Сталого розвитку
Скачати 184.09 Kb.
НазваСталого розвитку
Дата конвертації10.05.2013
Розмір184.09 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
СТРАТЕГІЯ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ДОВГОВІЛЬСЬКОЇ

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ВОЛОДИМИРЕЦЬКОГО РАЙОНУ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на термін 2013-2017 роки

І. Загальні положення

Головною стратегічною метою соціально-економічного розвитку Довговільської територіальної громади на період до 2007 року – є поліпшення рівня і якості життєдіяльності населення, створення умов для гармонійного розвитку особистості на основі підвищення конкурентоспроможності та рівня інвестиційної привабливості населеного пункту.

Трансформаційні процеси, які відбуваються в соціально-економічному житті України, ставлять нові вимоги до їх державного регулювання. Саморегулюючий ринковий механізм, на який до останнього часу покладались великі надії, без ефективного регулюючого впливу держави на соціально-економічні процеси в умовах перехідної економіки виявився недієвим. Цьому підтвердженням є і світовий досвід, суть якого полягає в тому, що жодна держава, включаючи і ті, де впродовж століть відпрацьовувався і утверджувався механізм ринкового саморегулювання, не виходили із кризи без чіткої концепції, програми дій, без застосування, в тому числі на перший термін, податкове регламентування. Тим актуальнішим це є для нас, де формування ринкового середовища знаходяться на початковій стадії.

І тому зараз важливим є оволодіння процесом розробки і впровадження пріоритетних (стратегічних) цілей розвитку територіальної громади, як один із головних інструментів досягнення добробуту та економічної самодостатності населених пунктів сільської ради. Таке стратегічне планування в місцевому самоврядуванні є процесом визначення узгоджених з громадою цілей її стратегічного розвитку та вибору засобів досягнення цих цілей.

Головні завдання стратегії розвитку Довговільської територіальної громади:
- формування бачення майбутнього стану населеного пункту сільської ради та визначення його місій;

-  проведення діагностичного аналізу її сучасного стану;

- виявлення головних проблем та стратегічних цілей розвитку;

- визначення першочергових цілей розвитку населеного пункту сільської ради;

- визначення першочергових цілей та завдань щодо їх досягнення;

- обґрунтування шляхів досягнення стратегії.
План стратегічного розвитку Довговільської територіальної громади розроблений у відповідності Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», «Про планування і забудову територій», Постанови Верховної Ради України «Про концепцію сталого розвитку населених пунктів» та іншими базовими документами.

В той же час стратегічний план розвитку Довговільської сільської ради відрізняється від структури загальнодержавних програмних документів як такий, що враховує структуру регіонального планування, особливості соціально-економічного розвитку як району так і безпосередньо сільської ради та конкретику сучасних її проблем.

Основне завдання Стратегії – визначити пріоритетні (стратегічні) напрями створення добробуту населення, вирішення його соціальних проблем на основі підвищення ефективності функціонування регіональної економіки через структурну реорганізацію, більш ефективного використання кліматичних, мінерально-сировинних та геоекономічних чинників.

Особливість Стратегії полягає у виявленні найгостріших місцевих проблем розвитку, користь від подолання яких має бути зрозумілою місцевій владі, підприємницьким структурам, більшості членів територіальної громади. Вони принципово спрямовуються на розв’язання проблем за рахунок підвищення рівня використання свого різноманітного внутрішнього ресурсного потенціалу. А організовувати їх мають переважно саме члени сільської громади.

Тільки отримавши уявний образ майбутньої економіки територіальної громади, враховуючи загальнодержавні пріоритети, оцінюючи конкурентні переваги, обмеження загрози і проблем територіальної громади, можна визначити тактичні і оперативні завдання його розвитку. Іншими словами, план розвитку громади стає узагальненою громадою основою для розроблення:

-  середньострокових програм економічного і соціального розвитку, що мають визначити показники видатків державного і місцевих бюджетів, необхідних на наступні періоди для досягнення цілей, здійснення яких триває більше одного бюджетного року;

-  щорічних програм економічного і соціального розвитку, що визначають послідовні заходи першочергової реалізації планів розвитку територіальної громади та необхідні для цього витрати, які включаються до проекту бюджету на наступний рік.

Отож, стратегічний план розвитку громади – це передусім договір між місцевою владою (сільською радою, виконкомом сільської ради, Володимрецькою районною державною адміністрацією та районною радою), діловими колами, громадськими організаціями, в якому вони беруть на себе зобов’язання зі спільного розв’язання найбільш значущих проблем розвитку села.

 

ІІ. Загальні відомості про Довговільську територіальну громаду

Територія Довговільської сільської ради складає 3255 га.

До складу сільської ради відноситься один населений пункт село Довговоля. Розташоване за 5 км. Від районного центру смт. Володимирець.

Село Довговоля Володимирецького району Рівненської області розташоване в межах Поліської низовини Волинського Полісся на площі 184 га з кількістю населення 2007 чоловік. Знаходиться за 5 км на південний захід від районного центру смт. Володимирець. Перша згадка про с. Довговоля датується 1629 роком. Воно належало до Рафалівського повіту Волинського воєводства Речі Посполитої.

Про походження назви с. Довговоля існує така легенда. Багато років тому на полі, що зараз називають Панським, жив поміщик поляк Раб'янко. Тяжкі повинності викликали у селян незадоволення. Тоді пан вирішив їх поділити. Усіх незадоволених переселив далеко від своєї садиби, де вони утворили нове поселення серед болотистої місцевості і ДОВГО ждали ВОЛІ.

На території с. Довговоля розташовані: сільська рада, поштове відділення, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Свято-Воскресенський храм, Будинок Молитви, функціонує КДК при сільському клубі.
Всього населення: 2007 чол.

з них:

- пенсійного віку – 294 чол.;

- 0-14 років – 501 чол.;

- 1-6 років – 212 чол.;

- учасників війни – 39 чол.;

- учасників бойових дій – 8 чол.;

- дітей війни – 127 чол.;

Кількість домогосподарств станом на 01.01.2013 року:

Всього: 529 домогосподарств.

На території сільської ради діють:

^ Освіта:

- Довговільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів– 323 учні;

Медицина:

- амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Довговоля;

Культура:

- Сільський будинок культури с.Довговоля, бібліотека – 9  гуртків художньої самодіяльності;

Також на території сільської ради розташовані:

- 7 магазинів по обслуговуванню населення;

- аптека;

- кафе-бар.
                                    Демографічна ситуація

 
2010 р.

2011 р.

2012 р.

Всього

народилось

42

43

48

133

померло

23

22

19

64

 

 

^ Експлікація земель території Довговільської сільської ради

 

Загальна площа, в тому числі:

3254,6900 га

с/г угідь

1998,7400 га

рілля

1149,4400 га

сінокоси

498,9000 га

пасовища

319,3000 га

ліси

854,1000 га

Ставки (водойми)

2,9000 га

 

 

Бюджетна політика

 
        2010 р.

        2011 р.

         2012 р.

Бюджет

583835

500843

458475

Власні надходження

6504,36

6947,93

6045,28

Субвенція

10617

32700

7078,04

Дотація

441510

419089

339201


ІІІ. Природні ресурси

На території сільської ради є ліси загальною площею 854,1000 га Володимирецького держлісгоспу, ставок 2.9 га на землях запасу

Ріки та озера на території сільської ради відсутні.

В околицях населеного пункту є корисні копалини пісок, а також поклади торфу.
 

Основні пропозиції щодо режиму збереження та охорони екосистеми:

-  забезпечити проведення будь-яких робіт, що можуть привести до змін водного режиму та забруднення територій, обмежити господарське використання екологічно вразливих земель. Лучні та болотні фітоценози  доцільно експлуатувати за звичним режимом (одно- дворазове косіння, помірний випас), в умовах яких вони сформувались;

-  застосовувати щорічне санітарне викошування рудеральної та лучно-рудиральної рослинності для запобігання експансії бур’янів та деревних рослин, а також для покращення естетичного вигляду біотопів;

-  запровадити індивідуальний режим їхнього збереження в межах регульованої охорони та оптимізації стану популяцій раритетних рослин;

-  проводити просвітницько-виховну роботу серед місцевого населення щодо значимості тієї території в системі екомережі та її ролі в екологічній стабільності сіл та району його розташування.

 

 
ІV. Проблеми села Довговоля (за аналізом вивчення громадської думки)

Аналіз опитування мешканців села щодо основних проблем в економічній суспільній та екологічній сферах показав, що найбільш вагомими з них є такі:

в економічній сфері:

- відсутність робочих місць;

- низькі зарплати та пенсії мешканців села;

- високі ціни на товари і послуги.

в суспільній сфері:

- відсутність дитячого садочка.

- відсутність достатньої кількості спортивних площадок чи спортивно-оздоровчих комплексів;

- відсутність дитячих майданчиків;

в екологічній сфері:

- засмічення території та створення нових стихійних сміттєзвалищ;

- недостатня організація збирання та вивозу побутових відходів від домогосподарств;

 

^ V. SWOT – аналіз територіальної громади

При розробці стратегії розвитку територіальної громади значну увагу слід приділяти SWOT – аналізу, тобто визначенню сильних та слабких сторін, а також визначення можливостей та загроз, що впливають на розвиток територіальної громади.

З метою отримання якісного аналізу сильні і слабкі сторони трактують як внутрішні чинники, а можливості і загрози як зовнішні чинники, які містяться у ближньому і дальньому оточенні громади.

SWOT – аналіз дозволяє виявляти ті галузі та види громадської діяльності, де територіальна громада має значний потенціал розвитку, а також сформулювати конкретні завдання та дії, які необхідно вжити для реалізації цього потенціалу. Крім того, з’ясувати, з якими параметрами територіальна громада може випереджати своїх конкурентів або відставати від них та що потрібно зробити, щоб підвищити її конкурентноздатність. Аналіз також дозволяє виявити основні проблеми та перешкоди, які ускладнюють надходження до територіальної громади інвестицій.

Після проведення такого аналізу бачення ситуації узагальнимо наступним чином:

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Близьке розташування біля районного центру смт. Володимирець

1.Відсутність стратегічного плану розвитку сільської ради

2. Добре розвинуте транспортне сполучення з районним та обласним центром

2. Пасивність частини сільської громади до роботи по розвитку села

3. Сприятливі природнокліматичні умови

3. Відсутність обладнаних відпочинкових  зон та спортивних майданчиків

4. Можливість розбудови соціальної інфраструктури сіл

4. Відсутність дитячого садочка

5. Можливості реалізації інвестиційних проектів

5. Низький рівень сфери послуг

6. Мешканці села: професійні кадри – вчителі, лікарі, підприємці, службовці, працівники

6. Значний спад сільськогосподарського виробництва.

 

 

Можливості

Загрози

1. Участь у Європейських проектах розвитку та співробітництво

1. Пасивність населення

2. Покращення інфраструктури сіла

2. Безробіття

3. Економічний розвиток та залучення інвестицій

3. Недостатність бюджетного фінансування

4. Створення нових робочих місць

4. Несприятливий інвестиційний клімат

5. Розвиток підприємницької діяльності, малого та середнього бізнесу

5. Втрата сільськогосподарського виробництва

6. Розвиток сфери комунальних послуг

6. Складність у залученні інвестицій

 

VІ. Бачення майбутнього Довговільської територіальної громади.

Бачення майбутнього  — це:

А) відображення (узагальнення) найбільш загальних та тривалих уявлень про краще майбутнє розвитку населених пунктів сільської ради та життя його населення;

Б) місію сіл територіальної громади.

Визначення бачення майбутнього є відносно тривалим елементом само ідентифікації громади і може в значній мірі бути основою єдності окремих членів громади (мешканці, підприємці, влада) та її мотиваційним чинником.

На підставі аналізу наявного економічного та соціального потенціалу села, аналізу сильних та слабких сторін, а також загроз та можливостей села на  перспективу, ми визначили місію та бачення розвитку сільської громади та основні цілі її розвитку:

-  бачення майбутнього села Довговоля – приміське село високої культури та рівня життя;

-  місія – сучасне село європейського типу з розвинутою інфраструктурою, високим культурним та духовним розвитком населення, зі збереженою територіальною цілісністю.

 

^ VІІ. Стратегічні напрями розвитку територіальної громади

На підставі SWOT – аналізу та з урахуванням головної мети стратегічного планування розвитку територіальної громади сформовані пріоритетні напрямки розвитку, які можливо здійснити при умові:

А) забезпечення комплексу заходів, спрямованих на підвищення освіти, культури, духовності та свідомості мешканців;

Б) впровадженні соціально спрямованих програм і житлового, комунального, промислового та інженерної інфраструктури;

В) створенні сприятливих умов для інвестиційної діяльності в промисловості, сільському господарстві;

Г) охороні та збереженні природного середовища;

Д) поліпшення якості доріг та вуличного освітлення;

Е) створення робочих місць через розвиток малого та середнього бізнесу, обслуговуючих кооперативів.

Головна мета Стратегічного плану сталого розвитку Довговільської громади – це забезпечення добробуту мешканців на основі розвитку інфраструктури, підвищення соціально-економічних стандартів та забезпечення сприятливого економічного стану території.

 

^ VІІІ. Стратегічні напрями розвитку Довговільської територіальної громади

Напрям 1 — підвищення духовного та культурного рівня, збереження національних традицій.

Напрям 2 — розвиток економічного потенціалу, підприємництва та сільськогосподарського виробництва.

Напрям 3 — забезпечення високих соціальних стандартів населення.

Напрям 4 — безпечне та сприятливе для населення життя і здоров’я довкілля.

 

ІХ. Шляхи реалізації стратегічних напрямів громади

Стратегічний напрям 1 — Підвищення духовного та культурного рівня, збереження національних традицій.

^ Мета – розвиток духовного та культурного середовища, збереження історичної спадщини та національних традицій.

Цілі:

А) культурнопросвітницька робота, патріотичне виховання;

Б) збереження історичної спадщини та національних традицій;

В) розвиток закладів культури і освіти та дошкільних установ;

Г) розвиток молодіжного руху, організація дозвілля.

Бачення – село із великим рівнем культури, духовного розвитку, збереженими національними традиціями, сучасними закладами культури, освіти та дошкільного виховання.

^ Завдання із реалізації стратегічного напряму 1.

Ціль -  розвиток культурного і духовного середовища, патріотичне виховання. Розвиток закладів освіти, культури та спорту.

Завдання:

-  залучення мешканців села до проведення державних, національних та релігійних свят;

-  догляд за пам’ятниками, символічними могилами, опіка над ветеранами, знедоленими;

- сприяння залученню спонсорських коштів у розвиток культури;

- розробити програму покращення матеріально-технічної бази та ресурсного забезпечення освітніх закладів (разом з РДА);

- побудувати дитячий садок на 25-50 місць (разом із РДА);

- поточний ремонт стадіону;

- будівництво спортивного залу;

- поточний ремонт стічних каналів та містків;

- будівництво спортивної площадки зі штучним покриттям;

- побудувати дитячі майданчики сучасного типу;

- побудувати вуличне освітлення по центральних та основних вулицях сіл;

- залучити молодь до вирішення проблем сіл через створення молодіжної ради при виконавчому комітеті Довговільської сільської ради.

 

^ Стратегічний напрям 2 – Розвиток економічного потенціалу, підприємництва та сільськогосподарського виробництва.

Мета – розвиток економічного потенціалу сіл, підприємницької та сільськогосподарської діяльності, розширення міжнародного співробітництва.

Цілі:

А) розвиток підприємницької діяльності (малого та середнього бізнесу, обслуговуючих кооперативів);

Б) формування зон відпочинку та інфраструктури в туристичній галузі;

В) розвиток сталого сільськогосподарського виробництва (садово-овочевого);

Г) розвиток міжнародного співробітництва.

Бачення – економічно розвинуте село з високим рівнем добробуту мешканців.

Завдання із реалізації стратегічного напряму 2.

Ціль 1 – розробка інвентаризаційних програм та проектів.

Завдання:

Створити сприятливе середовище для впровадження інвестиційних програм та проектів;

Визначити можливі джерела фінансування інвестиційних програм та проектів;

Сформувати базу даних інноваційно-інвестиційних проектів та програм села;

Надати підтримку суб’єктами господарювання у впровадженні нових технологій та розробці інноваційних ідей;

Вважати інвестиційними проектами:

Будівництво дитячого садочка;

Вважати інвестиційними програмами:

програму створення рекреаційних зон;

програму озеленення сіла

програму будівництва та ремонту доріг;

Забезпечити публічне обговорення планів і програм, які розробляються сільською радою та її виконкомом.

 

^ Ціль 2 – розвиток підприємницької діяльності малого та середнього бізнесу.

Завдання:

1. Підтримувати розвиток підприємницької діяльності шляхом:

зміни цільового призначення землі під комерційні об’єкти;

надання на конкурсних засадах земельних ділянок під об’єкти комерційного використання;

надання дозволів суб’єктам підприємницької діяльності на реконструкцію приміщень для використання під бізнес;

2. Стимулювати діяльність підприємництва направлену на збільшення кількості робочих місць.

 

Ціль 3 – розвиток сталого сільськогосподарського виробництва.

Завдання:

-  забезпечити створення механізмів контролю за раціональним використанням земельних ресурсів громади;

-  передбачити заходи з підтримки раціонального використання землі та розвитку різних видів виробничої і невиробничої кооперації в селах;

-  стимулювати діяльність підприємств направленому на збільшення кількості робочих місць;

-  використовувати нові, екологічно чисті технології в аграрному секторі;

-  завершити видачу власникам землі державних актів на право власності;

- надати допомогу у становленні роботи сільськогосподарських об’єднань мешканців села;

- стимулювати розвиток приватної ініціативи сільськогосподарського виробництва.

 

Ціль 4 – розвиток міжнародного співробітництва.

Завдання:

- розробити пріоритетні напрямки співробітництва з закордонними партнерами; розширювати економічну та культурну співпрацю;

-  проводити туристичні поїздки, заходи по обміну досвідом членам місцевого самоврядування та молоді;

 

^ Стратегічний напрям 3 – Забезпечення високих соціальних стандартів населення.

Мета – забезпечення високих соціальних стандартів життя мешканцям територіальної громади та реформування сфери послуг.

Цілі:

А) формування системи соціального захисту населення;

Б) покращення медичного обслуговування та охорони здоров’я;

В) розвиток комплексної житлової та соціальної програми;

Г) підвищення рівня надання комунальних і побутових послуг;

Д) розвиток фізичної культури та спорту;

Е) покращення стану доріг, вуличного освітлення та безпеки пішоходів.

Бачення – села високих соціальних стандартів життя.
^ Завдання із реалізації стратегічного напряму 3.

Ціль 1 – розвиток програм соціального захисту населення.

Завдання:

- створити систему моніторингу з питань соціального захисту населення;

- забезпечити продуктивну роботу сільського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; постійно вести облік мешканців села, що потребують соціальної підтримки: дітей-сиріт, багатодітних сімей, одиноких престарілих громадян, що опинились в кризових ситуаціях;

- розвивати комплексну систему надання послуг особам похилого віку;

- залучати волонтерів до роботи у сфері надання соціальних послуг;

- створити рівні соціальні можливості особам з особливими потребами та соціальним статутом – інваліди, люди похилого віку, діти-сироти.

 

Ціль 2 – підвищення рівня надання комунальних і побутових послуг.

Завдання:

- для забезпечення належного санітарного стану сіл домогтися заключення дозволів на постійний вивіз твердих побутових відходів та виконання програми «Благоустрій»;

- розробити та впровадити енергозберігаючі технології в комунальних закладах;

- пропагувати та надавати допомогу мешканцям села впровадженні енергозберігаючих технологій при будівництві та реконструкції житлових будинків;
Ціль 3 – покращення медичного обслуговування та охорони здоров’я. Впровадження програм розвитку фізичної культури та спорту.

Завдання:

-  домогтися покращення профілактики захворювань серед жителів територіальної громади амбулаторією загальної практики сімейної медицини

-  проводити фізкультурно-оздоровчі заходи направлені на боротьбу із алкогольною, тютюновою та наркотичною залежністю;

-  забезпечити фінансову підтримку сільським спортивним секціям;

-  ввести в штат виконавчого комітету сільської ради посаду інструктора по фізичній культурі та спорту.

 

Ціль 4 – впровадження комплексної житлової програми.

Завдання:

- провести аналіз потреб мешканців сіл в додатковій житловій площі та покращення житлових умов;

- сприяти мешканцям територіальної громади у вирішенні питань добудови індивідуальних житлових будинків, будівництва нових будинків на власних земельних ділянках;

- сприяти у зміні цільового призначення землі під індивідуально-житлове будівництво;

- виділити землі сільської ради під молодіжне житлове будівництво;

 

Ціль 5 – забезпечення дотримання законів і правопорядку, прав і свобод громадян, безпечних умов проживання.

Завдання:

-  забезпечити інформування мешканці територіальної громади щодо соціально-економічного стану населених пунктів, проблемних питань, виявлених негативних тенденцій, порушень дотримання законності і правопорядку на території сільської ради;

-  проводити громадські слухання по проблемах, які турбують кожного громадянина;

-  домогтися виконання посадовими особами органу місцевого самоврядування та керівниками підприємств, установ та організацій законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації»;

-  практикувати зустрічі депутатів сільської ради з мешканцями відповідних округів з проблемних питань;

-  домогтися покращення роботи дільничних інспекторів міліції шляхом проведення подвірних обходів, роботи з особами, що знаходяться на обліку правоохоронних органів, особами схильними до правопорушень; молоддю територіальної громади.

 

^ Стратегічний напрям 4 — Безпечне та сприятливе для життя і здоров’я довкілля.

Мета – забезпечення безпечного та сприятливого для здоров’я життєвого середовища.

Цілі:

А) розробка та впровадження програм охорони довкілля;

Б) формування та впровадження системи озеленення території села;

В) формування та впровадження систем збирання та утилізації побутових відходів.

Бачення – економічна чиста, безпечна та сприятлива для здоров’я і життя територія.

^ Завдання із реалізації стратегічного напрямку 4.

Ціль 1 – розробка та впровадження програм охорони довкілля. Формування системи управління побутовими відходами та розробка схем санітарної очистки села.

Завдання:

- розробити комплексну програму охорони навколишнього природного середовища на території Довговільської сільської ради;

- розробити та виконати проекти очистки ставків, водойм, джерел та річок;

- проводити учнівські конференції з питань охорони навколишнього природного середовища;

- розробити програму поводження з твердими побутовими відходами;

- створити систему оплати за збір та вивіз побутового сміття з мешканців сіл;

- не допускати утворення стихійних сміттєзвалищ на території сільської ради;

- упорядкувати місця ліквідованих стихійних сміттєзвалищ.

 

Ціль 2 – розбудова системи водопостачання та водовідведення. Створення рекреаційних зон та озеленення населених пунктів.

Завдання:

- щорічно проводити конкурс «Чиста криниця»;

- забезпечити щорічне дослідження води з громадських криниць на предмет її якості;

- розробити та виконати комплексну програму розвитку рекреаційних зон та програму озеленення села;

- щорічно проводити конкурси «Двір зразкового утримання» та «Краща вулиця».

 

^ Х. Моніторинг та контроль за виконанням стратегічного плану розвитку Довговільської територіальної громади

Основними завданнями такого моніторингу є:

Аналіз досягнення запланованих результатів і виявлення причин невиконання окремих заходів щодо досягнення результатів по окремих пріоритетних напрямках стратегії розвитку територіальної громади.

Формування рекомендацій з метою коригування Стратегії.

Аналіз змін зовнішнього середовища.

Аналіз змін у територіальній громаді.

Отже, з вищевикладеного можна зробити висновок, що Стратегія розвитку Довговільської територіальної громади – довгостроковий план її розвитку, на період з 2012 року по 2017 рік, який виконавчий комітет сільської ради розробив спільно з громадою задля визначення стратегічних та оперативних цілей розвитку та логічної послідовності дій щодо їх реалізації. Розробка стратегії розвитку і подальша її реалізація дозволяє поєднати довгострокову перспективу розвитку, поточне управління та вирішення нагальних завдань територіальної громади.

Стратегія розвитку сприяє вирішенню значної кількості проблем:

-  забезпечення необхідного рівня соціально-економічної стабільності, сприянню розвитку тих форм економічної діяльності, які узгоджуються з існуючими ресурсними можливостями громади, створенню якісно нових робочих місць, покращенню життєвих стандартів.

Тому – то терміни виконання (2012-2017 рр.) стратегічних напрямків розроблено спираючись на:

Ресурсні можливості територіальної громади.

Програми розвитку Володимирецького району.

Роботу Довговільської сільської ради, її виконавчого комітету.

Активність мешканців територіально громади.
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням сесії Довговільської сільської ради №531 від 28 грудня 2012 року.

Схожі:

Сталого розвитку icon2012 р. Проект Концепція регіональної системи освіти для сталого розвитку
У «Порядку денному на XXI століття» зазначається, що «освіта є фундаментом сталого розвитку» І головним інструментом для створення...
Сталого розвитку iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Луганська
Луганська на 2009 рік визначає основні цілі соціально-економічного розвитку міста, його пріоритети, завдання та заходи стосовно головної...
Сталого розвитку icon6. Поле можливих рішень проблем розвитку міста
Наведені у п стратегічні орієнтири та стратегічні цілі розвитку міста розгортаються у фокусі принципів сталого розвитку в поле можливих...
Сталого розвитку iconЗ м І с т "Проблеми освіти" №61
...
Сталого розвитку iconЗакон україни
Цей Закон встановлює правові та організаційні основи планування, забудови та іншого використання територій І спрямований на забезпечення...
Сталого розвитку icon«Екологія та економіка: проблеми І перспективи» 22 березня 2012 року 13. 00 (103 ауд.)
Мета форуму: аналіз екологічних проблем регіону, формування нових ідей І конкретних пропозицій у контексті сталого розвитку економіки...
Сталого розвитку iconТема: «Сталий розвиток стратегія людства»
України на шлях сталого розвитку; продовжити екологічне виховання й екологічну освіту старшокласників, виховувати в учнів почуття...
Сталого розвитку iconЧому я вважаю впровадження принципів сталого розвитку актуальною проблемою?
Практично будь-яка з гострих проблем сьогодення, що стосується без винятку життєвих інтересів людини, так чи інакше пов’язана зі...
Сталого розвитку iconПотапенко Марія Володимирівна
Україні. Основними завданнями Центру є розробка та сприяння впровадженню в Україні принципів сталого розвитку суспільства на основі...
Сталого розвитку iconКритерії оцінки будівельних об’єктів згідно вимог сталого розвитку
Сталий розвиток (вірніше збалансований розвиток) можливий лише при умові врахування відповідного рівня найважніших народно-господарських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка