С.І. Пундіков Активні методи навчання
Скачати 87.55 Kb.
НазваС.І. Пундіков Активні методи навчання
Дата конвертації01.03.2013
Розмір87.55 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы


Донецька обласна державна адміністрація

Управління освіті і науки

Навчально – методичний центр ПТО в Донецькій області

С.І. Пундіков
Активні методи навчання.

Контрольні тести І ступеню


(З досвіду роботи майстра виробничого навчання

Макіївського вищого професійного училища)


Донецьк

2012 р.

З досвіду роботи майстра виробничого навчання ІІ категорії Макіївського вищого професійного училища
Рецезенти:

Долгополова С.В. директор МВПУ

Казначеєва О.Ф. методист МВПУ


Брошура містить матеріали щодо актуальності теми активних методів навчання, акцентує увагу на контролі знань, вмінь, і навичок, на уроках виробничого навчання, розкриває методологію проведення контрольних текстів першого типу

Рекомендується для використання у практичній діяльності у професійно – технічних навчальних закладах.

Рекомендовано

Науково – методичною радою НМЦ ПТО

В Донецькій області

Протокол №39_від10.12.2012 р.

Зміст.


Вступ 4

Актуалізація теми 5

Контроль знань вмінь і навичок на уроках виробничого навчання 7

Тести 10

Практичне впровадження методу на прикладі теми програми виробничого навчання
«Слюсарні роботи», «Розмітка металу» 13

Література: 16Вступ


Основним завданням майстра виробничого навчання педагога є підготовка учнів до успішної життєдіяльності. Це передбачає, що педагог, майстер виробничого навчання. Повинен не тільки передавати наступному поколінню знання, але й сприяти самореалізації учнів, вчити їх новим технологіям. Досягнути мету можливо якщо дати можливість учням розкрити свої творчі здібності. Майстер виробничого навчання за спеціальністю електрослюсар передбачає розвиток просторового мислення. Але цього буде замало, разом з тим, якщо в учня немає зацікавленості цим предметом. Виходом з цього може бути введення нових видів роботи на уроках виробничого навчання.

Треба запропонувати таку кількість завдань творчого плану, щоб учні змогли знайти те, що їм буде цікаво. У такий спосіб працюють багато педагогів і майстрів виробничого навчання у Макіївському вищому професійному училищі.

^

Актуалізація теми


Науково-технічний прогрес, широке запровадження новітніх технологій у галузях виробництва потребують підвищення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників, які були б конкурентоспроможними на ринку праці в соціально-економічних умовах сьогодення. Відповідно до Концепції розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні професійна підготовка кваліфікованих робітників повинна ґрунтуватися на таких принципах: випереджувальний характер професійної освіти, неперервність, фундаменталізація; інтеграція професійної освіти, науки та виробництва; гнучкість і взаємозв’язок процесу професійного навчання з реструктуризацією та подальшим розвитком економіки; варіативність, індивідуалізація та диференціація.

На мою думку вибір доцільних методів навчання для професійно-практичної підготовки майбутніх робітників значною мірою залежить від методичної підготовки та педагогічного досвіду майстра виробничого навчання, володіння ним знаннями про сучасну систему методів і прийомів їх застосування для підвищення ефективності навчально-виробничого процесу.

Активні методи навчання сприяють розвитку самостійної творчої діяльності учнів в процесі оволодіння професією. Інтерактивні методи спрямовані на організацію навчання в режимі діалогу , в процесі якого відбувається взаємодія учнів між собою з метою сумісного рішення проблем, взаєморозуміння, розвитку особистісних якостей. Тобто, окрім рішення освітніх функцій, інтерактивні методи спрямовані на подолання труднощів у міжособистісних комунікаціях учнів.

Методичні рекомендації містять матеріали щодо використання методів професійно-практичної підготовки на різних етапах уроку виробничого навчання. Розглянемо питання підвищення ефективності навчально-виробничого процесу шляхом застосування тестів різних видів. Наведені приклади використання окремих методів навчання при підготовці кваліфікованих робітників за професією «Електрогазозварник».

Методичні рекомендації можуть бути корисними для майстрів виробничого навчання та методистів професійно-технічних навчальних закладів.
^

Контроль знань вмінь і навичок на уроках виробничого навчання


Контроль знань, умінь і навичок учнів є одним з важливих етапів навчально-виробничого процесу, в результаті кого реалізується інформація від учня педагогу про досягнення і ускладнення в опануванні знань, формуванні умінь і навичок розвитку пізнавальних здібностей та інших якостей особистості.

Контроль визначається як операція зіставлення запланованого результату з етапними вимогами або стандартами.

Процес контролю може бути представлений формулою:
К=В+Вм+Оц.
К – контроль; В – виявлення; Вм – вимірювання; Оц – оцінювання.
Контроль слід розглядати як багатоаспектне поняття, якому властивий ряд функцій:

 • перевірочна функція;

 • навчальна функція;

 • розвиваюча функція.


Зміст контролю – це обсяг знань, умінь і навичок (базових, діяльнісних, підсумкових), який необхідно контролювати відповідно до поставлених цілей і який вимагає ретельного логічного аналізу змісту навчального матеріалу, який підлягає перевірці, з позиції вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ).

Контроль слід розглядати як багатоаспектне поняття, якому властивий ряд функцій:

 • перевірочна функція – забезпечує фіксацію рівнів досягнень учнів, їх відповідність нормам і стандартам, професійної підготовки;

 • навчальна функція – у ході контролю відбувається: повтор, закріплення, удосконалення та систематизація знань, умінь і навичок; виявлення недоліків в знаннях, уміннях і навичках учнів та їх причин; виправлення помилок; використання набутих знань, умінь і навичок на практиці;

 • р
  озвиваюча функція
  – полягає в тому, що в процесі контролю формуються, закріплюються та розвиваються пізнавальні здібності учнів в процесі відтворення, систематизації та аналізу навчального матеріалу, що вимагає напруженої розумової діяльності і сприяє розвитку механізму мислення, пам’яті, спостережливості тощо;

 • стимулююча функція – контроль повинен формувати впевненість учнів у можливості досягнення ними нових успіхів у навчанні;

 • виховна функція – пов’язана з формуванням адекватної самооцінки, відповідальності, вольового саморегулювання, необхідності систематичної та активної навчально-пізнавальної і навчально-виробничої діяльності;

 • методична функція - пов’язана з педагогічною рефлексією майстра виробничого навчання.
Тести


Контрольні тести бувають трьох видів:

а) тест упізнання;

б) тест розрізнення;

в) тест співвідношення і класифікації.
Критерієм, за яким можна судити про вірне виконання тесту, є коефіцієнт засвоєння Ка:

,

де а – кількість вірно виконаних завдань (операцій);

Р – кількість тестових завдань (суттєвих операцій), які необхідно виконати учням для розв’язання контрольного завдання.
Найбільш широко застосовуються тести, класифіковані за рівнями засвоєння знань, умінь і навичок.

Розглянемо тести першого рівня засвоєння (рівень знайомства):


 • тест-упізнання, який вимагає альтернативної відповіді: «так» чи «ні», «є» або «не є»;

 • тест-розрізнення (вибірковий) разом із завданнями містить декілька вірних варіантів;

 • тести співвідношення і класифікації пропонують знайти спільності чи відмінності у вивчених об’єктах, причому об’єкти і зрівняльні властивості (параметри) подані у тесті. Учню необхідно зіставити елементи і обрати вірне співвідношення.

Тестування одна з форм контролю. В сучасному житті його використовують :

 • при вступі у вищі учбові заклади;

 • при прийомі на роботу;

 • при співбесідах;

 • при атестації працівників


Тому виникає потреба привчати учнів до роботи з тестами. Тести можна використовувати на будь – якому етапі навчання. На мій погляд краще всього використовувати їх при активізації учнів, для перевірки знань, і на останньому етапі для підведення підсумків.
Наведемо приклади з уроку виробничого навчання по слюсарним роботам за темою: «Розмітка металу».


^

Практичне впровадження методу на прикладі теми програми виробничого навчання
«Слюсарні роботи», «Розмітка металу»Тест упізнання (1 тип)
1. В групу благородних металів входить залізо

А) так. Б) ні.
2. Вольфрам має саму високу температуру кипіння

А) так. Б) ні.
3. У слюсарній майстерні мають бути шафи з інструментами?

А) так. Б) ні.

Тест розрізнення (2 тип)
1. "Що таке розмітка?

"+" а) операція нанесення ліній і точок на заготівлю, призначену для обробки

"-" б) нанесення точок на заготівлю

"-" в) операція нанесення ліній призначених для обробки

2. На підставі чого проводять розмітку деталі?

"+" а) Плоскінну і просторову розмітку деталі проводять на підставі креслення

"-" б) Плоскінну і просторову розмітку проводять по інструктажу майстра в/н

"-" в) Плоскінну і просторову розмітку роблять на око


3. Назвати прості розмічальні і вимірювальні інструменти?

"+" а) молоток, рисувалка, кернер, косинець, циркуль, лінійка, штангенциркуль

"-" б) молоток, зубила, ножівка, косинець, циркуль, лінійка, штангенциркуль

"-" в) рисувалка, зубила, ножівка, косинець, циркуль, лінійка
Тест співвідношення (3 тип)

1.

А) Операція повернення первинної форми.
Б) Операція нанесення ліній і точок на заготівлю
В) Надання металу певної конфігурації
Г) Операція розділення метала

1. Розмітка
2. Правка
3. Гібка


2.

А) Крейда, біла фарба, червона фарба
Б) Молоток, рисувалка, маркер, циркуль
В) Відчистка від корозії, знезараження
Г) Лінійка, штангенрейсмус, штангенциркуль

1. Прості розмічальні матеріали
2. Операції до розмітки
3. Інструменти для вимірюванняНова форма роботи завжди приваблює учнів, при цьому можна використовувати комп’ютерну перевірку. Тестування є постійним помічником майстра виробничого навчання для контролю знань.

Тести це - активні методи навчання які сприяють розвитку самостійної творчої діяльності учнів в процесі оволодіння професією. Інтерактивні методи спрямовані на організацію навчання в режимі діалогу , в процесі якого відбувається взаємодія учнів між собою з метою сумісного рішення проблем, взаєморозуміння, розвитку особистісних якостей. Тобто, окрім рішення освітніх функцій, інтерактивні методи спрямовані на подолання труднощів у міжособистісних комунікаціях учнів.

Література:

 1. Скакун В.А. Пути формирования у учащихся основ профессионального мастерства // Библиотечка мастера производственного обучения: Сб. 2. - М.: Высш. шк., 1984. - с. 30-41.

 2. Тюнникова С.М. Использование игры в учебно-воспитательной работе мастера производственного обучения: Метод. рекомендации. - М.: ВНМЦ, 1990.-60с.

 3. Шматков Є.В., Коваленко О.Є. Методика професійного навчання. Частина 2. Методика професійно-практичного навчання. Навчальний посібник, Харків, УІПА, 2002. –214с.

 4. Шевчук С.С. Урок виробничого навчання у ПТНЗ: Метод. рекоменд. – Донецьк: ДІПО ІПП, 2004. – 48с.
Схожі:

С.І. Пундіков Активні методи навчання iconМетоди та форми організації навчання в працях Ш. О. Амонашвілі
Не один вчений звертався до розробки правил роботи вчителя з учнями, вдосконалюючи тим самим те, що пізніше буде відокремлене в педагогічні...
С.І. Пундіков Активні методи навчання iconКурсовий проект по курсу «Цифрові эом»
В оп адресується кожен байт. Зп можуть бути активні І пасивні. Активні зп на відміну від пасивних можуть формувати запит, що вказує...
С.І. Пундіков Активні методи навчання iconІнтерактивні методи навчання в початковій школі Дай мені рибку, І...
Одним з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання. Слово "інтерактив” прийшло до нас із англійської мови "interаct”....
С.І. Пундіков Активні методи навчання iconФорми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчання
Цілі І завдання визначають усі наступні компоненти процесу – засоби навчання, форми І методи. Зміст навчального матеріалу має забезпечувати...
С.І. Пундіков Активні методи навчання iconМета уроку навчальна розвиваюча виховна
Показати безпосередній зв'язок математичних понять з іншими предметами (українська мова, геометрія). Застосовувати активні, наочні...
С.І. Пундіков Активні методи навчання iconПоложення конкурсу «портфоліо класного керівника»
Положення визначає мету, завдання, основні засади організації та проведення конкурсу серед класних керівників, які активно впроваджують...
С.І. Пундіков Активні методи навчання iconМетодика І практика форми та методи інтерактивного навчання
За визначенням О. Я. Савченко, "форма ор­ганізації навчання" означає певну взаємодію вчителя та учнів, що регулюється встановленим...
С.І. Пундіков Активні методи навчання icon1. Методи розподілу пам'яті без використання дискового простору
Усі методи керування пам'яттю можуть бути розділені на два класи: методи, що використовують переміщення процесів між оп І диском,...
С.І. Пундіков Активні методи навчання iconІноваційні технології навчання
Тому на своїх уроках я намагаюся поєднати традиційні та іноваційні методи навчання в сукупності з структурою особистісно зорієнтованого...
С.І. Пундіков Активні методи навчання iconІнтерактивні методи в малокомплектних класах
Говорячи про інтерактивні технології навчання та методику їх використання за різних форм організації навчання, слід пам'ятати, що...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка