Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
НазваМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
Сторінка5/11
Дата конвертації02.04.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

5.2 Зразок титульної сторінки курсової роботи
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

^ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра економічної теорії

Курсова робота

з політичної економії на тему:

«__________________________

___________________________»

Виконав студент ___групи

____ курсу _________________

(відділення, спеціальність)

___________________________

(прізвище, ініціали)
Науковий керівник

___________________________

(прізвище, ініціали)


Київ - рік

^

5.3 Зразки плану курсової роботиТема: «Товар і його властивості»
Вступ……………………………………………………………………………3

Розділ I. Економічна природа і сутність товару……………………………..5

  1. Життєві блага людини та їх класифікація…………………………5

  2. Поняття товару і його функціонування як форми

економічного блага………………………………………………..10

Розділ II. Основні властивості товару та їх органічна єдність……………15

2.1. Споживна вартість товару і форми її прояву……………………….15

2.2. Мінова вартість і сумірність товарів………………………………..20

2.3. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі…………………………25

Висновки……………………………………………………………………..31

Список використаної літератури…………………………………………...34

Додатки
Тема: «Економічне зростання та його чинники»

Вступ.

І. Сутність і теоретичні моделі економічного зростання.

ІІ. Типологія і принципи економічного зростання.

ІІІ. Критерії та основні показники ефективності економічного розвитку.

ІV. Механізм забезпечення сталого інтенсивного зростання.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки

Тема: «Умови виникнення і види економічної конкуренції»

Вступ……………………………………………………………………………3

Розділ I. Обєктивні засади і сутність конкурентних відносин

в ринковій економіці………………………………………………..5

  1. Основи формування і фактори розвитку економічної

конкуренції…………………………………………………………..5

  1. Конкуренція як економічний закон ринкового

господарювання……………………………………………………...9

  1. Функції і суперечливість економічної конкуренції……………...14

Розділ II. Ринкова класифікація видів економічної конкуренції…………19

  1. Ринок досконалої конкуренції та його характерні ознаки………19

  2. Особливості структурно-ринкових моделей

недосконалої конкуренції…………………………………………23

Розділ III. Еволюція конкурентного середовища

в сучасних ринкових умовах……………………………… …...27

Висновки……………………………………………………………………..33

Список використаної літератури…………………………………………...36

Додатки.
Тема: «Грошовий обіг в процесі економічного відтворення».

Вступ.

І. Економічні засади і сутність грошового обігу.

ІІ. Основні форми обігу грошей в риноквій економіці.

ІІІ. Грошова маса та її структура.

ІV. Ліквідність грошей та їх кількісна визначеність для обігу.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

^

5.4 Зразки складання таблиць, схемТаблиця 1.1.*

Інноваційна діяльність та джерела її фінансування.


Роки

Питома вага підприємств, що займалися інноваціями в %

Загальна сума витрат (млн.грн)

У тому числі за рахунок коштів

власних

державного бюджету

іноземних інвесторів

інші джерела

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

18,0

16,5

18,0

15,1

13,7

11,9

11,2

14,2

13,0

12,8

13,8

1757,1

1971,4

3013,8

3059,8

4534,6

5751,6

6160,0

10850,9

11994,2

7949,9

8045,5

1399,3

1654,0

2141,8

2148,4

3501,5

5045,4

5211,4

7999,6

7254,0

5169,4

4775,2

7,7

55,8

45,5

93,0

63,4

28,1

114,4

144,8

336,9

127,0

87,0

133,1

58,5

264,1

130,0

112,4

157,9

176,2

321,8

115,4

1512,9

2411,4

217,0

203,1

562,4

688,4

857,3

520,2

658,0

2384,7

4277,9

1140,6

771,9

*Джерело: складено за даними Держкомстату України [Електронний ресурс] – http://ukrstat.gov.ua.

Капітал
Підприємницький


Позичковий

Міжнародна науково-технічна допомога


Прямі інвестиції

Портфельні інвестиції

Короткострокові кредити

Довгострокові кредити

Гранти

Субсидії

Рис. 1.2. Класифікація капіталу за формами вивозу

Ліберальна


Соціальна

Корпоративна

Соціально-ринкова

Рис. 2.1. Сучасні моделі змішаної економічної системи

Таблиця 2.2.*

Динаміка капітальних інвестицій в економіку України
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Величина інвестицій

(млрд.грн.)

у тому числі:

111,2

149,0

222,6

272,1

192,9

189,1

інвестицій в основний капітал (млрд.грн.)

93,1

125,2

188,4

233,1

151,8

150,1

в % до загального обсягу інвестицій

83,7

84,1

84,6

85,7

78,7

79,7

*Джерело: Складено за даними Держкомстату України: [Електронний ресурс] – http://ukrstat.gov.ua.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія», складені на основі робочої навчальної програми,...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconЕкономічний аналіз методичні вказівки для виконання курсової роботи...
Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання курсової роботи. – Мелітополь. – 2011. – 36 с
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для...
Додаток А. Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» … 26
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка”
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні вказівки щодо виконання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації для виконання лабораторної роботи. Тема : Настройка ос windows xp
Перевірка основних знань, понять, законів, що необхідні для засвоєння навичок роботи з програмою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка