Шостого скликання
Скачати 96.85 Kb.
НазваШостого скликання
Дата конвертації13.06.2013
Розмір96.85 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

СЕСІЯ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від травня 2013 року №

м. Мала Виска
Про встановлення ставок збору за провадження торгівельної діяльності на території Маловисківської міської ради на протязі 2014 року

----------------------------------------------------
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 10, 267 Податкового кодексу України, приймаючи до уваги п.5 розділу XIX. Прикінцеві положення Податкового кодексу України, міська рада,
В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити ставки збору за провадження торговельної діяльності на протязі 2014 року на території Маловисківської міської ради згідно додатків (додаток 1, 2 ).
2. Вважати таким, що втратило чинність, п.1 рішення сесії Маловисківської міської ради від 20.01.2011 року № 42 «Про встановлення ставок збору за провадження торгівельної діяльності на території Маловисківської міської ради».
3 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій.

Міський голова Ю.Л.Гульдас

Додаток 1

до рішення міської ради

від травня 2013 року № ___


^ СТАВКА ЗБОРУ ЗА ПРОВАДЖЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В ПУНКТАХ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ,
ЗА КАЛЕНДАРНИЙ МІСЯЦЬ


№ з/п

Пункт продажу товарів

Ставка збору від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року

1.

Магазин, інша торговельна точка, що розташовані в окремому приміщенні, будівлі або їх частині, і мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину

0,2

2.

Кіоск, палатка, інша мала архітектурна форма, яка розташована в окремому приміщенні, але не має вбудованого торговельного залу для покупців

0,2

3.

Склад-магазин, інші приміщення, що використовуються для здійснення оптової торгівлі за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток

0,2

4.

Стаціонарна, малогабаритна і пересувна автозаправна станція, заправний пункт, який здійснює торгівлю нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом

0,4

5.

Підприємства роздрібної торгівлі, які розташовані в селі та селищах

0,1

6.

Книжкові магазини, які додатково до основного асортименту здійснюють торгівлю іншими товарами

0,16

7.

Автомагазин, розвозка, інший вид пересувної торговельної мережі:

– в межах м. Мала Виска;

– у сільській місцевості;

– за межами території населених пунктів міської ради

 

0,2

0,1

0,2Секретар ради О.А.Ткаченко

Додаток 2

до рішення міської ради

від травня 2013 року № ____^ СТАВКА ЗБОРУ ЗА ПРОВАДЖЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПУНКТАХ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ (РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО) ,
ЗА КАЛЕНДАРНИЙ МІСЯЦЬ


№ з/п

Пункт продажу товарів

Ставка збору від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року

  1.  

Ресторан, кафе, бар, закусочна

0,2

2. 

Відкритий літній майданчик, кіоск, інший пункт ресторанного господарства

0,2

Секретар ради О.А.Ткаченко

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення сесії Маловисківської міської ради «Про затвердження ставок збору за провадження торгівельної діяльності на території Маловисківської міської ради на протязі 2014 року»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект рішення підготовлено на підставі Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-У1 та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України » від 02.12.2010 № 2756-VІ.
Статтею 12.3 розділу І ПКУ передбачено прийняття міською радою рішення про встановлення місцевих податків та зборів, з дотриманням критеріїв, передбачених розділом ХІІ ПКУ «Місцеві податки і збори».
Згідно зі 12.3 розділу І ; ст.267 розділу ХІІ ПКУ даним рішенням затверджуються розмір ставок збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг.
Відсутність регулювання може призвести до виникнення наступних проблем:

- втрати бюджету через застосування мінімальних ставок збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг, як це передбачено ст.12.3.5 розділу І ПКУ у випадку неприйняття даного рішення;

- невиконання вимог чинного законодавства.

2. Визначення цілей державного регулювання
Метою здійснення державного регулювання є затвердження розміру ставок збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг, встановлення розміру яких (у межах, визначених законодавством), згідно з Податковим кодексом України, є виключною компетенцією міської ради.
Затвердження розмірів ставок збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг забезпечить збільшення надходжень до бюджету для реалізації програм соціально-економічного розвитку міської ради .
Впровадження регулювання надасть можливість здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог чинного законодавства.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей
Альтернативою зазначеному регулюванню є відмова від регулювання, при якій згідно зі ст.12.3.5 розділу І ПКУ будуть застосовуватися мінімальні ставки місцевих податків і зборів, а саме збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг, що призведе до втрат бюджету.
4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Зазначену проблему планується розв’язати шляхом затвердження розмірів ставок збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг в межах, встановлених чинним законодавством.

Дане рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Маловисківської міської ради або в засобах масової інформації. Офіційно оприлюднене рішення про встановлення ставок збору за провадження торгівельної діяльності на території Маловисківської міської ради є нормативно-правовим актом з питань оподаткування місцевими податками і зборами, який набирає чинності з урахуванням строків, передбачених підпунктом 12.3.4 статті 12 Податкового кодексу України.

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінюватись за результатами аналізу розміру надходжень сум сплати збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг до міського бюджету.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Впровадження державного регулювання шляхом затвердження розміру ставок збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг та встановлення розмірів ставок збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг дає можливість:

- визначити критерії для справляння збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг, що надасть можливість здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог чинного законодавства;

- затвердити розміри ставок збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг, що забезпечить збільшення надходжень до бюджету.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Перелік вигод та витрат від впровадження запропонованого регуляторного акта

Сфера інтересів держави
Вигоди

- Забезпечення реалізації державної податкової політики.

- Забезпечення державного впливу на порядок здійснення торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг.

- Здійснення контролю за дотриманнями вимог податкового законодавства у сфері торгівлі та послуг.

Витрати

- Відсутні.

Суб’єкти підприємництва

Вигоди

- Забезпечення єдиного методологічного підходу до питань оподаткування.

- Сплата збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг у розмірах, визначених рішенням сесії міської ради , у залежності від виду діяльності.

Витрати

- Відсутні.

Населення

Вигоди

- Збільшення надходжень до бюджету забезпечить реалізацію програм соціально-економічного розвитку міста та соціального захисту населення.

Витрати

- Відсутні.

Прийняття даного регуляторного акта забезпечить:

- можливість здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог чинного законодавства;

- збільшення надходжень до міського бюджету.
7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта.

Згідно вимог чинного законодавства ( ст. 12 ПКУ) строк дії регуляторного акта обмежений. Регуляторний акт має дію у 2014 році. До запропонованого регуляторного акту можуть бути внесені зміни у разі внесення змін до податкового законодавства на державному рівні.
8. Визначення показників результативності акта.

Розмір надходжень до бюджету, пов’язаних з дією регуляторного акта буде визначаться спеціалістами міської ради щоквартально на потязі 2014 року.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися щорічно на основі бази даних фінансового управління щодо сум надходжень від сплати суб’єктами підприємницької діяльності збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг

Заходи з базового відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснені у відповідності до Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, до набрання чинності регуляторним актом.


Аналіз регуляторного акту підготували:

Спеціаліст (економіст) міської ради І.О.Стець

Спеціаліст (юрист) Л.І.Линник

Р І Ш Е Н Н Я

постійної комісії з питань регуляторної політики, підприємництва та торгівлі

^ Маловисківської міської ради.
від квітня 2013 року №

Про встановлення ставок збору за

провадження торгівельної діяльності на

території Маловисківської міської ради

на протязі 2014 року

------------------------------------------------------
Заслухавши інформацію спеціаліста – економіста Маловисківської міської ради І.О.Стець про необхідність встановлення ставок збору за провадження торгівельної діяльності на протязі 2014 року на території Маловисківської міської ради, відповідно до вимог ст. 267 Податкового кодексу України комісія вирішила:
1). Відмінити п. 1 рішення сесії міської ради від 20 січня 2011 року № 42 « Про встановлення ставок збору за провадження торгівельної діяльності на території Маловисківської міської ради».
2). Встановити з 1 січня 2014 року ставки збору за провадження торгівельної діяльності на території Маловисківської міської ради згідно додатків (додаток 1,2).

Заступник голова постійної комісії з питань регуляторної

політики, підприємництва та торгівлі

Маловисківської міської рад О.В.Силенко.

Протокол №

засідання постійної комісії з питань регуляторної політики, підприємництва та торгівлі Маловисківської міської ради.
від квітня 2013 року м. Мала Виска
Присутні:

Заступник голови постійної комісії з питань регуляторної

політики, підприємництва та торгівлі Силенко О.В.

Члени комісії: Сорока П.В..

Семчишина А.Б.

Бровченко Б.Д.

Запрошені : Ткаченко О.А. – секретар ради;

Линник Л.І. – юрист міської ради;

Стець І.О. – економіст міської ради;

Порядок денний:

Розгляд питання про встановлення ставок збору за провадження торгівельної діяльності на території Маловисківської міської ради на протязі 2014 року

Інформація : Стець І.О.- економіста Маловисківської міської ради.

Виступили : Семчишина А.Б., Силенка О.В.

Вирішили:

1). Відмінити п.2 рішення сесії міської ради від 20 січня 2011 року № 42 .

« Про встановлення ставок збору за провадження торгівельної діяльності на території Маловисківської міської ради».

2). Встановити з 1 січня 2014 року ставки збору за провадження торгівельної діяльності на території Маловисківської міської ради на протязі 2014 року, згідно додатків 1,2.(додатки додаються).
Рішення прийнято одноголосно.

Голова постійної комісії з питань регуляторної

політики, підприємництва та торгівлі

Маловисківської міської рад Гончарова О.В.

Схожі:

Шостого скликання iconШостого скликання
На підставі статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та розглянувши проект Положення про постійні комісії...
Шостого скликання iconШостого скликання
Пункту 2 статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та заслухавши інформацію голови Маловисківської міської...
Шостого скликання iconСписок депутатів кобеляцької міської ради шостого скликання

Шостого скликання iconШостого скликання
Про встановлення ставок податку за земельні ділянки на території м. Мала Виска, с. Краснопілка, с. Комсомольське, с. Ульянівка
Шостого скликання iconШостого скликання
Про встановлення ставок податку за земельні ділянки на території м. Мала Виска, с. Краснопілка, с. Комсомольське, с. Ульянівка
Шостого скликання iconШостого скликання
...
Шостого скликання iconСклад постійних комісій Вознесенської районної ради шостого скликання
З питань планування, бюджету, фінансів, економічної реформи та соціального розвитку села
Шостого скликання iconШостого скликання
Відповідно до ст ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до звернення групи маловищан вх.№ …...
Шостого скликання iconШостого скликання
На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись положеннями Бюджетного кодексу України,...
Шостого скликання iconШостого скликання
На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та керуючись положеннями Бюджетного кодексу України,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка