Інструкція з підготовки бюджетних запитів
Скачати 353.82 Kb.
НазваІнструкція з підготовки бюджетних запитів
Сторінка1/4
Дата конвертації08.07.2013
Розмір353.82 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління ************* районної державної адміністрації

12.11.2012 № 24

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів

І. Загальні положення


1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статей 34, 75 Бюджетного кодексу України і визначає механізм розрахунку показників проекту районного бюджету на плановий бюджетний період (далі – проект районного бюджету) та прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – прогноз районного бюджету); встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.
1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його до фінансового управління *********** районної державної адміністрації (далі – фінансове управління райдержадміністрації) в паперовому та електронному вигляді за формами:
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20ХХ РІК: загальний (Форма 20ХХ-1) далі – Форма-1 (додаток 1);
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20ХХ РІК: індивідуальний (Форма 20ХХ-2) далі – Форма-2 (додаток 2);
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20ХХ РІК: додатковий (Форма-20ХХ-3) далі – Форма-3 (додаток 3).
1.3. Форми складаються послідовно, тобто Форма 20ХХ-2 (додаток 2) складається на підставі показників Форми 20ХХ-1 (додаток 1) і лише після
їх заповнення, у разі необхідності, заповнюється Форма 20ХХ-3 (додаток 3).

1.4 Усі вартісні показники у формах наводяться у тисячах гривень
з округленням до десятої (наприклад, «57,8 тис. грн.»).
1.5. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду районного бюджету на плановий бюджетний період (далі – граничні обсяги)
та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – індикативні прогнозні показники)) та інших показників, які щороку доводяться фінансовим управлінням райдержадміністрації до головних розпорядників.
1.6. Граничні обсяги та індикативні прогнозні показники розраховуються фінансовим управлінням райдержадміністрації на основі розрахункових показників Міністерства фінансів України, статистичної та іншої інформації.

1.7. Розрахунок граничних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:
прогнозних обсягів доходів;
розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;
розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі - Єдина тарифна сітка);
прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;
необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;
необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.
1.8. Граничний обсяг видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та індикативні прогнозні показники обсягів видатків/надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди доводяться фінансовим управлінням райдержадміністрації до головного розпорядника загальними сумами за роками.
1.9. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за тимчасовою класифікацією видатків і кредитування та, відповідно, бюджетними програмами з урахуванням пріоритетів, визначених Президентом України та Кабінетом Міністрів України, ************ районною державною адміністрацією та ********** районною радою на реалізацію яких спрямовано його діяльність та стратегічних цілей, визначених планами його діяльності на плановий на наступні за плановим два бюджетних періоди.
1.10. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.
1.11. З метою співставлення показників за функціями (бюджетними програмами) у разі змін у структурі видатків головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду, затверджені рішенням про районний бюджет на поточний рік, приводяться до класифікації видатків та кредитування, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
У разі якщо функція не передбачається на плановий бюджетний рік:
показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;
звітні показники попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до тимчасової класифікації видатків і кредитування та, відповідно, програмної класифікації видатків та кредитування поточного бюджетного періоду, а у разі відсутності таких видатків у поточному році – наводяться окремим рядком.
1.12. Для заповнення форм бюджетного запиту, використовуються:
дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органу Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків – для заповнення показників за попередній бюджетний період;

показники, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту, з урахуванням капітальних видатків;
показники видатків та /або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, - для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
1.13. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до фінансового управління райдержадміністрації бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту районного бюджету та прогнозу районного бюджету.
У разі якщо головний розпорядник у межах доведеного граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду районного бюджету за одними функціями (бюджетними програмами) та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації відповідних бюджетних програм у запропонованих обсягах.
1.14. Бюджетні запити складаються всіма головними розпорядниками і подаються до бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації у терміни та порядку, визначені фінансовим управлінням райдержадміністрації.
Бюджетний відділ фінансового управління райдержадміністрації здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів.
На основі результатів аналізу начальник фінансового управління райдержадміністрації відповідно до норм, визначених пунктом 5 статті 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту районного бюджету.
1.15. Відповідно до підпункту 7 частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України одночасно з проектом рішення про районний бюджет на плановий рік головними розпорядниками подаються до комісії з питань бюджету пояснення до проекту районного бюджету.
1.16. Якщо головний розпорядник у своєму бюджетному запиті подасть розподіл обсягу видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, структура якого не відповідає вимогам Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів, фінансове управління райдержадміністрації має право повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог. У разі невиконання головним розпорядником зазначених вимог, фінансове управління райдержадміністрації має право самостійно внести необхідні корективи у бюджетний запит, повідомивши про це головного розпорядника.
1.17. У разі несвоєчасного подання бюджетного запиту, що є бюджетним правопорушенням, фінансове управління райдержадміністрації, керуючись статтями 111 та 116-118 Бюджетного кодексу України та наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2010 № 1370 «Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 за № 1201/18496, може складати протокол про бюджетне правопорушення і застосовувати до головного розпорядника відповідні заходи впливу.
1.18. У разі надання необґрунтованої інформації або з порушенням вимог Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів, може бути прийняте рішення щодо не включення бюджетних запитів до проекту районного бюджету на плановий рік та прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.


  1   2   3   4

Схожі:

Інструкція з підготовки бюджетних запитів iconДодаток 1 до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
Мета діяльності головного розпорядника коштів районного бюджету. – Здійснення виконавчої влади у районі
Інструкція з підготовки бюджетних запитів iconІнструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ
У тексті Інструкції та у формах обліку та списання запасів бюджетних установ слова «код функціональної класифікації» у відповідних...
Інструкція з підготовки бюджетних запитів iconЗміни до Правил склaдaння пaспоpтів бюджетних пpогpaм місцевих бюджетів,...
«Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»
Інструкція з підготовки бюджетних запитів iconТипова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
Ця Інструкція розроблена з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання матеріальних цінностей з балансу установ та організацій,...
Інструкція з підготовки бюджетних запитів iconТипова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
Ця Інструкція розроблена з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання матеріальних цінностей з балансу установ та ор­ганізацій,...
Інструкція з підготовки бюджетних запитів iconКонспект уроку в 11 класі Тема: «Запити та їх призначення. Мова запитів....
Тема: «Запити та їх призначення. Мова запитів. Практична робота №9 «Створення запитів»»
Інструкція з підготовки бюджетних запитів iconІнструкція з Підготовки І подання податкових документів в електронному...
України в електронній формі із використанням електронного цифрового підпису. Ця Інструкція поширюється на Державну податкову адміністрацію...
Інструкція з підготовки бюджетних запитів iconПроект
Економічна класифікація видатків призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за...
Інструкція з підготовки бюджетних запитів iconЗатверджено
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – тис гривень, у тому числі загального фонду – тис гривень та спеціального фонду...
Інструкція з підготовки бюджетних запитів iconПосадова інструкція інженера проектного відділу електропостачання
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка