Реферат на тему:”Важливість посередницької діяльності, особливості та необхідності її застосування”
Скачати 92.62 Kb.
НазваРеферат на тему:”Важливість посередницької діяльності, особливості та необхідності її застосування”
Дата конвертації05.03.2013
Розмір92.62 Kb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Економіка > Реферат


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ

СЛУЖБИ УКРАЇНИ

РЕФЕРАТ


на тему:”Важливість посередницької діяльності,

особливості та необхідності її застосування”


Виконав: студент гр ОБК 32


Комендантов Іван


ІРПІНЬ 2006


ЗМІСТВступ 2


1 Торговельне посередництво як особливий вид

підприємницької діяльності на ринку товарів

та послуг 3

2. Принципи, на основі яких здійснюють свою

діяльність посередники. 5
3. Проблеми становлення та розвитку

торговельно-посередницької діяльності в Україні 6

Висновки 8
Використана література 9
ВСТУП


Існує два основних способа доведення товару або послуги доспоживача: можна продавати його беспосередньо споживачу або реалізувати його через посередників.
Сьогодні практично жоден виробник не обходиться без допомоги останніх. Реалізація через посередника звільняє виробника від необхідності йому самому знаходити покупців і здійснювати продаж. При збуті товару беспосередньо споживачу виробник отримує весь прибуток, але йому необхідно слідкувати за ефективністю реалізації . Він повинен реалізувати свій товар настільки ж ефективно, що і професійний посередник, і за ту ж ціну. Часто посередники протягом багатьох років вкладають значні кошти в організацію складування і транспортування , тому товаровиробникові для забезпечення настільки ж ефективного збуту необхідно буде витратити просто астрономічні кошти.Тому кожен повинен займатися своїми справами: Реалізація через посередника звільняє виробника від необхідності йому самому знаходити виробник - виробляти, посередник - доставляти товари до споживачів. Тому для розуміння ролі посередників в сучасній торгівлі необхідно взагалі з"ясувати :що таке торговельно-посередницька діяльність , в чому її сутність. Також необхідно визначити, який розвиток має в Україні торговельне посередництво, в чому його проблеми. Чому виробники звертаються за послугами до торгових посередників? Чому виробники покладають частину роботи по збуту товарів на плечі посередників?
Адже в результаті таких дій виробник не взмозі повністю контролювати, кому і яким чином продається його продукція. Послугами посередників користуються тому, що вони вміють найкращим чином запропонувати товари цільовому ринку. Використовуючи свої зв"язки, навики, переваги спеціалізації і високу якість роботи, посередники вчасності можуть принести виробнику більше користі, якби він здійснював збут своєї продукції самостійно.

^ 1 Торговельне посередництво як особливий вид підприємницької діяльності на ринку товарів та послуг.
Торговельно-посередницька діяльність - явище доволі поширене на міжнародних і внутрішніх ринках. В таких країнах, як Великобританія, США, Японія, Німеччина, Швеція на частку посередників приходиться до половини обороту товарів та послуг .В Україні торговельно-посередницька діяльність розвивається досить суперечливо: з одного боку- лібералізація торговлі, розширення зовнішньоекономічних зв"язків, роздрібле-
ність і віддаленість постачальників і покупців , ускладнення комерційних операцій об"єктивно потребують прискореного формування інституту торгових посередників як елементу інфраструктури товарного ринку ; з іншого- нерозробленість нормативної бази, низький професійний рівень посередників,загальне недовір"я стримують процес формування посередницьких структур , заганяє їх діяльність в "тінь" .

В зв"язку з цим особливої актуальності набувають питання сутності змісту посередництва в умовах національної економіки, форми проявлення , а також механізму регулювання торговельно-посередницької діяльності. Сутність торгового посередництва у нас , нажаль , трактується вузько і не зовсім правильно. Це поняття зводиться до здійснення угод суб"єктами від імені і за рахунок третьої особи.

Насправді ж його потрібно розглядати як підприємницьку діяльність юридичних або фізичних осіб по забезпеченню комерційних операцій або як стадію обороту товарів та послуг. При цьому посередники здійснюють угоди як від імені і за рахунок замовника , так і від свого імені. Торговельно-посередницька діяльність має ряд особливостей: представляючи виробників, експортерів, покупців, посередники здійснюють за їхнім дорученням як юридичні, так і фактичні дії; посередники не тільки здійснюють угоди,а часто і фінансують їх, надають послуги , беруть на себе ризик; посередники здійснюють угоди і представляють інтереси замовника; угоди здійснюються на договірній основі.

Таким чином,торговельне посередництво виступає особливим видом підприємницької діяльності на ринку товарів та послуг.
Державний класифікатор України(введений Держстандартом України з 01.07.97.р) також відносить торговельне посередництво до окремих видів економічної діяльності у сфері обігу, яка має виражений підприємницький характер. Торговельне посередництво- обов"язковий елемент ринку.
Фірми використовують посередників для найбільш кваліфікованого забезпечення зручності придбання продукції за факторами часу, місця, форми і власності; зниження витрат на реалізацію продукції або здійснення операцій з матеріально-технічного забезпечення виробництва; зниження рівня запасів готової продукції або необхідних матеріально-технічних ресурсів; зменшення кількості постачально-збутових операцій; кращого контактування зі споживачами або постачальниками- банками, транспортними, складськими, експедиторськими, страховими фірмами, іншими суб"єктами сфери товарного обігу ; досягнення високої оперативності реакції на зміни ринкової кон"юнктури; підвищення ступеня конкурентоспроможності товарів; забезпечення доступу до первинної ринкової інформації. Розглядаючи торговельно-посередницьку діяльність в широкому розумінні,важливо визначити його зміст, види операцій, об"єкти і суб"єкти торговельного посередництва.

2. Принципи, на основі яких здійснюють свою діяльність посередники.


В умовах ринкових відносин посередники-це суб"єкти незалежного і специфічного бізнесу, які здійснюють свою діяльність на основі таких принципів: рівноправність сторін, тобто партнерські взаємовідносини посередника з виробниками і споживачами продукції ,що передбачає альтернативни вибору конттрагентів господарських зв"язків, однакову відповідільність за порушення умов договорів; підприємливість, що означає господарську кмітливість, заінтересованість в реалізації резервів, винахідливість у вирішенні конкретних завдань; оперативність, що передбачає мобільність, динамічність, і своєчасність виконання завдань постачально-збутової діяльності; обслуговуваання контрагентів, тобто діяльність, яка випливає з їхніх потреб, надання їм комплексу послуг; економічна заінтересованість суб"єктів господарювання в організації опосередкованих каналів розподілу; комерційні засади діяльності, тобто ділова активність, виходячи зпотреби отримання посередником достатнього прибутку; договірні засади взаємовідносин із контрагентами.

Функції торговельних посередників.

Види і характер торговельно-посередницьких операцій обумовлюються функціями, які виконуються посередниками: Дослідницька робота - збір інформації, необхідної для планування і покращання обміну. Стимулювання збуту - короткотермінові заходи, спрямовані на збудження швидкої реакції ринку у відповідь на пропоновану фірмою продукцію. Встановлення контактів - налагодження і підтримання зв"язків з потенційними покупцями.
Пристосування товарів - підгонка товару під вимоги покупців.Це стосується таких видів діяльності як виробництво, сортування,монтаж,упакування.
3. Проблеми становлення та розвитку торговельно-посередницької діяльності в Україні.

Найбільш складною і нерозв"язаною проблемою розвитку торговельного посередництва являється слабка правова база.

Потрібно відмітити,що правова база регулювання торговельно-посередницької діяльності, як і всього економічного обороту , складається із фрагментів непрямих законів. В її основі лежать також відомчі нормативні акти, різні інструкції і положення, а частіше за все розробки самих посередників. Зрозуміло,що таку базу неможливо вважати прийнятною.

Необхідні прямі закони, систематизовані норми права. Мова йде перш за все про прийняття Закону України "Про торгівлю".

Такий закон буде сприяти ефективному регелюваннювсієї сукупності відносин,які виникають у сфері торгівлі. Разом з тим , в будь-якому варіанті такий закон не в змозі охопити і тим більше регулювати багатоманітність аспектів торговельно-посередницької діяльності. В зв"язку з цим дуже важливо прискорити прийняття Цивільного(Комерційного) Кодексу, відобразивши у ньому види договорів торговельно-посередницької діяльності і регелювання договірних відносин.

Як не парадоксально звучить, але сьогодні, по суті, відсутні норми регулювання таких специфічних договорів, як договір про надання права продажу товарів(не говорячи вже про кваліфікацію діяльності дистрибьютерів, ділерів), договір консигнації,агенський договір, біржевий контракт, договір лізингу, договір аукціонного продажу та ін. Між тим на практиці операції в рамках таких договорів здійснюється досить широко.
Друга важлива причина, яка стримує розвиток торговельно-посередницької діяльності, носить організаційний характер. Сутність проблеми заключається в тому, що в Україні організаційні форми торговельного посередництва формуються стихійно. Вони часто мають вигляд деформованих копій зарубіжних структур, які важко вписуються в реальну вітчизняну практику. Аналіз показує, що структура посередницьких фірм спрощена, нераціональна у функціональному плані.

Це стосується перш за все бірж, аукціонів, дистриб"юторських, консигнаційних фірм, брокерських контор. У них "урізана" функціональна структура. В той же час вона універсальна. Пояснюється це двума причинами: по-перше, -- прагнення до економії кошт на функціонування посередницької фірми ; по-друге, -- загальною тенденцією до універсалізації діяльності посередників.

Виникає необхідність розробки оптимальних організаційних форм і структур у сфері торговельного посередництва у вигляді рекомендацій, технологічних схем, з урахуванням міжнародного досвіду і особливостей національної економіки. Гостро стоїть питання про територіальну організацію посередників, їх спеціалізацію. Справа в тому, що дуже важливими принципами функціонування більшості посередників являється розподіл територій. Це означає, що поседник територіально обмежений в своїй діяльності.

Реалізація цього принципу потребує регулювання територіальної організації посередників, їх розмежування, спеціалізації, перегляду антимонопольного законодавства. Говорячи про організацію торговельного посередництва, не можливо не торкнутися проблеми кадрів. Торгові посередники здійснюють крупномасштабні внутрішні і зовнішні операції, складні в комерційному, фінансовому і правовому плані. Але в силу відомих причин їх професійна кваліфікація низька.

До того ж в учбових закладах України кадри для торговельно-посередницької діяльності не готуються. В зв"язку з цим доцільно ввести спеціальність "Торговельно - посередницька діяльність" в коледжах, торговельно-економічних вузах країни..

ВИСНОВКИ


Підприємства в умовах ринкової економіки значну увагу приділяють проблемам оптимізації процесу просування товарів від виробника до споживача. Їм приходиться вибирати: продавати товар самим чи скористатися послугами посередників.Як показав досвід таких розвинутих країн, як США, Великобританії, Японії, Німеччини, Швеції , більшість виробників вважає, що використання посередників приносить їм певну користь. У багатьох виробників не вистачає фінансових ресурсів для здійснення прямого продажу.
Але навіть якщо товаровиробник і може дозволити собі створити власні канали розподілу, в багатьох випадках він заробляє більше, якщо збільшить капіталовкладення у свій основний бізнес. Використання посередників пояснюється в основному їх неперевершеною ефективністю в забезпеченні широкої доступності товару і доведення його до цільових ринків. Завдяки своїм контактам, досвіду, спеціалізації і розмаху діяльності посередники пропонують фірмі більше того, що вона сама може зробити наодинці.
Отже, в числі фірм, підприємств і організацій-учасників риночного товарного обороту, особливе місце відводиться торговельно-посередницькій галузі, яка являється важливим провідником товарної, фінансової і інвестиційної політики.

Раціонально організована торговельно-посередницька діяльність сприяє оптимізації виробничої і комерційної діяльності, розширенню її масштабів, підвищенню ефективності на основі комплексних ринкових досліджень, вивчення факторів ризику по всій їхній сукупності, достовірного прогнозування майбутнього з достатньо чіткими орієнтирами бажаного комерційного успіху.


^ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Апопий В. Проблемы становления торгового посредничества в Украине//Проблемы предпринимательства.-1999.-№6.-С.29-31. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник-К.: КНЕУ,1998.-268с. Котлер, Филип, Армстронг, Гари, Вонг. Основы маркетинга: Пер. с англ.-2-е европ. изд.-К.; М.; СПб.:
Издат. дом "Вильямс", 1998.- 1056 с.- Парал. тит. англ. Маркетинг: Учебник / Романов А.Н., Корлюгов Ю.Ю., Красиль-ников С.А. и др.; Под. ред. Романова А.Н.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. Синяева И., Якоби А. Модель комплексной оценки рыночного потенциала торгово-посреднических структур // Ресурсы,Инфор- мация,Снабжение,Конкуренция.-1998.--№1-С.25-29.


Схожі:

Реферат на тему:”Важливість посередницької діяльності, особливості та необхідності її застосування” iconРеферат на тему: „ Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту”
Енергоспоживання організму І його залежність від виконуваної роботи
Реферат на тему:”Важливість посередницької діяльності, особливості та необхідності її застосування” iconРеферат на тему «Значення хімії у розв’язанні сировинної проблеми»
Розвідування й застосування дешевої сировини, нових видів альтернативних сировинних матеріалів. Промислові І побутові відходи
Реферат на тему:”Важливість посередницької діяльності, особливості та необхідності її застосування” iconДипломна робота на тему: Особливості застосування юридичної відповідальності...
Розділ Поняття та визначення юридичної відповідальності у природноресурсовому праві
Реферат на тему:”Важливість посередницької діяльності, особливості та необхідності її застосування” iconРеферат на тему: “ Особливості побудови місцевих геодезичних мереж в умовах великого міста”
Нові технічні засоби І технології, що використовуються при реконструкції міських геодезичних мереж
Реферат на тему:”Важливість посередницької діяльності, особливості та необхідності її застосування” iconОцінка рівня інноваційної діяльності навчального закладу
Мотиваційна готовність (усвідомлення необхідності інноваційної діяльності; сформованість потреби у творчій діяльності, лідерстві,...
Реферат на тему:”Важливість посередницької діяльності, особливості та необхідності її застосування” iconРеферат на тему: Оволодіння правовими
Професія юриста має мати дуже багату професійну культуру. Адже юрист це фізична особа, яка має професійні правові знання у галузі...
Реферат на тему:”Важливість посередницької діяльності, особливості та необхідності її застосування” iconОсобливості застосування методу соціометрії
Розділ теоретико-методичні засади застосування соціометрії як методу соціальної психології
Реферат на тему:”Важливість посередницької діяльності, особливості та необхідності її застосування” iconРеферат На тему: Правові наслідки посилення ерозії сільськогосподарських...
На тему: Правові наслідки посилення ерозії сільськогосподарських земель внаслідок нс від господарської діяльності людини
Реферат на тему:”Важливість посередницької діяльності, особливості та необхідності її застосування” iconРеферат на тему: Вікові, статеві та індивідуальні особливості м'язів...
Вікові, статеві та індивідуальні особливості м'язів спини, грудної клітки І діафрагми
Реферат на тему:”Важливість посередницької діяльності, особливості та необхідності її застосування” iconДипломна робота На тему : Матеріально технічне забезпечення виробничого
Розділ Сутність матеріально технічного забезпечення підприємства, та його важливість 5
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка