1. Закон “Про оплату праці”
Скачати 112.35 Kb.
Назва1. Закон “Про оплату праці”
Дата конвертації01.03.2013
Розмір112.35 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Економіка > Закон
Завдання щодо самостійної роботи студентів

з навчальної дисципліни ”Економіка праці в організації”

Т е м а

З м і с т С Р С

Література

Засіб контролю

1. Методологічні основи дисципліни “Економіка праці”


1. Сутність праці як основи життєдіяльності людини.

2. Етапи формування наукових основ дисципліни “Економіка праці”

3. Основи діяльності Міжнародної організації праці.

Буряк П.Ю. стр 12-17

Завіновська Г.Т.стр. 5-10

Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів.

2. Ринок праці в економічній системі

1. Сутність ринку праці.

2. Характеристика основних суб’єктів ринку праці.

3. Ситуація на ринку праці регіону на базі статистичних даних.

Буряк П.Ю. стр 17-23

Завіновська Г.Т.стр.11-13

Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів.

3. Трудові ресурси і зайнятість населення1. Характеристика трудових ресурсів як соціально-економічної категорії.

2. Види і форми зайнятості населення.

3.Соціальна суть безробіття.

4.Види безробіття та регулювання зайнятості населення.

Буряк П.Ю. стр40-46

Завіновська Г.Т.стр.18-24


Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів.

4. Витрати на персонал і заробітна плата в ринкових умовах

1. Закон “Про оплату праці”

2. Основні положення стосовно формування заробітної плати в ринкових умовах.

3. Рівень середньої заробітної плати в галузях народного господарства та його аналіз за І півріччя 2007 року.

4. Особливості та напрямки діяльності Міжнародної організації праці про охорону заробітної плати (конвенція № 95 (1949р.)

Буряк П.Ю. стр 98-103

Завіновська Г.Т.стр.97-102Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів.

5. Тарифне нормування заробітної плати та її організація

1. Форми і системи заробітної плати в організації.

2. Тарифно-кваліфікаційний довідник.

3. Державне регулювання заробітної плати в ринкових умовах.

Буряк П.Ю. стр 139-153

Завіновська Г.Т.стр 87-97.

Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів.

6. Система винагород і компенсацій у сфері праці

1. Суть та функції преміювання в організації.

2. Елементи преміальної системи.

3. Джерела виплат премій та винагород в організації.

4. Економічна ефективність системи винагород і компенсацій.

Буряк П.Ю. стр.92-96

Завіновська Г.Т.стр.102-108


Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів.

7. Соціально-трудові відносини та система управління персоналом

1. “Загальні положення” Кодексу Законів про працю ст.1-8

2. “Трудовий договір” Кодексу Законів про працю ст.21-24.

3. Схема розрахунку чисельності трудових ресурсів підприємства.

4. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників.

5. “Колективний договір” Кодексу Законів про працю ст.10-20.

Буряк П.Ю. стр.107-117


Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів.

8. Аналіз і планування трудомісткості продукції та чисельності персоналу1. Методи аналізу трудомісткості продукції та чисельності персоналу.

2. Зв’язок між чисельністю персоналу та трудомісткістю продукції.

3. Мета та методи планування трудомісткості продукції та чисельності персоналу.

Буряк П.Ю. стр.48-54

Завіновська Г.Т.стр.177-186


Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів.

9. Продуктивність праці: фактори, резерви та вимірювання

1. Основні фактори продуктивності праці і характеристика дії кожного з них.

2. Схема залежності результатів виробництва і економічної ситуації в країні від низької продуктивності праці.

3. Роль технічного прогресу в підвищенні продуктивності праці в ринкових умовах.

Буряк П.Ю. стр. 70-85

Завіновська Г.Т.стр.55-64Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів.

10. Аналіз і планування продуктивності праці

1. Мета аналізу і планування продуктивності праці.

2. Методи планування продуктивності праці та їх зв’язок з основними показниками розвитку організації.

Завіновська Г.Т.стр. 162- 176Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів.

11. Аналіз та планування витрат на персонал підприємства в ринкових умовах

1. Інструкція про статистику заробітної плати, затвердженою приказом Держкомстату № 5 від 13.01.2004р.

2. Схема структури заробітної плати.

3. Схема структури додаткової заробітної плати.

4. Чинники впливу на зміни величини витрат на персонал підприємства.

Завіновська Г.Т.стр.186-193Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів.

12. Планування соціального розвитку організації

1. Поняття та мета соціального розвитку колективу.

2. Закон “Про колективні договори”.

3. Напрями стимулювання праці робітників.

4. Методи розробки напрямів покращення умов праці робітників.

Буряк П.Ю. стр126-130

Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів.

13. Система управління персоналом

1. Склад та структура персоналу підприємства.

2. Підбір і відбір персоналу.

3. Сутність та мета підготовки та підвищення персоналу підприємства.

Буряк П.Ю. стр

130-134

Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів.Т е м а

З м і с т С Р С


Література

Засіб

контролю

1. Метод


1. Ознайомитися зі змістом Закону України “Про ціни та ціноутворення” від 5.03.98.р. ВР №98/96.

2. Скласти конспект з теми: “Роль ціни, як складової ринкової економіки”

3. Скласти термінологічний словник з теми: “Поняття тарифів як видів цін”

4. Підготувати реферат з теми: “Дослідження факторів ціноутворення”

Литвиненко Я.В.

с. 3-31, 85-90

Єрухимович І.Л.

с. 28-31


Перевірка конспектів, усне опитування, заслуховування рефератів.

2


1. Скласти конспект з теми : “Особливості ціноутворення на торговельному підприємстві”

2. Скласти термінологічний словник з теми: “Чинники, які впливають на ринковий механізм ціноутворення”

3. Скласти схему встановлення ринкової ціни.

4. Підготувати реферат з теми: “Політика і стратегія ціноутворення” та “Принципи формування цінової політики в умовах маркетингової орієнтації підприємства”

Литвиненко Я.В.

с. 6-10

Єрухимович І.Л.

с. 31-36


Перевірка конспектів, схем, рефератів, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів.1. Скласти конспект з теми: “Вплив витрат на формування ціни”

2. Скласти розгорнутий план з теми “Методичні підходи до розрахунку ціни на підприємстві”

3. Скласти кросворд з теми: “Встановлення ціни на основі цінності товару”

Литвиненко Я.В.

с. 49-57

Єрухимович І.Л.

с. 87-97

Перевірка конспектів, кросвордів, усне та письмове опитування.1. Ознайомитися зі змістом Закону України “Про державне регулювання імпорту”

2. Скласти конспект з теми: “Умови застосування цінової стратегії при різних видах продажу”

3. Скласти схему ризиків в ціноутворенні

4. Підготувати реферат з теми: “Методи управління ціновими ризиками”Литвиненко Я.В.

с. 115-133

Балабанові Т.Б.

с. 58-65

Перевірка конспектів, схем, усне та письмове опитування. Заслуховування рефератів.

ВступВ умовах гуманізації та індивідуалізації навчального процесу у вищій школі зростає роль самостійної роботи студентів, освіта передбачає обов’язкове оволодіння прийомами самостійного набуття знань і наступного творчого використання. Система освіти сьогодні покликана вирішувати завдання, спрямовані на формування навичок самостійної творчої роботи. Іде активний пошук таких форм організації навчальної діяльності, які б найкращим чином сприяли розвитку самостійного мислення, творчого, зацікавленого ставлення до процесу навчання.

Самостійна робота студентів – це специфічний вид навчання, головної метою якого є формування самостійності суб’єкта, що навчається, а формування його вмінь, знань та навичок здійснюється безпосередньо через зміст та методи усіх видів навчальних занять.

Організація і забезпечення необхідних умов для здійснення самостійної роботи студентів є необхідним елементом підготовки майбутнього молодшого спеціаліста.

Самостійна робота може здійснюватися як опосередковано, за допомогою використання методичних вказівок, так і безпосередньо під контролем викладача, шляхом проведення консультацій, бесід.

Керуючи самостійною роботою, викладач мотивує, планує, організовує позааудиторну самостійну роботу за допомогою методичного забезпечення, урізноманітнює самоконтроль виконання завдань, корегує стимулювання, планування, організацію і контроль самостійної роботи студентів шляхом добору методичного забезпечення.

Навчальною програмою дисципліни “Економіка праці в організації” передбачена самостійна робота у кількості 54 годин. Самостійні роботи творчого характеру можуть мати різноманітні форми:

 • учбово-дослідницька робота студентів;

 • складання термінологічних словників;

 • складання схем, повідомлень;

 • розробка простого та розгорнутого плану;

 • складання конспектів з тем;

 • ознайомлення з нормативно-законодавчими актами.

У рамах організаційного забезпечення самостійної роботи студентів розроблені методичні рекомендації, які складаються з : вступу, методичних вказівок щодо використання різних форм організації самостійної роботи студентів та завдань.
^


Методичні вказівки щодо використання різних форм

організації самостійної роботи студентівСкладання конспекту
Конспектування – стислий письмовий виклад основного змісту тексту з виокремленням його найважливіших положень.

 1. Перед тим як розпочати конспектування, необхідно ознайомитися з текстом у цілому.

 2. Визначте у тексті логічно завершені частини і в кожній з них знайдіть основну думку, дайте їм назву. На підставі цього складіть план.

 3. Складіть конспект змісту кожної логічно завершеної частини тексту відповідно до плану, дотримуючись таких умов.

  1. Основний зміст тексту викладається стисло.

  2. Провідні думки, аргументи, висновки, вкажіть докладно.

  3. Назви глав, розділів, параграфів наукової праці обов’язково вказуються точно.

  4. Намагайтеся робити записи своїми словами, оскільки це сприяє кращому розумінню тексту.

 1. Працюючи над конспектом, використовуйте систему підкреслень, вирізняйте найбільш важливе великими літерами, використовуйте умовні позначки і позначення. Вони допоможуть вам під час відповіді за конспектом.

 2. У лівій частині конспекту робити записи незнайомих імен і термінів, які потребують пояснення, необхідні доповнення, стислі висновки для себе, звернення до явищ сьогодення тощо.

 3. Перевірте виконану роботу. У разі необхідності виправте або здійсніть уточнення пунктів плану і змісту конспекту.

 4. У випадку, якщо необхідно скласти конспект на підставі декількох джерел, спочатку визначають, який буде основним. Для цього прочитайте джерела і визначте, якою мірою в них розкрито проблему, що вас цікавить.
^

Складання простого або розгорнутого плану
 1. Зверніть увагу на тему плану, який ви повинні скласти. Уважно прочитайте текст і виберіть з нього лише той матеріал, який відповідає темі плану.


 2. Розпочинайте складати план лише тоді, коли з’ясуєте зміст матеріалу в цілому.

 3. Залежно від того, який вид плану (простий або розгорнутий) необхідно скласти, оберіть один з двох запропонованих шляхів.

  1. Якщо потрібно скласти простий план, то переділіть текс на логічно завершені частини; знайдіть у кожній з них головну думку; чітко, ясно і конкретно сформулюйте та запишіть її.

  2. Якщо план розгорнутий, у кожній з логічно завершених частин тексту вирізніть декілька положень, які розкривають головну думку; сформулюйте і запишіть головні думки у вигляді пунктів плану, а положення, що їх розкривають – як підпункти.

 1. Перед тим, як записати план, перевірте, чи всі головні ідеї тексту знайшли у ньому відображення.


^

Робота над повідомленням

 1. Прочитайте інформацію до якого ви складаєте повідомлення.

 2. Складіть орієнтований план свого повідомлення.

 3. Визначте літературу, за якою ви будете його готувати.

 4. Опрацюйте літературу, за необхідністю внесіть уточнення до плану. Зверніть увагу на логіку свого викладу.

 5. За планом запишіть зміст повідомлення або складіть його тези.

 6. Подумайте над тим, який ілюстративний матеріал доцільно використати.

 7. Під час виступу з повідомленням не забувайте про виразність і правильність своєї мови.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРАМАТОРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган-Барановського


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇщодо самостійної роботи студентів

з дисципліни “Економіка праці в організації ”

спеціальності 5.03050401 “Економіка підприємства”

Розглянуто та схвалено


на засіданні циклової комісії

обліково-економічних дисциплін

Протокол № ___ від ________

Склав викладач О.С. Майорова

м. Краматорськ, 2008

Схожі:

1. Закон “Про оплату праці” iconПоложення про оплату праці працівників (примірник)
Положення про оплату праці (далі — Положення) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу...
1. Закон “Про оплату праці” iconПро оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів...

1. Закон “Про оплату праці” icon"Макроекономіка (укр.)"
Працівники, які є тимчасово безробітними І тому не можуть впливати на переговори про оплату праці
1. Закон “Про оплату праці” iconЗакон україни «про охорону праці» Стаття Поняття охорони праці
Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних І лікувально-профілактичних...
1. Закон “Про оплату праці” icon5 Визначення трудомісткості розробки та розрахунок витрат на оплату...
Трудомісткість продукції (t) це показник продуктивності праці, вимірюваний витратами праці (робочого часу) на виробництво одиниці...
1. Закон “Про оплату праці” iconПро роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ І організацій
Відповідно до статті 18 Декрету Кабінету Міністрів України "Про оплату праці" Кабінет Міністрів України постановляє
1. Закон “Про оплату праці” iconЮридичне забезпечення охорони праці. Закон україни про охорону праці
Конституція України, Закони України: «Про охорону праці», «Про охорону здоров'я», «Про пожежну безпеку», «Про використання ядерної...
1. Закон “Про оплату праці” iconЗакон України про охорону праці
Представники спеціально уповноваженого місцевого органу з нагляду за охороною праці
1. Закон “Про оплату праці” iconЗ 1 січня 2012 року набрали чинності зміни, внесені до п. 1 постанови...
Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат...
1. Закон “Про оплату праці” iconЗакон України "Про охорону праці"
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка