Лекція Тема 2 (тези)
Скачати 97.95 Kb.
НазваЛекція Тема 2 (тези)
Дата конвертації05.03.2013
Розмір97.95 Kb.
ТипЛекція
uchni.com.ua > Економіка > Лекція

Соціальна Економіка

Осінній триместр 2004-2005

Лекція 2. Тема 2 (тези)

Лекція 2 (тези)
Тема 2

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ПРОГРЕС ЛЮДСТВА
Макропоказниками народ не нагодуєш

Анатолій Кінах

Екс-Прем’єр-Міністр України

Sustainable development: Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs

Division for Sustainable Development,

UN Department of Economic and Social Affairs

Економічне зростання (economic growth) – це довгострокове збільшення подушного (per capita) національного доходу в певній країні.

(В інших визначеннях мають справу з ВВП.)


^

Національний дохід на душу населення


Країна

$ per capita

Країна

$ per capita

Україна

1630

Південна Корея

9700

США

26980

Північна Корея

980

Росія

2240

Сінгапур

26730

Німеччина

27510

Японія

39640

Велика Британія

18700

Кувейт

17390

Франція

24990

Іран

2680

Італія

19020

Ірак

1250

Іспанія

13580

Ізраіль

15920

Польща

2790

Ефіопія

100

Канада

19380

Бангладеш

240

Швеція

23750

Індія

340

Швейцарія

40630

Австралія

18720

Доходи подані станом на другу половину 1990-х років.


^

[1% ВВП США = 100 000 000 000 долларів]
 • СИСТЕМА ЦІЛЕЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ


Вихідні умови економіки України:

 • Спад виробництва

 • Обезцінення праці

 • Зубожіння переважної більшості населенняЦілі соціально-економічного розвитку:

 • Стале економічне зростання

  • Ефективізація економіки

   • Розвиток підприємництва

 • Відтворення і зростання людського капіталу

  • Ефективізація праці

   • Підвищення рівня оплати праці

 • Зростання реальних доходів населення

  • Ефективізація соціального захисту

   • Розвиток сфери соціальних послуг.


Ефективізація виступає як підціль відносно кожної з трьох цілей.

^ Ефективізація економіки – забезпечення відтворення економічного потенціалу за умови зростання співвідношення між позитивними результатами діяльності та витратами на їх досягнення.

Окремі напрямки ефективізації економіки

 1. Політика структурної перебудови економіки;

 2. Створення сприятливого підприємницького та інвестиційного клімату;

 3. Підвищення ефективності державного регулювання.


Ефективізація праці – забезпечення відтворення та постійного зростання людського капіталу на основі взаємозв’язку результатів праці з витратами праці:

 1. Створення ефективного ринку праці, який би оперативно забезпечував роботодавців робочою силою відповідної професії та кваліфікації, а працівників – робочими місцями з прийнятними умовами працевлаштування;

 2. реформування трудового законодавства з метою більш ефективного розміщення трудових ресурсів:

 3. формування правової бази для ефективного і справедливого врегулювання трудових спорів;

 4. поступове підвищення рівнів заробітної плати до стандартів розвинутих країн;

 5. забезпечення зростання ефективності праці;

 6. підвищення ефективності охорони праці на основі покращення умов праці.


Ефективізація соціального захисту – забезпечення зростання реальних доходів громадян за умов гарантії використання соціальних виплат за призначенням та за умови надання соціальних послуг:

 1. забезпечення ефективного захисту соціально вразливих домогосподарств;

 2. забезпечення загальної доступності суспільних благ, перш за все:

  1. медичні послуги;

  2. освіта;

 3. створення умов для того, щоб громадяни могли за рахунок власних коштів підвищувати рівень свого забезпечення послугами (кращі житлові умови, освіта, медицина тощо). • ^ КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВАСталий розвиток (sustainable development) – економічний розвиток на благо теперішнього покоління, але не за рахунок неприйнятної шкоди для майбутніх поколінь.

^ Sustainable development – the development of economies to the benefit of present generations, but not at an unacceptable cost for future generations. – Frank Livesey: Dictionary of Economics
Сталий розвиток – економічний розвиток, який задовольняє сучасні потреби не за рахунок можливостей майбутніх поколінь задовольняти їхні потреби.
^ Sustainable development – Economic development that meets current needs without compromising the ability of future generations to meet their needs. – UNDP Environmental Management Training


Обсяг виробництва, що відповідає сталому розвитку – найвища ступінь використання поновлюваних ресурсів, за якої не буде погішуватися або потерпати можливість їхнього поновлення.

^ Sustainable yield – Highest rate at which a renewable resource can be used without impairing or damaging its ability to be fully renewed. – UNDP Environmental Management Training

World Summit on Sustainable Development проходив у Йоханнесбургу (Південна Африка) з 26 серпня по 4 вересня 2002 року.
Цей Самміт із самого початку розглядався як чудова історична нагода для протистояння найсерьознішим проблемам, з якими стикається людство:

 • третина людей у світі живе на дохід менш ніж 2 долл. США у день;

 • прискореними темпами зростає споживання палива, яке видобувається із під землі;

 • за теперішніми формами орагнізації виробництва та споживання природні ресурси використовуються більш швидкими темпами, ніж то необхідно для їх природного поновлення;

 • три чверті світових запасів риби виловлюються темпами, які знаходяться на межі та навіть за межею їх природного відновлення;

 • гірські льодовики поступово тануть;

 • площа світових лісів скоротилася за останнє десятиліття на розмір, що перевищує площу Венесуели, або перевищує 0.7% поверхні суші.


Ці тенденції можна повернути назад, але для цього потрібні рішучі дії. Це потребує чимало коштів. Проте, бездіяльність обійдеться іще дорожче. Наприклад, щорічно деградація земель та дезертифікація викликає втрати приблизно на суму 42 млрд.долл. США. В той же час сумарні витрати на запобігання наслідкам деградації земель складали би 2.4 млрд. долл. США.

^ ЗВІТ УКРАЇНИ ДО САММІТУ
Соціально-економічні стратегії сталого розвитку визначені пакетом таких документів:

 • Звернення президента України до верховної ради;

 • Стратегія економічного та соціального розвитку на 2002-2004 роки;

 • Укази президента:

  • про головні напрямки соціальної політики на 2002-2004 рр.;

  • Про стратегію подолання бідності;

  • про концепцію охорони здоров’я;

  • про основні напрямки земельної реформи

  • тощо.


За 1992-2000 на 52% знизилися викиди в атмосферу шкідливих речовин.
За 10 років знизилося використання добрив у 8.4 рази. При цьому виробництво сільськогосподарської продукції знизилося у 1.5 рази.
Збільшився рівень облісіння (forestation) з 14.3% до 15.6%. Запаси заготовлених лісоматеріалів виросли в 1.3 рази.
Використання підземних вод зменшилося у 1.5 рази, а наземних – у 1.9 рази. Проте. через занепад очисних споруд, частка брудних речовин у викидній воді зросла з 22.2% у 1992 році до 30% у 2000 році.
^ СОЦІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ

Витрати у %% до ВВП

1992

2001

2003

Освіта

4,8

4,2
Охорона здоров’я

3,7

2,8

3.0

Соціальна безпека

7,1

3,7
Наука

0,8

0,3


Соціально-економічний розвиток характеризується такими даними:

 • в 2000 вперше було зростання реального ВВП – на 5.9%1;

 • у 2001 – на 9.2%; 2002 – 5.2%; 2003 – 9.4%;

 • прогнози на 2004 рік становлять від 10.5% 

 • інвестиції в основний капітал виросли за 2000 на 11.2%; за 2003 – на 31.3%;

 • зовнішньоторговельний обіг виріс за 2000 на 27%; за 2003 – на 26.3%.

 • реальна заробітна плата зросла у 2000 р на 3.6%; у 2003 – на 13.8%.Принципово для України, сталий розвиток являє собою підтримання єдності двох тенденцій:

 1. поступове зростання національного потенціалу з метою підвищення якості життя;

 2. розвиток усіх обраних напрямків діяльності людей таким чином, щоби не зашкоджувати природі та майбутнім поколінням.За остані три-чотири роки Україна продемонструвала наявність значного національного потенціалу для прискорення переходу до сталого розвитку. Основні компоненти цього потенціалу такі:

 • наявність висококваліфікованих спеціалістів та високий загальний рівень освіти, який є необхідним для розуміння та сприйняття ідей і принципів сталого розвитку. Потреба тепер в тому, щоб підняти рівень інформаності громадськості стосовно необхідності сталого розвитку, а також розвивати навчальні програми з менеджменту та інших напрямків для умов сталого розвитку;

 • Україна продемонструвала спроможність до суттєвого економічного росту, незважаючи на застарілість значної кількості об’єктів фіксованого капіталу;

 • Україна досягла помітних успіхів у розробці та імплементації політики в області охорони навколишнього середовища;

 • в Україні досягнута “критична маса”, необхідна для проведення реформ, особливо в агробізнесовому секторі.


Суттю економічних реформ в Україні є соціальна переорієнтація економічної політики. Для того, щоб сталий розвиток став пріоритетним стратегічним напрямком розвитку нації, потрібно забезпечення наступного:


 • у сфері економіки:

  • встановлення механізму надійних гарантій як економічної стабілізації, так і створення передумов для прискореного зростання;

  • імплементація науково-технічних інновацій та розвиток економіки інноваційним шляхом, що є головним фактором сталого економічного розвитку;

  • імплементація активної аграрної політики;

  • укріплення економічних передумов для проведення глибокої реструктуризації соціальної сфери;
 • у сфері соціальній:

  • нарощування інтелектуального потенціалу нації та розвиток різноманітних форм освіти;

  • реструктуризація соціальної сфери для подолання бідності такими шляхами:

   • реформа системи винагороди за працю,

   • скорочення рівня безробіття,

   • вдосконалення урядового механізму соціальної підтримки,

   • введення загально-національнї урядової системи соціальної безпеки;

  • покращення рівня життя дітей, юнацтва, жінок та сімей;

  • вжиття взаємоув’язаних заходів, що є націлені на вдосконалення системи охорони громадського здоров’я, скорочення смерності, подовження тривалості життя;

  • укріплення положення середнього класу;
 • у сфері екології:

  • гарантія екологічної безпеки на об’єктах, що використовують атомні реактори тощо;

  • забезпечення радіологічного захисту населення та навколишнього середовища;

  • мінімізація шкоди, що завдається наслідками аварії на Чорнобильській АЕС;

  • покращення екологічного стану річок, зокрема дніпровського басейну, та якості питної води;

  • стабілізація та покращення екологічного стану міст і промислових центрів Донецько-Придніпровського регіону;

  • побудування нових та реконструкція старих водопроводних та каналізаційних систем;

  • превентивні заходи проти забруднення чорноморського та азовського басейнів, а також покращення їхнього екологічного стану;

  • формування збалансованої системи використання природних ресурсів та технологічно-екологічна орієнтація промисловості, енергетичного сектору, будівництва, сільського господарства та транспортної галузі;

  • збереження біологічної та ландшафтної різноманітності навколишнього середовища, створення заповідників тощо.Стратегією соціально-економічного розвитку України є прискорене ведення економіки по шляху сталого економічного зростання через глибокі структурні зміни та поглиблення курсу ринкових реформ через активне проведення послідовної соціальної політики.

**************************************************************


1 Ланцюгові темпи приросту порівняно з відповідним попереднім роком.
Схожі:

Лекція Тема 2 (тези) iconЛекція Тема 1 (тези)
Відбувається зосередження власності в руках окремих підприємців. Це веде до монопольного ціноутворення
Лекція Тема 2 (тези) iconЛекція Тема 3 (тези)
...
Лекція Тема 2 (тези) iconЛекція 3 (тези)
Згідно з нашими припущеннями (Лекція 2): Економіка закрита. Держава відсутня. Заощадження роблять лише домогосподарства. Амортизація=0...
Лекція Тема 2 (тези) iconЛекція Тема 9 (тези)
Конечно, по количеству врачей мы обогнали всех; теперь отстать бы по количеству больных” 
Лекція Тема 2 (тези) iconЛекція 8 (тези) Тема 8-а політика добробуту населення
За наймом працюють згідно з трудовим договором (трудовим контрактом): робітники, менеджери, спеціалісти тощо
Лекція Тема 2 (тези) iconЛекція 2, Тема 2-а (тези)
Потреби – це відчуття нестачі певних речей або послуг, що необхідні для підтримання життєдіяльності організму, а також для культурного...
Лекція Тема 2 (тези) iconЛекція 3 (тези) Тема 3а. Попит І пропозиція тема 3б. Еластичність попиту І пропозиції
«Имею желание купить дом, но – не имею возможности. Имею возможность купить козу, но – не имею желания. Так выпьем же за то, чтобы...
Лекція Тема 2 (тези) iconЛекція Теми 4а-4б (тези) Тема 4а
...
Лекція Тема 2 (тези) iconЛекція 10. Тема 10 (тези)
Через гнучкість відбуваються зміни “структури оплати праці, організації трудового процесу, форм зайнятості”, підвищується мобільність...
Лекція Тема 2 (тези) iconЛекція 7 (тези)
Бартер (barter) – це прямий обмін одного товару на інший без використання грошей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка