Програма соціально економічного розвитку м. Тростянець
НазваПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Сторінка14/20
Дата конвертації11.04.2013
Розмір2.09 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
^

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
7.1. Податково - бюджетна політикаПодатково-бюджетна політика та розвиток промислового виробництва

За своїм призначенням бюджет є основним інструментом перерозподілу в суспільстві коштів із виробничої сфери на соціальну сферу. Бюджетна політика держави визначає економічний та соціальний розвиток держави, фінансово-майновий стан громадян, які прагнуть бачити бюджетну політику і бюджетний процес стабільними, прозорими та зрозумілими.

Головним завданням апарату міської ради протягом 2010 року було забезпечення надходжень всіх видів податків та зборів до міського бюджету. Завдяки наполегливій та цілеспрямованій роботі вдалося перевиконати контрольні показники міністерства фінансів майже по усіх статтях бюджету (Таблиця)
Аналіз викоання міського бюджету в 2011 році


№ п/п

Доходи бюджету

Контрольні показники на 2011 рік, тис. грн.

Фактичне виконання 2011 року, тис. грн.

Відхилення

(+/-)

1.

І кошик

6955,0

6485,5

- 469,5

2.

2 кошик

2445,0

2286,3

- 158,7
Разом

9400,0

8771,8

- 628,2


Обсяг міського бюджету (тис.грн):

Динаміка надходження коштів до загального фонду міського бюджету за 2005-2010 роки мала стійку тенденцію до постійного зростання. Але у 2011 році в зв’язку з законодавчо обумовленими змінами в наявній базі оподаткування (скасування податковим кодексом частини податків і зборів та зміну місця їх сплати) пройшло зменшення обсягів надходження коштів до загального фонду міського бюджету.

^ Динаміка надходження коштів

до загального фонду міського бюджету (тис. грн.)


Показники

Роки

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Очіку-ване

2011 рік

Прогноз на

2012 рік

Обсяг власних надходжень до загального фонду міського бюджету всього

3540,9

4222,5

5644,0

7618,5

8027,0

9324,1

8771,8

11492,3

В т.ч. податки на доходи фізичних осіб

2039,6

2683,4

3848,6

4963,7

5272,6

6040,3

6359,0

8467,3

Плата за землю

436,6

454,7

452,3

985,1

1237,6

1394,1

1876,3

2495,7

Місцеві податки і збори

239,1

284,6

302,2

295,8

337,4

556,8

163,6

173,6

інші надходження

825,6

799,8

1040,9

1379,9

1179,4

1332,9

502,1

371,0


При цьому держава в особі фінансового управління Тростянецької районної державної адміністрації, довела міській раді у 2011 році контрольні показники з наповнення загального фонду міського бюджету без належного врахування Законом визначених змін у базі оподаткування, що призводить до їх невиконання. Так, при контрольних показниках надходження доходів до загального фонду міського бюджету в сумі 9 млн.400 тис. грн. фактичні надходження за звітний рік очікуються у сумі 8771,8 тис. грн., що менше контрольного показника надходжень на 628,2 тис. грн. Виконання контрольних показників надходжень за 2011 рік складає 93,3 % . Виконання за звітний період затверджених сесією міської ради показників наповнення загального фонду міського бюджету складає 96.1 %.

Відповідно до обсягів наповнення міського бюджету здійснювалось фінансування основних груп видатків з міського бюджету.

^ Динаміка видатків із загального фонду міського бюджету.(тис.грн.)


Показники

Роки

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Очікуване

2011 рік
Всього видатків по загальному фонду міського бюджету

3668,4

4453,0

6167,8

7796,1

8170,4

9548,8

9956,0
З них:

органи місцевого самоврядування

372,9

718,0

1044,1

1134,7

1250,3

1532,9

1460,8
Освіта

758,7

1408,9

2112,2

2466,5

3195,8

3951,5

5189,5
Культура і мистецтво

82,5

100,5

156,7

279,5

360,0

706,3

550,2
Медицина

42,0

58,3

74,7

109,0

116,3

118,0

----
Капітальний ремонт житлового фонду

147,3

158,3

225,4

493,4

379,4

290,6

509,0
Благоустрій міста

590,5

746,8

865,2

1579,9

1496,9

2369,1

1615,4
Святкові заходи

20,6

37,4

67,0

97,8

103,8

269,6

180,4
Вилучення до районного бюджету

1019,0

915,5

748,4

1083,8

811,5

12,3

----
інші видатки

655,5

346,7

941,1

515,5

560,2

568,1

632,1

Основною групою видатків міського бюджету є видатки на утримання дитячих навчальних закладів міста. У 2011 році ці видатки у структурі загального фонду міського бюджету складають 52,1%. При цьому видатки цієї групи зросли з 20.7% у 2005 році до більш ніж половини видатків міського бюджету у звітному періоді. Такі державною визначені диспропорції у формуванні видаткової частини міського бюджету призводить до недофінансування інших груп видатків міського бюджету. Крім зазначеного, держава, при доведенні контрольних показників доходної частини загального фонду міського бюджету, не враховує ні реального стану розвитку економіки міста, ні рівня платежеспроможності міського бюджету. Так, на 2012 рік контрольний показник доходної частини загального фонду міського бюджету доведено в сумі 10348,0 тис. грн. В порівнянні з очікуваним надходженням коштів у 2011 році зростання доходів планується, при практично незмінній базі оподаткування, збільшити на 16,3 %. Зрозуміло, що економіка міста за рік не може зростати такими темпами.

Районна державна адміністрація та її фінансове управління штучно завищують доходну частину міського бюджету та занижують його видаткову частину (особливо в частині фінансування видатків на утримання органів місцевого самоврядування тв. видатків на утримання міських закладів культури). Відповідно в 2012 році безпідставно сформоване вилучення коштів із міського бюджету у сумі 780 тис. грн.

Обсяги надходження коштів до міського бюджету напряму залежать від економічної діяльності суб’єктів господарювання, які розташовані на території міста.

Саме промислові підприємства міста є його основним бюджетоутворюючим фактором. В місті здійснюють діяльність такі промислові підприємства як ПАТ «Крафт Фудз Україна», ТОВ «Тростянецький машзавод», ЗАТ «Тростянецький ЕПП», ВАТ «Хлібозавод Залізничник», ТОВ «Севар-хліб», Тростянецьке державне лісове господарство, КП «Тростянецька районна друкарня», ТОВ «Тростянецька цегла», ДП «Тростянецький агролісгосп» та інші.

Підприємства транспортної галузі представлені: Локомотивним депо ст. Смородине, Смородинською дистанцією колії Південної залізниці, Колійно-машинною станцією по ремонту земельного полотна, Структурними підрозділами Сумської дирекції залізничних перевезень, дистанцій сигналізації, зв’язку та експлуатації будівель і споруд. До числа інших транспортних підприємств відносяться ВАТ «АТП-15946», ТОВ «Автопродсервіс» та автовокзал ВАТ «Сумиоблавтотранс»

Будівельну галузь міста представляє ТОВ «Тростянецький Агропромбуд», ЗАТ «Тростянецький Агроспецбуд» у 2012 році припиняє свою діяльність.

В галузевому аспекті промисловості пріоритетним для розвитку є харчова та переробна промисловість. Саме ці підприємства в структурі промислового виробництва мають найбільшу частину (97,2%). Серед цих підприємств основним лідером та основним бюджетоутворюючим підприємством міста є ПАТ «Крафт Фудз Україна».
^ Динаміка промислового виробництва (тис.грн.)


Показники

Роки

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Очіку-ване

2011 рік

ПАТ «Крафт Фудз Україна»,

531585

605495

682669

917113

936234

1344869

1633900

ТОВ «Тростянецький машзавод»

4276

4976

7437

7460

3053

3190

6815

ЗАТ

«Електропобутприлад»

2178

646

1714

1623

757

1425

1339

КП «Тростянецька друкарня»

630

785

767

950

655

1099

1200

ВАТ «Хлібозавод Залізничник»

2696

2532

2399

390

757

885

250

ТОВ «Севар-Хліб»

801

969

866

865

726

955

900

ТД «Сузір’я»

2225

831

448

349

240

-

-


Від обсягів промислого виробництва, обсягів його реалізації, розширення географії реалізованої продукції залежить обсяг відрахувань підприємством платежів до бюджетів усіх рівнів.

Стійку, постійну тенденцію до зростання демонструє у місті головне бюджетоутворююче підприємство ПАТ «Крафт Фудз Україна».(В перспективі планується довести обсяги виробництва кондитерських виробів до 60 тис. тон на рік на загальну суму більше 2 млрд. грн.).

^ Динаміка виробництва кондитерських виробів

ПАТ «Крафт Фудз Україна» (тис. тон)Підприємство постійно інвестує в подальший розвиток виробництва. Так, в 2011 році підприємством було збудовано новий сучасний цех з виробництва бісквітного печива. Іноземні інвестиції у 2011 році склали 40 млн. доларів США. Будівництво нового цеху дозволило не тільки збільшити обсяги промислового виробництва, а і додатково створити в місті близько 300 нових робочих місць, що забезпечить збільшення надходжень до міського бюджету.

В 2012 році компанія ПАТ «Крафт Фудз Україна» планує в новому цеху з виробництва бісквітного печива ввести в експлуатацію додатково до двох діючих ліній, ще три сучасні лінії з виробництва печива.

Це дозволить підприємству створити ще близько 500 нових робочих місць та довести загальний обсяг виробництва кондитерських виробів до 50, а в подальшому до 60 тис. тон на рік. Крім зазначеного, в наступному році підприємство планує будівництво нової теплогенеруючої котельні та добудову до цеху з виробництва бісквітного печива двох складських приміщень. Таке розширення виробничих потужностей зумовить зростання як обсягів промислового виробництва, так і кількості зайнятих на підприємстві працівників.

В подальших планах підприємства будівництво логістичного центру з комплексом складських приміщень площею 50 тис. м².

Структура промислового виробництва ТОВ «Тростянецький машзавод» представлена виробництвом запасних частин для цукрових заводів та виробництвом комплектуючих для підприємств залізничного транспорту. При цьому останнє є експортноорієнтованим напрямком діяльності товариства. На сьогоднішній день підприємство має пакет замовлень на свою продукцію в сумі близько 7,5 млн. грн., але нажаль, не має повної можливості їх реалізувати через відсутність сучасного виробничого обладнання (застарілий станочний парк). Тому основне завдання підприємства в 2012 році полягає в технічному оновленні власної виробничої бази шляхом залучення інвестицій як внутрішніх, так і зовнішніх у власний капітал. Аналогічні проблеми і завдання стоять у 2012 році і перед комунальним підприємством Тростянецької районної ради «Тростянецька районна друкарня».

Крім зазначеного, на виробничих потужностях хлібомістечка бувшого Тростянецького комбінату хлібопродуктів створюється підприємство по зберіганню та доробці зернових і технічних культур, яке на даний час проходе державну реєстрацію у м. Тростянець. Вже в 2011 році поява цього підприємства в місті дозволила збільшити кількість працюючих на обслуговуванні хлібомістечка на 30 чоловік. В 2012 році і наступних роках підприємство планує збудувати на власній виробничій базі новий комплекс зі зберігання зерна ємністю 30 тис. тон одночасного зберігання . Це дозволить довести загальний одночасний обсяг зберігання зерна до 60 тис. тон та кількість працівників підприємства до 100-110 чоловік у сезон.

Певні позитивні перспективи подальшого нарощування у 2012 році обсягів виробництва мають підприємства залізничного транспорту міста. Так, колійно-машинна станція з ремонту земельного полотна отримала замовлення на виконання значного обсягу робіт на ділянці головного пасажирського ходу Київ-Полтава-Харків в ході модернізації даної ділянки залізниці у швидкісну магістраль до Євро-2012.

Перспективи розширення власної виробничої бази ремонту та технічного обслуговування дизельних локомотивів має локомотивне депо станції Смородине. Крім того, на 2012 рік заплановано початок електрифікації (переведення на електричну тягу) дільниці Боромля-Люботин Південної залізниці, до складу якої входить і станція Смородине.

^ 7.2.Управління комунальним майном
Тростянецька міська рада від імені територіальної громади здійснює управління комунальним майном, зокрема, приймає рішення щодо доцільності та умов здачі його в оренду, а також відчудження. Протягом 2011 року, відповідно до прийнятої Програми приватизації, було відчужено 3 об’єкта на суму 55019,00 грн. Ця сума є значно меншою, ніж у попередні роки. Але протягом 2006-2010 років приватизувалися об’єкти значно більші за площею, розташовані на більш привабливій території, що відповідно суттєво підвищувало їхню вартість (це, зокрема такі об’єкти як кінотеатр «Маяк», колишній ДНЗ «Сонечко», приміщення магазинів по вул. Нескучанська та Машинобудівна, незавершений будівництвом 90-квартирний житловий будинок по вул. Б. Хмельницького, 15а ).

Всі отримані від приватизації кошти були направлені на будівництво.
Виконання Програми приватизації окремого індивідуально-визначеного майна та об’єктів незавершеного будівництва комунальної власності Тростянецької міської ради на 2011 рік


п/п

Назва об’єкту

адреса

Сума, грн.

1

нежитлові вбудовані приміщення (8,8 м.кв.)

вул. Б. Хмельницького, 37 в м. Тростянець

3311 грн. 00 коп.

2

нежитлові вбудовані приміщення (7,3 м.кв.)

вул. Б. Хмельницького, 37 в м. Тростянець

2739 грн. 00 коп.

3

нежитлові вбудовані приміщення (25,9 м.кв.)

вул. Горького, 55 в м. Тростянець

9669 грн. 00 коп.

4

нежитлове приміщення

вул. Горького, 88 в м. Тростянець

39 300 грн. 00 коп.

Всього:

55019,00 грн.


Динаміка приватизації окремого, індивідуально визначеного майна та

об’єктів незавершеного будівництва комунальної власності

Тростянецької міської ради за 2005-2011 рр.


В 2011 році розпочато відчуження безхазяйного майна та відумерлої спадщини, що були переведені до комунальної власності територіальної громади м. Тростянець. В 2011 році таке майно не відчужено 1 обєкт.


п/п

Назва об’єкту

адреса

Сума, грн.

1

Житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами

Пров. Червоноармійський, 3 в м. Тростянець

39141 грн. 00 коп.

В наступному році планується продовжити роботу по приватизації об’єктів нерухомості комунальної власності міської ради. Задля цього рішенням сесії Тростянецької міської ради від 06.12.2011 року № 440 затверджена Програма приватизації майна комунальної власності Тростянецької міської ради на 2011 рік. Також рішенням 15 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради № 441 від 06.12.2011 р. затверджений перелік безхазяйного майна та відумерлої спадщини, що було переведено до комунальної власності територіальної громади м.Тростянець, що підлягає відчуженню в 2012 році.

ПРОГРАМА

приватизації окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності Тростянецької міської ради на 2012 рік

п/п

Назва об’єкту приватизації

Адреса об’єкту приватизації

^ Спосіб, яким приватизується об’єкт

Термін приватизації

1

2

3

4

5Нежитлова будівля (будівля колишньої АЗС)

м. Тростянець, вул.Набережна, 46а

аукціон

лютий-груденьНежитлове приміщення (26,5 м.кв.)

м. Тростянець, вул.Кірова, 51 (3-1, 3-2)

викуп

лютий-грудень4 будівлі каркасного типу (кожна площею 50х20 м.)

м. Тростянець, вул.Набережна

аукціон

лютий-груденьЦегляне приміщення з добудовами

м. Тростянець, вул.Ломоносова, 5/1

аукціон

лютий-груденьНежитлове приміщення (8,2 м кв.)

м. Тростянець, вул.Горького, 88

аукціон

лютий-грудень


^ Перелік

безхазяйного майна та відумерлої спадщини, що було переведено до комунальної

власності територіальної громади м. Тростянець, що підлягає відчуженню в 2012 році

п/п

Назва об’єкту, що підлягає відчуженню

Адреса об’єкту

^ Спосіб, яким відчужується об’єкт

Термін

відчуження

1

2

3

4

5
1.

½ частина житлового будинку

м. Тростянець,

вул. Л. Толстого, 13

викуп

лютий - грудень

2.

Житловий будинок

м. Тростянець, вул. Червоноармій-ська, 83

аукціон

Вересень - грудень

3.

Житловий будинок

м. Тростянець, вул..Воровського, 35

аукціон

Вересень - грудень

4.

Житловий будинок

Вул. Пушкіна, 6

аукціон

Лютий-грудень


^ Оренда комунальної власності
Слід зазначити, що, починаючи з 2007 року, надходження орендної плати від здачі в оренду комунального майна Тростянецької міської ради була обумовлена зміною коефіцієнта орендної плати і постійно зростала.
Надходження від орендної плати комунального майна (тис.грн.):


Таким чином, робота міської ради в 2011 році була направлена на наповнення доходної частини бюджету міської ради та ефективне використання бюджетних коштів.

^ 7.3. Розвиток туризму
У січні 2010 року Тростянецькою міською радою була прийнята програма розвитку туризму в м. Тростянець на 2010-2013 роки. Впродовж 2011 року була здійснена така робота:
1. Створена база даних регіональних та національних ЗМІ, які можна використовувати для здійснення інформаційної кампанії та просування міста Тростянець на ринку туристичних послуг.

2. Створено базу даних регіональних туристичних агентств та фірм, через які здійснюватиметься залучення туристів до міста.

3. Виготовлено сувенірну та промоційну продукцію:

- інформаційні двомовні буклети про історичні пам’ятки Тростянця;

- кружки, полі керамічні та акрілові магніти, футболки, ручки, вимпели та прапорці з фотографіями або символікою міста та інше (всього 23 найменування);

4. Проведено Фестиваль історичної реконструкції «Стара фортеця – 2010» .

5. Зроблено ремонтні роботи в будівлі, де буде розміщено експозицію «Музей Шоколаду».

6. Підвищення іміджу об’єктів культурної спадщини (освітлення пам’яток - Вознесенська церква, Круглий Двір)

Проблеми для вирішення у 2012 році:

  • недостатня кількість спеціалістів для туристсько – екскурсійного обслуговування;

  • розширення асортименту туристичних послуг;

  • слабка матеріально-технічна і кадрова база, необхідна для формування на державному ринку рекреаційних послуг;

  • відсутність об’єктів господарювання в сфері туризму та нарощування обсягу доходів цих суб’єктів до місцевого бюджету від туристсько – екскурсійної діяльності, яке б сприяло конкурентоспроможності туризму на вітчизняному ринку туристичних послуг;

  • відсутність розвитку перспективних тематичних напрямків туризму, зокрема культуно та історико – пізновальних, екологічних та інших.


Основні завдання у 2012 році:

  • Створення конкурентних туристичних продуктів (нові туристичні маршрути, фестивалі та культурно – мистецькі заходи, створення нових туристично – привабливих об’єктів – Музей Шоколаду, байк – тури у Нескучному);

  • Посилення промоції міста на державному рівні через розміщення інформації у регіональних та національних ЗМІ;

  • Виготовлення промоційної та сувенірної продукції;

  • Збереження та підтримка культурної спадщини (облаштування зовнішнього підсвітлення пам’яток історії та архітектури, проведення реставраційних робіт).
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

Схожі:

Програма соціально економічного розвитку м. Тростянець iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена міськвиконкомом із залученням депутатів Тростянецької міської ради,...
Програма соціально економічного розвитку м. Тростянець iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена міськвиконкомом із залученням депутатів Тростянецької міської ради,...
Програма соціально економічного розвитку м. Тростянець iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена міськвиконкомом із залученням депутатів Тростянецької міської ради,...
Програма соціально економічного розвитку м. Тростянець iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена апаратом Тростянецької міської ради із залученням депутатів Тростянецької...
Програма соціально економічного розвитку м. Тростянець iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Луганська
Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку у 2006 році та основні планові показники на 2007 рік
Програма соціально економічного розвитку м. Тростянець iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Луганська
Луганська на 2009 рік визначає основні цілі соціально-економічного розвитку міста, його пріоритети, завдання та заходи стосовно головної...
Програма соціально економічного розвитку м. Тростянець iconПрограма соціально-економічного та культурного розвитку
Вступ
Програма соціально економічного розвитку м. Тростянець iconПрограма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2013 рік Вступ
Про розроблення прогнозних І програмних документів економічного І соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” на...
Програма соціально економічного розвитку м. Тростянець iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік
Програму соціально-економічного І культурного розвитку міста Пирятин на 2011 рік розроблено спеціалістами міської ради згідно з чинним...
Програма соціально економічного розвитку м. Тростянець iconПро відповідальність за окремі показники соціально-економічного розвитку району
Про запровадження комплексної оцінки соціально-економічного розвитку районів”, зареєстрованого Головним управлінням юстиції у Хмельницькій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка