1. Вказівки до виконання контрольної роботи
Скачати 340.94 Kb.
Назва1. Вказівки до виконання контрольної роботи
Сторінка1/2
Дата конвертації02.03.2013
Розмір340.94 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2


Міністерство освіти України

Рівненський державний гуманітарний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи по курсу "Статистика"

Затверджені на засіданні кафедри

економіки та маркетингу,

протокол № __ від "___" ________

2005 р.

Рівне-2005

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи по курсу "Статистика" для студентів заочної форми навчання спеціальності " Банківська справа"

(Шевчук С.В. - Рівне: РІС КСУ, 2005.- 12 с.)

Упорядник: Шевчук С.В. к.с/г.н., доцент кафедри економіки та менеджменту,
Відповідальний за випуск: завідувач кафедри економіки та маркетингу

доцент, к.е.н. Дейнека О.В.

ЗМІСТ
Передмова

1. Вказівки до виконання контрольної роботи ………...………………………3

1.1. Склад контрольної роботи ………..……………………………………..3

1.2. Порядок виконання контрольної роботи ………………………………3

1.3. Вимоги до виконання контрольної роботи …………………………….3

^ 2. Теоретичні питання для виконання контрольної роботи …………………5

3. Практичні завдання для виконання контрольної роботи …………………7

Рекомендована література …………………………………………………… .12

Передмова
Оволодіння методами статистичного вимірювання й аналізу складних суспільних явищ - невід'ємний елемент підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

У сучасному розумінні "статистика" має такі значення:

 • дані, які характеризують масові процеси або явища;

 • діяльність системи статистичних установ по збиранню та обробці даних, які характеризують всі сторони державного життя;

 • наука яка має свої предмети та методи

Запропонований курс “Статистика” містить основні поняття та терміни загальної теорії статистики викладенні в їх логічному взаємозв'язку.

При самостійному вивченні курсу необхідно керуватись програмою курсу “Статистика”, навчитись правильно використовувати статистичні методи та інтерпретувати отримані результати.
^ 1. Вказівки до виконання контрольної роботи.

1.1 Склад контрольної роботи.

Контрольна робота складається з трьох теоретичних питань та п’яти практичних завдань.
^ 1.2 Порядок виконання контрольної роботи.

Перед виконанням контрольної роботи необхідно ознайомитись зі змістом програмних тем, що видані на лекціях.

Підібрати і вивчити рекомендовану літературу.

Вибрати свій варіант по номеру останньої і передостанньої цифри в заліковій книжці. На перетині перпендикулярних прямих і буде знаходитись клітина, де записані номери теоретичних питань та задач згідно авріанту (таблиця 1).
^ 1.3 Вимоги до виконання контрольної роботи.

Контрольна робота виконується в передбаченні учбовою програмою терміни.

На початку роботи вказується номер варіанту.

Теоретичні питання повинні бути висвітлення достатньо широко для розкриття їх сутності згідно п. 2.

Розрахунки проводяться повністю з написанням і розшифровкою формул і приведенням необхідних висновків, з достатньою точністю.

Таблиці виконуються у відповідності з правилами оформлення статистичних таблиць.

Сторінки повинні бути пронумеровані.

В кінці кожної роботи наводиться список використаної літератури.

Контрольна робота реєструється в деканаті і здається на кафедру. Після перевірки повертається студенту. В разі необхідності допрацьовується. При зарахуванні контрольної роботи студент допускається до заліку (іспиту).
Таблиця 1

Завдання на виконання роботи згідно з варіантом

Перед-остання цифра залікової книжки

Остання цифра залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 або 9

2.1, 2.13, 2.24, 3.1, 3.6, 3.16, 3.21, 3.31

2.2, 2.20, 2.23, 3.2, 3.7, 3.17, 3.22, 3.32

2.3, 2.8, 2.22, 3.3, 3.8, 3.18, 3.23, 3.33

2.4, 2.12, 2.21, 3.4, 3.9, 3.19, 3.24, 3.34

2.5, 2.17, 2.20, 3.5, 3.10, 3.20, 3.25, 3.35

2.5, 2.13, 2.19, 3.1, 3.11, 3.16, 3.26, 3.31

2.4, 2.18, 2.22, 3.2, 3.12, 3.17, 3.27, 3.32

2.3, 2.13, 2.17, 3.3, 3.13, 3.18, 3.28, 3.33

2.2, 2.16, 2.21, 3.4, 3.14, 3.19, 3.29, 3.34

2.1, 2.15, 2.22, 3.5, 3.15, 3.20, 3.30, 3.35

1 або 8

2.2, 2.6, 2.21, 3.5, 3.15, 3.17, 3.22, 3.32

2.3, 2.7, 2.24, 3.4, 3.14, 3.18, 3.23, 3.33

2.4, 2.8, 2.19, 3.3, 3.13, 3.19, 3.24, 3.34

2.5, 2.9, 2.23, 3.2, 3.12, 3.20, 3.25, 3.35

2.1, 2.10, 2.20, 3.1, 3.11, 3.16, 3.26, 3.31

2.4, 2.11, 2.17, 3.5, 3.10, 3.17, 3.27, 3.32

2.3, 2.12, 2.20, 3.4, 3.9, 3.18, 3.28, 3.33

2.2, 2.13, 2.24, 3.3, 3.8, 3.19, 3.29, 3.34

2.1, 2.14, 2.20, 3.2, 3.7, 3.20, 3.30, 3.35

2.5, 2.15, 2.21, 3.1, 3.6, 3.16, 3.21, 3.31

2 або 7

2.3, 2.10, 2.16, 3.1, 3.6, 3.18, 3.23, 3.33

2.4, 2.10, 2.17, 3.2, 3.7, 3.19, 3.24, 3.34

2.5, 2.10, 2.18, 3.3, 3.8, 3.20, 3.25, 3.35

2.1, 2.19, 2.24, 3.4, 3.9, 3.16, 3.26, 3.31

2.2, 2.9, 2.20, 3.5, 3.10, 3.17, 3.27, 3.32

2.3, 2.13, 2.21, 3.1, 3.11, 3.18, 3.28, 3.33

2.2, 2.10, 2.22, 3.2, 3.12, 3.19, 3.29, 3.34

2.1, 2.19, 2.23, 3.3, 3.13, 3.20, 3.30, 3.35

2.5, 2.16, 2.24, 3.1, 3.14, 3.16, 3.21, 3.31

2.1, 2.14, 2.24, 3.5, 3.15, 3.17, 3.22, 3.32

3 або 6

2.4, 2.13, 2.20, 3.5, 3.11, 3.19, 3.24, 3.34

2.5, 2.12, 2.19, 3.4, 3.12, 3.20, 3.25, 3.35

2.1, 2.11, 2.17, 3.3, 3.13, 3.16, 3.26, 3.31

2.2, 2.10, 2.17, 3.2, 3.14, 3.17, 3.27, 3.32

2.3, 2.9, 2.24, 3.1, 3.15, 3.18, 3.28, 3.33

2.2, 2.8, 2.17, 3.5, 3.6, 3.19, 3.29, 3.34

2.1, 2.7, 2.16, 3.4, 3.7, 3.20, 3.30, 3.35

2.5, 2.17, 2.22, 3.3, 3.8, 3.16, 3.21, 3.31

2.4, 2.10, 2.12, 3.2, 3.9, 3.17, 3.22, 3.32

2.3, 2.19, 2.23, 3.1, 3.10, 3.18, 3.23, 3.33

4 або 5

2.5, 2.10, 2.17, 3.1, 3.10, 3.20, 3.25, 3.35

2.1, 2.8, 2.18, 3.2, 3.9, 3.16, 3.26, 3.31

2.2, 2.17, 2.22, 3.3, 3.8, 3.17, 3.27, 3.32

2.3, 2.5, 2.18, 3.4, 3.7, 3.18, 3.28, 3.33

2.4, 2.15, 2.24, 3.5, 3.6, 3.19, 3.29, 3.34

2.1, 2.6, 2.21, 3.1, 3.15, 3.20, 3.30, 3.35

2.5, 2.16, 2.20, 3.2, 3.14, 3.16, 3.21, 3.31

2.4, 2.17, 2.23, 3.3, 3.13, 3.17, 3.22, 3.32

2.3, 2.17, 2.20, 3.4, 3.12, 3.18, 3.23, 3.33

2.2, 2.9, 2.12, 3.5, 3.11, 3.19, 3.24, 3.34


^ 2. Теоретичні питання для виконання контрольної роботи
Студенту необхідно вивчити теоретичні питання згідно наведеного

переліку.

2.1. Предмет і метод статистики:

 • предмет статистики;

 • основні теорії статистики;

 • статистична методологія.

2.2. Статистичне спостереження:

 • суть статистичного спостереження:

 • організаційні форми статистичного спостереження;

 • план статистичного спостереження;

 • помилки спостереження та методи контролю отриманих даних.

2.3. Зведення та групування статистичних даних:

 • суть статистичного зведення;

 • ряди розподілу, їх види і графічне зображення;

 • групування;

 • статистичні таблиці та їх види.

2.4. Статистичні показники:

 • суть і значення статистичних показників;

 • абсолютні статистичні величини та одиниці їх виміру;

 • відносні величини.

2.5. Середні величини:

 • суть середньої величини у статистиці;

 • поняття середньоарифметичної, її властивості;

 • середня гармонічна;

 • середня геометрична.

2.6. Ряди розподілу та їх види:

 • поняття рядів розподілу;

 • закономірність розподілу;

 • поняття варіації та частоти (частки);

 • варіаційні ряди розподілу (дискретні та інтервальні).

2.7. Характеристики центру розподілу:

 • мода, умови використання і суть її визначення;

 • медіана, умови використання і суть її визначення.

2.8. Характеристики варіації:

 • варіаційних розмах;

 • середнє відхилення (лінійне, квадратичне, дисперсія);

 • коефіцієнти варіації.

2.9. Характеристики форм розподілу:

 • однорідність сукупності;

 • асиметрія розподілу;

 • ексцес розподілу.

2.10.Методи обчислення та математичні властивості дисперсії:

 • загальна, групова та міжгрупова дисперсія;

 • взаємозв'язок дисперсій.

2.11.Вибіркове спостереження:

 • суть вибіркового спостереження;

 • різновиди вибірок;

 • визначення обсягу вибірок.

2.12.Похибка вибірок:

 • статистична (середня) та гранична похибка вибірки;

 • відносна похибка.

2.13.Статистична перевірка гіпотез:

 • статистична гіпотеза (нульова, альтеративна);

 • статистичний приорітет;

 • рівень істотності.

2.14.Визначення середніх і граничних похибок вибірок при різних способах

відбору даних.

2.15.Динамічні ряди:

 • динамічні ряди (інтервальні та моменті);

 • використання рядів динаміки для виміру інтенсивності, виявлення

тенденції та оцінки структурних зрушень суцільних явищ.

2.16.Види динамічних рядів і прийоми їх аналізу:

 • одномірні та багатомірні ряди динаміки;

 • ряди динамічних та взаємопов'язаних показників;

 • характеристики інтенсивності динаміки;

 • середня абсолютна та відносна швидкість розвитку.

2.17.Характеристика основної тенденції розвитку:

 • згладжування динамічного ряду;

 • трендове рівняння;

 • екстраполяція тренду.

2.18.Оцінка коливань та сталості рядів динаміки.

 • коливання систематичні та випадкові;

 • сезонні коливання;

 • коефіцієнти нерівномірності.

2.19.Індекс. Зведенні та індивідуальні індекси:

 • індивідуальні індекси;

 • базисні та ланцюгові індекси;

 • зведенні індекси (агрегатна, середньозважена форми);

2.20.Види оперативних індексів. Система співзалежних індексів:

- агрегативні індекси:

а) товарообігу;

б) фізичного обсягу;

в) цін.

- система співзалежних індексів;

2.21.Індекси середніх величин

 • індекс змінного складу;

 • індекс фіксованого складу;

 • індекс впливу структурних зрушень.

2.22.Види і форми зв'язку між явищами:

 • функціональні та стохастичні зв'язки;

 • кореляційний зв'язок;

 • лінія регресії характеристика кореляційного зв'язку.

2.23.Кореляційно-регресійний аналіз і його етапи.

2.24.Вибір форми рівняння регресії. Оцінка щільності зв'язку та перевірка

суттєвості у кореляційно-регресійному аналізі.

^ 3. Практичні завдання для виконання контрольної роботи
Завдання 3.1
За даними про кваліфікаційні розряди 50 робітників підприємства, наведеними нижче, необхідно:

1

2

2

2

3

4

4

6

2

5

3

3

5

4

4

6

2

5

3

3
4

4

3

5

2

1

3

4

4

6
6

5

4

3

3

5

4

6

6

2
3

4

1

4

3

4

4

5

5

6
1. Утворити дискретний варіаційний ряд;

2. Обчислити абсолютні та відносні характеристики ряду.

3. Побудувати полігон і кумуляту.

4. Розрахувати:

а) показники центру розподілу

б) абсолютні та відносні показники варіації ознаки.

5. Зробити висновки.
Завдання 3.2.
За даними про витрати часу на обслуговування одного покупця персоналом торгового підприємства (хв.) необхідно:

3

3

4

5

1

2

2

3

2

1

1

2

2

1

3

2

4

2

2

3

4

5

4

3

2

3

1

1

1

4

3

2

2

2

3

2

3

3

2

2

1

2

2

3

2

5

3

3

4

3


1. Утворити дискретний варіаційний ряд;

2. Обчислити абсолютні та відносні характеристики ряду.

3. Побудувати полігон і кумуляту.

4. Розрахувати:

а) показники центру розподілу

б) абсолютні та відносні показники варіації ознаки.

5. Зробити висновки.
Завдання 3.3.
За даними про виторг на одного працівника торговельного підприємства (тис.грн.) необхідно:

1,2

2,3

3,4

1,5

1,8

1,1

2,5

2,4

1,9

3,2

3,1

3,6

2,8

1,4

1,7

1,3

2,9

3,2

2,2

2,1

2,3

4,0

3,5

3,4

2,9

2,2

1,9

2,0

3,1

1,4

2,1

3,0

1,4

1,8

2,3

2,3

1,9

1,6

2,2

2,4

2,5

1,6

2,7

3,1

1,9


1. Утворити інтервальний варіаційний ряд;

2. Обчислити абсолютні та відносні характеристики ряду.

3. Побудувати полігон і кумуляту.

4. Розрахувати:

а) показники центру розподілу

б) абсолютні та відносні показники варіації ознаки.

5. Зробити висновки.

Завдання 3.4.

Згідно з наведеними даними виконання працівниками підприємства норм виробітку необхідно:

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Виконання норм виробітку, %

94,8

100,4

112,4

103,6

104,2

101,2

96,4

103,4

102,6

100,4

101,2

98,0

99,1

106,1

99,4

108,2

96,8

107,0

101,0

109,1

98,8

116,2

103,4

100,1

104,8

1. Утворити інтервальний варіаційний ряд;

2. Обчислити абсолютні та відносні характеристики ряду.

3. Побудувати полігон і кумуляту.

4. Розрахувати:

а) показники центру розподілу

б) абсолютні та відносні показники варіації ознаки.

5. Зробити висновки.

Завдання 3.5.
За даними по заробітної плати персоналу організації, наведеними в таблиці необхідно:

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Розмір заробітної плати, грн

140

160

180

160

210

240

240

210

220

140

230

280

270

260

280

300

310

280

320

260

330

270

260

290

340

1. Утворити інтервальний варіаційний ряд;

2. Обчислити абсолютні та відносні характеристики ряду.

3. Побудувати полігон і кумуляту.

4. Розрахувати:

а) показники центру розподілу

б) абсолютні та відносні показники варіації ознаки.

5. Зробити висновки.
Завдання 3.6-3.15

При вибірковому обстеженні 10% партії молочної продукції отриманні дані про її жирність (табл. 4) необхідно:

Таблиця 4.

Вихідні дані по завданню 3.6 –3.15

Жирність молока %

Номер завдання

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

Числа проб

Числа проб

Числа проб

Числа проб

Числа проб

Числа проб

Числа проб

Числа проб

Числа проб

Числа проб

До 3

25

20

25

20

15

25

26

25

25

24

3-4

30

35

35

30

30

32

31

34

36

35

4-5

30

35

30

30

35

19

22

23

24

26

>5

15

10

10

10

20

12

14

15

13

11

Всього

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
 1. Із ймовірності 0,954 можливі межі, в яких змінюється середня жирність молока всієї партії.

 2. Із ймовірності 0,997 можливі межі питомої ваги стандартної продукції, при умові що до нестандартної відноситься продукція з жирністю менше 3%.

 3. Чи можна стверджувати, що якість продукції відповідає стандартній при умові, що середня жирність молока повинна складати 4%.  1   2

Схожі:

1. Вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету «Фінансовий облік»
Перший варіант контрольної роботи виконують студенти, прізвища котрих починаються з літери: А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І; другий:...
1. Вказівки до виконання контрольної роботи iconР. В. Сабарно К. Е. Теличко асистент І. І. Чернушак Рецензенти: доц.,...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи по курсу “Охорона праці” для студентів ртф
1. Вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
1. Вказівки до виконання контрольної роботи iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
1. Вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
1. Вказівки до виконання контрольної роботи iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Розрахунок камерної термічної печі з нерухомим подом з дисципліни “Теплотехніка” для студентів спеціальності 09. 04. – ливарне виробництво...
1. Вказівки до виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки щодо виконання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
1. Вказівки до виконання контрольної роботи iconМікроекономіка методичнi вказiвки по підготовці контрольних робiт...
Метою контрольної роботи є поглиблення, систематизація І закріплення теоретичних знань, напрацювання навичок застосування інструментарію...
1. Вказівки до виконання контрольної роботи iconДержавного вищого навчального закладу
Методичні вказівки І завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна техніка І програмування»
1. Вказівки до виконання контрольної роботи iconДержавного вищого навчального закладу
Методичні вказівки І завдання до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка