Згурівська районна державна адміністрація київської області
Скачати 92.03 Kb.
НазваЗгурівська районна державна адміністрація київської області
Дата конвертації04.05.2013
Розмір92.03 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
ЗГУРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯвід ” 02 ” грудня 2009 року № 519Про організацію роботи, пов’язаної

з частковим відшкодуванням

з районного бюджету відсоткових ставок

за кредитами, залученими

суб’єктами малого та середнього

підприємництва для реалізації

інвестиційних проектів
Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну підтримку малого підприємництва», доручення Кабінету Міністрів України від 27.03.2006 № 3524/5/1-06, до листа Мінекономіки від 15.03.2006 № 79-20/1478-10 щодо спрямування коштів місцевих бюджетів на відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, наказу Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 06.03.2006 № 82/20 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів» та розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 20.04.2007 №269 “Про організацію роботи, пов”язаної із частковим відшкодуванням з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб”єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів”:

1. Затвердити Порядок часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Кривов”яза В.М.
Голова адміністрації /підис/ В.М.Миколаєнко

Затверджено

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 02.12.2009 № 519
ПОРЯДОК
часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових

ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і серед-

нього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів
1. Цей порядок визначає механізм використання коштів, призначених для фінансування програм розвитку підприємництва в районі та передбачених в районному бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими в банках коротко- і середньостроковими кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів (далі – компенсація).

2. Короткостроковим уважається кредит, залучений на строк до одного року, а середньостроковим – до трьох років.

3. Компенсація надається на конкурсній основі суб’єктам малого та середнього підприємництва, які залучили кредити починаючи з 2008 року (далі – позичальники), за умови, що відсоткова ставка за кредитами банків не перевищує розміру подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла на момент укладання кредитної угоди.

4. Право на участь у конкурсі щодо одержання компенсації мають позичальники, які:

- проводять господарську діяльність не менше одного року;

- не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед державним та місцевими бюджетами та внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- не здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оптову та роздрібну торгівлю ними, організацію та проведення азартних ігор, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна;

- забезпечують співфінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів у розмірі не менше 20 відсотків його вартості;

- розробили та реалізують інвестиційні проекти, умовами яких передбачається: впровадження енергозберігаючих та природоохоронних заходів серед яких:

по енергозбереженню:

 • впровадження та розвиток відновлювальних та альтернативних джерел енергії;

 • підвищення рівня енергоефективності виробництва;

 • модернізація енергетичних об’єктів та технологічних процесів отримання, розподілення та використання енергоресурсів на підприємствах та організаціях;

 • реконструкція газових та електричних комунікаційних мереж і устаткування;

 • удосконалення систем теплопостачання, водопостачання та каналізації, зменшення втрат тепла і води;

 • оптимізація схем теплопостачання населених пунктів, будівель (децентралізація, довантаження котелень);

по природоохоронних заходах:

 • охорона і раціональне використання водних ресурсів;

 • охорона атмосферного повітря;

 • охорона та раціональне використання земель;

 • охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів;

 • охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів;

 • охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу;

 • раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів;- здійснюють виробництво товарів експортного спрямування та імпортозамінних; модернізацію, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг); реалізацію пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку району.

Перевага надається передусім позичальникам, які мають середньооблікову чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не більше 10 осіб.

5. Право на одержання часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими в банках кредитами не мають позичальники, які отримують фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій, визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство, перебувають у стадії ліквідації, подали недостовірну інформацію щодо інвестиційного проекту або свого фінансового стану.

6. Для проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо здійснення компенсації утворюється конкурсна комісія, до складу якої входять представники представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Київській області (за згодою) , ради підприємців Згурівського району, управління економіки, фінансового управління районної державної адміністрації, державної податкової адміністрації , об”єднань суб”єктів господарювання (за згодою).У разі необхідності до складу комісії також можуть входити представники інших установ , підприємств, організацій району.

Персональний склад комісії затверджується розпорядженням голови Згурівської райдержадміністрації.

До складу комісії входять голова комісії, заступник голови комісії, секретар комісії та члени комісії. Головою комісії є заступник голови Згурівської районної державної адміністрації, згідно з розподілом обов”язків.

7. Конкурсна комісія проводить свою роботу у відповідності з положенням, затвердженим головою райдержадміністрації.

7.1. Конкурсна комісія після затвердження видатків районного бюджету на зазначені цілі в місячний термін готує та оприлюднює на веб-сайті облдержадміністрації та в газеті «Панорама» оголошення про проведення конкурсу, в якому обов’язково визначається:

- найменування та місцезнаходження структурного підрозділу районної державної адміністрації, відповідального за проведення конкурсу;

- умови проведення конкурсу;

- місце і граничний термін унесення конкурсних пропозицій.

7.2. Для участі у конкурсі позичальники подають до конкурсної комісії такі документи:

- відомості про підприємство (повне найменування, місцезнаходження, номер телефону, прізвище та ініціали керівника);

- бізнес-план інвестиційного проекту;

- нотаріально засвідчену копію кредитного договору укладеного з банком, який видав кредит;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію;

- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- графік погашення кредиту та сплати відсотків за ним, виданий банком;

- довідку – розрахунок банку про суму відсотків за користування кредитом;

- заявку на часткове відшкодування відсоткової ставки за кредитом банку, що залучається до реалізації інвестиційного проекту;

- копію статуту та фінансовий звіт за останній рік та останній звітний період;

- довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, інших обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування та виплати заробітної плати;

- документи, які підтверджують спрямування коштів на інвестиційні проекти.

7.3. Конкурсна комісія за результатами розгляду поданих матеріалів та проведення експертизи інвестиційних проектів приймає рішення про доцільність надання державної підтримки їх реалізації у формі компенсації.

Визначення переможців конкурсного відбору інвестиційних проектів здійснюється за такими критеріями:

- строк окупності інвестиційного проекту;

- розмір прибутку та рентабельність виробництва (надання послуг);

- створення додаткових робочих місць та витрати на створення одного робочого місця;

- збільшення обсягу виробництва продукції (надання послуг) на 1 грн. залучених коштів місцевих бюджетів;

- розмір перевищення надходжень до бюджету податків, зборів (інших обов’язкових платежів) порівняно з розміром компенсації, у розрахунку на рік;

- вироблення продукції на експорт.

Переможцями конкурсного відбору визначаються позичальники, які запропонували найкращі умови для здійснення інвестиційних проектів.

Рішення конкурсної комісії приймається на засіданні у присутності не менше ніж двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів і оформляється протоколом, що підписується всіма членами комісії, які брали участь у голосуванні.

У разі рівної кількості голосів голос голови на засіданні є вирішальним.

Конкурсна комісія протягом п”яти робочих днів після прийняття рішення повідомляє про результати конкурсного відбору всіх його учасників.

Переможцям конкурсу в десятиденний термін Комісія надає витяг із протоколу для пред’явлення його банкам , які надали кредити .

8. Після прийняття конкурсною комісією рішення про надання фінансової підтримки у формі компенсації відсоткової ставки за надані суб’єктам малого та середнього підприємництва кредити, на підставі витягу з протоколу, який надається переможцям конкурсу, укладається фінансова угода між розпорядником коштів районного бюджету, позичальником та банком, у якій визначається розмір та умови погашення відсотків за користування кредитом з урахуванням компенсації.

9. Часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами здійснюється головним розпорядником коштів в межах асигнувань передбачених в районному бюджеті відповідно до фінансової угоди. Належну суму розпорядник коштів районного бюджету перераховує безпосередньо банку, який надав кредит. За умови сплати позичальником відсотків за користування кредитом у повному обсязі банк повертає відповідну суму на рахунок позичальника.

10. Компенсація за кредитами надається в розмірі 100 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату укладання кредитного договору.

11. Кошти на компенсацію надаються суб’єктам малого та середнього підприємництва в межах одного бюджетного періоду. У разі коли термін реалізації проекту перевищує один бюджетний період, питання подальшої компенсації повинно розглядатися на початку наступного бюджетного періоду за умови виділення коштів на зазначені цілі у районному бюджеті на відповідний рік.

12. Для отримання суми компенсації банки, які надали коротко- чи середньострокові кредити, подають до 7-го числа місяця, що настає за звітним, розпоряднику коштів районного бюджету по два примірники реєстрів позичальників, які взяли кредит і за результатами конкурсу отримали право на компенсацію, а також виписку банку із зазначенням щодо кожного позичальника загальної суми кредиту, погашеної суми кредиту, загальної суми відсотків, сплаченої суми відсотків за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок компенсації.

13. Розпорядник коштів районного бюджету складає і затверджує реєстр компенсаційних виплат у розрізі банків і подає Управлінню Державного казначейства у Згурівському районі ГУДК України у Київській області разом із платіжними дорученнями для здійснення видатків на компенсацію суб’єктам малого та середнього підприємництва.

14. Зазначені видатки здійснюються в установленому порядку шляхом перерахування коштів на рахунки банків, які здійснили кредитування інвестиційних проектів підприємств-переможців конкурсу.

15. Протягом дії фінансової угоди розпорядник коштів районного бюджету здійснює контроль за виконанням суб’єктом підприємницької діяльності фінансових зобов’язань за кредитною угодою.

16. Фінансова звітність про використання коштів районного бюджету для здійснення часткової компенсації відсоткових ставок складається і подається в установленому порядку.

17. Розпорядник коштів районного бюджету для здійснення часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого

та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів визначається в рішенні про бюджет на відповідний рік, прийнятого в установленому порядку.
Перший заступник

голови адміністрації /підпис/ В.М.Кривов”язСхожі:

Згурівська районна державна адміністрація київської області iconЗгурівська районна державна адміністрація
Державного архіву Київської області від 01. 11. 2010 №80 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом...
Згурівська районна державна адміністрація київської області iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Про організацію в Згурівській райдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації
Згурівська районна державна адміністрація київської області iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Кабінету Міністрів України від 27. 04. 1998 №578, з метою забезпечення та надання додаткових гарантій щодо працевлаштування громадян,...
Згурівська районна державна адміністрація київської області iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
України від 08. 07. 2011 №164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28. 07. 2011 за №930/19668, на виконання розпорядження...
Згурівська районна державна адміністрація київської області iconЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про захист суспільної моралі”, розпорядження голови Київської обласної державної...
Згурівська районна державна адміністрація київської області iconС квирська районна державна адміністрація київської області
Адреса: 09000 м. Сквира, Богачевського, 55. Тел. 268-5-25-75. e-mail: skvі
Згурівська районна державна адміністрація київської області iconС квирська районна державна адміністрація київської області
Адреса: 09000 м. Сквира, Богачевського, 55. Тел. 268-5-25-75. e-mail: skvі
Згурівська районна державна адміністрація київської області iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Про організацію в Київській облдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації”, розпорядження голови Згурівської райдержадміністрації...
Згурівська районна державна адміністрація київської області iconСквирська районна державна адміністрація київської області відділ освіти
Адреса: 09000 м. Сквира, Богачевського, 55. Тел. 5-25-75. e-mail: skvіravo@ukrpоst net
Згурівська районна державна адміністрація київської області iconСквирська районна державна адміністрація київської області відділ освіти
Адреса: 09000 м. Сквира, Богачевського, 55. Тел. 5-25-75. e-mail: skvіravo@ukrpоst net
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка