Аналіз динаміки ввп в Україні
НазваАналіз динаміки ввп в Україні
Сторінка1/7
Дата конвертації01.03.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5   6   7

Аналіз динаміки ВВП в Україні


курсова робота з макроекономіки
ЗМІСТ


Аналіз динаміки ВВП в Україні 2

Вступ 4

Розділ 1. Сутність валового внутрішнього продукту 6

1.1 Валовий внутрішній продукт 6

1.2 Методи обчислення ВВП 7

Розділ 2. Проблеми аналізу динаміки ВВП в Україні 11

2.1 Аналіз валового внутрішнього продукту, його структури та динаміки в Україні в роки незалежності 11

2.2 Аналіз динаміки ВВП у 2006 році 16

2.3 Валовий внутрішній продукт – підсумки січні-квітня 2007 року 21

Висновки 32

Список використаної літератури 34ВступАктуальність теми дослідження. Результатом праці мільйонів робітників, селян та інтелігенції є певна сукупність створених матеріальних і духовних благ. Залежно від типу суспільства відбувається розподіл працюючих у сферах і галузях народного господарства, створюється різна кількість матеріальних і нематеріальних благ. Тип суспільства визначає також основні принципи розподілу, перерозподілу, обміну і споживання створених благ.

Показник суспільного багатства як національного вперше був визначений у XVII ст. У. Петті як сума нагромаджених матеріальних цінностей. Подальші спроби статистичного дослідження національного багатства належать до XIX ст., а з 1853 р. його виміри стають темою міжнародних статистичних конгресів.

Марксистська економічна школа обґрунтовувала необхідність обчислення сукупного суспільного продукту (ССП) як основного показника розвитку національної економіки. Протягом кількох десятиліть у нашій країні домінувало марксистське уявлення, що продуктивною є тільки праця зайнятих у сфері матеріального виробництва і що тільки така праця створює ССП. Інші ж сфери економіки – сфера послуг, духовне виробництво, управління – були віднесені до невиробничої сфери, а праця в них визначалася як непродуктивна, котра не створює ССП. Вважалося також, що працівники невиробничої сфери тільки споживають ССП.

Такі якісні характеристики продуктивної та непродуктивної праці були природними для економіки XVII-XIX ст., оскільки сфера послуг перебувала в зародковому стані. Однак таке трактування не відповідає реаліям сучасної економіки з розвинутою сферою послуг.

Догмат радянської економічної теорії про обов'язковість речового змісту продуктивної праці суперечить економічній логіці. Наслідки праці в так званій невиробничій сфері економіки також мають речовий зміст.

Переважна більшість сучасних економістів відстоюють позицію, що будь-яка суспільна корисна праця є продуктивною працею, оскільки створює національне багатство безпосередньо або опосередковано, а також сприяє підвищенню добробуту людей. Отже, національний продукт створюється в усіх галузях та сферах економічної діяльності.

Дослідження і прогнозування ВВП на різних стадіях економічного обороту є необхідним для умов трансформаційної економіки, коли власне методичне забезпечення ще недостатньо відпрацьоване, а досвід прогнозних розрахунків, набутий в розвинених ринкових економіках, не може бути безпосередньо використаний в Україні через неадекватні умови розвитку економіки. Разом з тим науково обґрунтовані прогнози виробництва ВВП дозволяють оцінити наслідки реалізації передбачуваної на прогнозний період економічної політики держави. Особливу значимість при цьому набуває можливість враховувати наслідки державної політики, що реалізується в різних за метою, специфікою виробництва та функціями секторів економіки, що справляють неоднаковий вплив на загальні результати економічної діяльності та економічне зростання в цілому.

Україна вже більш як 10 років розбудовує ринкову економіку. За цей час вона пережила глибокий спад виробництва, стабілізацію, а з 2000 р. переживає поступовий вихід з прірви економічної кризи.

Як же оцінити стан економіки України за роки її незалежності? Для цього варто проаналізувати динаміку таких показників, як реальний ВВП, рівень безробіття, експорт, імпорт, доходи та видатки бюджету, рівень мінімальної, середньої зарплати та прожиткового мінімуму тощо.

Таким чином, практична значимість вказаних проблем і об`єктивна необхідність вивчення аналізу динаміки ВВП в Україні зумовили актуальність теми дослідження курсової роботи, мету і завдання, предмет та об`єкт дослідження.

Об'єктом дослідження курсової роботи виступає проблема вивчення економіки України з точки зору визначення і розрахунку основних її макроекономічних показників.

Предметом дослідження курсової роботи є аналіз динаміки ВВП в Україні.

Метою роботи є теоретичне дослідження аналізу динаміки валового внутрішнього продукту в Україні.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

  1. Розкрити сутність валового внутрішнього продукту і методи його обчислення.

  2. Дослідити проблему аналізу динаміки валового внутрішнього продукту в Україні.

  3. Охарактеризувати можливості моделювання динаміки ВВП в Україні.

Теоретико-методологічною основою роботи є праці таких дослідників, як Барр Р., Климко Г.Н., Моторин Р.М., Мочерний С.В., Панчишин С., Радіонова І., та ін.

Головні методи дослідження – історико-типологічний, метод теоретичного аналізу й систематизації, соціокультурний аналіз.

Практичне значення. Результати роботи можуть бути використані у підготовці до семінарських та практичних занять, а також для розробки матеріалів конференцій, спецкурсів.

Структура дослідження. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. Список використаних джерел включає 27 найменувань.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Аналіз динаміки ввп в Україні iconКурсова робота
Мікроекономічний аналіз динаміки витрат на виробництво продукції І резерви їх зниження
Аналіз динаміки ввп в Україні iconТема курсової роботи: Методи калькулювання
Аналіз динаміки операційних витрат на 1 грн вартості реалізованої продукції
Аналіз динаміки ввп в Україні icon"Ряди динаміки (укр.)"
Темп зростання, при обчисленні якого враховують правило складних процентів, за якими змінюється відносна швидкість динаміки
Аналіз динаміки ввп в Україні iconОб'єкти І суб'єкти аналізу
Аналіз тенденцій складу, структури І динаміки капіталу за ряд років за даними балансу
Аналіз динаміки ввп в Україні iconРеферат на тему: «Аналіз І перспектива розвитку професійного спорту в Україні»
Актуальність. Становлення професійного спорту в Україні опирається на світовий досвід, в першу чергу США І країн Європи, про що свідчить...
Аналіз динаміки ввп в Україні iconКартографування динаміки демографічних процесів
Україні. Актуальним є розробка шляхів та методів створення електронних динамічних моделей проблемно-практичної орієнтації з широкими...
Аналіз динаміки ввп в Україні iconАналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в україні
У статті проаналізовано фінансові джерела формування інвестиційних ресурсів в Україні. Визначено основні їх види. Досліджено проблеми...
Аналіз динаміки ввп в Україні iconУчасники проекту “Консенсус-прогноз” визначили прогнозні показники...
Зростання 2004 року становитиме 7,8% проти 8,5% (попередні дані Державного комітету статистики) 2003 року, середньорічна інфляція...
Аналіз динаміки ввп в Україні iconЯк пояснити ремонетизацію економіки України
Вплив динаміки монетарних агрегатів на інфляційні процеси в Україні у 2001 – 2002 роках”, що відбувся минулого тижня в Міжнародному...
Аналіз динаміки ввп в Україні iconАналіз інвестиційного клімату України свідчить, що міжнародні агентства...
Серед різноманіття міжнародних методик оцінки інвестиційного клімату варто виділити Мооdу‘s Investors Services, Standard&Poor‘s Rating...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка