Програма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік
НазваПрограма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік
Сторінка4/5
Дата конвертації19.06.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
1   2   3   4   5
^

Моніторинг стану розрахунків за оренду паївПісля роздержавлення колишнього КСП “Авангард” із земель державної власності в приватну власність членів КСП перейшло 2131,1 га рільних земель. Отримали сертифікати на земельну частку (пай) 587 громадян.

Основним орендарем земельних паїв на території Пирятинської міської ради є ТОВ “ПКЗ-Агро”. Товариство орендує 1805 га землі, переданої в приватну власність власникам земельних часток (паїв). Також орендарями паїв є ТОВ “Авангард Плюс”, ТОВ “Агрофірма “Пирятин”, ТОВ “Баришівська зернова компанія”, ПСП “Калиномостівське”.

У взаємовідносинах орендарів та власників земельних паїв міська рада проводитиме політику захисту прав громадян на належний рівень оплати за користування їхньою землею. Згідно Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних ділянок та земельних часток (паїв) (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 830/2002 (830/2002) від 13.09.2002, № 725/2008 (725/2008) від 19.08.2008) плата за оренду земельних часток (паїв) не повинна бути нижчою за 3% від їх грошової оцінки. Станом на 1.01.2011 року середня вартість паю по міській раді складає 49 тисяч гривень. Відповідно плата за оренду землі повинна бути не нижчою за 1470,19 грн.

Протягом першого кварталу 2011 року планується провести зустрічі з власниками земельних паїв з питання виплати їм орендної плати за землю.
^ УІІ. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА
Однією з переваг у конкурентній боротьбі за інвестиції, які дають можливість створити нові робочі місця, є наявність земельних ділянок – як дорогих, так і не надто дорогих, обладнаних інфраструктурою і без такої. Пирятин, незважаючи на обмеженість міської території, має певний потенціал і може підготувати привабливі пропозиції щодо промислових ділянок та споруд чи майнових комплексів.

Місто має всі можливості для розвитку найрізноманітніших напрямків промисловості з одночасним розміщенням підприємств з екоголічно чистими технологіями, діяльність яких побудована на інноваціях та науково- дослідних роботах.

Але передумовою цьому є проведення земельно-господарського устрою міста, який включає в себе розробку схеми землевпорядкування, розміщення ділянок землі під різні види будівництва (схема розташування забудови) з урахуванням запропонованої структури рекреаційних і пішохідних просторів, розміщення архітектурних домінант, зонування земель міста природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного, промислового, та іншого призначення. Це передбачає підготовку документів, які підтверджують право власності та право користування даною земельною ділянкою. Виконання даних робіт дасть змогу збільшити надходження до місцевого бюджету (за рахунок залучення до плати за землю фактичних землекористувачів вбудованих і вбудовано-прибудованих приміщень, які використовуються для комерційних цілей).

Основні завдання та заходи по їх виконанню:
І. Розробити сучасну автоматизовану систему ведення кадастрів з подальшим створенням бази для інвестицій, визначення зонального напрямку розвитку міста та відповідної інфраструктури.
Міська рада організовує виконання робіт по інвентаризації та розмежуванню земель державної та комунальної власності, затвердженням меж міста і працює над створенням сучасної інформаційної автоматизованої системи ведення земельних кадастрів міста .

 1. Провести інвентаризацію земель міста з метою їх раціонального і ефективного використання.

 2. Виконати роботи по встановленню та затвердженню меж міста.

 3. Провести оновлення (коригування) нормативної грошової оцінки земель в м. Пирятин.

 4. На основі даних інвентаризації створити ГІС – орієнтовану інформаційну базу для ведення міського земельного кадастру.


ІІ. Здійснити підготовчі роботи по розробці Генерального плану міста.
Міська рада організовує виконання робіт по розробці та подальшій актуалізації нового генерального плану міста та створення сучасної гео-інформаційної системи (ГІС) цифрової моделі міста з інформацією про ділянки, власність, інфраструктуру, тощо, яка разом з іншою рекламно презентаційною інформацією стане доступною на веб сайті міської ради.

 1. До моменту затвердження нового генплану користуватись регіональними правилами забудови .

 2. Включити детальні плани поквартальної забудови в генплан міста.

 3. Домогтися передачі в комунальну власність земель оборони на території міста та в межах міської ради.


ІІІ. Створити базу даних інвестиційних пропозицій з урахуванням пріоритетів інвестиційного розвитку та розмістити її на веб сайті міської ради.
Міська рада та її виконавчі органи проводять інвентаризацію муніципального майна (землі, будівлі, приміщення та споруди), звертаючи особливу увагу на майно, придатне для розвитку бізнесу, формують (оновлюють) базу інвестиційних можливостей (опис землі, споруд, права власності, технічні та фізичні умови планування), інвестиційні пропозиції. Зібрана інформація (трансформована у електронну цифрову модель) разом з іншою рекламно презентаційною про місто та його інвестиційні можливості, а також з усією іншою бізнес орієнтованою інформацією стане доступною на веб сайті міської ради.


 1. Розмістити інформацію на презентаційні сторінці веб сайту міста та забезпечити її постійне оновлення.


ІV. Забезпечити реалізацію комплексу заходів щодо підвищення іміджу міста та поширення інформації про його інвестиційні можливості.
На основі Програми здійснюється підготовка інформаційно-рекламних матеріалів, які можуть забезпечити промоцію міста і його інвестиційних можливостей, формування каналів (комплекс заходів) її поширення в Україні та за кордоном.


 1. Зібрати інформацію та підготувати рекламно - презентаційні матеріали про місто та його бізнес-можливості (інвестиційні проекти, відомості про незадіяні виробничі площі підприємств, перелік об'єктів та земельних ділянок. які пропонуються для інвестування, пріоритети розвитку, тощо).

 2. Створити дорадчий комітет із формування іміджу міста та залучення інвестицій при міському голові

 3. Розмістити всю наявну презентаційно рекламну інформацію про місто та його інвестиційні можливості на легко доступних і відомих веб сайтах.V. Забезпечити зростання значимості міста, як «візитної карточки»

Полтавської області


 1. При розробці оновленого Генерального плану передбачити будівництво потужної офісно-торгівельної споруди, а також великого комплексу культурно-розважального профілю .^ УІІІ. ФІНАНСОВА ТА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА
Оцінка поточної ситуації
За 2010 рік міський бюджет в цілому по надходженнях становить 8554067,45 грн.

До загального фонду міського бюджету без урахування трансфертів надійшло 6727695,93 грн., з них податкових надходжень 6355661,43 грн., неподаткових надходжень -212683,98 грн. Отримано офіційних трансфертів ( дотація вирівнювання) -504600,00 грн., та субвенцію на проведення виборів до місцевих органів влади – 72631,22 грн. найбільшу питому вагу у структурі загального фонду 51,2%, займає податок з доходів фізичних осіб . Надходження від даного виду податку склали – 3449141,48 грн., від єдиного податку становлять 953678,03 грн., плата за землю – 1251642,19 грн.

Надходження до спеціального фонду міського бюджету за 2010 рік складають 1249140,30 грн. З них податкових надходжень 402593,56 грн. ( податок з власників транспортних засобів), неподаткових надходжень – 395677,20 грн. ( власні надходження бюджетних установ), доходів від операцій з капіталом – 355554,18 грн. ( продаж землі), цільові фонди – 95315,36 грн..

Міський бюджет з видатків за 2010 рік в цілому виконано на 98%, до затвердженої суми на рік із врахуванням змін. Використано по загальному фонду 7576287,18 грн., по спеціальному фонду -1328788,47 грн.

Всі галузі профінансовано в межах кошторисних призначень, а саме: апарат управління -1405106,50 грн., дошкільна освіта – 4279789,25 грн., позашкільна освіта – 666171,47 грн., програма « Шкільний автобус» - 13325,00 грн., соціальний захист – 17600,00 грн., цільові програми – 140999,58 грн., водопровідно – каналізаційне господарство -370092,00 грн., благоустрій міста - 873444,56 грн., культура і культурно – масові заходи - 77128,00 грн., капітальні видатки – 380401,91 грн.
Основні проблеми
Основною проблемою є обмеженість фінансових ресурсів, та неузгодженість між собою законодавчо-нормативних актів щодо функціонування місцевих бюджетів, яка посилюється низьким рівнем економічних можливостей адміністративно - територіальної одиниці і високим рівнем показників фінансового вирівнювання.

Також не менш важливою проблемою є механізм розмежування доходів між державним та місцевим бюджетами та застарілий механізм централізованого регулювання вищестоячими органами доходів місцевих бюджетів, що позбавляє місцеві органи влади фінансової самостійності.

Основні цілі на 2011 рік
Основним акцентом бюджетної політики на 2011 рік є перехід на новий рівень міжбюджетних відносин, а також створення сприятливих умов для проведення ефективної податково-бюджетної політики.

При формуванні прогнозних показників місцевих бюджетів на 2011 рік враховано: зміни, передбачені у Бюджетному кодексі України, прийнятому Верховною Радою України 08.07.2010р. в частині посилення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади через державну політику щодо фінансового забезпечення місцевих бюджетів; Бюджетну декларацію на 2011 рік, яка схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2010р., а саме, збільшення

інвестиційної складової частини місцевих бюджетів, зокрема шляхом збільшення кількості джерел надходжень до бюджету розвитку;


Основні завдання для реалізації цілей на 2011 рік:

За доходами:

 • збільшення дохідної частини міського бюджету за рахунок збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб завдяки: зростанню мінімальної заробітної плати; легалізації найманої плати; здійсненню оподаткування доходів платників від продажу, обміну, оренди (суборенди) рухомого та нерухомого майна, отриманих спадщини або подарунків; проведенню контрольно-перевірочних заходів щодо виявлення, упередження та руйнування схем ухилень від оподаткування при виплаті суб‘єктами господарювання заробітної плати працівникам;

 • зростання доходів від плати за землю за рахунок проведення інвентаризації договорів оренди землі по прийнятих рішеннях і їх своєчасному переукладенню, проведення індексації грошової оцінки земель, а також укладання договорів відшкодування втрат за фактичне користування земельною ділянкою, та за рахунок збільшення ставки відрахувань до міського бюджету (100%), затвердження нової грошової оцінки землі міста Пирятин, сільських населених пунктів міської ради та її запровадження у ІІ кварталі.

 • збільшення доходів від плати за оренду комунального майна за рахунок інвентаризації та створення інформаційної бази даних;

 • збільшення надходження до спеціального фонду міського бюджету за рахунок зміни відсотків (50%) відрахувань по екологічному збору , зарахування єдиного податку для суб‘єктів підприємницької діяльності до бюджету розвитку;

 • збільшення граничних розмірів ставок за податками і зборами, зокрема, щодо єдиного податку для суб‘єктів підприємницької діяльності та плати за торгові патенти на деякі види підприємницької діяльності;

 • забезпечення надходжень від приватизації землі та комунального майна за реальною ринковою ціною шляхом аукціону;

 • прогнозування доходів міського бюджету на основі реальних прогнозних показників економічного та соціального розвитку міста з урахуванням фактичного рівня відповідних надходжень у минулому та поточному роках, досягнення їх відповідності та узгодження на всіх стадіях бюджетного процесу;

 • викриття схем ухилення від оподаткування суб‘єктів підприємницької діяльності – платників єдиного податку;

 • виявлення суб‘єктів підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність, яка підлягає патентуванню, без наявності торгового патенту.


За видатками:

 • забезпечення оптимізації витрат головних розпорядників коштів міського бюджету шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;

 • з метою економії бюджетних коштів передбачати під час укладення договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг за результатами проведення торгів (тендерів) положення щодо заборони збільшення вартості товарів, робіт і послуг, крім непередбачуваних випадків, зокрема тих, що пов'язані із зміною курсу валюти;

 • з метою недопущення зростання дебіторської заборгованості здійснювати розрахунки виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги, крім передплати періодичних друкованих видань, послуг поштового зв'язку, а також випадків, визначених окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;

 • забезпечити при виконанні бюджету проведення у повному обсязі розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, природний газ, які споживаються бюджетними установами, послуги з водопостачання та водовідведення і послуги зв'язку, які їм надаються, не допускаючи будь- якої простроченої заборгованості з оплати зазначених товарів і послуг;

 • забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв;

 • систематично проводити дослідження ринку продовольчих товарів та проводити аналіз цінових пропозицій на продукти харчування у різних постачальників;

 • списання та передачу основних засобів проводити через спеціально створену комісію, з подальшим затвердженням актів на списання, рішенням виконкому міської ради.


З метою якісного і ефективного виконання міського бюджету необхідно провести ряд заходів спрямованих на забезпечення доходної частини, сформованої на основі макроекономічного прогнозу, протидіяти мінімізації доходів, легалізації « тіньових доходів», скорочення абсолютної величини податкової заборгованості.

Складним залишається питання погашення податкового боргу. Так станом на 01.10 10 року сума податкового боргу по податку з доходів фізичних осіб, за даними ДПІ, склала 1814,7 тис.грн., з якого частка міського бюджету становить 453,675 тис.грн. Найбільшими боржниками по даному виду податку є: ДП ДАК « Хліб України Пирятинський КХП» -218,7 тис.грн., ДП «Завод Прапор» - 8,025 тис.грн., Пирятинська НГРЕ –ь149,95 тис.грн., ВАТ «Пирятинське АТП -15343»32,275 тис.грн., ДП « Пирятинський лісгосп»-39,725 тис.грн., Пирятинський УКК – 5,0 тис.грн. Разом з Пирятинським відділенням Лубенської ОДПІ активізувати роботу по стягненню коштів з даних боржників.
Головними напрямами діяльності органів місцевого самоврядування

на 2011 рік є:


 • досягнення збалансованості бюджету;

 • забезпечення фінансових ресурсів на виконання програми та заходів спрямованих на соціально-економічний та культурний розвиток територіальної громади міста;

 • забезпечення прозорості використання коштів комунальними підприємствами та відповідальності керівників комунальних підприємств за виконання показників фінансових планів;

 • проведення фінансування видатків у першу чергу за захищеними статтями витрат;

 • фінансування інших необхідних видатків проводити за наявності забезпечення реальних надходжень до кінця поточного року.

 • розробити план заходів по фінансуванню робіт з благоустрою міста, капітальному ремонту житлового фонду, роботі інших комунальних підприємств.

 • комунальним підприємствам при виконанні робіт проводити детальний аналіз цінових пропозицій.

 • залучення небюджетних джерел фінансування для забезпечення державних, регіональних та місцевих цільових програм.

1   2   3   4   5

Схожі:

Програма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Луганська
Луганська на 2009 рік визначає основні цілі соціально-економічного розвитку міста, його пріоритети, завдання та заходи стосовно головної...
Програма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Луганська
Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку у 2006 році та основні планові показники на 2007 рік
Програма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік iconПрограми економічного І соціального розвитку міста Луганська
Аналіз та оцінка стану розвитку міста Луганська свідчить, що реалізація завдань Програми економічного І соціального розвитку міста...
Програма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Луганська
Україні”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного І соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів...
Програма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена міськвиконкомом із залученням депутатів Тростянецької міської ради,...
Програма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена міськвиконкомом із залученням депутатів Тростянецької міської ради,...
Програма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена міськвиконкомом із залученням депутатів Тростянецької міської ради,...
Програма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена міськвиконкомом із залученням депутатів Тростянецької міської ради,...
Програма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік iconПрограм а економічного І соціального розвитку Любарського району на 2011 рік
Основні пріоритетні напрямки економічного І соціального розвитку району у 2011 році
Програма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік iconЗвіт про результати виконання за 2005 рік Програми економічного І...
Ених реформ, що відбувалися у місті, а також на закріплення позитивних тенденцій розвитку та створення умов для стійкого економічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка