Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2013 рік Вступ
НазваПрограма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2013 рік Вступ
Сторінка1/19
Дата конвертації08.07.2013
Розмір2.58 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Проект


СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністраціїПРОГРАМА

соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2013 рік

Вступ


Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2013 рік (далі – Програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку провідних галузей господарства області, а також зовнішніх та внутрішніх чинниках. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Тернопільщини на 2013 рік, а також комплекс заходів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реформування реального сектору економіки та соціальної сфери, забезпечення макроекономічної стабільності, підтримки найуразливіших верств населення, недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, створення умов для економічного зростання та підвищення реальних доходів громадян.

Програма розроблена головним управлінням економіки разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, обласними організаціями, райдержадміністраціями, виконавчим комітетом Тернопільської міської ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” на виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 11 грудня 2012 року № 77, визначені головна мета та пріоритети розвитку Тернопільщини на 2013 рік.

В основу програми покладені ключові положення передвиборчої Програми Президента України Януковича В.Ф. “Україна – для людей”, Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, схваленої на засіданні Комітету з економічних реформ 2 червня 2010 року; основні пріоритети соціально-економічного розвитку держави на 2013 рік визначені у зверненні Президента України до Верховної Ради України VII скликання, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року; Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від 27 травня 2008 року № 280.

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень:

  • законів України: “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про державні цільові програми”, “Про стимулювання розвитку регіонів”, “Про інвестиційну діяльність”, “Про режим іноземного інвестування”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 року № 2856-VI;

  • постанов Кабінету Міністрів України:

а) від 26 квітня 2003 р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” (зі змінами та доповненнями);

б) від 20 травня 2009 р. № 476 “Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів”;

в) від 29 листопада 2010 р. № 1090 “Про затвердження Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011–2015 роки”;

г) від 28 листопада 2012 р. № 1125 “Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 рік та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 907”;

  • розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. № 627-р “Про затвердження плану заходів на 2013 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”;

  • розпоряджень голови обласної державної адміністрації:

а) від 26 квітня 2010 року № 234 “Про заходи щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення області”;

б) від 30 грудня 2010 року № 1103 “Про організацію виконання Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011–2015 роки”;

в) від 27 червня 2012 року № 500-од “Про забезпечення стабільної цінової ситуації на споживчому ринку області”;

г) від 25 травня 2012 року № 359-од “Про визначення регіональних пріоритетів”;

д) від 28 травня 2012 року № 401-од “Про організацію проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та виконкому Тернопільської міської ради”;

е) від 01 жовтня 2012 № 799-од “Про заходи на 2013 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року в області”;

  • доручень голови обласної державної адміністрації:

а) від 10 червня 2009 року № 60 “Про запровадження оцінки внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку районів області”;

б) від 19 грудня 2011 року № 106 “Про організацію виконання та моніторинг стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року”;

в) від 3 жовтня 2012 року № 60 “Про моніторинг соціально-економічного розвитку малих міст”;

г) від 26 жовтня 2012 року № 64 “Про підтримку реального сектора економіки”.

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку області на 2013 рік погоджено на засіданні Міжвідомчої робочої групи Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України.

Відповідно до пріоритетних напрямів Програми Президента України “Україна – для людей” та Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, схваленої на засіданні Комітету з економічних реформ 2 червня 2010 року, у Програмі передбачено комплекс завдань та заходів, спрямованих на розвиток та модернізацію основних галузей виробничої та соціальної сфери області, виконання соціальних ініціатив, визначених Президентом України Януковичем В.Ф.

Заходи програми спрямовані на забезпечення єдиної політики розвитку області в 2013 році шляхом об’єднання інтересів і можливостей місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадськості з метою реалізації пріоритетних напрямків, визначених Стратегією розвитку Тернопільської області на період до 2015 року, Планом заходів з реалізації у 2012-2015 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року (зі змінами, внесеними листом від 14.01.2013 № 01-7/07.02-08), затвердженим головою обласної державної адміністрації 05.05.2011 № 49/01 та забезпечення сприятливих умов для розвитку регіону та покращення добробуту населення області.

Досягнення запланованих заходів і показників передбачається здійснювати в основному через економічні важелі державного регулювання та виконання заходів, передбачених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Комітету з економічних реформ при Президентові України, Тернопільської обласної ради та розпорядженнями голови Тернопільської обласної державної адміністрації, які спрямовані на випереджальний розвиток економіки і вирішення найактуальніших соціальних проблем населення області.

З метою сприяння забезпеченню оптимального балансу інтересів держави, найманих працівників і власників, подальшого поглиблення та вдосконалення партнерства між органами виконавчої влади, роботодавцями і профспілками області цілі та завдання, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом їх тісної співпраці.

Програма є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного розвитку області.

^ Головною метою програми на 2013 рік є зниження рівня безробіття, зростання добробуту населення області, підвищення якості життя через створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем управління якістю, скорочення непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в області виробничих потужностях, розширення обсягів збуту продукції на внутрішньому ринку, зростання експорту, безумовного дотримання державної дисципліни цін, законодавства про працю, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації регіональних (комплексних) програм розвитку, впровадження активних форм стимулювання зайнятості.

Виконання зазначених завдань стане вагомим підґрунтям для впровадження реформ у різних сферах, що у свою чергу дасть можливість забезпечити збалансований розвиток області, виконання соціальних ініціатив, визначених Президентом України, збільшити реальні доходи населення та створити умови для посилення економічної активності в усіх містах і районах області, нарощення податкової бази регіону та сприятиме поступовому пом'якшенню міжтериторіальних диспропорцій у розвитку.

І. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2011–2012 РОКИ
Основні тенденції макроекономічного розвитку
Здійснений аналіз соціально-економічних показників вказує на те, що завдяки консолідації зусиль органів влади стан справ в області стабільний і керований, що забезпечує розвиток реального сектора економіки та соціальної сфери.

Так, у 2012 році передбачається зростання валового регіонального продукту на 8%, валової доданої вартості – на 7,7%. Питома вага промисловості у валовій доданій вартості складе 19,9%, сільського господарства – 19,5%, торгівлі та послуг – 53,7%. Збільшення обсягу валового регіонального продукту забезпечується завдяки покращенню основних макропоказників, а саме:

- у 2012 році порівняно з 2011 роком зростання промислового виробництва склало 3,4%. Спостерігалася позитивна динаміка виробництва продукції у переробній промисловості, зокрема, збільшилось виробництво у харчовій промисловості на 3,1%, легкій – на 6,6%;

- за підсумками 2012 року аграріями області отримано врожаї зернових – понад 2,2 млн тонн; в усіх категоріях господарств збільшено виробництво зернових – на 15%, картоплі – на 2,8%, виробництво м’яса зросло на 3,6%, молока – на 9,9%, яєць – на 9,4%, виробництво валової продукції сільського господарства – на 9,8%;

- обсяг перевезень вантажів зріс у 2,3 раза у порівнянні з 2011 роком і становить 8238,6 тис. тонн;

- за 2012 рік усіма суб’єктами господарювання в економіку області залучено 3,16 млрд гривень капітальних інвестицій, що на 20% більше, ніж у 2011 році;

- за рахунок усіх джерел фінансування в області введено в експлуатацію 408,5 тис. кв. метрів загальної площі житла;

- у 2012 році суб’єктами господарювання області створено майже 19,9 тис. робочих місць, що становить 112,3% річного завдання;

- індекс реальної заробітної плати склав 117,3%, середньомісячна заробітна плата зросла на 16,8%, що вище відповідних темпів середнього зростання в Україні;

- забезпечено прибутковість діяльності народного господарства, очікується отримати прибутків на суму майже 1 млрд гривень;

- очікується збільшення на 4 відсоткових пункти частки прибуткових підприємств;

- забезпечено збільшення в 2,4 раза кількості укладених договорів та в 1,9 раза суми коштів для закупівель з проведенням тендерних процедур;

- депозитні вкладення зросли на 78%, в тому числі юридичних осіб у 2,8 раза (по Україні на 10,1%);

- протягом 2012 року державними реєстраторами зареєстровано 562 юридичні особи та 3044 фізичних осіб – підприємців;

- забезпечено фінансування протягом 2012 року 29 обласних цільових програм у обсязі 27,8 млн гривень. До державного бюджету від оренди державного майна надійшло коштів у розмірі 6,3 млн гривень.

З метою макроекономічної стабільності, посилення соціального захисту населення, системного реформування економічних відносин та соціальної сфери, в області видано ряд розпорядчих документів голови обласної державної адміністрації, затверджено плани заходів, а саме щодо: детінізації економічних відносин, покращення фінансового стану економіки області; спрощення процедур започаткування бізнесу; покращення роботи промислового комплексу області; стабілізації цінової ситуації; із стимулювання залучення інвестицій в економіку області; впровадження реформ у різних сферах та взято на контроль їх виконання.

Впровадження заходів, спрямованих на стабілізацію економічного і соціального розвитку області, об’єднання всіх гілок влади навколо спільних проблем та інтересів дозволило забезпечити позитивні результати.

З метою детінізації економіки області, у тому числі запобігання фактам оплати праці в “конвертах” та її виплати нижче мінімального рівня розроблено і затверджено головою обласної державної адміністрації 31.03.2011 № 35/01 План спільних заходів з питань детінізації економічних процесів в області, забезпечується їх реалізація.

Стратегію розвитку області на період до 2015 року модернізовано та підсилено новими завданнями та заходами, відповідно до пріоритетних напрямів Програми Президента України “Україна – для людей” та Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, шляхом розроблення обласною державною адміністрацією Плану заходів з реалізації у
2012–2015 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року, який затверджений головою обласної державної адміністрації 05.05.2011 № 49/01, забезпечується належний контроль за його виконанням.

З метою прискорення соціально-економічного розвитку, забезпечення соціально-культурного та духовного відродження, збереження історико-культурної спадщини малих міст області, проведення аналізу виконання завдань, визначених Державною цільовою програмою підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011–2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2010 р. № 1090, головою обласної державної адміністрації видано розпорядження від 30 грудня 2010 року № 1103 “Про організацію виконання Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011–2015 роки в області” та взято на контроль його виконання.

Для спрощення процедур започаткування бізнесу в усіх районах та м. Тернопіль проводять діяльність державні реєстратори. Протягом 2012 року в області зареєстровано 562 малих підприємства та понад 3 тис. фізичних осіб-підприємців.

В усіх 17 районах області та м. Тернопіль запроваджено порядок видачі дозвільних документів за принципом організаційної єдності. Протягом 2012 року державними адміністраторами дозвільних центрів області розглянуто майже 15,7 тис. звернень суб’єктів господарювання, надано понад 14,8 тис. консультацій та видано 18,9 тис. документів дозвільного характеру.

З метою залучення суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців до формування державної регуляторної політики у сфері підприємництва в області, запровадження прозорого механізму їх участі у підготовці проектів рішень органів виконавчої влади в області утворено регіональну раду підприємців при обласній державній адміністрації.

Для створення цілісної та ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливих умов для його сталого розвитку в області розроблено проект програми підтримки малого підприємництва на 2013-2014 роки.

За рахунок активізації роз’яснювальної роботи та запровадження заходів із попередження порушень у 2012 році забезпечено нижчі, ніж в Україні темпи зростання споживчих цін. Так, індекс споживчих цін склав 98,9%, на 0,9 відсоткових пункти нижчий ніж в середньому по Україні. Як результат індекс споживчих цін по області за 2012 рік (відносно грудня 2011 року) становив 98,9%, зокрема на продукти харчування – 95,9%, що нижче відповідно на 0,9 та 1,2 відсоткових пункти, ніж по Україні. За підсумками 2012 року зниження рівнів цін відбулось на більшість соціально значимих продуктів, а саме: на молоко та молокопродукти, м’ясо та м’ясопродукти, цукор, яйця, фрукти та овочі.

З метою забезпечення споживчого попиту населення за доступними цінами активізовано роботу з проведення ярмарок із залученням безпосередньо сільськогосподарських виробників і переробних підприємств області. В цілому по області протягом 2012 року проведено 1272 ярмаркових заходи і реалізовано населенню за цінами виробника сільськогосподарської продукції на загальну суму 172,7 млн гривень. Реалізація продукції на ярмарках проводилась за оптово-відпускними цінами, які на 10-15 відсотків нижчі від роздрібних цін у торговельній мережі та на продовольчих ринках області.
ПРОМИСЛОВІСТЬ

Протягом 2012 року промисловий комплекс області закріпив позитивні тенденції зростання виробничого потенціалу, забезпечивши збільшення обсягів виробництва на 3,4% порівняно з 2011 роком.

За результатами виробничої діяльності у 2012 році зростання обсягу виробництва у харчовій галузі забезпечено насамперед успішною роботою цукрових заводів області, які виробили 208,8 тис. тонн цукру, зростанням обсягів виробництва молочних продуктів та морозива на 10,2%.

Обсяг виробництва продукції борошномельно-крупяної промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів зріс на 10%.

Провідними підприємствами галузі, що забезпечили збільшення виробництва продукції, є ТзОВ “Бучачагрохлібпром”, ТОВ “Самолусківський крохмальний завод”, ТОВ “Віконт” та ВАТ “Екор ТВ”.

На 12,1% зросло виробництво пива, це зумовлено збільшенням обсягу виробництва продукції ТзОВ “Микулинецький Бровар” та Тернопільське ВАТ “Опілля”.

Збільшення обсягу виробництва продукції у легкій промисловості на 6,6% забезпечено стабільним зростанням обсягів виробництва продукції ВАТ ТО “Текстерно”, Збаразької ВК № 63, ПАТ “Тернопільський завод штучних шкір “Вінітекс” та ТзОВ “Вінісан”.

У целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності зростання обсягу виробництва промислової продукції склало 90,1%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості зростання виробництва продукції на 24,6% забезпечили ТзОВ “Феро-пласт” та ТзОВ “Уніпак –Україна”.

Протягом січня-вересня 2012 року 62,6% промислових підприємств області спрацювали прибутково та отримали 159,3 млн гривень прибутків. Фінансовий результат підприємств до оподаткування був позитивним
(56,3 млн гривень). Середньомісячна заробітна плата у 2012 році склала 2250 гривень, перевищивши середній рівень по економіці на 3% та зросла на 10,9% до 2011 року.

Обсяг реалізованої промислової продукції у 2012 році склав
6,7 млрд гривень.

З метою вирішення проблем промислового комплексу області обласною державною адміністрацією вносилися пропозиції до Плану заходів, спрямованих на вирішення основних проблем розвитку виробничої сфери в області щодо порушення питання про скасування країнами Європейського союзу митних обмежень щодо імпорту з України пряжі бавовняної, тканин бавовняних та вовняних; спрощення митних процедур при виконанні замовлень на продукцію легкої промисловості з давальницької сировини; формування державного замовлення на постачання продукції вітчизняних підприємств для державних підприємств, установ та організацій; запровадження квот на ввезення у країну молочної продукції, яка в достатній кількості виробляється в Україні; врегулювання на міжнародному рівні нормативно-технічної документації на виробництво молочної, м’ясної продукції; врегулювання на законодавчому рівні питання щодо зменшення використання синтетичних замінників цукру; зменшення квоти на ввезення тростинного цукру-сирцю; проблем оборонної промисловості, що потребують нагального вирішення.

Для забезпечення розвитку промислового комплексу області шляхом організації відновлення виробничої діяльності промислових підприємств та, у свою чергу, зростання обсягів виробництва промислової продукції, відрахувань до бюджетів та інших соціальних фондів, створення нових робочих місць, зниження рівня безробіття населення видано розпорядження голови облдержадміністрації від 21 березня 2012 року № 197-од “Про організацію відновлення виробничої діяльності промислових підприємств області у
2012-2013 роках”.

За результатами виконання заходів, затверджених цим розпорядженням протягом 2012 року в молочній галузі відновило роботу ВАТ “Монастириський молочний завод”, запрацювали два підприємства спиртової галузі: Мишковицьке МПД ДП “Укрспирт” та Хоростківське МПД ДП “Укрспирт”, а також у м’ясній галузі розпочали роботу ПП “Донпродукт” та ПП “Кременецький м’ясокомбінат”.

У 2012 році впроваджено інвестиційний проект щодо виробництва продуктів борошнокруп’яної промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів на території с. Товстеньке Чортківського району агрохолдингом “Мрія”, споруджено новий крохмальний завод потужністю 30 тонн переробки сировини (картоплі) на годину (240 тонн у зміну). Вартість будівництва склала 63,3 млн гривень. У жовтні 2012 року завод розпочав свою роботу та випустив пробну партію крохмалю.

У галузі добування корисних копалин завершено будівництво дробильно-сортувального вузла цеху тонкого помолу ТОВ “Збруч-інвест” у с.Збручанське Борщівського району. Орієнтовна вартість будівництва склала 15 млн гривень. Проведено пробний пуск підприємства. На даний час на стадії завершення оформлення документів на земельні ділянки.

Проведено реконструкцію ВАТ “Козлівський цегельний завод” у смт Козлів Козівського району. Вартість інвестиційного проекту майже
20 млн гривень. У 2012 році інвестовано 16,3 млн гривень, здійснено будівництво нового цеху і придбано обладнання.
^ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У 2011 році виробництво валової продукції сільського господарства
(у постійних цінах 2010 року) склало 7295 млн гривень. Обсяг валової продукції, у порівнянні з 2010 роком, збільшився на 25,2%.

У 2012 році обсяг валової продукції сільського господарства збільшився на 9,8% відносно 2011 року і склав 8010,1 млн гривень.

Валовий збір зернових у 2011 році склав 1882,8 тис. тонн. У 2012 році всіма категоріями господарств вирощено рекордний, за час утворення Тернопільської області, валовий збір зернових та зернобобових культур – 2163,8 тис. тонн, що на 14,9% більше 2011 року.

Виробництво картоплі у 2012 році зросло на 3% у порівняні з 2011 роком. Цього було досягнуто за рахунок зростання її урожайності на 5 ц з 1 га.

Зібрана площа під цукровими буряками (фабричними) порівняно з минулим роком скоротилась майже на чверть. Проте, завдяки високій урожайності цукристих виробництво солодких коренів зменшилося відносно 2011 року лише на 4,8%.

У 2012 році в області вдалось стабілізувати ситуацію у тваринницькій галузі. Виробництво м’яса в цілому по області становить 61,5 тис. тонн, що на 5,3% більше показника 2011 року. Виробництво молока всіма категоріями господарств склало 459,6 тис. тонн, що на 9,9% більше 2011 року. У всіх категоріях господарств виробництво яєць склало 414,3 млн штук, що на 9,4% більше від попереднього року.

У 2012 році з метою нарощування виробництва тваринницької продукції в області реалізовано ряд інвестиційних проектів з будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів.

У ТОВ “Бучачагрохлібпром” Бучацького району завершено реконструкцію та введено в дію молочні комплекси в селах Осівці та Пилява проектною потужністю 1200 голів корів кожен.

У ТОВ “Агропродсервіс-Інвест” Козівського району завершено будівництво доїльного залу на 500 корів.

У приватному агропромисловому підприємстві “Дзвін” у с. Звиняч, Чортківського району проводиться будівництво комбікормового заводу, реконструкція приміщення для створення молочного комплексу з доїльним залом та безприв’язним утриманням потужністю на 1000 корів.

Збільшено потужність свинокомплексу в ПАП “Агропродсервіс” у с. Настасів Тернопільського району до 60 тис. голів.

ТОВ “Україна” завершено реконструкцію приміщень та введено в дію свинокомплекс з вирощування та відгодівлі свиней потужністю на 20 тис. голів у с.Медин Підволочиського району.

Розширено потужності ВАТ “Птахофабрика Тернопільська” в с.В.Гаї Тенопільського району з виробництва яєць, шляхом реконструкції приміщень на 290 тис. голів курей-несучок.

У с. Вірлів Зборівського району ТОВ “Вірлів-Агробізнес” проведено реконструкцію приміщень для утримання 150 тис. голів бройлерів на рік.

Крім того, у 2012 році реалізований проект “Будівництво тепличного комплексу “DF Agro” (с. Синьків Заліщицького району) – один з найбільших на території України. Будівництво розпочалося в листопаді 2011 року і було завершене до 01 вересня 2012 року. Введення в експлуатацію тепличного комплексу в с. Синьків дасть змогу щороку вирощувати 4 тис. тонн томатів, 2,5 тис. тонн огірків та 1,6 тис. тонн перцю. Площа теплиць – 10 гектарів. Обсяг виробництва перцю в с. Синьків дозволить на 20% скоротити його імпорт в Україну.
^ ТРАНСПОРТ, ЗВ'ЯЗОК ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

У 2012 році підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено
5858,4 тис. тонн вантажів, що в 3,5 раза більше, ніж у 2011 році.

Внутрішньообласна автобусна маршрутна мережа загальною протяжністю 23620 км складається з 665 автобусних маршрутів, у тому числі: 78 – міських, 453 – приміських, 136 – міжміських. На вказаних маршрутах
852 автобусами забезпечують регулярні пасажирські перевезення 387 суб'єктів підприємницької діяльності, з яких 20 – юридичні та 367 – фізичні особи.

З метою оптимізації мережі автобусних маршрутів загального користування, враховуючи звернення громадян, органів місцевого самоврядування, районних державних адміністрацій, за погодженням з перевізниками, протягом 2012 року внесено зміни в 54 розклади руху внутрішньообласних автобусних маршрутів, враховано пропозиції при формуванні об’єктів чотирьох конкурсів на перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування. Для участі в конкурсах від 65 перевізників – претендентів прийнято 167 пакетів документів. За результатами рішень конкурсного комітету укладено
95 договорів про забезпечення пасажирських перевезень на регулярних внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування
(41 договір про забезпечення пасажирських перевезень по міжміських автобусних маршрутах, 54 договори про забезпечення пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах), що дало змогу покращити пасажирські перевезення в області.

Станом на 01.01.2013 року перевізниками області виготовлено та погоджено 479 паспортів приміських та міжміських автобусних маршрутів, що становить 78,1% до потреби.

Протягом 2012 року перевізниками області закуплено 14 нових автобусів та відремонтовано 5 тролейбусів збільшеної пасажиромісткості, призначених для надання насамперед соціально значимих послуг, посилено вимоги до автомобільних перевізників та забезпечено контроль за дотриманням ними вимог законодавства з питань дорожнього руху.

З метою підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та зниження рівня тяжкості їх наслідків, мінімізації людських втрат розроблено обласну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2013-2015 роки, одним із завдань якої визначено заходи щодо покращення експлуатаційного стану та розвитку автомобільних доріг державного, місцевого значення та комунальних доріг в області.

Протягом 2012 року автоперевізниками області надано послуг, згідно з умовами договору з перевезення пасажирів пільгової категорії, на суму
13,1 млн гривень. За надані послуги їм надано компенсацію на суму
10,8 млн гривень.

Мережа автомобільних доріг загального користування області складає 5000,1 км, із них 4976,2 км з твердим покриттям.

Упродовж 2012 року Службою автомобільних доріг в Тернопільській області відремонтовано поточним ремонтом 300 км автомобільних доріг місцевої мережі на суму 415 млн гривень, у тому числі 71 км гарячим асфальтобетоном.

З державного бюджету профінансовано 160,8 млн гривень, з них
97,8 млн гривень – на експлуатаційне утримання доріг, 63 млн гривень – на проведення ремонтних робіт. За рахунок оборотних коштів Служби автомобільних доріг в Тернопільській області виконано робіт на суму
272 млн гривень.

Залізничний комплекс області включає 14 підприємств, на території області розташовано 43 станції та 43 зали очікування пасажирів. Розгорнута довжина колій становить 777,3 км, експлуатаційна довжина колій – 634,3 км.

У 2012 році залізничним транспортом перевезено 5,9 млн пасажирів, що становить 99,4% в порівнянні з минулим роком.

У 2012 році відправлено 2,38 млн тонн вантажів, що на 33,2% більше, ніж у 2011 році.

Тернопільською філією ПАТ “Укртелеком” за 2012 рік надано послуг населенню на суму 114,7 млн гривень, що становить 102,7% у порівнянні з 2011 роком. Кількість домашніх телефонних апаратів на 100 сімей у 2012 році становить 55,08 одиниць.

Пріоритетним видом діяльності ПАТ “Укртелеком” визначено розбудову технологічної інфраструктури мережі Інтернет та мереж доступу до неї споживачів, зокрема у сільській місцевості, надання якісних Інтернет-послуг. Так, у 2012 році підключено 11484 портів, що складає 109,4% відносно 2011 року.

Мережа об’єктів поштового зв’язку Тернопільської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта” нараховує 467 одиниць, у тому числі 383 сільських, 66 міських та 18 пересувних відділень поштового зв’язку.

За результатами роботи в 2012 році Тернопільською дирекцією УДППЗ “Укрпошта” отримано 78,4 млн гривень загальних доходів, що становить 104,1% у порівнянні з 2011 роком. З метою забезпечення державної політики в галузі поштового зв’язку ТД УДППЗ “Укрпошта” розширила спектр послуг поштового зв’язку населенню та організаціям.

Відповідно до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на
2010-2015 роки, обласної комплексної програми енергоефективності та енергозбереження на 2010-2014 роки у 2012 році за рахунок впровадження енергоефективних заходів за попередніми даними зекономлено понад
6 млн куб. метрів природного газу та 17,2 млн кВт. год. електричної енергії на суму понад 60 млн гривень. На впровадження цих заходів використано більше 24 млн гривень.

У бюджетній сфері області в 2012 році здійснено комплекс технічних заходів, спрямованих на відновлення та приведення теплотехнічних характеристик у відповідність із сучасними вимогами, нормами і стандартами, зменшення втрат енергоресурсів та води, а також поліпшення умов перебування працівників по 185 будівлях, що дозволило знизити до 20% тепловитрат. Зокрема, замінено на енергозберігаючі 3347 вікон та 104 дверей. З початку року на проведення санації будівель і споруд затрачено
9,9 млн гривень. Економічний ефект від впровадження заходу складає
3,57 млн гривень у рік. Проведено модернізацію систем тепло- та водопостачання підприємств житлово-комунального господарства (встановлено перетворювачі частоти на насосному обладнанні, встановлено попередньо ізольовані труби з пінополіуретановим покриттям, реконструйовано свердловини водопостачання, замінено зношене електрообладнання насосних станцій).

З метою скорочення споживання природного газу у 2012 році 14 котелень бюджетних установ та організацій області переведено на використання альтернативних видів палива (відходи деревини). На даний час 186 установ та організацій бюджетної сфери області використовують для опалення відходи деревини (тирса, брикети, пелети), у 151 – електричну енергію, у 59 – торфопродукцію та у 298 – вугілля, що дозволяє замінити споживання 1,2 млн куб. метрів природного газу щороку та складає понад 4% від загального річного споживання природного газу бюджетними установами та організаціями.

У 2012 році 13 мініГЕС області виробили 34,8 млн кВт.год. електричної енергії, що на 2,4% більше, ніж за відповідний період минулого року і складає 1,9% від загального річного споживання в області.
^ КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом 2012 року відбулось збільшення обсягів надходжень в економіку області капітальних інвестицій.

Так, у 2012 році залучено 3,16 млрд гривень капітальних інвестицій, що на 20% більше, ніж у 2011 році, з них 1170 млн гривень на житлове будівництво. Станом на 31 грудня 2012 року в економіку області залучено 64,6 млн доларів США прямих іноземних інвестицій. Підрядними будівельними організаціями області в 2012 році виконано робіт на суму 703,4 млн гривень.

За рахунок усіх джерел фінансування за 2012 рік введено в експлуатацію 408,5 тис. кв. метрів загальної площі житла, що становить 141,5% до 2011 року.

У 2012 році введено в експлуатацію за рахунок всіх джерел фінансування загальноосвітню школу на 162 учнівських місць у с. Скорики Підволочиського району, котельні на 9,87 Гкал/год у містах Бережани та Тернопіль, 79,4 км газових, 4,3 км водопровідних та 1,6 км каналізаційних мереж та ряд об’єктів виробничого призначення, а саме: торгові центри, магазини загальною торговою площею понад 37,4 тис. кв. м, торгові павільйони з торговою площею майже 2 тис. кв. метрів, об’єкти громадського харчування на 2170 посадочних місць, гаражі на 334 автомісць, склади загальним об’ємом 58,3 тис. куб. м. тощо.

На будівництво об’єктів комунального та соціально-культурного призначення, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету в 2012 році освоєно майже 49 млн гривень.

Так, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку здійснювалось будівництво (реконструкція) 9 закладів освіти, зокрема: шкіл у селах Соколів Теребовлянського, Оришківці Гусятинського, Горигляди Монастириського, Кальне Зборівського, Бриків Шумського, Панівці Борщівського, Бедриківці Заліщицького районів, прибудова ліфта з влаштуванням переходів у Тернопільському обласному навчально-реабілітаційному центрі; 2 закладів охорони здоров’я: поліклініки радіологічного корпусу Тернопільського обласного клінічного радіологічного онкодиспансеру та радіологічного корпусу Тернопільської університетської лікарні; 8 об’єктів житлово-комунального господарства: котелень у містах Кременець, Чортків, Шумськ та Тернопіль, очисних споруд у м. Кременець, каналізаційної мережі у м. Скалат Під волочиського району, водопровідного колектора в смт Гусятин, дощового колектора у м. Бучач, а також геріатричного відділення в с. Великі Дедеркали Шумського району та будівництво І черги газопроводу Підгайці – Середнє Підгаєцького району.

За рахунок капітальних видатків здійснювалось будівництво дитячого садка в с. Великі Гаї Тернопільського району, реконструкція школи в с.Бедриківці Заліщицького району, реконструкція біологічних очисних споруд і каналізаційно-насосної станції у м. Скалат Підволочиського району та будівництво житлових будинків для відселення мешканців на 63 квартири у м. Почаїв Кременецького району.

У рамках проекту “Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства” було розпочато реконструкцію Тернопільського обласного перинатального центру “Мати та дитина”.

За результатами минулого року в економіку області залучено 2,7 млн доларів США, станом на 31 грудня 2012 року їх обсяг становив 64,6 млн доларів США. Обсяги кредитних ресурсів від прямих інвесторів-нерезидентів на 01 січня 2013 року становили 156,3 млн доларів США. Таким чином, сукупний капітал нерезидентів в економіці області, включаючи прямі іноземні інвестиції, становив 221 млн доларів США.

Упродовж 2011–2012 років в області здійснювалась реалізація другої фази Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”, яким передбачено реалізацію мікропроектів громад за такими пріоритетними напрямками: відновлення соціальної та комунальної інфраструктури; діяльність по відтворенню методології; початок реалізації економічного компоненту (створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів); підготовка до впровадження компоненту з інноваційного енергозбереження.

У першому напрямку беруть участь 9 районів, в яких реалізуються 37 мікропроектних пропозицій, а саме: 33 проекти з енергозбереження в школах та дитячих садках, 2 – в закладах охорони здоров’я та по 1 – в навколишнє природне середовище та водопостачання.

У 2012 році повністю завершено ремонтно-будівельні роботи на 26 об’єктах, з них 25 – навчальні заклади та 1 – заклад охорони здоров’я.

Загальний обсяг фінансування зазначених проектів склав майже 6,4 млн гривень, у тому числі: бюджет проекту – 2,9 млн гривень, місцеві бюджети – 2,74 млн гривень та кошти громад – 760 тис. гривень.

По другому напрямку щодо відтворення методології проекту в області відібрано 5 районів, у яких планується реалізувати 16 мікропроектів. У 2012 році розпочато роботи з реалізації 10 проектів, зокрема, 9 проектів з енергозбереження в школах та дитячих садочках і 1 – в закладі охорони здоров’я.

Для реалізації проектів щодо відтворення методології з обласного бюджету виділено 120 тис. гривень.

Загальна вартість Проекту з відтворення методології складає 1093 тис. гривень, у тому числі кошти ПРООН – 208,8 тис. гривень, кошти місцевого бюджету – 618,8 тис. гривень, кошти громад та спонсорів – 265,3 тис. гривень.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2013 рік Вступ iconПро затвердження Програми соціально- економічного та культурного...
Дяченка Власа Миколайовича про Програму соціально-економічного та культурного розвитку села на 2013 рік та заходи по забезпеченню...
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2013 рік Вступ iconПрограма соціально-економічного та культурного розвитку
Вступ
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2013 рік Вступ iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Пирятина на 2011 рік
Програму соціально-економічного І культурного розвитку міста Пирятин на 2011 рік розроблено спеціалістами міської ради згідно з чинним...
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2013 рік Вступ icon15 затверджую
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Згурівського району на 2012 рік
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2013 рік Вступ iconДоповнення до плану соціально-економічного розвитку на 2013 рік
Завдання на 2013 рік з підготовки проектної документації для вирішення проблемних питань міського розвитку
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2013 рік Вступ iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Луганська
Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку у 2006 році та основні планові показники на 2007 рік
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2013 рік Вступ iconПрограма економічного І соціального розвитку міста Луганська
Луганська на 2009 рік визначає основні цілі соціально-економічного розвитку міста, його пріоритети, завдання та заходи стосовно головної...
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2013 рік Вступ iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена міськвиконкомом із залученням депутатів Тростянецької міської ради,...
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2013 рік Вступ iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена міськвиконкомом із залученням депутатів Тростянецької міської ради,...
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2013 рік Вступ iconПрограма соціально економічного розвитку м. Тростянець
Програма економічного та соціального розвитку міста розроблена міськвиконкомом із залученням депутатів Тростянецької міської ради,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка