1. 1 Сучасна система керування у розвинутих країнах
Скачати 38.48 Kb.
Назва1. 1 Сучасна система керування у розвинутих країнах
Дата конвертації05.03.2013
Розмір38.48 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
Зміст

Вступ 1

1. Сучасна система керування 2

1.1 Сучасна система керування в розвинутих країнах 2

1.2 Сучасна система керування в Україні 4

2. Методи прийняття управлінських рішень 8

2.1 Інструментарій і понятійний апарат менеджера 8

2.2 Процес та сутність управлінських рішень 10

3. Моделі та види управлінських рішень 13

3.1 Види моделей управлінських рішень 13

3.2 Моделі прийняття рішень та етапи їх побудови 14

3.3 Види управлінських рішень та застосування моделей 17

4. Якість управлінських рішень 21

4.1 Оцінювання якості управлінських рішень 21

4.2 Значення управлінських рішень 22

5. Удосконалення управлінських рішень 25

5.1 Принципи підвищення ефективності управлінських рішень 25

5.2 Процес удосконалення управління організацією 26

6. Сутність управлінських рішень на прикладі ТОВ «Дігма» 29

Висновки 39

Список джерел 40
^ СПИСОК ДЖЕРЕЛ
1. Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б. Управленческие решения. – Дашков и

К,2007. – 559-569 с.

2. Р. Баттрик Техника принятия эффективных управленческих решений. – Питер,

2005. – 317-332 с.

3. Бишоп Г.Д Современные системы управления. – Бином, 2006. – 340-361 с.

4. Круглов М.М Менеджмент качества. – Эксмо,2007. – 248-277 с.

5. Кузнецова Л.А. Разработка управленческого решения. - госун-т

Челябинск, 2005 – 65-71 с.

6. Звітна діяльність ТОВ «Дігма» за 2007 рік

7. Інтернет: http://examen.od.ua/ - бібліотека курсу «Основи менеджменту»

http://slovari.yandex.ru/ - сучасний економічний словник

http://library.sfw.org.ua/ - бібліотека економічних наук

^ 1.СУЧАСНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ

1.1 Сучасна система керування у розвинутих країнах. Сучасна система поглядів на керування сформувалася під впливом об'єктивних змін у світовому суспільному розвитку. Перша половина XX. для багатьох країн миру була періодом індустріального розвитку суспільного виробництва» початок якому поклала промислова революція попереднього сторіччя. У другій половині поточного століття країни-лідери (країни, що займають перші місця за рівнем продуктивності праці) констатували початок переходу до ери постіндустріального розвитку, для якої характерні принципово нові риси й закономірності. Головними факторами цих змін з'явилися науково-технічний прогрес і колосальна концентрація наукового й виробничого потенціалу, особливо в народи другої світової війни. У післявоєнний період відбулася реструктуризація світової економіки, у якій помітну роль стали грати галузі, що безпосередньо задовольняють потреби людей, а також галузі, засновані на прогресивних технологіях. Виробництво все в більшій мері орієнтувалося не на задоволення масових потреб, а на спеціалізовані запити споживачів, тобто на невеликі по ємності ринки. Це привело до небаченого росту підприємницьких структур, до утворення великого числа малих і середніх підприємств, до ускладнення всієї системи зв'язків між організаціями, до високої значимості таких критеріїв життєздатності бізнесу, як гнучкість, динамічність і адаптивність до вимог зовнішнього середовища. Нова система поглядів на менеджмент у радикально мінливому економічному середовищі була сформульована в 70-80 роки. У табл.1.1 наведені головні положення, що характеризують розходження в поглядах на керування в період індустріального розвитку (стара парадигма) і що сформувалися у зв'язку з переходом до економіки ринково підприємницької орієнтації (нова парадигма). Також необхідно відмітити, що в Україні спостерігається тенденція переходу систем керування на сучасну парадигму, тобто керівники усіх ланок розуміють, що одним із способів інтеграції в ринкову економіку є вихід на більш сучасний рівень керівництва та відповідальність за якість управлінських рішень.

Таблиця 1.1 – Основні положення старої та нової парадигм керування

^ Стара (Ф. Тейлор, А. Файоль, Э. Мейо, А. Маслоу й ін.)

Нова (Р. Уотерман, Т. Питєре, И. Ансофф, П. Друкер)

Підприємство - це закрита система, мета, завдання й умови діяльності якої досить стабільні

Підприємство - це відкрита система, розглянута в єдності факторів внутрішнього й зовнішнього середовища

Ріст масштабів виробництва продукції й послуг як головний фактор успіху й конкурентоспроможності

Орієнтація не на обсяги випуску, а на якість, продукції й послуг, на задоволення споживачів

Раціональна організація виробництва, ефективне використання всіх видів ресурсів і підвищення продуктивності праці як головне завдання менеджменту

Ситуаційний підхід до керування, визнання важливості швидкості й адекватності-реакції, що забезпечують адаптацію до умов існування фірми, при яких раціоналізація виробництва стає завданням другого плану.

Головне джерело прибавочної вартості — виробничий робітник і продуктивність його праці

Головне джерело прибавочної вартості -люди, що володіють знаннями (когнитариат). «умови для реалізації їхнього потенціалу

Система керування, побудована на контролі всіх видів діяльності, функціональному поділі Праці, нормах, стандартах і правилах виконання роботи

Система керування, орієнтована на підвищення ролі організаційної культури й нововведень, мотивацію працівників і стиль керівництва

Схожі:

1. 1 Сучасна система керування у розвинутих країнах iconСистема охорони здоров´я в розвинутих країнах світу. Принципи організації...
Система охорони здоров´я в розвинутих країнах світу. Принципи організації медичної допомоги
1. 1 Сучасна система керування у розвинутих країнах iconВ наш час електронно-обчислювальна техніка все ширше використовується...

1. 1 Сучасна система керування у розвинутих країнах iconТема. Швидке читання запорука успішного навчання
Найшвидше читав американський президент Дж. Кеннеді – близько 2000 слів за хвилину. Можливо, це легенда, але у розвинутих країнах...
1. 1 Сучасна система керування у розвинутих країнах icon1 Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо в країні
Більшість економістів уважають, що основну причину зростання безробіття у розвинутих європейських країнах упродовж останніх двох...
1. 1 Сучасна система керування у розвинутих країнах icon2 Рульове керування тракторів І автомобілів 35,00
Сучасна технологія вирощування томатів у відкритому грунті з використанням краплинного зрошення
1. 1 Сучасна система керування у розвинутих країнах iconПлан лекції. Актуальність теми І епідеміологія раку легенів (РЛ)....
Неухильним ростом захворюваності І смертності населення у всіх розвинутих країнах світу
1. 1 Сучасна система керування у розвинутих країнах icon4 автоматичне оптимальне керування технологічним процесом виробництва...
Система автоматичного керування призначена для впровадження на теплопостачальних підприємствах. Основна господарська діяльність цих...
1. 1 Сучасна система керування у розвинутих країнах iconКонцепція національної екологічної політики України на період до...
Антропогенне та техногенне навантаження на навколишнє природне середовище в кілька разів перевищує відповідні показники у розвинутих...
1. 1 Сучасна система керування у розвинутих країнах iconТехнічне завдання Мультиагентна система керування розподіленими виробничими підриємствами

1. 1 Сучасна система керування у розвинутих країнах icon1. Умови в яких експлуатується кранове устаткування
Система керування електроприводами кранових механізмів,вибір системи електропривода механізму підйому
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка