Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації
Скачати 266.91 Kb.
НазваВідділ охорони здоров’я районної державної адміністрації
Дата конвертації27.06.2013
Розмір266.91 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

09.07.2010 N 679

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

№___ від ______.2012
Відділ охорони здоров'я _______________ районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і наказФінансове управління __________________ районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)


"____" ___________ 2012р № __

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного бюджету _________________ району _______________ області на __2012_ рік

1. 1400000 Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. __1410000 __Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1412010 080101___ __Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню___
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – _ _ тис. гривень, у тому числі із загального фонду – _ _тис. гривень та зі спеціального фонду – _ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ___ Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», Закон України «Про місцеві державні адміністрації в Україні», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» № 2801-ХІІ від 19.11.92 , постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.02 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.05 № 308/519 «Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.09 №1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я», рішення тринадцятої сесії шостого скликання районної ради від 29.12.11 № 167 «Про районний бюджет на 2012 рік»;_ Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.10р №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів галузі «Охорона здоров’я»»

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
Завдання

№ з/п

1.

 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги


8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
(тис. грн)
Напрями використання бюджетних коштів

Квартал

Півріччя

9 місяців

Рік

№ з/п

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

1

 Надання насел. амбул-полікл. і стац. мед. допомоги

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ

Назва згідно з економічною класифікацією видатків

1111

Заробітна плата

1120

Нарахування на заробітну плату

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м»ягкий інвентар та обмундирування

1132

Медикаменти та перев`язувальні матеріали

1133

Продукти харчування

1134

Оплата послуг ( крім комунальних)

1135

Інші видатки

1140

Видатки на відрядження

1161

Оплата теплопостачання

1162

Оплата водопостачання та водовідведення

1163

Оплата електроенергії

1164

Оплата природного газу

1165

Оплата інших комунальних послуг

1166

Оплата інших енергоносіїв

2100

Капітальні видатки10. Коди класифікації кредитування:

ККК

Назва згідно з класифікацією кредитування11. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн)
Код державної/ регіональної цільової програми

Найменування державної/ регіональної цільової програми

Квартал

Півріччя

9 місяців

Рік

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

 

Державні цільові програми – всього

 

 

00

 

 

 00


Регіональні цільові програми – всього0000


РАЗОМ державні / регіональні цільові програми000012. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:з/п


Показ-

ники


Одини-ця виміру

Джерело інформа-ції

Квартал

Півріччя

9 місяців

Рік

загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загаль-

ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом
Завдання 11

затрат

 

 

 

кількість установ, од.;

Од.

Звіт – ф. 20
кількість штатних одиниць, од.;

Од.

Звіт – ф. 20
у т.ч.. лікарів, од.;

Од.

Звіт – ф. 20
кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од.;

Од.

Звіт – ф. 016/ 0
кількість ліжок у стаціонарах денного перебування, од.;

Од.кількість ліжок у денних стаціонарах, од.;

Од.

Звіт – ф. 016 / 0

2

продукту


кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тис. од.;

Тис. од.

Звіт – ф. 016 / 0
кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування, тис. од.;

Тис. од.кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од.;

Тис. од.

Звіт – ф. 016 / 0
Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб;

Осіб.

Звіт – ф. 039 / 0
^ Кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб.

Осіб

Звіт – ф. 016 / 0

3

ефективності


завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів;

Днів.

Звіт – ф. 016 / 0
завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування, днів;

Днів.завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів;

Днів.

Звіт – ф. 20
середня тривалість лікування у стаціонарі, днів.

Днів.

Звіт – ф. 20

4

якості


рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях, %

%

Звіт – ф. 20
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, %

%

Звіт – ф. 20
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, %

%

Звіт – ф. 20
зниження показника летальності, %

%

Звіт – ф. 20


13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

Проведені видатки станом на
1 січня звітного періоду

План звітного періоду

Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Інвестиційний проект (програма) 1


Надходження із загального фонду бюджету
ХХХ


Запозичення до місцевого бюджету

ХХХ

Інші доходи

ХХХ

На початок періоду

ХХХ

На кінець періоду

ХХХ

Інші джерела фінансування (за видами)

Х

Х
Х

Х
Х

Х


Інвестиційний проект (програма) 2


ВСЬОГО1 Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Начальник відділу охорони здоров’я

______________ райдержадміністрації __________ __ _____
(підпис) (ініціали та прізвище)
Погоджено»

Начальник фінансового управління

райдержадміністрації __________ __ _____


(підпис) (ініціали та прізвище)


Схожі:

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації iconПоложення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації iconПоложення
Відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації І підпорядковується...
Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації iconЗатверджено
Відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації (далі відділ) є її структурним підрозділом, підзвітним І підконтрольним...
Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації iconПоложення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації
Положенням про архів Великобурлуцької районної державної адміністрації, Порядком обліку, використання, зберігання печаток І штампів...
Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації iconПоложення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації
Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка