Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
НазваМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
Сторінка6/11
Дата конвертації02.04.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

5.5 Зразок списку використаної літератури до теми «Формування інноваційного типу розвитку національної економіки»
 1. Бюджетний кодекс України. – К.ЦУЛ, 2011 – 112 с.

 2. Господарський кодекс України: Закон України №436-ІV: [Електронний ресурс] – http://zakon.rada.gov.ua

 3. Про інноваційну діяльність: Закон України №40-ІV: [Електронний ресурс] – http://zakon.rada.gov.ua

 4. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України №433-ІV: [Електронний ресурс] – http://zakon.rada.gov.ua

 5. Про основи державної підтримки у сфері науки і науково-технічної діяльності: Закон України №1977-ХІІ: [Електронний ресурс] – http://zakon.rada.gov.ua

 6. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України №1602-14: [Електронний ресурс] – http://zakon.rada.gov.ua

 7. Програми економічних реформ на 2010-2014 роки. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»: [Електронний ресурс] – http://president.gov.ua

 8. Азаров Н.Я., Ярошеко Ф.А., Бушуев С.Д. Инновационные механизмы управления программами развития. – К.: Саммит-книга, 2011. – 528 с.

 9. Бодюк А.В., Пискун М.М., Хоцянівська Н.В. Фіскально-статистичні аспекти інноваційної діяльності. // Статистика України, 2011. - №2. – с.20-24

 10. Бондарчук Н.В. Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні. // Економіка та держава, 2011. - №4. – с.143-145.

 11. Бублик С.Г. Механізм бюджетного фінансування науково-технологічної діяльності. // Економіка та держава, 2011. - №5. – с. 129-131

 12. Будкін В. Інноваційна модель розвитку національних економік // Економіка України, 2010. - № 6. - с. 67-78.

 13. Гвоздю С.Ю. Кошти іноземних інвесторів як джерело фінансової підтримки інноваційної діяльності підприємств.// Актуальні проблеми економіки, 2011. - №6. – с. 67-74

 14. Гош О. Соціально-економічний лад реформованості України: основні необхідні інновації // Економіка України, 2011. - №3. – с. 78-88

 15. Гусєв В.О., Мужилко О.О. Парадигма сталого інноваційного розвитку України. // Економіка та держава, 2011. - №9. – с. 115-118

 16. Дмитриченко Л.І., Кутрань К.В. Державні механізми сприяння венчурному підприємству в сфері інвестиційно-інноваційної діяльності. // Фінанси України, 2011. - №1. – с. 23-30.

 17. Економіка України: наукові впливи та шлях стабільності розвитку / О.Г. Білоцерківець, Т.В. Будляй та ін.. За ред.. І.В. Крючкової; НАН України; ін.-т економіки та прогнозування. – К., 2010. – 480 с.

 18. Єгоров І.Ю. Науковий та інноваційний потенціал України у міжнародних статистичних порівняннях: Монографія. (І.Ю. Єгоров, І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова) – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2010, -156 с.

 19. Захарін С. Фінансовий інструменти активізації інвестицій та інноваційної діяльності. // Економіка України, 2010. –№ 12.- с. 48-58.

 20. Кириченко О.А., Вигівська Ю.І. Інноваційний розвиток економіки в контексті сучасної теорії модернізації. // Економіка та держава, 2011. - №7. – с.13-16

 21. Корольков В.В. Технологічна домінанта забезпечення розвитку економіки, заснованої на знаннях: еволюція моделі виробничої функції. // Економіка і прогнозування, 2011. - №1. – с. 131-142.

 22. Мазаракі А., Мельник Т. Інновації як джерело стратегічних конкурентних переваг // Вісник КНТЕУ, – 2010. - № 2. – с. 5-16.

 23. Макаренко М.В. Шляхи фінансування інноваційної діяльності підприємств України // актуальні проблеми економіки, 2010. – № 5, с. 128-134.

 24. Мау В. Экономическая политика 2010 года: в поисках инноваций. // Вопросы экономики, 2011. - №2. – с. 4-22

 25. Мельник О.Г. Модель фінансування інноваційного розвитку промислового підприємства. // Актуальні проблеми економіки, 2010. - №2. –с.141-155

 26. Мещерякова М.А. Измерение интеллектуального капитала в современной экономике. // Вестник Московского университета,2010. - №1.–с.3-14

 27. Наукова та інноваційна діяльність в Україні – 2009: стат.зб. – К.: Держкомстат, 2010. – 347 с.

 28. Парсяк В. Інноваційний розвиток під різними кутами зору. // Економіст, 2011. - №2. – с. 8-14

 29. Пашкевич М.С. Інноваційна діяльність господарчих суб’єктів у регіональній інноваційній системі. // Економіка та держава, 2011. - №8. – с. 7-11

 30. Рожко О.Д. Інноваційно-інвестиційна спрямованість бюджетної політики в Україні. // Фінанси України, 2011. – №1. – с. 64-72

 31. Романишин В. Фінансування інноваційного розвитку економіки як чинник підвищення конкурентоспроможності України. // Банківська справа, 2011. - №3. –с. 21-30

 32. Саліхова О.Б., Крехівський О.В. Пять кроків до створення та успішної реалізації національної інноваційної стратегії: досвід Європи. // Економіка та держава, 2010. - №1. – с. 9-15

 33. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізацій них викликів. // Авт.-упор. Андрощук Г.О. та ін.- К.: Парламентське вид-во, 2009 – 632 с.

 34. Талах В., Щербак А. Конкуренція та інновації в економіці України. // Вісник КНТЕУ, 2011. - №4. –с. 5-11

 35. Федоренко В.Г., Денисенко М.П., Веронкова Т.Є. Державна підтримка інноваційної діяльності в Україні. // Економіка та держава, 2011. - №2. – с.48-49

 36. Федулова Л.І. Тенденції розвитку інноваційної політики та її вплив на економічне зростання. // Економіка і прогнозування, 2011. - №2. – с. 63-81

 37. Чечель О.М. Основні стратегічні пріоритети інноваційної складової економної політики держави. // Економіка та держава, 2011. - №2. – с. 162-164

 38. Чухно А.А., Леоненко П.М., Юхименко П.І. Інституціонально-інформаційна економіка: підручник / За ред.. А.А. Чухна, 2010.-687 с. – ч ІІ, с.159-422

 39. Шевченко О.О. Інновації та їх інвестиційне забезпечення: методологічний аспект. / О.О. Шевченко. – Краматорськ: ДДМА, 2009. – 168 с.

 40. Янковский Н.А., Макогон Ю.В., Рябчин А.М. Инновационные и классические теории катастроф и экономических кризи сов: Монография. / под. ред.. Ю.В. Макогона. – Донецк: ДонНУ, 2009. – 311 с.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія», складені на основі робочої навчальної програми,...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconЕкономічний аналіз методичні вказівки для виконання курсової роботи...
Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання курсової роботи. – Мелітополь. – 2011. – 36 с
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для...
Додаток А. Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» … 26
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка”
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні вказівки щодо виконання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії iconМетодичні рекомендації для виконання лабораторної роботи. Тема : Настройка ос windows xp
Перевірка основних знань, понять, законів, що необхідні для засвоєння навичок роботи з програмою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка