Xii сесії юнктад «Можливості та виклики, що створюються глобалізацією для розвитку». На сесії був прийнятий підсумковий документ «Аккрскій акорд», в якому визначені пріоритетні напрямки діяльності юнктад на найближчу перспективу, в
Скачати 180.85 Kb.
НазваXii сесії юнктад «Можливості та виклики, що створюються глобалізацією для розвитку». На сесії був прийнятий підсумковий документ «Аккрскій акорд», в якому визначені пріоритетні напрямки діяльності юнктад на найближчу перспективу, в
Дата конвертації01.03.2013
Розмір180.85 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
ЮНКТАД

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development.)

Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) заснована 30 грудня 1964 р. як постійний орган Генеральної Асамблеї ООН.

До складу ЮНКТАД входять усі держави - члени ООН, а також країни - члени її спеціалізованих установ, або МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії). Конференція налічує 192 країн-членів.

ЮНКТАД - головний орган Генеральної Асамблеї ООН, основною метою якого є інтеграція до світової економіки країн, що розвиваються, а також сприяння використанню можливостей у сфері торгівлі та розвитку, що виникли внаслідок глобалізаційних процесів. До компетенції ЮНКТАД відносяться питання

 • торгівлі,

 • фінансів,

 • технологій,

 • інвестицій

 • сталого розвитку.

Серед функцій Конференції :

 • політичний аналіз;

 • проведення обговорень на міжурядовому рівні,

 • досягнення консенсусу та проведення переговорів;

 • здійснення поточного контролю,

 • виконання рішень та прийняття подальших заходів;

 • технічне співробітництво.

ЮНКТАД представляє собою універсальний глобальний форум для комплексного розгляду проблематики міжнародної торгівлі і розвитку, пов'язаних з нею питань інвестицій, фінансів, заборгованості, передачі технологій та вироблення відповідних резолюцій, які мають рекомендаційний характер. Під егідою ЮНКТАД розробляються відповідні багатосторонні угоди і конвенції.

За більше ніж 35 років свого існування Конференція набула багатого досвіду в розробленні багатосторонніх механізмів стимулювання торгівлі, зокрема в таких галузях, як надання торговельних пільг і преференцій, торгівля сировинними товарами, послугами, програми управління зовнішньою заборгованістю, взаємозв'язок між іноземними інвестиціями і передачею технологій, а також у здійсненні програм технічної допомоги, перш за все країнам, що розвиваються, у розробленні національної політики і створенні відповідних інституційних структур з метою сприяння розвиткові зовнішньої торгівлі шляхом оптимізації експортного виробництва, вдосконалення податкової системи тощо.

^ Організаційна структура ЮНКТАД

Вищим органом ЮНКТАД є її сесія (Конференція), яка скликається не рідше одного разу на чотири роки на рівні міністрів для прийняття програмних документів, яка визначає політичний курс Організації.

. Дата і місце проведення сесій встановлюється Генеральною Асамблеєю ООН. Перша сесія відбулася в 1964 р. в Женеві, остання (дванадцяте) - в Аккрі (Гана) 20-25 квітня в 2008 р.

Тема XII сесії ЮНКТАД - «Можливості та виклики, що створюються глобалізацією для розвитку». На сесії був прийнятий підсумковий документ «Аккрскій акорд», в якому визначені пріоритетні напрямки діяльності ЮНКТАД на найближчу перспективу, в т.ч. сприяння підвищенню узгодженості у визначенні світової політики на всіх рівнях в інтересах забезпечення сталого розвитку та скорочення масштабів убогості. Наступна конференції відбудеться в 2012 р. в Катарі.

^ Виконавчий орган - Рада з торгівлі та розвитку щорічно проводить регулярні сесії, на яких розглядаються результати роботи секретаріату.

Постійним органом, що регулює роботу ЮНКТАД в період між щорічними сесіями Ради, є Бюро РТР Рада з торгівлі та розвитку

Виконавчий орган ЮНКТАД - Рада з торгівлі та розвитку (РТР). Щорічно (восени) проводиться регулярна сесія Ради, в рамках якої передбачено проведення одноденного Сегменту високого рівня для обговорення основного пункту порядку денного. Як правило, три рази на рік скликаються виконавчі сесії РТР, на яких розглядаються в основному поточні питання. За рішенням Ради або вимогу більшості членів Ради, сесії ЮНКТАД або Генасамблеї ООН скликаються спеціальні сесії.

До Ради входить понад 190 країн-членів, вона відкрита для участі всіх країн-членів ЮНКТАД.

Допоміжними органами Ради є:

- Комісія з інвестицій, технологій та інших фінансових питань;

- Комісія з торгівлі товарами та послугами;

- Комісія з підприємництва, сприяння бізнесу та розвитку. спрощення ділової практики та розвитку.

Комісії мають право збирати Робочі групи експертів (до 10 груп щорічно).

^ Секретаріат ЮНКТАД розташований у Женеві (Швейцарія), налічує близько 400 осіб. Його очолює Генеральний секретар.

Генеральним секретарем ЮНКТАД з вересня 2005 р. є Супачай Панічпакді (колишній Віце-прем'єр-міністр Таїланду та Генеральний директор СОТ).

^ Поза постійних комісій на регулярній (сесійного) основі функціонує Робоча група з середньострокового плану та бюджету, яка розглядає пропозиції за бюджетними програмами на дворічний термін і аналізує хід виконання затверджених програм. Фінансові ресурси ЮНКТАД формуються за рахунок відрахувань з регулярного бюджету ООН (розділ «Торгівля і розвиток») і позабюджетних коштів (добровільних внесків, які витрачаються переважно на фінансування технічного сприяння).

^ Бюджет ЮНКТАД в останні роки складається відповідно до принципу нульового реального зростання (з урахуванням інфляції): у 2004-2005 рр.. - 110,2 млн.дол., В 2006-2007 рр.. - 112,5 млн.дол. і в 2008-2009 рр.. - 117,3 млн.дол. Сума ж добровільних внесків, постійно зростає, що, як наслідок, підвищує залежність Організації від політичних уподобань країн-донорів і викликає заклопотаність країн, що розвиваються. У 2008-2009 рр.. залучили 190 млн. дол. з позабюджетних джерел.

^ Основні завдання ЮНКТАД

Основними завданнями ЮНКТАД є

 • сприяння розвитку міжнародної торгівлі і добросовісної конкуренції,

 • встановленню сприятливого інвестиційного клімату в країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою,

 • надання технічної допомоги в цих галузях.

^ Мандат Організації наказує їй також виступати з конструктивними підходами, рекомендаціями та політичними ініціативами з аналогічних питань, що розглядаються іншими міжнародними організаціями (перш за все СОТ).

При цьому ЮНКТАД покликана відігравати провідну роль у формуванні консенсусу щодо нових питань порядку денного в галузі міжнародної торгівлі, перш за все за тими з них, які мають наслідки для країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою, у сприянні адаптації зазначених держав до нових торгових умов та інтеграції у світову торговельну систему.

ЮНКТАД є ініціатором розробки ідеї Загальної системи преференцій, питань торгівлі послугами, досліджень з проблематики тарифної ескалації, торгівлі Південь-Південь, «витоку мізків» та ін Багато ідей Конференції, наприклад, особливий і диференційований режими для країн, що розвиваються, увійшли в арсенал ГАТТ / СОТ.

^ Цілі
Основні цілі ЮНКТАД:


1. сприяння розширенню торгівлі між країнами з різними рівнями економічного розвитку, між країнами, що розвиваються, а також між країнами з різним соціально-економічним ладом:
2. розробка принципів і політики в сфері міжнародної торгівлі та пов'язаних з нею проблем економічного розвитку; координація діяльності ін установ системи ООН у галузі міжнародної торгівлі;

3. організація переговорів та затвердження багатосторонніх правових актів у галузі торгівлі;

4. узгодження політики держав і регіональних економічних угруповань у сфері торгівлі та розвитку.

Створення ЮНКТАД стало серйозною перемогою прогресивних сил, які виступають за розбудову міжнародних економічних відносин. Воно стало можливим внаслідок активної співпраці соціалістичних країн і країн, спрямованого на вирішення широкого кола проблем торгівлі і розвитку шляхом встановлення нових принципів у міжнародній торгівлі та співробітництво.

^ Причини виникнення ЮНКТАД

Основою виникнення ЮНКТАД слід визнати об'єктивні умови сучасного міжнародного життя, найважливішою рисою якої є економічне змагання держав двох соціально-економічних систем. В. І. Ленін говорив, що «є сила більша, ніж бажання, воля і рішення будь-якого з ворожих урядів або класів, і ця сила - загальні економічні всесвітні відносини, які змушують їх вступати на цей шлях зносин з нами» 2. Першим визначальним чинником виникнення ЮНКТАД є утворення світової соціалістичної системи поряд з продовжує існувати капіталістичною системою і яка з цього необхідність врегулювання взаємних економічних зв'язків між цими двома системами в умовах мирного сосуществованія3.
Другим за своїм історичним значенням подією після утворення світової системи соціалізму і другим важливим фактором виникнення ЮНКТАД стало аварії в післявоєнні роки колоніальної системи і створення нових су ¬ вірний держав в Азії, Африці і Латинській Америці. Питання про шляхи розвитку молодих національних держав став одним із злободенних у світовій політиці, навколо цієї проблеми точиться гостра класова боротьба як всередині самих країн, що розвиваються, так і на світовій арені. І якщо в епоху становлення політичної незалежності країн, що розвиваються в міжнародній сфері на першому плані стояли політичні і дипломатичні проблеми, то в даний час найважливіше значення набули питання міжнародних економічних взаємин, які відображають боротьбу країн, що розвиваються за свою економічну незалежність.

^ Міжнародний торговий центр ЮНКТАД / СОТ (МТЦ)

Міжнародний торговий центр ЮНКТАД \ СОТ - він був створений під егідою ГАТТ у 1964 році. З 1968 року по 1994 рік перебував у спільному веденні ЮНКТАД та ГАТТ. З 1995 року і по теперішній час входить в орбіту ЮНКТАД \ СОТ і фінансується спільно цими організаціями. Основне завдання МТЦ - технічна допомога та сприяння країнам, що розвиваються у розвитку їхньої зовнішньої торгівлі. МТЦ в останні роки надає сприяння країнам з перехідною економікою. Штаб-квартира МТЦ розташована в Женеві (Швейцарія). Його очолює Виконавчий директор. У Центрі працює декілька сотень співробітників і консультантів. МТЦ регулярно публікує аналітичну інформацію з питань розвитку торгівлі, а також здійснює технічну допомогу на місцях.

^ Переговори ЮНКТАД

Переговори, здійснені під егідою ЮНКТАД, призвели до таких результатів:

- угода про глобальну систему торговельних преференцій серед країн, що розвиваються (1989 р.);

- угода щодо комплексу принципів та правил для контролю за обмежувальною діловою практикою (1980 р.);

- Спільний фонд для сировинних товарів (1989 р.), покликаний сприяти фінансуванню створення міжнародних торговельних запасів та підтримувати проведення досліджень та розробок з окремих сировинних товарів;

- пом'якшення умов погашення заборгованості країн, що розвиваються з низьким доходом: понад 50 найбільш бідних країн досягли зменшення сум їх боргу більш ніж на 6,5 мільярда доларів з 1978 року після того, як було прийнято рішення про корегування умов боргу в рамках Офіційної допомоги з метою розвитку;

- керівні принципи міжнародних дій в сфері перегляду термінів платежів із заборгованості (1980 р.);

- конвенції ООН у галузі морського транспорту: про кодекс поведінки в лінійному судноплавстві (1974 р.), про міжнародні морські товарні перевезення вантажів (1978 р.), про змішані міжнародні перевезення вантажів (1980 р.), про умови реєстрації суден (1986 р.) та щодо морського права утримання та іпотечну заставу (1993 р.).

Міністерства та відомства України, насамперед, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції, взаємодіють з ЮНКТАД, використовуючи можливості Організації з надання консультативної та матеріально-технічної допомоги на шляху приєднання до Світової організації торгівлі (СОТ).

У роботі Міжурядової групи експертів з питань законодавства та політики в галузі конкуренції, створеної в рамках ЮНКТАД, бере активну участь Антимонопольний комітет України.

^ Міжнародний механізму захисту конкуренції

У 70-ті роки поле діяльності ЮНКТАД суттєво розширюється за рахунок залучення до сфери її впливу проблем дослідження негативних ефектів від такої ділової практики з боку приватних і державних компаній, що спричиняє обмеження конкуренції, утруднює доступ на ринки та посилює монопольний контроль, негативно впливаючи, таким чином, на розширення виробництва та торгівлі. З тієї пори ЮНКТАД залишається універсальним форумом, призначеним для обговорення проблем обмежувальної практики та конкурентної політики. 

Діяльність щодо розроблення міжнародного механізму захисту конкуренції була фактично започаткована ЮНКТАД 10 грудня 1978 року, коли Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію про скликання під егідою ЮНКТАД Конференції ООН з Обмежувальної Ділової Практики (ОДП). Ця Конференція схвалила основний документ, що визначає діяльність ЮНКТАД у галузі захисту конкуренції, – “Комплекс узгоджених на багатосторонній основі справедливих принципів і правил для контролю за обмежувальною діловою практикою” (Резолюція ООН 35/63 від 05.12.80р.). Прийняття зазначеного Комплексу (з 2000р. – Комплексу принципів та правил ООН з питань конкуренції) мало на меті сприяння максимальному використанню вигод від міжнародної торгівлі, пов’язаних з процесом її лібералізації, у відповідності до національних завдань економічного і соціального розвитку, зокрема, шляхом створення, заохочення і захисту конкуренції, здійснення контролю за економічною концентрацією та сприяння інноваційній діяльності. Комплекс містить “Принципи і правила, що стосуються підприємств, включаючи транснаціональні корпорації”, а також “Принципи і правила, що стосуються держав”, де у формі рекомендацій підприємствам пропонується утримуватися від основних видів обмежувальної практики у процесі здійснення відповідних міжнародних угод, а державам – удосконалювати своє національне законодавство у цій сфері. Крім того, Комплекс вперше запроваджує у теорію міжнародного регулювання такі основоположні поняття як обмежувальна ділова практика, визначаючи її як “економічну поведінку підприємств, які, шляхом зловживань домінуючим становищем на ринку або шляхом набуття такого становища і зловживання ним, обмежують доступ на ринки або іншим чином стримують конкуренцію, що чинить або може чинити негативний вплив на міжнародну торгівлю...” та домінуюче становище на ринку, визначене як “ситуація за якої підприємство самостійно або спільно з декількома іншими підприємствами має можливість контролювати відповідний ринок певного товару чи послуг або групи товарів чи послуг”.

Принципи та правила стосовно державної політики у цій сфері містять наступні основні рекомендації:

приймати, удосконалювати та ефективно впроваджувати відповідні законодавчі акти;

базувати своє законодавство, в першу чергу, на принципі усунення або ефективного регулювання тих дій підприємств, що стримують конкуренцію;

· забезпечувати справедливий та уніфікований підхід до всіх підприємств у процесі здійснення контролю  над ОДП;

· знаходити належні виправні засоби з метою недопущення ОДП.

 З метою впровадження  “Комплексу узгоджених на багатосторонній основі справедливих принципів і правил для контролю за обмежувальною діловою практикою” у 1981 році був створений відповідний міжнародний інституційний механізм, а саме Міжурядова група експертів з Обмежувальної Ділової Практики (з 1997 року - МГЕ з питань законодавства та політики у галузі конкуренції). Засідання Групи скликаються щорічно за участю представників країн-членів ООН. Функції МГЕ полягають, зокрема, у наступному:

- забезпечення умов для проведення багатосторонніх консультацій між державами стосовно застосування принципів і правил Комплексу,

- здійснення досліджень з ОДП відповідно до положень Комплексу,

- розповсюдження інформації щодо вжитих на національному або регіональному рівнях заходів з метою сприяння впровадженню Комплексу.

 

За роки своєї діяльності МГЕ стала унікальним міжнародним інститутом вільного обміну думками, накопичення та поширення досвіду у галузі захисту конкуренції між експертами практично з усіх країн світу.

 

Поточну роботу щодо координації діяльності урядів між пленарними засіданнями Конференції та Міжурядової групи експертів здійснює, у складі секретаріату ЮНКТАД, спеціальний підрозділ з питань конкуренції та захисту прав споживачів.

Починаючи з 1998 року офіційним представником України у Міжурядовій групі експертів з питань законодавства та політики у галузі конкуренції є Голова Антимонопольного комітету України. Участь представника України у роботі органів ЮНКТАД має важливе значення для посилення суспільної ролі конкурентної політики, як засобу регулювання економічних відносин не тільки всередині нашої держави, а й на міждержавному рівні.  Рішення МГЕ, знайшли своє відображення у програмних та правових документах, розроблених останнім часом за участі Антимонопольного комітету України.

 З моменту створення Конференції ООН з ОДП відбулося чотири її пленарних засідання, присвячених перегляду Комплексу принципів і правил на підставі національного та реґіонального досвіду країн щодо його застосування. Остання Оглядова Конференція ООН з ОДП відбулася у Женеві, у вересні 2000р. за участі делегацій 69 країн світу, включаючи делегацію України, та представників найвпливовіших міжнародних організацій. Під час Конференції у якості офіційних документів були розповсюджені Заява антимонопольних органів країн СНД та “Київська декларація”, ухвалені під час проведення у Києві в липні 2000р. Регіональної конференції з питань конкурентної політики  країн СНД, Центральної та Східної Європи. Ця конференція вперше зібрала представників 22 країн регіону та експертів ЮНКТАД, Європейської Комісії, ОЕСР, СОТ, а також Федеральної Торгової Комісії США і стала вагомою підтримкою консолідації діяльності країн із перехідною економікою та підкріпленням зусиль міжнародних інституцій, у першу чергу ЮНКТАД, стосовно удосконалення Комплексу принципів та правил ООН з питань конкуренції. Конференція стала помітною подією політичного та економічного життя України.

Документи, ухвалені учасниками Київської конференції склали, у числі інших регіональних декларацій, основу для прийняття заключної Резолюції IV Оглядової Конференції ООН з ОДП. Серед найважливіших положень цієї резолюції можна відзначити наступні:

·          підтвердження основоположної ролі конкурентного законодавства та політики для забезпечення належного економічного розвитку та корисності подальшої роботи в межах секретаріату ЮНКТАД та його робочих органів;

·          заклик щодо всебічного розширення співробітництва між конкурентними органами та урядами окремих держав з метою посилення ефективної діяльності у сфері контролю за злиттями та проти будь-яких форм картельної практики;

·          рекомендація на адресу ЮНКТАД щодо необхідності розширення діяльності у галузі технічної допомоги, консультаційних послуг і підготовки кадрів, у першу чергу, для країн, що розвиваються, країн із перехідною економікою та країн найнижчого рівня розвитку;

·          рекомендація на адресу ЮНКТАД щодо дослідження проблем конкуренції, пов’язаних із зовнішньоторговельною політикою;

·          рекомендація щодо важливості подальшого внеску ЮНКТАД при опрацюванні проблем розробки можливих міжнародних угод з питань конкуренції.

На теперішньому етапі ЮНКТАД відіграє провідну роль у процесі формування так званої “культури конкуренції”, що означає усвідомлення на всіх рівнях позитивної ролі конкуренції, як одного з найвагоміших чинників сучасного демократичного суспільства та соціально-орієнтованої економіки. Значення ЮНКТАД обумовлються значною мірою її масштабною аналітичною діяльністю, що відображається у численних дослідженнях її секретаріату, присвячених різним аспектам конкурентної політики. ЮНКТАД постійно працює над оновленням так званого Типового закону про конкуренцію, складеного на базі типових статей національних конкурентних законів. Цей документ є по суті своєрідним кодексом законів про конкуренцію, сприяючи, таким чином, гармонізації національних регулюючих актів у цій сфері.  

Діяльність ЮНКТАД у галузі захисту конкуренції, перш за все, спрямована на вирішення специфічних проблем країн, що розвиваються, країн із перехідною економікою та країн найнижчого рівня розвитку. Комплекс принципів та правил ООН з питань конкуренції прямо зазначає цей пріоритет, а також вказує на особливу загрозу, яку становлять для міжнародної торгівлі антиконкурентні дії транснаціональних корпорацій. Передбачений Комплексом механізм припинення дій, які негативно впливають на конкуренцію більше ніж в одній державі, рекомендує відповідним країнам створювати та зміцнювати конкурентну політику і право, а також співпрацювати між собою шляхом взаємних консультацій, обміну інформацією тощо.

Незважаючи на послідовну діяльність ЮНКТАД, спрямовану на припинення ОДП у міжнародному масштабі, на сьогодні ця проблема не знайшла радикального вирішення. Значною мірою це обумовлюється тим, що відповідно до положень Комплексу “при виконанні своїх функцій ні Міжурядова група, ні її допоміжний орган, не виступають у якості трибуна та не виносять будь-яких суджень про діяльність або поведінку окремих урядів чи окремих підприємств у зв’язку з будь-якою конкретною операцією”, тобто їх діяльність і рішення носять виключно консультативний характер.

Виходячи з цього, уже на початку розвитку багатостороннього співробітництва виникла принципова дискусія щодо правового характеру Комплексу принципів і правил. З одного боку, низка країн, що розвиваються, наполягала на закріпленні за Комплексом імперативного для всіх учасників характеру. З іншого боку, розвинені країни виступали за рекомендаційний характер Комплексу, і ця точка зору стала остаточним рішенням у зазначеній дискусії.  

Дотримання Комплексу, таким чином, є лише проявом доброї волі держав, оскільки він не має обов’язкової юридичної сили. Разом з тим, Комплекс залишається єдиним міжнародним документом світового значення, який визначає засади міжнародного співробітництва держав з метою усунення або ефективного регулювання обмежувальної ділової практики, яка справляє несприятливий вплив на міжнародну торгівлю, зокрема торгівлю країн, що розвиваються, а також на економічний розвиток цих країн.

^ Світовий інвестиційний форум

Під егідою ЮНКТАД відбуваються інвестиційні форуми. Останній відбувся в 2010 році. Його результати наступні:

У минулому році вперше велика частина прямих інвестицій дісталася економікам, що розвиваються, констатує Конференція ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD). При цьому, як випливає з доповіді UNCTAD «Глобальні і регіональні тенденції прямих іноземних інвестицій у 2010 році», зростанню обсягу прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в країни Азії та Латинської Америки супроводжує зниження вкладень у розвинені економіки.

Процес відновлення проходить нерівно. У I кварталі минулого року розраховується UNCTAD індекс Global FDI склав 107,7 пункту, в II кварталі впав до 82,5, в III кварталі злетів до 121, в IV кварталі, за попередніми даними, знизився до 105,3 пункту. За 100 пунктів приймається усереднений показник 2005 року.

Глобальний обсяг ПІІ в 2010 році, за попередньою оцінкою, залишився приблизно на рівні 2009 року - 1122 млрд доларів проти 1114 мільярдів. Це на 25% нижче передкризового рівня 2005-2007 років. UNCTAD прогнозує цього року зростання показника до 1,3-1,5 трлн доларів.

У цілому глобальне зростання ПІІ склав 0,7%: інвестиції в розвинуті країни скоротилися на 6,9%, у що розвиваються, - збільшилися на 9,7%. Рекордсменом виявилася Малайзія (приріст - 409,7%). Тризначні цифри зростання також у Чехії (199%), Індонезії (162%), Сінгапуру (122,7%). Показники Китаю за 2010 рік наведені UNCTAD без урахування фінансового сектора - зростання на 6,3% до 101 млрд доларів. У Міністерства торгівлі КНР інші цифри: обсяг прямих іноземних інвестицій в минулому році зріс на 17,4% до 105,7 млрд доларів, при цьому зарубіжні вкладення Китаю в нефінансові сектора в 2010 році збільшилися на 36,3% до 59 млрд.

З розвинених країн найкращу динаміку показали Австрія (78,8%), Бельгія (49,5%) і США (43,3%). США - рекордсмен за сумою інвестицій: 186,1 млрд. Найбільше падіння - у Японії (на 83,4%). Євросоюз зменшив показник на 21,9%, в основному за рахунок скорочення обсягу ПІІ в Ірландію (на 63,3%), Люксембург (на 55,7%), Грецію (на 38,3%). Нідерланди стали єдиною країною, що показала відтік ПІІ в 2010 році, - країна втратила 24,7 млрд.

Обсяг ПІІ в Росію з 2009-го по 2010 рік виріс на 2,5% - з 38700 млн до 39,7 млрд доларів. Навряд чи цей показник можна назвати хорошим, відзначає головний економіст «Уралсиб Кепітал» Олексій Дев'ятов: інвестиційний клімат в Росії залишається досить несприятливим. Експерт сподівається на приріст ПІІ в 2011 році.

^ Статистичний огляд від ЮНКТАД

Ще однією невідємною частиною діяльності ЮНКТАД можна виділити її статистичну базу.

Статистика протягом декількох десятиліть дозволяє ЮНКТАД мати інтегровані статистичні дані, проведення досліджень по давно виникаючих питаннях розвитку, і формулювати політику та аналізувати ситуації, що склались у світі.

. Крім того, недавній фінансова та економічна криза послужила нагадуванням про те, як важлива точна та своєчасна статистика.

UNCTADstat збирає, перевіряє і обробляє широкий спектр даних, отриманих з національних і міжнародних джерел. Завдяки своїй системі розповсюдження даних, UNCTADstat, забезпечує вільний доступ до всеосяжних статистичних рядів і показників, необхідних для аналізу світової торгівлі, інвестицій, міжнародних фінансових потоків, і розвитку.

Всі статистичні бази даних ЮНКТАД узгоджені й інтегровані в єдину платформу розповсюдження. Такий підхід забезпечує узгодженість даних між кількома рядами даних, і дозволяє користувачам використовувати весь свій потенціал шляхом змішування і зіставлення даних з різних областей. Крім того, статистичні дані представлені в аналітичних викладах для полегшення їх інтерпретації.

UNCTADstat постійно оновлюється і додається, надаючи користувачам самі останні наявні дані.

Дані UNCTADstat також поширюються в різних публікаціях у друкованому форматі, а деякі з них також доступні у версії CD-ROM.

^ Останні новини щодо діяльності ЮНКТАД.

Практика та світова спільнота

 • Фахівці Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) пропонують ввести нову ключову світову валюту Вона повинна буде стати альтернативою похитнувшогося в результаті поточної світової економічної кризи долара США в рамках реформування світової фінальної системи

 • Як вважають експерти, країни-члени ООН повинні домовитися про створення світового центрального банку, який буде виробляти емісію нової валюти, а також стежити за коливаннями обмінних курсів країн, кредитні позиції яких будуть представлені в банку.

 • Регулювати нову валютно-кредитну систему і керувати валютними курсами повинні будуть багатосторонні угоди. Таким чином, на думку авторів доповіді, можна буде домогтися усунення нестабільності фінансових ринків. («Доповідь про міжнародну торгівлю і розвиток за 2009 рік».)

 • До 2012 році глобальний рівень прямих іноземних інвестицій (ПІІ) досягне докризового рівня. З цим оптимістичним прогнозом виступили автори Звіту про світові інвестиції, підготовленого Конференцією ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).

 • Генеральний секретар Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD), доктор Супачай Панічпакді (Supachai Panitchpakdi) вважає успішними реформи що проводяться у Вірменії.

Під час зустрічі в січні 2011р. з главою МЗС Вірменії Едвардом Налбандяном Панічпакді високо оцінив рівень співпраці з Вірменією.

Привітавши гостя, Налбандян висловив задоволення наданим сприянням секретаріату UNCTAD у сфері конкурентної політики Вірменії. На прохання гостя глава МЗС представив зовнішньо-економічні зв'язки Вірменії і кроки влади, спрямовані на їх стимулювання.

У ході бесіди сторони обговорили також ряд питань, що стосуються поліпшення конкурентної політики Вірменії.

Схожі:

Xii сесії юнктад «Можливості та виклики, що створюються глобалізацією для розвитку». На сесії був прийнятий підсумковий документ «Аккрскій акорд», в якому визначені пріоритетні напрямки діяльності юнктад на найближчу перспективу, в iconПрограма впровадження профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
Програмно-цільові методи дають можливість чітко визначати пріоритетні цілі І напрямки діяльності управління освіти на довгострокову...
Xii сесії юнктад «Можливості та виклики, що створюються глобалізацією для розвитку». На сесії був прийнятий підсумковий документ «Аккрскій акорд», в якому визначені пріоритетні напрямки діяльності юнктад на найближчу перспективу, в iconУстановчі документи
План роботи визначає пріоритетні завдання та напрямки діяльності Асоціації на 2011 рік
Xii сесії юнктад «Можливості та виклики, що створюються глобалізацією для розвитку». На сесії був прийнятий підсумковий документ «Аккрскій акорд», в якому визначені пріоритетні напрямки діяльності юнктад на найближчу перспективу, в iconПротокол четвертої сесії Кобеляцької міської ради
Галушка С. С. депутати одноголосно внесли до порядку денного сесії відповідно 21-26 питання та затвердили його в цілому. Депутати...
Xii сесії юнктад «Можливості та виклики, що створюються глобалізацією для розвитку». На сесії був прийнятий підсумковий документ «Аккрскій акорд», в якому визначені пріоритетні напрямки діяльності юнктад на найближчу перспективу, в iconДодаток №1 до рішення 15 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради
Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є
Xii сесії юнктад «Можливості та виклики, що створюються глобалізацією для розвитку». На сесії був прийнятий підсумковий документ «Аккрскій акорд», в якому визначені пріоритетні напрямки діяльності юнктад на найближчу перспективу, в iconОдеський державний економічний університет Спеціальний факультет...
Прийняття письмових робіт деканатом завершується за 10 днів до початку сесії Роботи подані після вказаного терміну будуть перевірятись...
Xii сесії юнктад «Можливості та виклики, що створюються глобалізацією для розвитку». На сесії був прийнятий підсумковий документ «Аккрскій акорд», в якому визначені пріоритетні напрямки діяльності юнктад на найближчу перспективу, в iconПріоритетні напрямки розвитку освіти дітей з особливими освітніми потребами
Сучасний стан розвитку України зумовлює визначення нових пріоритетів І перспектив розвитку спеціального освітнього закладу та висуває...
Xii сесії юнктад «Можливості та виклики, що створюються глобалізацією для розвитку». На сесії був прийнятий підсумковий документ «Аккрскій акорд», в якому визначені пріоритетні напрямки діяльності юнктад на найближчу перспективу, в iconДо рішення 12 сесії 6 скликання
Розділу I та ст. 265 Розділу XII податкового Кодексу України №2755 – VI від 02. 12. 2010р та на підставі п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону...
Xii сесії юнктад «Можливості та виклики, що створюються глобалізацією для розвитку». На сесії був прийнятий підсумковий документ «Аккрскій акорд», в якому визначені пріоритетні напрямки діяльності юнктад на найближчу перспективу, в iconПріоритетні напрямки діяльності освітнього округу
Заступники директора з навчально-виховної роботи: Рущинська Алла Дмитрівна, Пліско Ірина Анатоліївна, Бойко Ірина Олександрівна
Xii сесії юнктад «Можливості та виклики, що створюються глобалізацією для розвитку». На сесії був прийнятий підсумковий документ «Аккрскій акорд», в якому визначені пріоритетні напрямки діяльності юнктад на найближчу перспективу, в iconРеферат на тему: «Історія розвитку Microsoft Word»
Він був погано прийнятий ринком, продаж знижувало наявність конкуруючого продукту
Xii сесії юнктад «Можливості та виклики, що створюються глобалізацією для розвитку». На сесії був прийнятий підсумковий документ «Аккрскій акорд», в якому визначені пріоритетні напрямки діяльності юнктад на найближчу перспективу, в iconЗатверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради
На підставі рішення 11 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради від 28. 07. 2011 року «Про ліквідацію комунального підприємства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка