1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна
Назва1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна
Сторінка7/9
Дата конвертації05.03.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Вартість капіталу компанії – 12%.

Обрати кращий з точки зору інвестора проект, обґрунтувати вибір проекту.

НПВА = -500+(900/1,12)+(-250/1,4)+(1800/1,57)+(1000/1,76)= 1839,7$

НПВБ =(-600/1,12)+(1000/1,25)+(350/1,4)+(-3000/1,57)+(4000/1,76)=876,18 $
Задача 6.
Припустимо, ви хочете придбати новий автомобіль. Його повна вартість включає всі додаткові витрати 115000 грн. Прода­ючи стару машину й додаючи готівку, ви зможете заплатити 40085 грн. У вас є можливість вибрати, де позичити решту суми:

а) один банк може надати вам кредит на 36 місяців під за­ставу майна зі щомісячною виплатою 1,9%;

б) другий банк може надати вам позику на 24 місяці з ви­платою 1,6% щомісяця;

в) третій банк може надати вам позику на термін 12 мі­сяців з виплатою 2,9% щомісяця.

Який банк ви оберете?
Визначимо суму кредиту: 115000-40085 = 74915 (грн.)

Визначимо величину відсотків за банками:

Банк 1. = 74915*(36*1,9)/100 = 51242 (грн.)

Банк 2. = 74915*(24*1,6)/100 = 28767 (грн.)

Банк 3. = 74915*(12*2,9)/100 = 26070 (грн.)
Відповідь: банк №3, оскільки у нього найменші витрати на оплату кредиту.
Задача 7.

Підприємство має $ 700 000 і передбачає вкласти їх у власне виробництво, отримуючи протягом трьох наступних років щорічно $ 320 000. У той же час підприємство може придбати на цю суму акції стабільної фірми, що приносять 18% річних.

Який варіант більш придатний, якщо вважати, що більш вигідної можливості вкладення грошей (ніж під 18% річних) підприємство не має?

НПВ = -700000+(320000/1,18)+( 320000/1,39)+( 320000/1,64)= - 3476$

Дисконтовані доходи: =(320000/1,18)+( 320000/1,39)+( 320000/1,64)= 696524,22$

Другий варіант: 700000*(1+018) 3=1150122,4-700000=450122,4$
Краще у власне виробництво.
Задача 8.
Підприємство розглядає два альтернативних проекти капітальних вкладень, які приводять до однакового сумарного результату по відношенню до майбутніх грошових доходів, $:

Рік


Проект “А”

Проект “Б”

1

3 000

6 000

2

4 000

4 000

3

5 000

5 000

4

6 000

3 000

Разом

18 000

18 000


Обидва проекти мають однаковий обсяг інвестицій. Підприємство планує інвестувати отримані грошові доходи під 20% річних.

Порівняти теперішні значення отриманих грошових доходів та вибрати кращий проект.
НПВа = 3000/1,2+4000/1,44+5000/1,73+6000/2,07=11067$

НПВб = 6000/1,2+4000/1,44+5000/1,73+3000/2,07=12117$

Кращий проект Б.
Задача 9.
Фірма виробляє один вид продукції, яку реалізує за ціною 80 грн. за одиницю, змінні витрати на одиницю продукції – 35 грн., загальні постійні витрати – 3600 грн.

Визначити точку беззбитковості у грошовому і натуральному показниках та запас міцності фірми, при умові, що обсяг реалізації становить 7000 одиниць.
^ Рішення задачі:

Точка беззбитковості в натуральних показниках:

Q = од. продукції.

Точка беззбитковості в грошових показниках:

Q =8080= 6400 грн.

Запас міцності

Зм = 7000 – 6400= 600грн., або 600/80 = 8 од. продукції.

Це означає, що компанія може знижувати обсяг реалізації в межах 8 одиниць або 600 грн. без ризику мати збитки.
Задача 10.

Визначити імпортний паритет для двигуна, що виробляється на території України, якщо відомо наступні дані:

  • офіційний валютний курс 1 дол. США – 9 грн.;

  • ціна на CIF агрегату – 366$;

  • мито на імпорт – 16%;

  • фрахт – 105$;

  • страхування – 15$;

  • податок на продаж – 9%;

  • витрати на збут - 25$ (коефіцієнт перерахунку - 0,6);

  • торгова націнка – 15% (коефіцієнт перерахунку - 0,6).

Рішення:

Ціна агрегату в грн.: =(366+ 105+15)* 9 = 4374 грн.

Мито: = 4374 * 0,19 = 831,06 грн.

Податок на продаж: = (4374 +831,06) *0,09 = 468,46 грн.

Торгова націнка складе: =(4374 +831,06) *0,15 = 780,76 грн.

Витрати збут: =25* 9 =225 грн.

Фінансова паритетна ціна становитиме:

=4374 +831,06 +468,46 +780,76 +225=6679,3 грн.

Економічна паритетна ціна складе: =4374 + (780,76 *0,6)+( 225*0,6) = 4977,5 грн.

Коефіцієнт перерахунку для агрегату: = 6679,3 / 4977,5 = 1,34.
Задача 11.

У виробництво планується інвестувати 100000 тис. грн. на період 5 років. Щорічні грошові виплати становитимуть 40000 тис. грн.

Розрахувати облікову норму доходності, якщо остаточна вартість інвестицій становить 10750 тис. грн.
Рішення задачі:
1. Визначимо норму амортизації:

= 17850 тис. грн. на рік.

2. Визначимо облікову норму доходності (АRR):

АRR = =22,15%.
Задача 12.
Здійснити аналіз 2 – х проектів з однаковими витратами та життєвим циклом й різними грошовими надходженнями і обрати найкращий із них, якщо відомо, що для всіх проектів величина дисконту складає 16%.

Вихідні дані щодо проектів:


Рік

Витрати, тис. грн.

Грошові надходження, тис. грн.

Проект А

Проект Б

Проект А

Проект Б

1

25

28

17

20

2

30

30

21

29

3

40

35

37

43

4

45

45

49

60

5

37

39

56

38


^ Розв’язок щодо проекту А

Рік

Витрати ІСt, тис. грн.

Грошові надходження, Pt, тис. грн.

Pt - ІСt,

тис. грн.

NPV =

1

25

17

-8

-8/1,16 = -6,9

2

30

21

-9

-9/1,35 = -6,67

3

40

37

-3

-3/1,56 =-1,92

4

45

49

4

4/1,81 =2,21

5

37

56

19

19/2,1 =9,05

Разом

177

180

3

-4,23^ Розв’язок щодо проекту Б

Рік

Витрати ІСt, тис. грн.

Грошові надходження, Pt, тис. грн.

Pt - ІСt,

тис. грн.

NPV =

1

28

20

-8

=-8/1,16 = -6,9

2

30

29

-1

=-1/1,35 = -0,74

3

35

43

8

=8/1,56 =8

4

45

60

15

=15/1,81 =56

5

39

38

-1

=-1/2,1 =-0,48

Разом

177

190

13

+64,17
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна iconРобоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна «Теорія міжнародних відносин» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна iconІсторія україни
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Методологія побудови підручника. Додаткова навчальна література та електронні...
1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна iconУкраїна на початку XX ст
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Методологія побудови підручника. Додаткова навчальна література та електронні...
1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна iconКиївський національний університет імені тараса шевченка інститут...
Навчальна дисципліна “Право міжнародних договорів” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Методологія побудови підручника. Додаткова навчальна література та електронні...
1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна iconДо виконання курсового проекту
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектний аналіз" для студентів спеціальності 050201 "Менеджмент...
1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна icon"Психологія вищої школи як наука та навчальна дисципліна (укр.)"
Як називається форма навчання, де основнимпри організації освітнього процесує самостійна робота людини, що навчається
1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна icon"Психологія вищої школи як наука та навчальна дисципліна (укр.)"
Як називається одна із п’яти взаємопов’язаних особливостей постіндустріальної епохи, які є серйозними викликами традиційній університетській...
1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна icon"Психологія вищої школи як наука та навчальна дисципліна (укр.)"
Як називається навчальні заклади, що пропонують освітні програми в галузі бізнес-адміністрування, організації та управління виробництвом...
1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна iconПлан Етика ділового спілкування як навчальна дисципліна та її завдання....
Об'єкт дисципліни — ділове спілкування, її предмет — його моральний та психологічний аспекти, етичні й психологічні механізми
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка