Розділ 1 система державних фінансів україни. 5
НазваРозділ 1 система державних фінансів україни. 5
Сторінка1/84
Дата конвертації14.06.2013
Розмір5.07 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   84

Розділ 1 СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ. 5

1.1. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ УКРАЇНИ, СКЛАД І ЗМІСТ ЇХ 5

1.2. ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ 10

1.3. ПРАВОВІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ 14

1.4. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ 15

1.5. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА 17

1.6. ФІНАНСИ І ГРОШІ 21

1.7. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ 23

1.8. ЗВЕДЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ БАЛАНС ДЕРЖАВИ 26

1.9. ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ 34

1.10. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 36

1.11. ФІНАНСОВА КРИЗА 38

1.12. ФІНАНСОВА НАУКА 38

Розділ 2 ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ 41

2.1. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ 41

2.2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА І БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ 47

2.3. ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ БЮДЖЕТУ 49

2.4. БЮДЖЕТНІ РЕСУРСИ ДЕРЖАВИ 51

2.5. БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ 52

2.6. БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ 53

2.7. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ 54

2.8. БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ 54

Розділ З ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 55

3.1. ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 55

3.2. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 56

Розділ 4 ФІНАНСИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 57

4.2. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ, ЗМІСТ І РОЛЬ ЇХ 59

4.3. ДОХОДИ І ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 63

4.4. ФІНАНСОВІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 65

4.5. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 67

Розділ 5 ПОДАТКОВА СИСТЕМА І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА 69

5.1. ЕКОНОМІЧНІ умови ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ 69

5.2. СУЧАСНІ ПОДАТКОВІ СИСТЕ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 73

5.3. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ 77

Розділ 6 ОРГАНІЗАЦІЙНІ І ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 85

6.1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОБЧИСЛЕННЯ І СТЯГНЕННЯ ПОДАТКІВ 85

6.2. АПАРАТ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ 92

6.3. ОБЛІК ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ — ПЛАТНИКІВ ПЛАТЕЖІВ ДО БЮДЖЕТУ 95

6.4. КОНТРОЛЬ ЗА ПРАВИЛЬНИМ ОБЧИСЛЕННЯМ І СВОЄЧАСНОЮ СПЛАТОЮ ПОДАТКІВ 97

Розділ 7 ОСОБЛИВОСТІ ОБЧИСЛЕННЯ І СІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПОДАТКІВ 101

7.1. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 102

7.2. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 107

7.3. АКЦИЗНИЙ ЗБІР 120

7.4. ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК З ГРОМАДЯН 125

7.5. ПОДАТОК НА МАЙНО ПІДПРИЄМСТВ 131

7.6. ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ГРОМАДЯН 133

7.7. ПОДАТОК НА ПРОМИСЕЛ 134

7.8. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ 135

7.9. ДЕРЖАВНЕ МИТО 139

7.10. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ 145

7.11. МИТНІ ДОХОДИ ВІД ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 149

7.12. ПОДАТОК З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ 154

7.13. ПЛАТА ЗА ВОДУ 157

7.14. ВІДРАХУВАННЯ НА ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ 159

7.15. ПЛАТА ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 160

7.16. ІНШІ ОБОВ'ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ І НЕПОДАТКОВІ ДОХОДИ 161

7.17. ЛІСНИЙ ДОХОД 164

Розділ 8 ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ НАСЕЛЕННЮ 166

8.1. ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ НАСЕЛЕННЮ 166

8.2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 168

8.3. СИСТЕМА СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ НАСЕЛЕННЮ 171

8.4. ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 173

8.5. ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА СІМ'ЯМ З ДІТЬМИ 174

8.6. ЦІЛЬОВА ГРОШОВА ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ З МІНІМАЛЬНИМИ ДОХОДАМИ 183

8.7. ІНДЕКСАЦІЯ ГРОШОВИХ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ 183

8.8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН 185

8.9. ІНШІ ВИТРАТИ ДЕРЖАВИ З СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 185

8.10. ДОПОМОГА НА ПОХОВАННЯ 193

Розділ 9 ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ І ФІНАНСУВАННЯ В ГАЛУЗЯХ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 194

9.1. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ І ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 195

9.2. КОШТОРИС ВИТРАТ І ВИДИ КОШТОРИСІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ 197

9.3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 198

Розділ 10 ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ І КУЛЬТУРИ 202

10.1. СКЛАД ВИДАТКІВ НА ОСВІТУ 202

10.3. ВИТРАТИ НА ШКОЛИ-ІНТЕРНАТИ 207

10.4. ВИТРАТИ НА ДОШКІЛЬНІ ДИТЯЧІ УСТАНОВИ 208

10.5. ВИТРАТИ НА ПІДГОТОВКУ КАДРІВ 209

10.6. ВИТРАТИ НА НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ 210

10.7. ВИТРАТИ НА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ УСТАНОВИ 214

Розділ11 ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИТРАТ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я І ФІЗИЧНУ КУЛЬТУРУ 216

11.1. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 216

11.2. СІТЬОВІ ПОКАЗНИКИ І ШТАТИ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 218

11.3. ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ КОШТОРИСАМИ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 220

11.4. ВИТРАТИ НА ФІЗИЧНУ КУЛЬТУРУ 222

Розділ 12 ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОНИ, ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ, УПРАВЛІННЯ І ІНШИХ ВИТРАТ ДЕРЖАВИ 223

12.1. ВИТРАТИ НА ОБОРОНУ І ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 223

12.2. ВИТРАТИ НА УПРАВЛІННЯ 224

12.3. ІНШІ ВИТРАТИ І АСИГНУВАННЯ З БЮДЖЕТУ 226

Розділ 13 ВИДАТКИ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 227

13.1. НЕОБХІДНІСТЬ І СКЛАД ВИТРАТ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 227

13.2. ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ 228

13.3. ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ В ДЕРЖАВІ 231

13.4. ІНШІ ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 232

Розділ 14 СКЛАДАННЯ І ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 233

14.1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯДУ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ 233

14.2. СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 237

14.3. СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯДІ ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО БЮДЖЕТУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ І МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 239

Розділ 15 ФІНАНСИ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 245

15.1. ЗМІСТ І ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 245

15.2. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ЯК ОСНОВА ДЛЯ АНАЛІЗУ ЇХНЬОГО ФІНАНСОВОГО СТАНОВИЩА 248

15.3. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУБ'ЄКТІВ 251

15.4. ФІНАНСОВІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 253

Розділ 16 ФОНДИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО І МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ 255

16.1. ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ. 255

16.2. ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 257

16.3. ФОНД ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 260

16.4. ФОНД СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 262

16.5. ФОНД СПРИЯННЯ КОНВЕРСІЇ 263

16.6. ДЕРЖАВНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД 264

16.7. ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 265

16.8. ВАЛЮТНІ ФОНДИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 265

Розділ 17 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ 266

17.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 266

17.2. ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСАМИ 267

17.3. РОЛЬ МІСЦЕВИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІВ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСАМИ 268

Розділ 18 ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ 269

18.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ 269

18.2. ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ 271

18.3. ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ І УПРАВЛІННЯ НИМ 272

Розділ 19 ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 273

19.1. ПРИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 273

19.2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 274

19.3. ДЕРЖАВНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ 277

ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ТЕРМІНІВ 284ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÀÊÀÄÅÌ²ß ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß

Конспект книги
Василик О.Д. К.В.Павлюк.

Державні фінанси України./ -К.: Вища школа, 1997. -383c.
виконаний студентом НАУ

Пустовойтовим М.
Київ, 1998

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   84

Схожі:

Розділ 1 система державних фінансів україни. 5 iconВступ
Його поява пов’язана з відділенням державних фінансів монарха, обмеженням влади останнього, переходом до демократичних засад управління...
Розділ 1 система державних фінансів україни. 5 iconЗолочівська районна державна адміністрація відділ освіти нака з смт
України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 24. 12. 1999р за №442/311/155, відредактованого згідно...
Розділ 1 система державних фінансів україни. 5 iconТема: Держава І політична система суспільства
Розділ методологічні проблеми дослідження політичної системи розділ політична система суспільства
Розділ 1 система державних фінансів україни. 5 iconПеречень вопросов экзаменационных билетов по дисциплине „финансы”
Сутність фінансів як економічної категорії. Характерні ознаки фінансів та функції фінансів
Розділ 1 система державних фінансів україни. 5 iconРозділ система етичної експертизи
Розділ мета
Розділ 1 система державних фінансів україни. 5 iconНазва реферату: Етика у медицині Розділ
Справді, як ми вже вказували, грецьке слово ethos — тобто звичай, характер, система норм поведінки — визначає провідні моральні спрямування...
Розділ 1 система державних фінансів україни. 5 iconМіністерство внутрішніх справ України Запорізький юридичний інститут
Розділ поняття, значення І система принципів кримінального права України
Розділ 1 система державних фінансів україни. 5 icon"Фінансова система (укр.)"
Удосконалення фінансових відносин є головною умовою посилення впливу фінансів на процес…
Розділ 1 система державних фінансів україни. 5 icon"Фінансова система (укр.)"
Удосконалення фінансових відносин є головною умовою посилення впливу фінансів на процес…
Розділ 1 система державних фінансів україни. 5 icon"Фінансова система (укр.)"
Удосконалення фінансових відносин є головною умовою посилення впливу фінансів на процес…
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка