Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації
Скачати 236.51 Kb.
НазваВідділ охорони здоров'я районної державної адміністрації
Дата конвертації01.07.2013
Розмір236.51 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

09.07.2010 N 679

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

№___ від ________.2012
Відділ охорони здоров'я ___________ районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і наказФінансове управління _____________ районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)


"____" __________ 2012р №___

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного бюджету _________________ району ____________ області на __2012_ рік
1. 1400000 _Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації_____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1410000____ __Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1412120 080300___ Амбулаторно поліклінічна допомога населенню___
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – _ _ тис. гривень, у тому числі із загального фонду – _ _тис. гривень та зі спеціального фонду – _ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», Закон України «Про місцеві державні адміністрації в Україні», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» № 2801-ХІІ від 19.11.92 , постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.02 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.05 № 308/519 «Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.09 №1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я», рішення тринадцятої сесії шостого скликання районної ради від 29.12.11 № 167 «Про районний бюджет на 2012 рік»;_ Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.10р №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів галузі «Охорона здоров’я»»

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п

Завдання

1.

 ^ Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:
(тис. грн)
Напрями використання бюджетних коштів

Квартал

Півріччя

9 місяців

Рік

№ з/п

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

1

 Надання населенню амбулат.поліклін.допомоги


9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ

Назва згідно з економічною класифікацією видатків

1111

Заробітна плата

1120

Нарахування на заробітну плату

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м»ягкий інвентар та обмундирування

1132

Медикаменти та перев`язувальні матеріали

1133

Продукти харчування

1134

Оплата послуг ( крім комунальних)

1135

Інші видатки

1140

Видатки на відрядження

1161

Оплата теплопостачання

1162

Оплата водопостачання та водовідведення

1163

Оплата електроенергії

1164

Оплата природного газу

1165

Оплата інших комунальних послуг

1166

Оплата інших енергоносіїв

1343

Інші поточні трансферти населенню

10. Коди класифікації кредитування:

ККК

Назва згідно з класифікацією кредитування11. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн)
Код державної/ регіональної цільової програми

Найменування державної/ регіональної цільової програми

Квартал

Півріччя

9 місяців

Рік

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

 

Державні цільові програми – всього

 

 

00

 

 

 00


Регіональні цільові програми – всього0000


РАЗОМ державні / регіональні цільові програми000012. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:з/п


Показ-

ники


Одини-ця виміру

Джерело інформа-ції

Квартал

Півріччя

9 місяців

Рік

загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загаль-

ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом
Завдання 11

затрат

 

 

 

кількість установ, од.;

Од.

Звіт – ф. 20
кількість штатних одиниць, од.;

Од.

Звіт – ф. 20
у т.ч.. лікарів, од.;

Од.

Звіт – ф. 20
кількість ліжок у денних стаціонарах, од.;

Од.

Ф-016/ 0

2

продукту


кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од.;

Тис. од.

Ф-016/ 0
Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб;

Осіб.

Ф-039/0
Кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб.

Осіб

Звіт – ф. 016/ 0

3

ефективності


завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів;

Днів.

Звіт – ф. 016/ 0
середня тривалість лікування у стаціонарі, днів.

Днів.
4

якостіХ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях, %

%

Звіт – ф. 20
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, %

%

Звіт – ф. 20
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, %

%

Звіт – ф. 20
зниження показника летальності, %

%

13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

Проведені видатки станом на
1 січня звітного періоду

План звітного періоду

Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

загаль-ний

фонд

спеціаль-

ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Інвестиційний проект (програма) 1


Надходження із загального фонду бюджету
ХХХ


Запозичення до місцевого бюджету

ХХХ

Інші доходи

ХХХ

На початок періоду

ХХХ

На кінець періоду

ХХХ

Інші джерела фінансування (за видами)

Х

Х
Х

Х
Х

Х


Інвестиційний проект (програма) 2


ВСЬОГО1 Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Начальник відділу охорони здоров’я

райдержадміністрації __________ __ _____


(підпис) (ініціали та прізвище)

«Погоджено»
Начальник фінансового управління

райдержадміністрації __________ __ _____
(підпис) (ініціали та прізвище)


Схожі:

Відділ охорони здоров\Положення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Відділ охорони здоров\Положення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Відділ охорони здоров\Положення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Відділ охорони здоров\Положення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Відділ охорони здоров\Положення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Відділ охорони здоров\Положення про відділ економіки районної державної адміністрації
Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації,...
Відділ охорони здоров\Положення
Відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації І підпорядковується...
Відділ охорони здоров\Затверджено
Відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації (далі відділ) є її структурним підрозділом, підзвітним І підконтрольним...
Відділ охорони здоров\Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації
Положенням про архів Великобурлуцької районної державної адміністрації, Порядком обліку, використання, зберігання печаток І штампів...
Відділ охорони здоров\Положення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації
Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка