Інструкція з підготовки бюджетних запитів
Скачати 353.82 Kb.
НазваІнструкція з підготовки бюджетних запитів
Сторінка3/4
Дата конвертації08.07.2013
Розмір353.82 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
1   2   3   4
^


ІІІ. Порядок заповнення форми -13.1. Форма 20ХХ-1 (додаток 1) призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за функціями та, відповідно, бюджетними програмами.
3.2. У Формі 20ХХ-1 (додаток 1) визначається мета діяльності та завдання головного розпорядника, спрямовані на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку країни та визначені планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди; здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників в розрізі функцій (бюджетних програм) і відповідальних виконавців.
3.3. У пункті 1 зазначається код відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету та найменування головного розпорядника.
У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній сфері та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:
чітке формулювання та лаконічне викладення;
спрямованість на досягнення певного результату;
охоплення всіх сфер діяльності головного розпорядника.
3.4. Пункт 3 містить інформацію про розподіл головним розпорядником обсягу видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та індикативних прогнозних показників видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування та, відповідно, бюджетними програмами.
У графі 5 таблиці (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів загального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого органу Державної казначейської служби;
у графі 6 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік (з урахування внесених змін до рішення *********** районної ради про бюджет на момент заповнення запиту;
у графах 7-9 (проект, прогноз) – розподіл обсягів видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування і, відповідно, бюджетними програмами.
При цьому, обсяги видатків/надання кредитів загального фонду бюджету, що склалися у рядку “Всього” у графах 7-9, не повинні перевищувати доведені фінансовим управлінням райдержадміністрації головному розпоряднику граничні обсяги на плановий рік та індикативні прогнозні показники видатків/надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.
3.5. У пункті 4 потрібно ґрунтовно та в стислій формі пояснити запропонований у пункті 3 розподіл граничного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, вказавши його критерії.
В основу пояснень покласти аналіз результатів, що були досягнуті в попередні роки, та оцінку очікуваних результатів у поточному та плановому роках (привести вагомі аргументи щодо ефективного використання коштів, які пропонується включити до районного бюджету в межах граничного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду). Пояснення щодо очікуваних результатів повинні бути узгоджені із визначеною метою діяльності головного розпорядника.
Привести перелік функцій, визначених головним розпорядником пріоритетними.
Порівняти розподіл видатків/ надання кредитів загального фонду за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів на плановий рік з фактичними видатками минулого року та визначеними на поточний рік. У разі зміни пріоритетів дати пояснення щодо цих змін та привести обґрунтування проведеного перерозподілу: необхідність реалізації нової функції видатків, прийняття нового законодавства, скорочення неефективно діючих підрозділів, зміна структури в галузі тощо.

^


VI. Порядок заповнення форми – 2


4.1. Форма 20ХХ-2 (додаток 2) призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною функцією та, відповідно, бюджетною програмою.

4.2.При заповненні Форми 20ХХ-2 (додаток 2) :
доходи та фінансування спеціального фонду – відповідно
за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання;
повернення кредитів до спеціального фонду бюджету – за тимчасовою класифікацією видатків і кредитування та, відповідно, програмною класифікацією видатків та кредитування у розрізі кодів класифікації кредитування;
видатки – за усіма кодами економічної класифікації;
надання кредитів з бюджету – за усіма кодами класифікації кредитування.
При цьому за одним кодом тимчасової класифікації видатків і кредитування та, відповідно, однією бюджетною програмою передбачаються тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.
4.3. У пунктах 1, 2, 3 зазначаються відповідно код відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету та найменування головного розпорядника, код та найменування тимчасової та програмної класифікації, відповідального виконавця.
4.4. У пункті 4 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави реалізації функції та, відповідно, бюджетної програми:
у підпункті 4.1 – мета функції (бюджетної програми) та строки її реалізації;
у підпункті 4.2 – завдання функції (бюджетної програми);
у підпункті 4.3 – нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації функції (бюджетної програми).
Мета та завдання бюджетної програми визначаються відповідно до положень до наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2010 за № 573/17868.
Інформація, що наводиться у пункті 4 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми-1 (додаток 1).
Інформація, наведена у пункті  4, використовується головним розпорядником при формуванні паспорту бюджетної програми.
4.5.У пункті 5 приводяться усі надходження, що будуть спрямовані
на виконання функцій (бюджетної програми).
У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 6, 9 підпункту 5.1 та графах 3, 6 підпункту 5.2 необхідно внести показники, наведені у пункті 3 Форми -1 (додаток 1) у рядку відповідної функції у графах 5,6,7,8,9.
Показники за кожним видом надходжень до спеціального фонду за таким переліком:


  1. власні надходження бюджетних установ:


плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно
з їх основною діяльністю (код 25010100);
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код 25010200);
плата за оренду майна бюджетних установ (код 25010300);
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна, крім нерухомого майна (код 25010400);
благодійні внески, гранти та дарунки (код 25020100);
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код 25020200);
кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право (код 25020300).
Власні надходження бюджетних установ можуть визначатися головним розпорядником на плановий рік за наявності відповідної підстави (укладена угода тощо, про яку слід обов’язково навести при заповненні пункту 16). При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;


  1. інші доходи спеціального фонду, визначені рішенням про районний бюджет на минулий та поточний роки і які передбачається отримувати у плановому році;
  1. повернення кредитів до бюджету, відображаються зі знаком „–„у розрізі класифікації кредитування;
  1. надходження коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду (код 602400)) у звітному та поточному роках;
  1. інші надходження.


Для визначення загального обсягу у рядку “ВСЬОГО” за минулий рік
до підсумку обсягів надходжень за вище зазначеним переліком додається різниця між та залишками бюджетних коштів на початок року (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602900) та на кінець року (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).
У графі 4 підпункту 5.1 (звіт) зазначається обсяг надходжень
до спеціального фонду для виконання функції та, відповідно, бюджетної програми за минулий рік відповідно до звіту, поданого органу Державної казначейської служби.
У графі 7 підпункту 5.1 (затверджено) – обсяг надходжень до спеціального фонду для виконання функції (бюджетної програми), затверджений розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту.
У графі 9 (проект) – обсяг надходжень до спеціального фонду для виконання даної функції (бюджетної програми) на плановий рік.
У графах 4 та 7 підпункту 5.2 (прогноз) – надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди.
4.6. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на плановий рік та видатки (підпункт 6.3) або надання кредитів (підпункт 6.4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною класифікацією видатків та класифікацією кредитування бюджету:
у графі 3 підпункту 6.1 та графі 3 підпункту 6.2 (звіт) зазначаються відповідно касові видатки та надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого органу Державної казначейської служби;
у графі 4 підпункту 6.1 та графі 4 підпункту 6.2 (звіт) зазначаються відповідно касові видатки та надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого органу Державної казначейської служби;
у графі 6 підпункту 6.1 та графі 6 підпункту 6.2 (затверджено) – асигнування загального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту;
у графі 7 підпункту 6.1 та графі 7 підпункту 6.2 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту;
у графі 9 підпункту 6.1 та графі 9 підпункту 6.2 (проект) – видатки/надання кредитів загального фонду на плановий рік, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;
у графі 9 підпункту 6.1 та графі 9 підпункту 6.2 (проект) – видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий рік розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;
у графах 3 і 6 підпункту 6.3 та у графах 3 і 6 підпункту 6.4 (прогноз) – прогноз видатків/надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;
у графах 4 і 7 підпункту 6.3 та у графах 4 і 7 підпункту 6.4 (прогноз) – прогноз видатків або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції.
Показники видатків і надання кредитів у рядках “ВСЬОГО”
по графах 3, 6, 9 підпунктів 6.1 і 6.2 повинні дорівнювати показникам, визначеним у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми 20ХХ-1 (додаток 1) для відповідної функції (бюджетної програми), і показникам, визначеним у рядку “ВСЬОГО” по графах 3, 6, 9 підпункту 5.1 пункту 5 Форми 20ХХ-2 (додаток 2).
Показники видатків і надання кредитів у рядках “ВСЬОГО” по графах 3 і 6 підпунктів 6.3 і 6.4 повинні дорівнювати показникам, визначеним у графах 8 і 9 пункту 3 Форми 20ХХ-1 (додаток 1) для відповідної функції (бюджетної програми), і показникам, визначеним у рядку “ВСЬОГО” по графах 3 і 6 підпункту 5.2 пункту 5 Форми 20ХХ-2 (додаток 2).
4.7. У пункті 7 визначається перелік завдань бюджетної програми, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми.
Відповідно до цього переліку будуть формуватися результативні показники у пункті 8 Форми 20ХХ-2 (додаток 2) та складатися паспорт бюджетної програми.
У графі 3 (звіт) – касові видатки/ надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого органу Державної казначейської служби .
У графі 4 (звіт) – касові видатки/надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого органу Державної казначейської служби.
У графі 6 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік (з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання.
У графі 7 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту.
У графі 9 (проект) – видатки/надання кредитів на плановий рік.
У графі 9 (проект)– видатки/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік.
Видатки/надання кредитів у рядку “ВСЬОГО” по графах 3, 6, 9 підпункту 7.1 пункту 7 повинні дорівнювати відповідним сумам, визначеним по графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми 20ХХ-1 (додаток 1) для відповідної бюджетної програми, і сумам, визначеним у рядку “ВСЬОГО” по графах 3, 6, 9 підпункту 5.1 пункту 5 Форми 20ХХ-2 (додаток 2).
Видатки/надання кредитів у рядку “ВСЬОГО” по графах 3, 6 підпункту 7.2 пункту 7 повинні дорівнювати відповідним показникам по графах 8, 9 пункту 3 Форми 20ХХ-1 (додаток 1) для відповідної бюджетної програми; по графах 3, 6 підпункту 5.2 пункту 5 Форми 20ХХ-2 (додаток 2); по графах 3, 6 підпункту 6.3, 6.4 пункту 6 Форми 20ХХ-2 (додаток 2).
Завдання бюджетної програми – конкретний, спрямований на досягнення мети бюджетної програми комплекс заходів, який відображає основні етапи досягнення поставленої мети, визначає шляхи виконання програми та підлягає перевірці.
Завдання бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися з року в рік, за виключенням, коли бюджетна програма або окремі завдання у складі бюджетної програми мають періодичний характер, закінчується термін їх виконання, або в результаті прийняття нового законодавства виникають нові завдання у складі існуючої бюджетної програми.
У разі, коли у головного розпорядника з’являється нова бюджетна програма, завдання визначаються і заповнюються самостійно.
Завдання, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, повинні узгоджуватися з основними напрямами використання коштів, які забезпечують реалізацію програми.
4.8. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
Результативні показники бюджетної програми визначаються з дотриманням вимог щодо їх визначення, вказаних у спільних наказах Міністерства фінансів України та галузевих міністерств.
За кожною бюджетною програмою можливе уточнення та розширення переліку результативних показників, визначених у примірному переліку результативних показників бюджетних програм.
Результативні показники – показники, на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань бюджетної програми.
У підпункті 8.1 та 8.2. визначаються результативні показники за чотирма групами, які дадуть можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань такої бюджетної програми у плановому році та у наступних за плановим двох бюджетних періодах, на підставі яких буде формуватися паспорт бюджетної програми.
Результативні показники поділяються на такі групи:
показники затрат, що визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують структуру витрат бюджетної програми;
показники продукту, що використовуються для оцінки досягнення поставленої мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт, кількість користувачів товарами (роботами, послугами) тощо;
показники ефективності - залежно від напрямів, що виконуються в ході виконання бюджетної програми, можуть визначатися як:
витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність);
відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів (продуктивність);
досягнення визначеного результату (результативність);
показники якості, що є сукупністю властивостей, які характеризують досягнуті результати щодо якості створеного продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх призначення та відображають послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (товарів, робіт) споживачам за рахунок коштів бюджетної програми.
Результативні показники, які наведені у підпунктах 8.1 та 8.2, використовується для здійснення оцінки ефективності бюджетної програми і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. Такі показники мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.
Обов’язково необхідно заповнити графу 4 «Джерело інформації», вказавши найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників.
4.9. У пункті 9 необхідно навести структуру видатків на оплату праці.
Обов’язкові виплати включають: основну заробітну плату, оклади грошового утримання військовослужбовців, обов’язкові надбавки і доплати, згідно з законодавством, у тому числі:
тарифні ставки (оклади);
надбавки за ранги державних службовців;
надбавки за вислугу років;
додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, крім одноразових виплат;
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним, званням чи науковим ступенем);
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці;
доплати за шкідливі умови праці;

доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці.
Інші доплати та надбавки включають доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер, у тому числі:
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі;
додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців – одноразові виплати;
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків;
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо);
за суміщення професій (посад) або збільшення обсягу виконуваних робіт;
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;
доплати за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час;
надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови.
Премії: всі види преміальних виплат.
Матеріальна допомога: включає всі види матеріальної допомоги, у тому числі:
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки;
на соціально-побутові потреби, у т.ч.:
при виході на пенсію тощо.
При цьому, в останньому рядку додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.
4.10. У пункті 10 потрібно навести чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі наведеного переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – на дату, визначену у листі фінансового управління райдержадміністрації.
у графах 11–16 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
Кількість штатних одиниць навести окремо: штатні одиниці та фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок загальних видатків (у графі "загальний фонд"), та штатні одиниці і фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок спеціальних видатків (у графі "спеціальний фонд"). У разі, якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну оплату праці за рахунок загального фонду, отримують додаткову оплату праці зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку “штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді ”.
Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків, приведеними у підпунктах 6.1, 6.3 та пункті 9.
4.11. У пункті 11 наводиться перелік державних (цільових) / регіональних програм, які передбачається виконувати з використанням коштів районного бюджету, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за рахунок коштів бюджетної програми відповідно у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів видатків/ надання кредитів бюджету.
У підпунктах 11.1 та 11.2:
у графі 2 - проставляється код програмної цільової програми;
у графі 3 - наводиться назва програми;
у графі 4 - нормативний документ, яким затверджена програма;
у графі 5 - короткий зміст заходів державної програми відповідно до нормативного документа, які здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми головного розпорядника.
У підпункті 11.1 показники у графах 6-11 по рядку “ВСЬОГО” повинні бути в межах відповідних видатків/ надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники гр. 3, 4; 6, 7; 9 і 9 підпунктів 6.1/6.2.

У підпункті 11.2 показники у графах 6-9 по рядку “ВСЬОГО” повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники граф 3, 4; 6, 7 підпунктів 6.3/6.4.
4.12. Пункт 12 містить інформацію про джерела фінансування інвестиційного проекту (програми) (підпункт 12.1 – у плановому році, підпункт 12.2 – у наступних за плановим двох роках та до кінця реалізації інвестиційного проекту (програми) з розподілом по роках). Якщо початок реалізації інвестиційного проекту (програми) відповідно до регіонального плану інвестицій та капітальних вкладень припадає на один із двох наступних за плановим роком, то такий проект включається до бюджетного запиту з відображенням показників, починаючи з відповідного року.
У пункті 12 приводяться усі джерела фінансування інвестиційного проекту (програми), включаючи не бюджетні кошти у категорії «Інші джерела фінансування (за видами)».
У гр. 12 пунктів 12.1 та 12.2 надаються пояснення, що характеризують джерела фінансування (наприклад, облігації місцевої позики, банківський кредит, термін погашення, термін повернення інвестицій приватному партнеру або виникнення не фінансових зобов’язань з боку головного розпорядника бюджетних коштів тощо).
4.13. У пункті 13 наводиться аналіз результатів діяльності головного розпорядника за ці періоди з наведенням пояснень щодо приведених у пунктах 8-11 показників, у тому числі проаналізувати результативні показники, включаючи зміну чисельності працюючих, вказати основні напрями реформування структури головного розпорядника, що забезпечує виконання бюджетної програми тощо.
Необхідно навести інформацію щодо використання коштів на оплату праці та аналіз змін мережі і контингенту. При цьому слід пояснити структуру видатків на оплату праці (пункт 9). Це буде важливим аргументом при аналізі витрат на заробітну плату, дасть можливість зробити висновок про приведення у відповідність до визначених асигнувань штатної чисельності установи, а також про дії головного розпорядника по впорядкуванню кількості працюючих у наступні роки і включити до проекту бюджету на плановий рік відповідні показники. Необхідно також обґрунтувати необхідність проведення видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік виходячи з обсягу та на підставі результативних показників.
Приведені головними розпорядниками у пункті 13 обґрунтування в подальшому використовуються при підготовці пояснювальної записки до проекту бюджету на плановий рік і поданні ************ районній державній адміністрації та ************** районній раді.
4.14.У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов’язаннями в минулому, поточному та наступному роках та пропозиції щодо приведення зобов’язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.
У підпунктах 14.1 та 14.2 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:
Підпункт 14.1.
У графі 3 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом районного бюджету на минулий рік з урахуванням усіх внесених змін до розпису;
у графі 4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого органу Державної казначейської служби. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 3 підпункту 6.1;
у графах 5 і 6 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом за формою № 7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ ”;
у графах 8 і 9 – сума кредиторської заборгованості, яка у минулому році погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;
у графі 9 – розрахунок зобов’язань по видатках, у тому числі погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість на початок поточного року).
Підпункт 14.2.
Графи 3 та 4 таблиці 14.2 повинні відповідати:
графа 3 – графі 6 підпункту 6.1 (обсяги асигнувань, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту);
графа 4 – графі 6 підпункту 14.1 (кредиторська заборгованість загального фонду на початок поточного року відповідно до звіту за формою № 7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ ”);
графа 8 – графі 9 підпункту 6.1 (обсяг видатків на плановий рік).
У графах 5, 6 та графах 9, 11 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та у плановому роках планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів;
у графах 7 і 12 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань по видатках (різниця між затвердженими призначеннями на поточний рік (граничним обсягом видатків на плановий рік) та плановим обсягом погашення кредиторської заборгованості на початок відповідного року).
Наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов’язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.
У підпункті 14.3. зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:
У графі 3 наводяться обсяги видатків, затверджені розписом районного бюджету на минулий рік з урахуванням всіх внесених змін до розпису;
у графі 4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого органу Державної казначейської служби;
у графах 5 і 6 – дебіторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом за формою № 7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ ”;
у графі 7 – сума очікуваної дебіторської заборгованості на початок планового року;
у графах 8 і 9 – причини виникнення дебіторської заборгованості та вжиті заходи щодо її ліквідації відповідно.
У підпункті 14.4 наводяться нормативно-правові акти, що є підставою для виконання функції (бюджетної програми) та які не забезпечені граничним обсягом:
у графі 2 підпункту 14.4 зазначаються назва, номер та дата нормативно-правового акта;

у графі 3 підпункту 14.4 – відповідні статті (пункти) нормативно-правового акта;
у графі 4 підпункту 14.4 – обсяг видатків або надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта;
у графі 5 підпункту 14.4 – обсяг видатків або надання кредитів, врахований у граничному обсягу;
у графі 6 підпункту 14.4 – обсяг видатків або надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом;
у графі 7 підпункту 14.4 – заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статті (пункту) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу.
У підпункті 14.5 зазначаються конкретні пропозиції до заходів з упорядкування зобов’язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов’язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.
4.15.У пункті 15 наводяться:
основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;
основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду та від повернення кредитів до бюджету;
нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду, надходжень від повернення кредитів до бюджету та визначено напрями їх використання;
пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;
аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;
показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, – порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).
4.16. Інформація, наведена в окремих пунктах Форми 20ХХ-2 (додаток 2), в подальшому використовується для формування паспорту бюджетної програм відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2010 за № 573/17868.


1   2   3   4

Схожі:

Інструкція з підготовки бюджетних запитів iconДодаток 1 до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
Мета діяльності головного розпорядника коштів районного бюджету. – Здійснення виконавчої влади у районі
Інструкція з підготовки бюджетних запитів iconІнструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ
У тексті Інструкції та у формах обліку та списання запасів бюджетних установ слова «код функціональної класифікації» у відповідних...
Інструкція з підготовки бюджетних запитів iconЗміни до Правил склaдaння пaспоpтів бюджетних пpогpaм місцевих бюджетів,...
«Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»
Інструкція з підготовки бюджетних запитів iconТипова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
Ця Інструкція розроблена з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання матеріальних цінностей з балансу установ та організацій,...
Інструкція з підготовки бюджетних запитів iconТипова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
Ця Інструкція розроблена з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання матеріальних цінностей з балансу установ та ор­ганізацій,...
Інструкція з підготовки бюджетних запитів iconКонспект уроку в 11 класі Тема: «Запити та їх призначення. Мова запитів....
Тема: «Запити та їх призначення. Мова запитів. Практична робота №9 «Створення запитів»»
Інструкція з підготовки бюджетних запитів iconІнструкція з Підготовки І подання податкових документів в електронному...
України в електронній формі із використанням електронного цифрового підпису. Ця Інструкція поширюється на Державну податкову адміністрацію...
Інструкція з підготовки бюджетних запитів iconПроект
Економічна класифікація видатків призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за...
Інструкція з підготовки бюджетних запитів iconЗатверджено
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – тис гривень, у тому числі загального фонду – тис гривень та спеціального фонду...
Інструкція з підготовки бюджетних запитів iconПосадова інструкція інженера проектного відділу електропостачання
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка