Програма соціально економічного розвитку м. Тростянець
НазваПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Сторінка1/20
Дата конвертації11.04.2013
Розмір2.09 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20УКРАЇНА

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ м.ТРОСТЯНЕЦЬ

НА 2012 РІК

м. Тростянець

2012


ПРО ГОЛОВНЕ

Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена міськвиконкомом із залученням депутатів Тростянецької міської ради, голів вуличних комітетів та представників від бізнесу і громадських організацій.

В основу Програми покладено положення наступних документів:

 • Програма Президента України «Україна для людей»;

 • Стратегія розвитку Сумської області «Сумщина 2015».

 • Стратегічний план економічного розвитку м. Тростянець.

 • Аналітичний звіт за результатами опитування населення м.Тростянець у серпні 2009 р., підготовлений ГО “Голос громади”.

 • Документ з аналізу місцевої політики „Розробка пріоритетних напрямків розвитку м.Тростянець Сумської області”.

Програма базується на аналізі досягнутих показників, комплексі прогнозів і визначає головну мету, пріоритети та завдання економічного та соціального розвитку міста на 2011 рік, досягнення яких передбачається за рахунок реалізації заходів державної, регіональної та місцевої політики через застосування економічних та організаційно-правових важелів, що має забезпечити у прогнозному періоді утвердження закладених основ для сталого довгострокового економічного зростання та підвищення добробуту населення.

ВступВиходячи зі статусу Тростянецької міської ради – міста районного значення та існуючої практики розподілу бюджетних коштів, міськвиконком та підпорядковані йому підприємства здійснюють роботу по вирішенню питань життєдіяльності міста: капітальний ремонт та утримання об’єктів житлового господарства, будівництво об’єктів благоустрою в місті, забезпечують роботу закладів культури, дошкільних закладів, функціонування системи водопостачання та водовідведення, газифікацію, виконують санітарну очистку міста, ремонт доріг та тротуарів, забезпечують роботу громадського транспорту та освітлення вулиць міста, піклуються про соціальний захист населення та охорону правопорядку і законності на території міста, підвищують роль громадських організацій міста у його житті.
^ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ МІСТА
Тростянець - адміністративний центр Тростянецького району, місто районного значення, розташоване в 60 км від обласного центру м.Суми. Місто Тростянець віднесене до категорії малих міст.

Загальна площа в адміністративних межах міськради 2663,03 га, з них:

 • площа житлової забудови ………………………………… 495,39 га;

 • площа земель загального користування (вулиці, площі) …665,05 га;

 • площа земель промислових підприємств …………………193,12 га;

 • площа земель транспорту, зв’язку …………………………47,94 га;

 • площа земель комерційного використання ……………… 21,87 га;

 • площа земель під водою (річки, струмки, озера, ставки) …72,6 га.

Тростянецький район межує з Краснопільським, Охтирським, Велико-Писарівським, Лебединським та Сумським районами Сумської області.

Через територію міста проходить автодорога Глухів - Харків, та залізнична магістраль Ворожба - Суми - Харків. Залізнична станція Смородине є одним з великих залізничних вузлів Сумської області.

Місто розташоване в районі лісостепу на терасах річки Боромля і володіє оздоровчими та рекреаційними ресурсами. Для міста характерним є долинно-балочний та яро-балочний рельєф, з яким пов’язаний полого-хвилястий характер поверхні.

До місцевих мінерально-сировинних ресурсів належать поклади глини, річкового піску та значні запаси мінеральних вод.

^

2. ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ


На даний час місто розвивається, як однопрофільний центр, орієнтований в основному на виробництво продуктів харчування (кондитерські вироби, борошно, мінеральна вода та напої, хлібобулочні та макаронні вироби).

На місцевий соціально-економічний розвиток протягом 2012 року будуть істотно впливати:

 • Податковий кодекс України від 02.12.2010 року 2755-17 (Набрання чинності вiдбудеться 01.01.2011);

 • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997  

№ 280/97 (остання редакція 30.10.2010 року).

 • Закон України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» від 25.12.2008;

 • Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» від 04.09.2008;

 • Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» від 12.01.2006 (остання редакція 27.07.2010);

 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо сприяння будівництву» від 16.09.2008;

 • Указ Президента України від 15.07.99 року 3 856/99 «Про основні напрямки забезпечення житлом населення України на 1999-2005 рік», в частині необхідності коригування генплану міста, затвердження місцевих правил забудови, створення інституту соціального житла в містах, сприяння кредитування молодіжного житлового будівництва, завершення незакінченого будівництва житла і реконструкції житлових будинків старих серій»;

 • Указ Президента «Про прискорення реформування житлово-комунального господарства» від 19.10.99 року № 1351/99, в частині передачі в комунальну власність відомчих об’єктів;

 • Земельний Кодекс України вiд 25.10.2001  № 2768-III;

 • Закон України «Про благоустрій населених пунктів» вiд 06.09.2005  

№ 2807-IV;

 • Закон України «Про планування і забудову територій» вiд 20.04.2000  

№ 1699-III;

 • Закон України «Про оренду землі» вiд 06.10.98  № 161-XIV;

 • Закон України «Про плату за землю» вiд 03.07.92  № 2535-XII;

 • Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» вiд 20.10.2009  № 1646-VI;

 • Постанова КМУ від 23 грудня 2009 року №1420 "Деякі питання реалізації статті 186-1 Земельного кодексу України";

 • Постанова КМУ від 26 серпня 2009 р. N 982 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності»;

 • Розпорядження КМУ від 25.03.2009 №329-р «Питання обліку електричної енергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів та магістральних доріг і вулиць».

Не зважаючи на відносно стабільну соціально-економічну ситуацію в 2011 році, в місті виразно бачаться ризики та негативні тенденції, що послаблюють дієвість чинників подальшого економічного зростання і можуть стати загрозливими у подальших роках.

^ До таких ризиків можна віднести:

 • нестабільне й непередбачуване законодавство у сферах підприємницької діяльності, землекористування та містобудування;

 • подорожчання енергоносіїв та пального (і, як наслідок, комунальних послуг та витрат на транспортування).

В першу чергу впливати на розвиток і життєдіяльність міста будуть показники доходної частини бюджету, обсяг вилучення до бюджету району та обсяг наданих місту дотацій і субвенцій. Так, більша частина бюджету міста буде використана на утримання соціальних закладів (дитячих садків, клубних закладів та органів місцевого самоврядування) відповідно до бюджетного розподілу міністерства фінансів. Натомість, згідно показників, доведених районним фінансовим управлінням, з кожним роком спостерігається зменшення видатків на комунальну галузь та утримання міського господарства.

Протягом 2012 року прогнозується подальше старіння міського населення та дисбаланс у його віковій структурі через міграцію частини працездатного населення. Проте, протягом року ця тенденція буде малопомітною, оскільки через економічну кризу відтік з міста робітників скоротився, натомість планується часткове їх повернення через втрату роботи в інших містах. Прогнозується подальше скорочення різниці між народжуваністю та смертністю міського населення.

У зв’язку із економічною та фінансовою кризою, яка продовжується в країні, та зміною податкового законодавства, по окремих галузях прогнозується певний спад економіки. Зокрема, спад може торкнутися таких галузей виробництва як машинобудування і деревообробки, транспорту, підприємницьких структур, особливо у сфері торгівлі та послуг. Також на стан виробництва впливатеме зростання цін на енергоносії та нестабільність національної валюти, що призведе до посилення тиску на економіку міста, а відповідно до зростання цін на товари та послуги. Також труднощі адаптації суб’єктів підприємницької діяльності до ринкових умов господарювання продовжують істотно впливати на економічну динаміку. Єдиним позитивним фактором, що дозволить розвивати місто, буде реконструкція ЗАТ «КФУ»: введення нових потужностей, прогнозований ріст виробництва, збільшення кількості робочих місць.

В зв’язку із зростанням середнього віку населення та змінами у його структурі зросте попит на послуги для людей старшого віку, а саме медичні послуги та ліки, хоча зростання рівня народжуваності також посилить попит на товари для дітей.

Продовжуватиме зростати екологічне навантаження на оточуюче середовище за рахунок скорочення зелених насаджень і підвищення інтенсивності руху автотранспорту центральними вулицями міста.

Нагальною проблемою залишається забезпечення відчутного впливу позитивних змін у виробничій сфері на показники соціального та культурного розвитку міста, його благоустрій та впорядкованість.

Розглянуті в даному документі тенденції характеризують як позитивні зрушення в соціально - економічному розвитку міста, так і свідчать про існування ризиків для подальшої розбудови міста.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Програма соціально економічного розвитку м. Тростянець iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена міськвиконкомом із залученням депутатів Тростянецької міської ради,...
Програма соціально економічного розвитку м. Тростянець iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена міськвиконкомом із залученням депутатів Тростянецької міської ради,...
Програма соціально економічного розвитку м. Тростянець iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена міськвиконкомом із залученням депутатів Тростянецької міської ради,...
Програма соціально економічного розвитку м. Тростянець iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена апаратом Тростянецької міської ради із залученням депутатів Тростянецької...
Програма соціально економічного розвитку м. Тростянець iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Луганська
Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку у 2006 році та основні планові показники на 2007 рік
Програма соціально економічного розвитку м. Тростянець iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Луганська
Луганська на 2009 рік визначає основні цілі соціально-економічного розвитку міста, його пріоритети, завдання та заходи стосовно головної...
Програма соціально економічного розвитку м. Тростянець iconПрограма соціально-економічного та культурного розвитку
Вступ
Програма соціально економічного розвитку м. Тростянець iconПрограма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2013 рік Вступ
Про розроблення прогнозних І програмних документів економічного І соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” на...
Програма соціально економічного розвитку м. Тростянець iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік
Програму соціально-економічного І культурного розвитку міста Пирятин на 2011 рік розроблено спеціалістами міської ради згідно з чинним...
Програма соціально економічного розвитку м. Тростянець iconПро відповідальність за окремі показники соціально-економічного розвитку району
Про запровадження комплексної оцінки соціально-економічного розвитку районів”, зареєстрованого Головним управлінням юстиції у Хмельницькій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка