Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
НазваМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
Сторінка4/11
Дата конвертації02.04.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

5. Додатки

5.1. Тематика курсових робіт з політичної економії.


 1. Зародження і етапи розвитку політичної економії.

 2. Розвиток економічної думки в Україні.

 3. Предмет, функції та методи дослідження політичної економії як науки.

 4. Система економічних законів: особливості дії та механізм використання.

 5. Виробництво як процес суспільної праці.

 6. Сутність і структуризація суспільного виробництва.

 7. Економічні ресурси і фактори виробництва.

 8. Суспільний поділ праці та його форми.

 9. Обмеженість економічних ресурсів і шляхи їх ефективного використання.

 10. Потреби та їх роль в економічному розвитку суспільства.

 11. Економічні інтереси в системі рушійних сил соціально-економічного розвитку.

 12. Теорії розвитку людської цивілізації.

 13. Концепція постіндустріального розвитку людського суспільства.

 14. Економічна система та її структурні елементи.

 15. Основні моделі економічної системи і вибір України.

 16. Економічний зміст і право власності

 17. Відносини власності та їх еволюція в процесі суспільної трансформації.

 18. Інтелектуальна власність та її роль у соціально-економічному розвитку.

 19. Державна власність та її роль в економічному розвитку суспільства.

 20. Акціонерна власність в сучасній ринковій економіці.

 21. Перехідна економіка та закономірності її функціонування.

 22. Економічна природа середнього класу і особливості його формування в Україні.

 23. Необхідність і особливості роздержавлення економіки в умовах ринкової трансформації.

 24. Механізм приватизації та шляхи його вдосконалення в Україні.

 25. Основні напрями структурної перебудови в українській економіці.

 26. Фінансово-організаційне забезпечення структурних реформ у національній економіці.

 27. Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція.

 28. Товар і теорії його вартості.

 29. Процес розвитку форм вартості і виникнення грошей.

 30. Сутність і функції грошей в сучасних умовах.

 31. Українські гроші: історико-економічний аспект.

 32. Умови виникнення і роль ринку в суспільному виробництві.

 33. Типологія і структурна класифікація системи ринку.

 34. Створення ринкової інфраструктури у перехідній економіці.

 35. Формування і механізм функціонування біржових структур в ринковій економіці.

 36. Попит і його функціональна роль в економічній системі.

 37. Пропозиція і фактори впливу на неї в ринковій економіці.

 38. Об'єктивні умови виникнення і види економічної конкуренції.

 39. Методи конкурентної боротьби в умовах ринкової економіки.

 40. Місце і роль монополістичних об'єднань в сучасній економіці.

 41. Антимонопольне регулювання в українській економіці.

 42. Підприємство як суб'єкт економічної системи.

 43. Формування підприємницької діяльності в перехідній економіці.

 44. Зношення основного капіталу і амортизаційна політика.

 45. Фондова біржа в інфраструктурі сучасного ринку.

 46. Мале підприємство в економічній системі.

 47. Організаційні форми і особливості функціонування великих корпорацій.

 48. Кругооборот і оборот промислового капіталу.

 49. Організація оплати праці і основні напрями її вдосконалення.

 50. Ринок праці і соціально-трудові відносини у трансформаційній економіці.

 51. Економічна природа і сучасні теорії заробітної плати.

 52. Продуктивність та оплата праці: співвідношення рівнів і темпів зростання.

 53. Національний рівень, види і динаміка заробітної плати.

 54. Функціональна структура заробітної плати і мотивація праці.

 55. Витрати виробництва і шляхи їх зниження.

 56. Доходи і прибуток підприємства.

 57. Рентабельність виробництва і максимізація прибутку.

 58. Механізм ціноутворення в умовах розвинутої ринкової економіки.

 59. Основні принципи і методи ціноутворення в ринковій економіці.

 60. Теоретичні засади, функції та система цін.

 61. Особливості економічних відносин і процесу відтворення в аграрній сфері виробництва.

 62. Рентні відносини і ціна землі.

 63. Аграрна реформа і розвиток сільськогосподарського підприємництва в Україні.

 64. Агропромисловий комплекс і його роль в економічному розвитку суспільства.

 65. Домогосподарство як суб'єкт ринкової економіки.

 66. Об'єктивні основи формування, сутність та ознаки національної економіки.

 67. Впровадження і особливості системи національних рахунків в Україні.

 68. Кінцевий продукт виробництва: структура та функції.

 69. Національний дохід і його роль у процесі економічного відтворення.

 70. Національне багатство: структурні елементи та динаміка відтворення.

 71. Споживання та заощадження в системі національної економіки.

 72. Загальноекономічна рівновага і теорія мультиплікатора.

 73. Інвестиційні процеси в ринковій економіці та їх забезпечення.

 74. Грошові системи та їх еволюція.

 75. Становлення та розвиток грошового ринку в трансформаційній економіці.

 76. Кредитні відносини та напрями їх вдосконалення в ринковій економіці.

 77. Формування, основні моделі та інструментарій кредитно-грошової політики.

 78. Ринок цінних паперів і курс ціни акцій в сучасній економіці.

 79. Інституціональна структура кредитної системи.

 80. Фіскальна політика та особливості її реалізації в Україні.

 81. Державний борг і механізм його регулювання.

 82. Економічна природа, сутність і функції податків.

 83. Державний бюджет: джерела формування і напрями використання.

 84. Фінансова безпека держави в умовах ринкової економіки.

 85. Концепції економічного зростання і сучасні форми його прояву.

 86. Розподіл доходів і еволюція соціальної структури суспільства.

 87. Циклічність як закономірність розвитку ринкової економіки.

 88. Структурні кризи в сучасній ринковій економіці.

 89. Безробіття та шляхи зниження його рівня.

 90. Інфляція та її соціально-економічні наслідки.

 91. Рівень життя та його основні показники.

 92. Фінансова система та механізм її функціонування.

 93. Економічні функції держави та рівні їх реалізації.

 94. Форми і методи державного регулювання національної економіки.

 95. Грошовий ринок і механізм його регулювання.

 96. Об’єктивні передумови і етапи становлення світового господарства.

 97. Глобалізація світового господарства та її вплив на соціально-економічний розвиток України.

 98. Інтеграція України у світову торгівельну систему і захист національних інтересів.

 99. Міжнародна міграція трудових ресурсів.

 100. Причини та види міжнародної міграції капіталу.

 101. Міжнародна валютна система та етапи її розвитку.

 102. Європейська валютна система, її становлення та розвиток.

 103. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.

 104. Валютний ринок у системі міжнародних відносин.

 105. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх функціональне призначення.

 106. Грошовий обіг в процесі економічного відтворення.

 107. Місце і роль людини в економічній системі.

 108. Сучасна фінансово-економічна криза та особливості її прояву в Україні.

 109. Сімейні доходи як показник економічного розвитку країни.

 110. Соціально-економічна ефективність виробництва та система її показників.

 111. Формування інноваційного типу розвитку національної економіки.

 112. Товарна біржа в ринковій економіці.

 113. Соціальний прогрес і його характерні ознаки в ринковій економіці.

 114. Кредитно-грошове регулювання національної економіки.

 115. Сфера послуг в сучасній ринковій економіці.

 116. Інтенсифікація економіки і оновлення виробничого потенціалу.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія», складені на основі робочої навчальної програми,...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconЕкономічний аналіз методичні вказівки для виконання курсової роботи...
Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання курсової роботи. – Мелітополь. – 2011. – 36 с
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для...
Додаток А. Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» … 26
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка”
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні вказівки щодо виконання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації для виконання лабораторної роботи. Тема : Настройка ос windows xp
Перевірка основних знань, понять, законів, що необхідні для засвоєння навичок роботи з програмою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка