Видавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Скачати 75.35 Kb.
НазваВидавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Дата конвертації28.05.2013
Розмір75.35 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы

Видавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Найкращі книжки для найкращої освіти

В. С. Савчук, Ю. К. Зайцев, І. Й. Малий та ін Семенець О. Є.

Трансформаційна економіка

Навч.посіб. — За ред. В. С. Савчука, Ю. К. Зайцева. —К.: КНЕУ, 2006. — 612 c. Тв. обкл. Новинка!

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-40 від 12.01.06

Ціна: 62,80 грн.
ISBN 966–574–869–6

У навчальному посібнику висвітлюються сутність і концептуальні проблеми трансформаційних процесів, що відбуваються в межах економічної системи сучасного капіталізму та на постсоціалістичному економічному просторі, зокрема в Україні. Особлива увага у посібнику звертається на ті інституціональні форми функціонування сучасної економіки, поза ефективним використанням яких у нашій державі неможлива поява якісно нової, цілісної економічної та соціальної системи.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму «Економічна теорія».


ЗМІСТ
ВСТУП 8
Розділ 1 Теоретико-методологічні підходи до аналізу трансформаційних процесів в економічних системах 10
Тема 1. Основні теорії трансформаційних станів економіки 10

1. Економічний розвиток і проблеми його дослідження у сучасній

економічній теорії 11

2. Теорії перехідної економіки 17

3. Теорії трансформації капіталізму 21

4. Етапи постсоціалістичного трансформаційного циклу 30
Тема 2. Закономірності руху економічних систем. Концептуальні проблеми трансформації сучасного капіталізму 44

1. Трансформаційні стани економічних систем, основні форми та етапи

їх розвитку 44

2. Основні напрями дослідження процесів трансформації економічної

системи капіталізму в умовах становлення постіндустріального

суспільства 52

3. Індустріальне суспільство як «суспільство нагромадження техніки

та капіталів» 58

4. Постіндустріальне суспільство: суть, ознаки та особливості 69

5. Інформаційне суспільство як форма й результат функціонування

постіндустріальної економіки 79

6. Роль держави у забезпеченні ефективної трансформації

продуктивних сил на принципах інформаційної економіки 86
Тема 3. Соціальні складові сучасного постіндустріалізму 96

1. Людський, соціальний та інтелектуальний капітал як

інституціональні форми функціонування інформаційного суспіль-
ства 98

2. «Інформаційний» спосіб виробництва та основні тенденції

трансформації системи відносин власності 102

3. Постекономічне суспільство: проблеми, визначення сутності й чинники становлення 109

4. Соціалізація економіки та соціальна держава: основні моделі

розвитку в процесі трансформації сучасного капіталістич­ного

суспільства 112

5. Трансформація соціальної стратифікації суспільства в умовах

розвитку економічної системи капіталізму 126
Тема 4. Передумови та цілі системної трансформації соціалізму 144

1. Економічна теорія соціалізму та її політична детермінанта 144

2. Соціально-економічна сутність централізовано керованої економічної

системи 148

3. Централізоване директивне планування

4. Господарські реформи як спроби вдосконалення централізовано

керованої економічної системи 157

5. Нагромадження кризових явищ у виробничій сфері 160

6. Необхідність, сутність і цілі соціально-економічної трансформації

командно-адміністративної системи соціалізму 163
Тема 5. Інституціональні основи системної постсоціалістичної трансформації 172

1. Інституціональні складові трансформаційних процесів 172

2. Держава в системі суспільних відносин. Роль і функції держави у

постсоціалістичних трансформаціях 178

3. Реформування системи власності як основа трансформації

постсоціалістичних відносин 186

4. Проблеми саморегулювання у трансформаційній економіці 196

5. Мотиваційна система у трансформаційній економіці. 201

6. Критерії завершеності трансформаційного періоду для

постсоціалістичних економік................ 206
Розділ 2 Економічна політика в умовах постсоціалістичної
трансформації 213

Тема 6. Проблеми формування економічної політики в Україні в умовах перехідного стану суспільства 213
1. Економічна політика як об’єктивна потреба відображення інтересів

суб’єктів економічної діяльності 213

2. Цілі економічної політики та їх класифікація 222

3. Концептуальні моделі переходу до ринкової системи господарювання 230
Тема 7. Цілі, методи та інструменти трансформації відносин власності 247

1. Теорія трансформації відносин власності 247

2. Роздержавлення — основа формування нової системи відносин

власності у змішаній економіці 253

3. Приватизація: її шляхи, етапи, суперечності 264

4. «Ефективний власник» як інструмент і результат трансфор­мації

відносин власності 277
Тема 8. Становлення ринку факторів виробництва 289

1. Первісне нагромадження капіталу. Становлення ринку капіталів 289

2. Становлення фондових ринків 296

3. Проблеми формування ринків землі та нерухомості 301

4. Формування системи найманої праці та ринку праці 309
Тема 9. Принципи формування підприємницького середовища у перехідній економіці України 323

1. Підприємництво в системі економічних відносин суспіль-
ства. 323

2. Трансформація системи відносин власності та суб’єкти

господарювання 328

3. Шляхи піднесення ефективності підприємницької діяль-
ності... 331

4. Удосконалення механізмів державного регулювання підприємницької

діяльності 349
Тема 10. Фіскальна та монетарна політика як складові фінансової стабілізації у трансформаційній економіці 365

1. Цілі, функції та інструменти фіскальної політики в умовах

системної трансформації економіки 365

2. Аналіз фіскальної політики у трансформаційній економіці.

Інфляція та моделі фіскальної політики держави 371

3. Використання податкових інструментів у фіскальній політиці 376

4. Формування дохідної та видаткової частин бюджету. Дефіцит

бюджету і способи його покриття. Державний борг та проблеми його

обслуговування 387

5. Монетарна політика та особливості її реалізації в Україні 398
Тема 11. Зайнятість, доходи населення та соціальна політика в умовах ринкових перетворень 411

1. Зайнятість як функція суспільного виробництва та форма

відповідності пропозиції робочої сили і попиту на неї 411

2. Безробіття як макроекономічна проблема сучасної економіки 424

2.1. Рівень безробіття та його види 426

2.2. Природний та критичний рівень безробіття 429

2.3. Повне і часткове безробіття 430

3. Співвідношення динаміки ВВП і безробіття в Україні 432

4. Доходи населення та їх складові 433

5. Диференціація доходів населення 438

6. Рівень життя населення, його складові та індикатори 445

7. Соціальна політика держави в умовах системної трансформації

суспільства 455
Тема 12. Економічне зростання у перехідний період 465

1. Економічне зростання: сутність, показники, типи та чинники 465

2. Теорії економічного зростання 467

3. Особливості моделей трансформації у перехідний період та їх

вплив на макроекономічну динаміку у різних постсоціалі-
стичних країнах 472

4. Трансформація відносин власності у перехідний період та її вплив

на економічне зростання 478

5. Інвестиційні чинники економічного зростання в Україні 481
Розділ 3

Глобалізація і трансформація економічної системи в Україні 501
Тема 13. Основні тенденції та інституціональні форми глобалізації, їх вплив на трансформаційні процеси в Україні 501
1. Сутність глобалізації. Економічний розвиток як чинник

формування інституціональних основ глобалізації 501

2. Глобалізація та проблеми міжнародної економічної безпеки 513

3. Глобалізація та соціалізація економічного розвитку 517

4. Глобалізація як інструмент запровадження ефективних

соціальних чинників трансформації національних економічних систем 527

5. Внутрішні чинники подолання технологічного розриву України в

умовах її трансформаційного стану 538
Тема 14. Інституціональні форми інтеграції України у світове господарство 557

1. Сучасні інституціональні форми міжнародного економічного

співробітництва та можливості їх використання Україною 557

2. Формування правових, соціальних, та економічних інституціональних

основ вступу України до ЄС 563

3. Світова організація торгівлі (СОТ) як інституціональна фор­ма

функціонування відкритої економіки та Україна 571

4. Переваги та ризики відкритої економіки для України в умовах її

трансформаційного стану 578

5. Взаємодія України з наднаціональними фінансовими організаціями

та її наслідки 587

6. Зв’язки України з іншими регіональними політико-еконо­мічними

об’єднаннями 593___________________________________________________________________________________________________

Замовлення видань КНЕУ

тел.:(044)238-63-19

тел.:(044)238-63-67

тел./факс: (044)537-61-71

тел./факс: (044)537-61-77
E-mail: andrushko@icbe.com.ua


ТОВ “Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ

ім. Вадима Гетьмана ”

Р/р260050398600 в АБ “Брокбізнесбанк” м. Києва,

МФО 300249, код ЄДРПОУ 32961034.

04053, м. Київ, пл. Львівська, 14,


Схожі:

Видавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана icon* Докладніше див
Людмила Володимирівна Міхневич, заступ­ник завідувача кафедри юридичного факульте­ту Київського національного економічного університету...
Видавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана iconБаранівський В. Ф., Скворцова Т. Г. Етика бізнесу: Навчальний посібник
В. М. Свінціцький, завідувач кафедри філософії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор філософських...
Видавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана iconВіктимологічна характеристика осіб похилого віку як жертв корисливих злочинів
Оксана Миколаївна Гришко, асистент кафедри Київського національного економіч-ного університету імені Вадима Гетьмана
Видавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана iconIнтернет сторінка географічного факультету Київського національного...
Гладкий Олександр Віталійович, 23 р., кафедра економічної І соціальної географії географічного факультету Київського національного...
Видавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана iconВ. В. Андрєєвський Доцент Київського університету права нан україни
Організація діяльності адвокатури. – Київ: Видавництво Київського університету права, 2008. стор
Видавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана iconДодаток 7 до наказу Ректора Київського національного університету...

Видавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана iconТа законів україни, не посягати на права I свободи
Олена Валеріївна Білоскурська, кандидат юридичних наук, старший викладач Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського...
Видавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана iconЩоденник
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, юридичного факультету – ас. Бишевець О. В
Видавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана iconДослідження статистичних характеристик сучасних агентних моделей ринків
Кривий Ріг, Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету
Видавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана iconІмперативи становлення та розвитку
Робота виконана в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти І науки України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка