Учасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції
НазваУчасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції
Сторінка1/35
Дата конвертації20.05.2013
Розмір3.93 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Академія економічних наук України

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Приазовський державний технічний університет

Ростовський інститут захисту підприємця (Російська Федерація)

ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

учасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції

«УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»
22-23 лютого 2012 р.

м. Макіївка

УДК657.05(082)

Збірка тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред. кол.Веретенников В.І. та ін.. – Макіївка: МЕГІ. – 2012.
У збірці предоставлено матеріали з проблем удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання.

Матеріали збірки розраховані на наукових і практичних працівників з обліку, аналізу та аудиту. Також будуть корисними аспірантам, здобувачам і студентам.

Роботи друкуються в авторській редакції. Редакційна колегія не несе відповідальності за достовірність статистичної та іншої інформації, що надано в рукописах, та може не розділяти поглядів авторів на ті чи інші питання.
^ Редакційна колегія: Веретенников В.І. – к.т.н., професор (голова); Сьомкіна Т. В. – д.е.н., професор (співголова); Білопольський М.Г. – д.е.н., професор, вице-президент Академії економічних наук України (співголова); Филонич В.В. - д.е.н., професор (Російська Федерація); Виноградова О.В. - д.е.н., професор; Сизоненко О.А. – к.е.н., доцент; Святенко І.М. - к.е.н., доцент.


© ПВНЗ “Макіївський економіко-гуманітарний інститут”
ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1

^ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

^ Акаєва Т.Ш.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Рекомендації щодо вдосконалення управління господарською діяльністю торговельних підприємств малого бізнесу

Венжега Д. І.

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Концепція процесно-орієнтованого бюджетування для обліку виробництва

^ Виноградова О.В., Юрченко М.О., Романенко А.В.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Питання обліку грошових коштів: міжнародний та національний аспект

^ Водяник Л. К., Крайтор Д.В.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Порівняльна характеристика особливостей

фінансової звітності в Україні та США

^ Воляник Г.М., Клим Н.М.

Національний лісотехнічний університет України

Використання автоматизованих обліково-аналітичних систем для управління витратами на оплату праці

^ Гоголь Т.А.

Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана

Фактори, що впливають на якість стандартів бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу

^ Євсєєнко В.О.

Донецький державний університет управління

Обліково-аналітичне забезпечення як важлива складова управління суб’єктами господарювання

Іванова Л.Б.

Чернігівський державний технологічний університет

Роль інформативної функції бухгалтерського обліку в антикризовому управлінні суб’єкта реального сектору економіки

^ Кузьмович П.М.

Житомирський держаний технологічний університет

Біологічні активи з генетично модифікованими організмами як об’єкт бухгалтерського обліку

^ Коломыцева А.О., Кольчик С.О.

Донецкий национальный технический университет

Обеспечение учетно-аналитических задач маркетинговой деятельности современных предприятий

^ Корягін М.В.

Львівська комерційна академія

Економічний аналіз в системі управління вартістю підприємства

Łakomy M.

University of Szczecin, Szczecin, Poland

Financing of micro, small and mid-sized enterprises in the conditions of economic crisis

^ Лебер-Одинцова Н.П.

Алчевське житлово-експлуатаційне об’єднання, м. Алчевськ

Проблеми оптимізації обліку витрат житлово-комунальних господарств

^ Марголич І.В.

Національний університет «Львівська політехніка»

Особливості нарахування амортизації основних засобів згідно Податкового кодексу

^ Молоденко Г.А., Панченко Г.С.

Макіївський економіко - гуманітарний інститут

Витрати в умовах коксохімичного виробниства

^ Носенко В.В., Селіверстова І.О., Єсіпенко Н.М.

Університет новітніх технологій

Особливості відображення доходів від операційної діяльності з податку на прибуток

^ Панченко Г.С., Фролова Є.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Обліково-аналітичне забезпечення

управління процесом формування прибутку промислових підприємств

^ Петренко Т.М.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Організаційні аспекти обліку доходів і видатків загального фонду бюджетних установ

^ Плотніченко І.Б.

Національний університет «Львівська політехніка»

Роль управлінського обліку в системі управління підприємством

^ Радєва О.Г.

Запорізький національний університет

Амортизаційна політика як чинник відтворення основних засобів

Саєнко О.Р.

Запорізький національний університет
^

Вплив оподаткування на результати економічного зростання в країні


Сенів О.М.

Національний університет «Львівська політехніка»

Методи розрахунку резерву сумнівних боргів

^ Сердюк В. Н., Полищук И.В.

Макеевский экономико-гуманитарный институт

Дискуссионные вопросы в отношении П(С)БУ 16 «Расходы»

^ Синякова О.С.

Південнослов’янський інститут

Стратегія в антикризовому управлінні

Сизоненко О.А.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Визначення митної вартості товарів в обліку зовнішньоекономічних операцій

^ Сьомкіна Т.В.,

Григор’єва О.М., Кузьміна О.В.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Обліково-аналітичне забезпечення управління грошовими коштами підприємства

^ Сьомкіна Т.В., Пенькова О. В.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Затрати і витрати: проблема трактування понять

^ Сьомкіна Т.В., Перькова О.О.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут, м. Макіївка

Статегічні напрями державного регулювання сфери ЖКГ

^ Ткачук А.В., Кузь В.І.

Буковинський державний фінансово-економічний університет

Значення облікових інструментів в стратегічному аналізі

^ Федишин М.П.

Буковинський державний фінансово-економічний університет

Основи стратегічного планування грошових потоків на підприємстві

^ Федотов О.О., Ворона І.В.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Проблеми системи оплати праці працівників бюджетної сфери та напрямки її удосконалення

^ Филатова Я.В.

Макеевский экономико- гуманитарный институт, Украина

Вдовенко А.В.

Ростовский институт защиты предпринимателя, Российская Федерация

Особенности учета основных средств в разных странах

^ Харькова А.К.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Особливості страхової діяльності та їх вплив на організацію обліку і облікову політику страхових установ

^ Худоба К.В., Олійник Ю.Т.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Впровадження інформаційних систем обліку на підприємстві та їх роль в управлінні

^ Хомик Х.Р.

Національний лісотехнічний університет України

Теоретичні засади трансформації обліку витрат при реалізації екологічної економіки та шляхи його вдосконалення

^ Чебан Т.М.

Херсонський національний технічний університет

Методичні підходи до побудови функції витрат

як інструменту формування обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством

^ Черникова Є.Г., Звягінцева О.О.

Донецький національний технічний університет

Витрати майбутніх періодів: аспекти обліку
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Схожі:

Учасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Учасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції iconПрограма проведення ІІ міжнародної науково-практичної конференції...
Для учасників конференції пропонується екскурсія по Києво-Печерській Лаврі. Збір бажаючих біля адміністративного 64 корпусу 18 жовтня...
Учасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції iconЗаявка анкета
Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів
Учасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції iconЕкологія. Людина. Суспільство
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі X міжнародної науково-практичної конференції
Учасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I міжнародної науково-практичної заочної
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I міжнародної науково-практичної заочної конференції
Учасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції iconЛуганська державна академія культури І мистецтв
Запрошуємо вас взяти участь у роботі VI міжнародної науково-практичної конференції
Учасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції iconМіжнародної науково-практичної конференції
Академії митної служби України проводилась ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічної безпеки та...
Учасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції iconIv міжнародної науково-методичної конференції
У роботі Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини у сучасних умовах» взяли участь 254 (222 у 2011 р.) фахівців...
Учасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної...
Проблеми облікового, контрольного І аналітичного забезпечення управління підприємством
Учасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції iconПрограма
Професійне становлення особистості: проблеми І перспективи. Програма VI міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка