.

 • Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. (упоряд.: Г.О. Андрощук, І.Б. Жиляєв, Б.Г. Чижевський, М.М. Шевченко) – К.: Парламент вид-во, 2009. – 632 с.

 • Талах В., Щербак А. Конкуренція та інновації в економіці України // Вісник КНТЕУ, 2011. - №4. – с. 5-11

 • Тарасевич В. Ідеологічні доктрини: цивілізаційні аспекти і національний колорит. // Економіка України, 2011. – №2. – с. 13-27

 • Тарасов В.І., Трофимова В.В. Управлінська парадигма дослідження моделей економічного розвитку країн. // Економіка та держава, 2011. - №1. – с. 10-13

 • Услуги в современной экономике. / Отв. ред. Л.С. Демидова, В.Б. Кондратьев. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. – 342 с.

 • Федулова Л.І. Технологічна політика в системі стратегії економічного розвитку. // Економіка і прогнозування, 2010. - №1. – с. 20-38

 • Филипенко А.С. Экономическая глобализация: истоки и результаты. – М.: Экономика, 2010. – 511 с.

 • Хвестик М. Сталий розвиток України: проблеми та перспективи. // Економіст, 2011. - №4. – с. 8-9

 • Худавердієва В.А. Стратегія залучення іноземних інвестицій в економіку України. // Фінанси України, 2010. - №6. – с. 62-71

 • Цапенко И. Экономический цикл и международная миграция населения. // Мировая экономика и международные отношения, 2011. - №8. – с. 34-42

 • Чечель О.М. Добробут населення як центральна категорія економічної політики держави. // Економіка та держава, 2011. - №2. – с. 162-164.

 • Чугунов І. Теоретичні засади розвитку бюджетних відносин. // Вісник КНТЕУ, 2011. -№4. – с. 13-22

 • Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання. // Економіка України, 2010. - №1. – с. 4-18; №2. – с.4-13

 • Шевченко Н.О. Проблеми стабілізації АПК з врахуванням засад формування продовольчого ринку України. // Економіка та держава, 2011. - №4. – с. 146-148

 • Шнипко О.С. Якість та конкурентоспроможність як утопічні ознаки української економіки. // Економіка та держава, 2011. - №6 . – с.4-6

 • Шубравська О.В., Прокопенко К.О. Розвиток аграрного ринку України в умовах дії інноваційних чинників. // Економіка і прогнозування, 2011. - №2. – с. 118-129

 • Юрчишин В.В. Аграрна політика в Україні на зламі політичних епох. Історико-соціально-економічні нариси. – К.: Наукова думка, 2009. – 367 с.

 • Ярош О., Пушкарьов О. Подолання соціальної несправедливості й нерівності в Україні. // Економіка України, 2011. - №3. – с. 70-77

 • Ярошенко Ф.О. Бюджетні дефіцити як інструмент податкового відновлення світової економіки. // Фінанси України, 2011. - №1. – с. 3-12

 • Ярошенко Ф.О., Бушуєв С.Д. Сім ключів успіху в розвитку системи державних фінансів України. // Фінанси України, 2011. - №6. – с. 3-12

 • Яшкіна О.І. Статистичний аналіз наукового потенціалу в Україні. // Статистика України, 2011. - №1. – с. 22-27

  Навчально-методичне видання

  Леоненко Петро Михайлович

  Поліванов Володимир Єгорович

  Сліпенчук Олександр Павлович

  Методичні рекомендації

  для виконання курсової роботи

  з політичної економії

  (для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання)

  Підписано до друку 14.12.2011

  Умовно друкованих аркушів 1,9

  Редакційно-видавничий відділ УДУФМТ
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Схожі:

  Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
  Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія», складені на основі робочої навчальної програми,...
  Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
  Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
  Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
  Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
  Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconЕкономічний аналіз методичні вказівки для виконання курсової роботи...
  Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання курсової роботи. – Мелітополь. – 2011. – 36 с
  Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для...
  Додаток А. Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» … 26
  Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
  Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
  Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів...
  Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка”
  Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні вказівки щодо виконання
  Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
  Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації для виконання лабораторної роботи. Тема : Настройка ос windows xp
  Перевірка основних знань, понять, законів, що необхідні для засвоєння навичок роботи з програмою
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Школьные материалы


  База даних захищена авторським правом © 2014
  звернутися до адміністрації
  uchni.com.ua
  Головна сторінка