Ленінська районна у місті луганську рада четвертє скликання
Скачати 75.38 Kb.
НазваЛенінська районна у місті луганську рада четвертє скликання
Дата конвертації09.05.2013
Розмір75.38 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы


ЛЕНІНСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ЛУГАНСЬКУ РАДА

ЧЕТВЕРТЄ СКЛИКАННЯ

СОРОК ПЕРША СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 07.02.2006 р. № 272

м. Луганськ

Про бюджет Ленінського

району м. Луганська на 2006 рік
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”, ст. 1 Закону України “Про систему оподаткування”, Декретом Кабінету Міністрів України “Про державне мито”, Законом України “Про між бюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань”, Наказами Міністерства фінансів України від 27.12.01р. № 604 та від 24.02.2003р. №156 з послідуючими змінами до них, враховуючи рішення Луганської міської ради від 26.01.2006р. № 40/3 “Про міський бюджет на 2006 рік”, з урахуванням рішення виконавчого комітету Ленінської районної у м. Луганську ради від 31.01.2006р. №18 та протоколу спільного засідання постійних комісій Ленінської районної у м. Луганську ради від 01.02.2006р., Ленінська районна у м. Луганську рада

В И Р І Ш И Л А: 1. Затвердити бюджет Ленінського району м. Луганська на 2006 рік, визначивши:
  1. Загальний обсяг доходів районного у місті бюджету на 2006 рік у сумі 12468,315 тис. грн., в тому числі:

 • доходи загального фонду у сумі 12240,715 тис. грн.,

 • доходи спеціального фонду у сумі 227,600 тис. грн.
  1. Загальний обсяг видатків районного у місті бюджету на 2006 рік у сумі 12468,315 тис. грн., в тому числі:

 • видатки загального фонду у сумі 12240,715 тис. грн., з них поточні видатки 12114,715 тис.грн., капітальні видатки 126,0 тис.грн.

 • видатки спеціального фонду у сумі 227,600 тис. грн., з них поточні видатки 227,600 тис.грн.
  1. Доходи бюджету Ленінського району м. Луганська на 2006 рік за бюджетною класифікацією згідно додатку 1 до цього рішення.
  1. Видатки бюджету Ленінського району м. Луганська на 2006 рік за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів згідно додатку 2 до цього рішення.
  1. Бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Ленінського району м. Луганська на 2006 рік за відомчою класифікацією видатків районного у місті бюджету, згідно додатку 3 до цього рішення.
  1. Оборотну касову готівку районного у місті бюджету на 2006 рік у розмірі 2,000 тис.грн.
  1. Перелік наступних захищених статей бюджету Ленінського району м. Луганська на 2005 рік :

 • оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

 • нарахування на заробітну плату (код 1120);

 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);

 • трансферти населенню (код 1340).

Встановити, що фінансування витрат щодо захищених статей районного у місті бюджету проводиться в першочерговому порядку та пропорційно по розпорядниках коштів бюджету.


 1. Створити резервний фонд бюджету Ленінського району м. Луганська на 2006 рік у сумі 0,500 тис.грн.
 1. Встановити, що рішення про виділення коштів з резервного фонду районного у місті бюджету приймаються виконавчим комітетом Ленінської районної у м. Луганську ради, у порядку, встановленому Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.02 №415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”.
 1. У зв’язку з визначенням у додатку 5 рішення Луганської міської ради від 26.01.2006р. № 40/3 “Про міський бюджет на 2006 рік” щоденного нормативу відрахувань у розмірі 75,28%, що складає суму 6766,800 тис.грн., яка передається протягом бюджетного року з районного у місті бюджету до міського бюджету, доручити фінансовому управлінню Ленінської районної у м. Луганську ради здійснювати платежі по сумам щоденних відрахувань в термін, встановлений п.п. 2.2 зазначеного рішення, за рахунок фактичних доходів загального фонду районного у місті бюджету .
 1. Надати право фінансовому управлінню Ленінської районної у м. Луганську ради :

  1. з метою покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду районного у місті бюджету на 2006 рік, отримувати позички в управлінні Державного казначейства в Луганській області відповідно до ст. 62 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”.

  2. за погодженням з постійною комісією Ленінською районної у м. Луганську ради по соціально-економічному розвитку, бюджету та фінансової діяльності районної у місті ради в процесі виконання бюджету Ленінського району на 2006 рік, в окремих випадках за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів бюджету Ленінського району м. Луганська здійснювати перерозподіл видатків загального фонду Ленінського районного у м. Луганську бюджету за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень відповідного головного розпорядника бюджетних коштів. 1. Виконавчим органам Ленінської районної у м. Луганську ради у зв’язку з прийняттям даного рішення у встановленому законодавством порядку забезпечити приведення показників по мережі та штатам підвідомчих установ і організацій згідно з розмірами коштів, передбачених у бюджеті Ленінського району м. Луганська на 2006 рік.
 1. Встановити на 2006 рік ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по бюджетним установам, які фінансуються за рахунок коштів бюджету Ленінського району м. Луганська , виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів згідно додатку 4 до цього рішення.
 1. Відповідно до вимог ст.ст. 27, 58 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”, рішення Луганської міської ради від 26.01.2006р. № 40/3, розпорядникам коштів при виконанні бюджету Ленінського району м. Луганська на 2006 рік забезпечити:

  1. у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків;

  2. укладення угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання, відповідно до п.7. цього рішення.
 1. Розпорядникам коштів бюджету Ленінського району м. Луганську на 2006 рік прийняти до відома, що:

  1. відповідно до вимог ст.79 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”, якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені цим рішенням, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів - на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

  1. відповідно до вимог ч.6 ст.51, ч.6 ст.78 Бюджетного кодексу України та ст. 68 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” будь-які зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням. Поточні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня заборгованість із заробітної плати.  1. усім розпорядникам коштів бюджету Ленінського району м. Луганську на 2006 рік прийняти до відома, що відповідно до п.49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28.02.02 №228:

   1. при внесенні змін до спеціального фонду кошторису (бюджетного розпису) за власними надходженнями зміни до рішення про бюджет Ленінського району м. Луганська на 2006 рік не вносяться.

   2. у звітності про виконання районного у місті бюджету за спеціальним фондом відображаються планові показники з урахуванням змін, внесених відповідно до п.49 зазначеного Порядку.
 1. Встановити на 1 квартал 2006 року щомісячні виплати депутатам Ленінської районної у м. Луганську ради на компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням ними своїх депутатських обов’язків у розмірі 50,0 гривень на місяць.
 1. У зв’язку з визначенням у п.11.4 додатку 7 рішення Луганської міської ради від 26.01.2006р. №40/3 “Про міський бюджет на 2006 рік” у складі доходів спеціального фонду Ленінського районного у м. Луганську бюджету частини податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у розмірі 5,21%, виконавчому комітету Ленінської районної у м. Луганську ради за погодженням з постійною комісією Ленінської районної у м. Луганську ради по комунальному господарству, будівництву, регулюванню земельних відносин та охороні навколишнього середовища кошти спеціального фонду від надходження зазначеного податку спрямовувати на ремонт та утримання інших доріг у Ленінському районі м. Луганська.
 1. Затвердити бюджетні програми, відповідно до яких здійснюються видатки з бюджету Ленінського району м. Луганська у 2006 році згідно додатків 5-8 до цього рішення.
 1. Додатки 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 1. Дане рішення набуває чинності з моменту його опублікування у Луганському громадсько-політичному журналі “Луганское время”.
 1. Виконавчому комітету Ленінської районної у м. Луганську ради не пізніш 10 днів з дня прийняття даного рішення забезпечити його опублікування у Луганському громадсько-політичному журналі “Луганское время”.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ленінської районної у м. Луганську ради по соціально-економічному розвитку, бюджету та фінансової діяльності.


Голова ради М.П. ЖаворонковСхожі:

Ленінська районна у місті луганську рада четвертє скликання iconАртемівська районна у місті луганську рада
Луганську ради питання про районний у місті бюджет на 2009 рік”, приймаючи до уваги висновок постійної комісії Артемівської районної...
Ленінська районна у місті луганську рада четвертє скликання iconАртемівська районна у місті луганську рада
Артемівської районної у місті Луганську ради по соціально-економічному розвитку, бюджету та фінансовій діяльності від 30. 07. 2008...
Ленінська районна у місті луганську рада четвертє скликання iconЛенінська районна у місті луганську рада
Ленінської районної у м. Луганську від 18. 09. 2007р. №266, звернення головних розпорядників коштів та протокол постійної комісії...
Ленінська районна у місті луганську рада четвертє скликання iconАртемівська районна у місті луганську рада
Міністерства фінансів України від 21. 09. 2007 р. №31-11020-14-8/19171, приймаючи до уваги висновок постійної комісії Артемівської...
Ленінська районна у місті луганську рада четвертє скликання iconПро бюджет Ленінського
«Про внесення на розгляд Ленінської районної у м. Луганську ради питання про бюджет Ленінського району м. Луганська на 2007 рік»...
Ленінська районна у місті луганську рада четвертє скликання iconП’яте скликання двадцять шоста сесія рішення від 06. 02. 2008 року
Луганської міської ради від 25. 01. 2008р. №29/1, враховуючи рішення виконавчого комітету Кам’янобрідської районної у м. Луганську...
Ленінська районна у місті луганську рада четвертє скликання iconП’яте скликання тридцять дев ята сесія рішення від 06 12 2009 року
Луганської міської ради від 30. 01. 2009р. №47/3, враховуючи рішення виконавчого комітету Кам’янобрідської районної у м. Луганську...
Ленінська районна у місті луганську рада четвертє скликання iconЖовтнева районна у місті луганську ради
Луганської міської ради, рішенням Луганської міської ради від 27. 12. 2006 №12/10 “Про міський бюджет на 2007 рік”, враховуючи рішення...
Ленінська районна у місті луганську рада четвертє скликання iconПро Жовтневий районний у місті Луганську бюджет на 2009рік
Про міський бюджет на 2009 рік”, враховуючи рішення виконавчого комітету Жовтневої районної у місті Луганську ради від 06. 02. 2009...
Ленінська районна у місті луганську рада четвертє скликання iconП'яте скликання четверта сесія р І шення
Про обсяг І межі повноважень районних у місті Луганську рад та їх виконавчих органів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка