Розділ Особливості пенсійної системи України в умовах переходу до ринкової системи господарювання 5
Скачати 150.94 Kb.
НазваРозділ Особливості пенсійної системи України в умовах переходу до ринкової системи господарювання 5
Дата конвертації06.03.2013
Розмір150.94 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
Вдосконалення пенсійної системи України як чинник підвищення соціального захисту в сфері труда.
ЗМІСТ

Вступ 1

Розділ 1. Особливості пенсійної системи України в умовах переходу до ринкової системи господарювання 5


Вступ

Забезпечення постійного функціонування пенсійної системи України - одна з найактуальніших задач соціальної політики держави. Складності переходу до ринкової економіки привели до повного розбалансування колись надійної і стабільної системи, що спричиняє певне напруження, а значну частину непрацездатного населення залишає без коштів для існування.

Незважаючи на те, що законодавчими і нормативними актами встановлені значні нормативи відрахувань в державний Пенсійний фонд із заробітної плати робітників і, цих коштів, через спад виробництва, безробіття і низький рівень заробітної плати не вистачає на виплату пенсій непрацездатним громадянам. На сьогодні в Україні нараховується 14,5 мільйонів пенсіонерів, в тому числі 2 мільйона інвалідів, 650 тисяч громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, 400 тисяч самотніх людей похилого віку, 4,5 мільйони інвалідів і учасників війни, а загалом їх частина в загальній чисельності населення країни досягає 28 %. Пенсійні виплати вже перевищили 4,5 млрд. гривень і ростуть далі, а частина відрахувань в Пенсійний фонд в доходах державного бюджету перевищила 20 %.

Різкий спад виробництва, інфляційні процеси, розбалансування структури економіки призвели до того, що темпи зросту пенсій істотно відстають від підвищення цін. Крім того, часто пенсії платяться невчасно, а колишні особисті заощадження, зокрема і на забезпечення старості, повністю знецінені. Якщо до 1992 року середня пенсія за віком в 1,7 раз перевищувала мінімальну заробітну плату, яка відповідала прожитковому мінімуму населення, то сьогодні вона складає не більше ніж 40-50 % від цього показника.

Потрібно відмітити і те, що сталася значна деформація головного принципу пенсійного забезпечення - зв'язок з минулим трудовим внеском. Пенсійне законодавство внаслідок прийняття ряду популістських рішень стало незавершеним, все це ускладнює ситуацію. До того ж останні пропозиції Кабінету Міністрів України відносно підвищення пенсійного віку на 5 років не дають позитивного імпульсу для налагодження стабільної діяльності пенсійної системи.

Реальна практика свідчить про неефективність діючої пенсійної системи, як з економічної, так і з соціальної і політичної точки зору. Перехід країни до відкритого суспільства і до ринкових відносин передбачає необхідність корінної перебудови системи пенсійного забезпечення.

Необхідність проведення пенсійної реформи в нашій країні усіма визнається. Нинішня не задовольняє нікого: пенсіонерів - через явно низький розмір пенсій; роботодавців - внаслідок непомірно високих страхових внесків до Пенсійного фонду; владу (як законодавчу, так і виконавчу) - внаслідок невдоволення значної частини населення низьким прожитковим рівнем пенсіонерів; Пенсійний фонд - в зв'язку з тим, що він ніяк не може вирішити задачу збору необхідних йому коштів.

Таким чином, існуючим положенням незадоволені всі, питання «лише» в тому, як його усунути, як ефективніше провести назрілі і «антикризові перетворення пенсійної системи, що перезріли».

Солідарна пенсійна система сьогодні виявилася під загрозою фінансової кризи не тільки в Україні, але і в багатьох розвинених країнах. Це зумовлене в основному демографічними причинами, а саме значним зниженням, як рівнів народжуваності, так і рівнів смертності. Тобто при зберіганні «статус кво» чисельність працездатного населення і далі буде зменшуватися відносно чисельності населення похилого віку, а в таких умовах солідарна система може виявитися нездібною фінансувати все більшу кількість пенсіонерів коштами все меншої кількості працюючих.

В Україні демографічні і макроекономічні проблеми особливо гострі. Висока ставка податку, значний тіньовий сектор, низький рівень дисципліни при виплаті відрахувань, велика кількість пенсіонерів, серед яких багато пільговиків, і очікувані несприятливі демографічні зміни, все це примушує переглянути концепцію пенсійного забезпечення. Недавно було запропоновано законопроект «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», в якому закладені методи реформування діючої пенсійної системи.

Цією проблемою займається велика кількість фахівців, вчених, депутатів. Вже розроблені етапи і шляхи реформування, впровадження нової пенсійної системи

На сьогоднішній день існує гостру протиріччя між потребою українського суспільства в ефективній системі пенсійного забезпечення громадян з одного боку і відсутністю науково-обгрунтованих відпрацьованих механізмів розробки і реалізації такої пенсійної системи з іншого боку.

Об'єктом дослідження було населення Дніпропетровського регіону.

Предметам дослідження виступає пенсійна система, діюча в Україні на сучасному етапі.

Основна мета дослідження - пошук оптимальної моделі системи пенсійного забезпечення населення України з урахуванням її реформування.

Досягнення позначеної мети передбачає рішення ряду певних задач:

1. Проаналізувати місце пенсійного забезпечення в системі соціального захисту громадян України.

2. Вивчити особливості пенсійної системи в Україні в умовах ринкової економіки.

3. Вивчити шляхи реформування пенсійної системи на сучасному етапі перебудови господарського механізму.

4. Проаналізувати рівень задоволення пенсіонерів діючою системою пенсійного забезпечення, її окремими елементами, а також деякими іншими видами соціального захисту населения.

5. Вивчити громадську думка населення Дніпропетровського регіону відносно намічених шляхів реформування пенсійної системи.

Гіпотези дослідження:

1. Припускається, що дослідження підтвердить невідповідність діючої нині системи пенсійного забезпечення вимогам нового ринкового механізму господарювання.

2. Найважливішим показником соціального настрою, соціальною адаптованості до реальних умов життєдіяльності є соціальне самопочуття певних соціальних груп. Можна передбачити, що рівень соціального самопочуття пенсіонерів на сьогоднішній день дуже низький.

3. Можна затверджувати, що більшість пенсіонерів практично не інформовані про напрями і шляхи реформування пенсійної системи. А деякі навіть не знають, що реформа проводиться.

4. Пенсійна система цікавить практично всі соціальні групи населення, а не тільки пенсіонерів і багато хто взяли б участь в її обговоренні.

Вибіркова сукупність -160 респондентів.

Методи дослідження:

З метою отримання необхідної соціальної інформації мається намір використати різні методи.

1. Аналіз опублікованих спеціальних документів (проектів) пенсійної реформи в Україні.

2. Контент-аналіз публікацій в пресі з питань змісту соціальної політики.

3. Анкетний опит пенсіонерів і населення Дніпропетровського региона.

4. Інтерв'ю з компетентними особами, що займається питаннями реформи пенсійної системи.
Розділ 1. Особливості пенсійної системи України в умовах переходу до ринкової системи господарювання
^

1.1. Пенсійне забезпечення в системі соціального захисту громадян України.


У сучасному суспільстві соціальний захист громадян є одним з найважливіших елементів. Він виконує дві основні функції: зменшує негативні наслідки бідності шляхом надання короткострокової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення і запобігає бідності шляхом створення умов для участі громадян в соціальному страхуванні в працездатний період. Ці функції знаходяться в певній суперечності, тому перевага віддається тієї або іншої в залежності від економічної ситуації в країні. У кризові періоди пріоритет віддається першій функції. Це характерно для сучасного положення економіки і соціальної зашиті в Україні.

Термін "соціальний захист " означає сукупність всіх форм, які застосовує суспільство для запобігання від ризиків захворювання, старості і втраті доходу.

Система соціальної допомоги має досить складну структуру. У її складі виділяють такі елементи:

  • пенсійне забезпечення;

  • допомога сім'ям з дітьми;

  • житлові субсидії;

  • допомога по безробіттю.

Найбільш об'ємним і важливим елементом є пенсійне забезпечення немолодих людей. Я в своїй роботі буду розглядати трудові пенсії. Чинне законодавство до трудових пенсій відносить наступні:

  • за віком;

  • по інвалідності;

  • у разі втрати годувальника;

  • за вислугу років,

У юридичній літературі приведені різні визначення пенсії. Зокрема, це:

Періодичні виплати, які проводяться за рахунок коштів соціального страхування з метою матеріального забезпечення працівника, що служить або його сім'ї в зв'язку із завершенням повного великого циклу трудової діяльності або в зв'язку з остаточним або тривалим виключенням його з числа повноцінних трудящих. 35

Матеріальне забезпечення громадян в старості, по інвалідності і у разі втрати годувальника, а також за вислугу років у вигляді систематичних грошових виплат.35

- Грошове забезпечення, яке виплачується немолодим і непрацездатним безкоштовно за рахунок громадських фондів споживання в зв'язку з їх трудовою або іншою корисною для суспільства діяльністю в минулому, призначене бути основним джерелом коштів існування. 15, с.5

- Грошове забезпечення, що отримується з громадських фондів споживання громадянами при наявності у них постійній або стійкій непрацездатності, або по віковій ознаці, за вислугу років, або встановлене за допомогою медичного обстеження; пенсія призначається громадянам за їх працю в минулому або іншу суспільно корисну діяльність і покликана служити для них постійним і основним джерелом коштів існування. 4, с.13

Схожі:

Розділ Особливості пенсійної системи України в умовах переходу до ринкової системи господарювання 5 iconІнформаційна довідка щодо заходів реформування пенсійної системи
Незадовільний стан пенсійної системи свідчить про необхідність проведення пенсійної реформи. Основною метою якої є забезпечення достойного...
Розділ Особливості пенсійної системи України в умовах переходу до ринкової системи господарювання 5 iconОднією з найбільш характерних особливостей історичного розвитку менеджменту...
Психологію менеджменту можна розглядати як міждисциплінарний науково-практичний напрямок, мета якого дослідження та психологічне...
Розділ Особливості пенсійної системи України в умовах переходу до ринкової системи господарювання 5 iconВступ
Розділ Національні моделі ринкової економічної системи та адміністративно-командної економіки. Економічна система України на сучасному...
Розділ Особливості пенсійної системи України в умовах переходу до ринкової системи господарювання 5 iconУ сучасних умовах переходу до ринкової економіки в країні отримала...
У сучасних умовах ринкової економіки в нашій країні багато разів збільшився асортимент різних товарів, значна частина якого представлена...
Розділ Особливості пенсійної системи України в умовах переходу до ринкової системи господарювання 5 icon3. Задача (варіант №8) 15
Ці нові структури й нові зв'язки, що виникають в окремих про­дуктових сегментах, є важливим свідченням переходу всього продовольчого...
Розділ Особливості пенсійної системи України в умовах переходу до ринкової системи господарювання 5 iconАгропромисловий комплекс, особливості діяльності в сучасних умовах...
Агропромисловий комплекс, особливості діяльності в сучасних умовах господарювання
Розділ Особливості пенсійної системи України в умовах переходу до ринкової системи господарювання 5 iconДо питання запровадження єдиного соціального внеску в Україні
В умовах переходу до ринкової економіки прин- нові правові відносини в соціальній сфері базу
Розділ Особливості пенсійної системи України в умовах переходу до ринкової системи господарювання 5 icon3. Грошовий обіг в Україні в період переходу до ринкової економіки
України, однак є їхньою об'єктивною умовою. Ін­шими складовими економічного зростання є: бюджетна реформа, реформа банківської системи,...
Розділ Особливості пенсійної системи України в умовах переходу до ринкової системи господарювання 5 iconРобоча програма дисципліни: “ Маркетинг ” напрямів підготовки: 0501 ”Економіка І підприємництво”
Мета: формування системи знань про сутність І зміст маркетингу як філософію підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки...
Розділ Особливості пенсійної системи України в умовах переходу до ринкової системи господарювання 5 iconПлан Вступ 1 Становлення банківської системи України 2 Національний...
Сучасною тенденцією розвитку банківського сектору є поступове злиття банківського та промислового капіталу, що створює передумови...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка