Програма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік
НазваПрограма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік
Сторінка1/5
Дата конвертації19.06.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5

ПРОГРАМА


економічного і соціального розвитку

міста Пирятина на 2011 рік

З М І С Т


ВСТУП
І. Основні напрямки діяльності

ІІ. Реформування житлово-комунального господарства (ЖКГ),

розвиток будівництва та транспортної інфраструктури

ІІІ. Розвиток гуманітарної сфери

ІУ. Благоустрій міста та екологічна політика

У. Розвиток підприємництва

УІ. Реалізація земельної реформи та політика міської ради в земельних відносинах

^ УІІ. Інвестиційна політика


УІІІ. Фінансова та бюджетна політика
ІХ. Забезпечення доступності і прозорості влади, розвиток

інформаційного простору

В С Т У П
Програму соціально-економічного і культурного розвитку міста Пирятин на 2011 рік розроблено спеціалістами міської ради згідно з чинним законодавством України та з урахуванням пропозицій постійних комісій.

З метою забезпечення сталого економічного і соціального розвитку міста, на основі аналізу результатів розвитку за попередній період, нагальних потреб територіальної громади і можливостей міського бюджету на 2011 рік, визначено цілі, пріоритети та завдання виконавчих органів Пирятинської міської ради, розроблено заходи щодо їх реалізації.

Головними цілями визначено:

 • підвищення ефективності використання міських ресурсів і комунального майна, діяльності комунальних підприємств;

 • виконання комплексу заходів з метою підвищення добробуту громадян, поліпшення якості соціальних та комунальних послуг.

Перевага надаватиметься розвитку підприємств житлово-комунального господарства, впровадженню ними енергозберігаючих технологій, залученню інвестицій і створенню умов для розвитку підприємництва в пріоритетних галузях економіки, підвищенню рівня транспортно-дорожнього господарства, формуванню сучасної інфраструктури споживчого ринку, збільшенню доходів та підвищенню рівня зайнятості населення, підтримці його найуразливіших верств, покращанню житлових умов городян, збереженню і захисту їх здоров'я, забезпеченню безпеки життєдіяльності, доступу до якісної освіти, розвитку культури тощо.

Реалізація завдань, які передбачається здійснити для виконання визначених цілей, сприятиме підвищенню рівня та покращанню якості життя населення, інвестиційно-інноваційної активності у м. Пирятині.

Програмою передбачено реалізацію затверджених цільових програм, враховано пропозиції структурних підрозділів виконавчих органів міської ради, основні напрямки роботи комунальних підприємств міста.

У процесі виконання Програма може уточнюватись.

Зміни та доповнення до Програми затверджуються Пирятинською міською радою за пропозиціями виконавчих органів ради, а також при уточненні бюджету м. Пирятин на 2011 рік.

Для оцінки якості виконання завдань, визначених Програмою, у 2011 році здійснюватиметься моніторинг виконання Програми, результати якого виноситимуться на розгляд виконавчого комітету міської ради.

І. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Оцінка поточної ситуації
Робота міської ради в сфері економічної політики протягом 2010 року стала ознакою створення стабільної бази для економічного зростання і була спрямована на підвищення ефективності економіки, забезпечення зростання грошових доходів населення міста, підвищення соціальних гарантій.

На протязі 2010 року залучено до міського бюджету 8 554,0 тис.грн. Найбільшу питому вагу у структурі загального фонду займає податок з доходів фізичних осіб – 51,2%. Основним платником податку з доходів фізичних осіб є ПАТ «Пирятинський сирзавод». Забезпечено збільшення податкової бази. За 2010 рік до міського бюджету надійшло 6 758,3 тис.грн. податків та платежів, що на 10,8% більше рівня минулого року.

За рахунок цих коштів проводилося фінансування статтей видатків, яке за рік склало по загальному фонду 7 576,3 тис.грн., по спеціальному – 1 328,8 тис.грн.

Проводилося фінансування видатків по апарату управління, дошкільній та позашкільній освіті, житлово-комунальному господарству, соціальному захисту та іншим видаткам, які передбачені Бюджетним кодексом.

Проводилося фінансування цільових програм, завдяки чому був підтриманий

розвиток житлово-комунального господарства (1 165,1 тис.грн.), фізкультури та спорту (100,0 тис.грн.), соціальний захист населення (17,6 тис.грн.).

При закладах освіти, відповідно прийнятих програм, організовувалися оздоровчі табори, в яких оздоровлювалися діти, які відвідують Станцію юних техніків та Будинок дитячої та юнацької творчості. В оздоровчому таборі «Світанок» оздоровлювалися діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування. Всього на оздоровлення дітей витрачено 26,6 тис. грн.

Комунальна інфраструктура міста недостатньо розвинута та потребує вдосконалення. Потребують невідкладного вирішення ряд проблем щодо поліпшення теплопостачання, водопостачання, освітлення вулиць.

Наявна мережа вуличного освітлення недостатня. В 2010 році проведено

капітальних ремонтів вуличного освітлення протяжністю 7 км на 207,3 тис.грн.

Дороги в місті потребують проведення різного виду ремонтів.

Для проведення поточних та капітальних робіт використано близько 700,0 тис.грн.

Проведення реконструкції станції другого підйому сприяло покращенню

якості питної води при наданні послуг.

Проблемним питанням для міської ради залишається встановлення меж міста. Особливо гостро стояло питання про передачу земель Міністерства оборони

у власність територіальної громади. В 2010 році це питання залишилося не розв’язаним.

Продовжувався подальший розвиток малого та середнього підприємництва.

Зростала кількість фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. В 2010 році їх кількість склала 1690 осіб, що на 2,9 % більше, ніж за відповідний період минулого року. Сплата податків та обов’язкових платежів склала 28,3 % від загальної суми податкових платежів.

Розглянуті тенденції свідчать як про позитивні зрушення в соціально-економічному розвитку міста, так і про існування проблем щодо подальшої розбудови міста. Зростання цін на нафту на зовнішніх ринках призведе до посилення тиску на економіку міста, так як спричине зростання цін на товари та послуги.

Збільшується навантаження на навколишнє середовище. Скорочується кількість зелених насаджень, підвищується інтенсивність руху автотранспорту центральними вулицями міста.

^ 1.2. Основні проблеми
Освіта

 • застаріла матеріально-технічна база, недостатнє інформаційно-методичне забезпечення дошкільних та позашкільних навчальних закладів;

 • потреба в проведенні капітальних та поточних ремонтів закладів освіти.


Культура

 • приміщення Будинку культури та бібліотеки потребують капітального ремонту;

 • неможливість забезпечення належного температурного режиму.


Фізкультура і спорт

 • недостатнє фінансування галузі фізичної культури і спорту;

 • відсутність достатньої кількості спортивних споруд, які б відповідали сучасним вимогам.


Житлово-комунальне господарство

 • обмеженість фінансових ресурсів;

 • недостатній розвиток системи комунальної інфраструктури в місті;

 • заборгованість споживачів за спожиті комунальні послуги;

 • невідповідність вартості житлово-комунальних послуг їх якості;

 • складний фінансовий стан комунальних підприємств;

 • фізичне старіння житлового фонду, комунікаційної інфраструктури;

 • незавершено роботи по реконструкції очисних споруд.


Будівництво

 • недостатність забезпечення житлом населення, в тому числі незахищених верств;

 • відсутність діючого генерального плану міста, що ускладнює проведення зонування забудови міста;

 • відсутність централізованого водовідведення в окремих житлових масивах міста.


Підприємництво

 • недосконалість податкового законодавства, його неврегульованість на законодавчому рівні;

 • відсутність прийнятних умов кредитування для малого підприємництва;

 • недостатня фінансова підтримка розвитку підприємництва;

 • одноманітність видів діяльності створює занадто високу конкуренцію та напругу у підприємницькому середовищі;

 • недостатній рівень професійних знань і досвіду молодих підприємців щодо ведення підприємницької діяльності у сучасних умовах;

 • невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу.


Соціальний захист

 • недостатнє фінансування погіршує функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів;

 • не в повному обсязі проводиться фінансування соціальних програм.


Земельні відносини

 • необхідність встановлення меж міста;

 • відсутність ринку землі.

Залучення інвестицій

 • відсутність поновленої нормативної грошової оцінки землі;

 • відсутність переліку земельних ділянок для відведення, продажу, реконструкції та забудови.


^ 1.3. Шляхи вирішення проблем
- погашення податкового боргу підприємствами – боржниками (борг по податку

з доходів фізичних осіб становить 453,7 тис. грн.)

 • покращення матеріально-технічної бази закладів освіти;

 • оснащення закладів освіти комп’ютерною технікою з можливістю виходу в мережу Інтернет;

 • ефективна підтримка малого і середнього бізнесу (спрощення механізму отримання дозволів на торгівлю);

 • прийняття міської програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2011-2015 роки;

 • розроблення та прийняття міської програми по покращенню якості питної води;

 • виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції полігону твердих побутових відходів;

 • продовження робіт по реконструкції очисних споруд;

 • посадка лісових культур та зелених насаджень.

- реалізація міських програм щодо реформування житлово-комунального господарства, розвитку фізкультури і спорту, соціального захисту населення;

 • проведення розмежування земель державної та комунальної власності;

 • виконання робіт по реконструкції очисних споруд;

 • покращення якості питної води;

 • ліквідація всіх стихійних сміттєзвалищ;

 • проведення капітальних та поточних ремонтів доріг міста;

 • надання матеріальної допомоги найвразливішим верствам населення;

 • реконструкція полігону твердих побутових відходів;

 • переведення закладів освіти на енергозберігаючі системи опалення;

 • продовження робіт по капітальному будівництву з відновленням водності річки

Удай.

^ 1.4. Інструмент виконання
Для вирішення вищепереліченних проблем, відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2011 рік», рішеннями сесій міської ради, передбачені видатки із міського бюджету, а саме :

 • освіта - 5 547,1 тис.грн.;

 • соціальний захист - 29,7 тис.грн.;

 • житлово-комунальне господарство - 1 036,6 тис.грн.;

 • розвиток культури - 92,8 тис.грн.;

 • розвиток фізкультури і спорту - 50,0 тис.грн.;

 • реконструкція очисних споруд - 150,0 тис.грн.;

 • реконструкція вуличного освітлення - 200,0 тис.грн;

 • капітальний та поточний ремонт доріг – 553,4 тис. грн.

Заплановано виготовлення проектно-кошторисної документації для

реконструкції сміттєзвалища в сумі 60,3 тис.грн.

Бюджет міста 2011 року передбачає видатки на фінансування міських цільових програм, а саме :

 • «Надання соціальних послуг особам, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги» - 3,7 тис.грн.;

 • «Чорнобильці серед нас і з нами в житті та пам’яті» - 3,0 тис.грн.;

 • «Всебічний захист законних прав, соціальних і економічних інтересів ветеранів, пенсіонерів, інвалідів та інших малозахищених верств населення на 2011 рік» - 5,0 тичс.грн.;

 • «Спорт для всіх - спільна турбота» 20,0 тис.грн.;

 • «Програма розвитку футболу в місті Пирятин» - 30,0 тис.грн.;

 • «Програма федерації волейболу» - 2,4 тис. грн.

 • «Місцева програма відпочинку та оздоровлення дітей в профільному дитячому оздоровчому таборі «Юні умільці» - 0,8 грн.;

 • «Місцева програма організації роботи оздоровчого табору Пирятинської районної станції юних техніків» - 0,8 тис.грн;

 • «Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей спортивно-оздоровчому таборі «Старт» - 4,0 тис.грн;

 • «Програма відпочинку та оздоровлення дітей в таборі з денним перебуванням «Сонечко» - 5,0 тис.грн.


ІІ. Реформування житлово–комунального господарства ( ЖКГ),

розвиток будівництва та транспортної інфраструктури
^ Реформування житлово–комунального господарства
У сфері житлово-комунального господарства міста працюють три основні комунальні підприємства: «Каштан», «Пирятинський міський водоканал», Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди, які надають юридичним особам та населенню послуги з водопостачання, водовідведення, утримання житлових будинків та прибудинкових територій, виконують роботи по догляду за дорогами, тротуарами та іншими елементами благоустрою. Комунальна інфраструктура міста не достатньо розвинута та потребує вдосконалення: на території міської ради не всі вулиці міста Пирятин та села мають централізоване водопостачання, не всі житлові масиви багатоквартирних будинків підключені до централізованої системи водовідведення, значна кількість житлових будинків потребує поліпшення якості теплопостачання та переведення на індивідуальне опалення.

Підприємства галузі знаходяться в скрутному фінансовому стані, це не дає можливості належно утримувати основні виробничі фонди і засоби виробництва.

На виконання Закону України „Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків“ та з метою створення умов для реформування галузі в місті створено 5 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та 3 кооперативи, які володіють та управляють житлом. Загальна житлова площа по 5 будинках становить 2400,8 м2.

Станом на 01.01.2011 року загальна сума заборгованості населення за житлово – комунальні послуги, надані комунальними підприємствами міста, становить 492,5 тис. грн., у тому числі:

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 358,8 тис.грн., централізоване водопостачання– 78,3 тис.грн та водовідведення – 55,4 тис.грн..

Міською радою облаштовано вуличне освітлення протяжністю близько 7 км на суму 207,3 тис.грн. (заміна лічильників на двотарифні, світильників та провода на енергоефективні.) Ще близько 15-ти км вулиць міста потребують влаштування вуличного освітлення. Проведено: капітальний ремонт системи опалення будинку №6 по вул. Полтавська на суму 105,1 тис.грн.; капітальний ремонт покрівлі по вул. Полтавська,10 на суму 36,0 тис.грн.; утеплення системи теплопостачання до житлових будинків по вулицях Абаканська,102, Леніна,47, Червоноармійська4Б на загальну суму 8,1 тис.грн.; заміну каналізаційного стояка в житловому будинку №5 по вул. Полтавська на суму 1,9 тис.грн.; заміну зливної каналізації житлового будинку №4А по вул. Червоноармійська на суму 1,5 тис.грн.; ремонт бетонного перекриття по вул. Червоноармійська,66Б на суму 2,0 тис.грн. Придбано 2 тракторних причепи на суму 40,0 тис.грн., відвал до трактора Т-150 на суму 16,5 тис.грн.

В листопаді 2010 року проведено ремонт ліфтів 3 багатоповерхівок на загальну суму 170,0 за рахунок державного фінансування та коштів міської ради (13,5 тис.грн.).

За кошти місцевого бюджету комунальним підприємством „Пирятинський міський водоканал“ проведено реконструкцію станції другого підйому (299,55 тис.грн.). За власні кошти (79,0 тис.грн.) комунальним підприємством проведено капітальний ремонт екскаватора та автомобілів. На центральних лініях водогону міста встановлені люки та запірну арматуру. Для збільшення тиску води виконано перехід з вул. Урожайна на вул. Калініна. Встановлено пожежні гідранти. Придбано основних засобів на суму 21,31 тис.грн.

Пирятинськими госпрозрахунковими очисними спорудами встановлено перетворювач частоти -36,3 тис.грн., електродвигун -4,9 тис.грн.
Основні проблемні питання:


 • недостатній розвиток системи комунальної інфраструктури в місті;

 • заборгованість споживачів за спожиті комунальні послуги;

 • невідповідність вартості житлово-комунальних послуг їх якості;

 • складний фінансовий стан комунальних підприємств, їх збитковість, наявність значної дебеторської і кредиторської заборгованості;

 • фізичне старіння житлового фонду, комунікаційної інфраструктури;

 • модернізація існуючого полігону твердих побутових відходів;

 • реконструкція очисних споруд.


Програмні завдання та заходи на 2011 рік:


Програмні

завдання


Деталізовані заходи


Виконавці

Обсяг коштів, тис.грн.

Всього

Державний бюджет

Міський бюджет

Інші

Ремонт житлового фонду

Реконструкція системи опалення по вул. Полтавська, 7

КП «Каштан»

100,0

-

100,0

-

Ремонт покрівлі та відмостки по вул. Леніна, 14

55,0

-

55,0
Ремонт відмостки по вул. Леніна, 33

13,0

-

13,0

-

Ремонт покрівлі, герметизація зовнішніх швів по вул. Червоноармійська, 33Б

70,0

-

70,0

-

Ремонт водопостачання вул. Червоноармійська, 66Б

60,0
60,0

-

Розвиток водопровід-ного господарства

Придбання екскаватора

КП „Пирятинський міський водоканал“

300,0

-

300,0

-

Забезпечення населення якісною питною водоюМодернізація існуючого полігону твердих побутових відходів,


Виготовлення проектної документації на реконструкцію полігону ТВП

Міська рада

30,3

-

30,3

-

Розвиток та реконструкція систем водовідведень-ня


Проведення реконструкції очисних споруд в м. Пирятин

Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди

1500,0

1350,0

150,0

-

Сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків


Створення консультаційного центру при міській раді по створенню ОСББ

Міська рада

5,0

-

5,0

-

Підвищення рівня оплати за спожиті енергоносії

Проведення претензійної роботи по погашенню заборгованості за житлово – комунальні послуги

Підприємства- надавачі послуг спільно з відділом Державної виконавчої служби Пирятинського районного управління юстиції


-

-

-

-

Облаштування вуличного освітлення

Центральні вулиці та найбільш заселені житлові масиви

Міська рада

200,0

-

200,0
Доведення до економічно обгрунтованих витрат тарифи підприємства

Перегляд діючих тарифів

підприємства –надавачі житлово – комунальних послуг

-

-

-

-

Формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово – комунальних послуг


Проведення громадських слухань, круглих столів

підприємства –надавачі житлово – комунальних послуг, органи місцевого самоврядування

-

-

-

-

Обстеження житлового фонду комунальної власності

Обстеження покрівель, підвалів

житлових будинків

Комісія міської ради

-

-

-

-

Надання якісних послуг населенню по ремонту та встановленню сантехнічного обладнання

Створення дочірнього комунального підприємства

Міська рада

-

-

-

-


2333,3

1350,0

983,3

-

Інструменти виконання:

 • міська програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства на 2011-2015 роки ;

 • районна програма «Питна вода»;

 • фінансове забезпечення реалізації завдань буде здійснюватися за рахунок коштів: державного бюджету, місцевого бюджету, та коштів підприємств житлово – комунального господарства;

 • громадські слухання, круглі столи.


Очікувані результати:

 • створення ринку більш якісних та доступних комунальних послуг;

 • зменшення втрат теплової енергії, води, економія енергоносіїв;

 • зростання рівня оплати населенням житлово – комунальних послуг.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Програма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Луганська
Луганська на 2009 рік визначає основні цілі соціально-економічного розвитку міста, його пріоритети, завдання та заходи стосовно головної...
Програма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Луганська
Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку у 2006 році та основні планові показники на 2007 рік
Програма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік iconПрограми економічного І соціального розвитку міста Луганська
Аналіз та оцінка стану розвитку міста Луганська свідчить, що реалізація завдань Програми економічного І соціального розвитку міста...
Програма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Луганська
Україні”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного І соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів...
Програма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена міськвиконкомом із залученням депутатів Тростянецької міської ради,...
Програма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена міськвиконкомом із залученням депутатів Тростянецької міської ради,...
Програма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена міськвиконкомом із залученням депутатів Тростянецької міської ради,...
Програма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена міськвиконкомом із залученням депутатів Тростянецької міської ради,...
Програма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік iconПрограм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік
Основні пріоритетні напрямки економічного І соціального розвитку району у 2011 році
Програма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік iconЗвіт про результати виконання за 2005 рік Програми економічного І...
Ених реформ, що відбувалися у місті, а також на закріплення позитивних тенденцій розвитку та створення умов для стійкого економічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка