Мп мп типове положення
Скачати 105.01 Kb.
НазваМп мп типове положення
Дата конвертації14.07.2013
Розмір105.01 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
Проект
ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова профкому Керівник бюджетної установи

бюджетної установи

_______________ПІБ ____________________ПІБ

"___"________200__р. "___"_______________200__р.
МП МП
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про порядок преміювання працівників бюджетних установ, які входять до сфери управління Державного комітету рибного господарства України
1.Загальне положення
1.1. Положення розроблене на підставі Закону України "Про оплату праці", постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", від 28.02.02р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".

1.2.Положення розроблене з метою посилення матеріального стимулювання працюючих, виходячи з результатів індивідуальної праці та оцінки особистого вкладу в загальні результати роботи, підвищення її ефективності та якості.

1.3. Дія цього Положення поширюється на працівників бюджетних установ, які входять до сфери управління Держкомрибгоспу (далі – Установи).

1.4.Преміювання працівників Установ Держкомрибгоспу проводиться щомісячно та за підсумками роботи за рік.

1.5.Преміювання працівників може бути здійснено до державних і професійних свят:

Дня Конституції України, Міжнародного жіночого дня 8-березня, Дня Перемоги, Дня незалежності України, Дня рибалки, Дня бухгалтера, Дня працівників сільського господарства, ювілейних дат з дня народження, з приводу нагородження трудовими відзнаками, Почесними грамотами та грамотами Кабінету Міністрів України, Мінагрополітики України, Державного комітету рибного господарства України у межах коштів на оплату праці, затвердженого в кошторисам доходів і видатків на поточний рік.
^ 2.ПОРЯДОК ПРЕМІЮВАННЯ
2.1.Преміювання працівників Установ Держкомрибгоспу України здійснюється у межах коштів на оплату праці, затвердженого кошторисом доходів і видатків державного бюджету на поточний рік.

2.2.Премія нараховується на посадовий оклад з урахуванням надбавок та доплат, визначених законодавством України.

2.3.Працівникам, щойно оформленим на роботу, і таким, що відпрацювали неповний місяць у зв'язку з переводом на іншу роботу, виходом на пенсію, призовом до Збройних Сил України, звільненням за власним бажанням або скороченням штатів, та іншими поважними причинами премія нараховується за фактично відпрацьований час.

2.4.Розгляд питання щодо преміювання працівників Установ здійснюється адміністрацією разом з профспілковим комітетом за поданням начальників структурних підрозділів. Прийняте рішення оформляється протоколом спільного засідання , що є підставою для видання відповідного наказу.

2.5.Працівники, які несумлінно виконують свої службові обов'язки, позбавляються премії частково або повністю. Перелік службових упущень, відповідно до яких проводиться депреміювання, наведений в Додатку № 1. Рішення про зменшення розміру премії записується в окремих пунктах наказу про преміювання з обов'язковим зазначенням конкретних обставин, які стали причиною прийняття такого рішення.

Позбавлення працівників премії або зменшення її розміру може проводитись тільки за той розрахунковий період, у якому було допущено порушення.

2.6.Преміювання окремих працівників Установ не здійснюється у разі накладення на цих осіб дисциплінарного стягнення протягом строку його дії.

2.7.Преміювання керівників Установ та їх заступників здійснюється за рішенням Держкомрибгоспу, з урахуванням результатів роботи за місяць та підсумків роботи за рік.
^ 3. ТЕРМІН ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО

ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
3.1. Начальники структурних підрозділів Установи до 28 числа поточного місяця подають керівнику бюджетної установи пропозиції щодо преміювання працівників, зменшення розміру премії або позбавлення премії повністю працівників, які допустили упущення в роботі. При збільшенні премії окремим працівникам також повинні бути представлені обґрунтовані докази.

3.2. До 5-го числа місяця, наступного за звітним, Установи надсилають до Держкомрибгоспу на розгляд матеріали щодо преміювання керівника та його заступників. При цьому обов’язково подають дані про виконану роботу за напрямком діяльності, довідку щодо використання фонду оплати праці згідно з Додатками № 2, № 3 та № 4.
Головний бухгалтер _____________ П.І.Б.


Додаток №1

до Типового положення про

преміювання бюджетних установ

ПЕРЕЛІК

службових упущень, відповідно до яких

проводиться депреміювання працівників

бюджетних установ


№п/п

Службові упущення

Зменшення у відсотках від встановленої суми

1.

Несвоєчасне і неякісне виконання завдань та функціональних обов’язків працівників бюджетних установ

До 10 відсотків

2.

Порушення термінів виконання нормативних актів, доручень та наказів керівників

До 10 відсотків

3.

Невиконання порядку і термінів розгляду листів, заяв та скарг

До 10 відсотків

4.

Несвоєчасна і неякісна підготовка матеріалів на засідання, колегії, наради

До 30 відсотків

5.

Порушення службової та трудової дисципліни

До 100 відсотків

6.

Інші службові упущення, які були допущені в процесі виконання функціональних обов’язків і негативно вплинули на результати роботи

До 50 відсотків

7.

Порушення термінів виконання вказівок, доручень органів вищого рівня та надання їм звітності*

До 100 відсотків*) за невиконання перед органом вищого рівня керівник відповідає особисто


Додаток № 2

до Типового положення про

преміювання бюджетних установ
Інформація

про роботу органів рибоохорони

станом на_______________ 200__ року.
п

/ п

Зміст інформації

По бюджетній

Установі

За звітний місяць

За

попередній місяць

1.

Кількість інспекторів2.

Викрито порушень – всього


у тому числі:
Складено безхазяйних актів3.

Кількість порушень серед користувачів водних живих ресурсів4.

Затримано порушників5.

Накладено штрафів, гри..6.

Нараховані збитки - за таксами (справ/грн..)


- за методикою (справ/грн..)7.

Стягнено штрафів - усього, грн.. у т.ч. за квитанціями (справ/грн..)8.

Передано до суду для притягнення до адміністративної відповідальності


З низ повернено на доопрацювання9.

Передано у слідчі органи для порушення кримінальної справи (справ/чол..)10,

Затримано риби - усього ,кг.


У т.ч. – у користувачів


- за незаконне придбання чи збут


Вилучено рибу осетрових видів, кг.12.

Затримано знарядь лову (од.) : сіток, волоків, неводів, тралів та інших заборонених знарядь лову13.

Проведено виступів – всього

' У т.ч.: - на радіо

-у пресі


- по телебаченню

Керівник _________________П.І.Б.

Додаток № 3

до Типового положення про

преміювання бюджетних установ

Інформація

про роботу рибовідтворювальних заводів

та інших бюджетних установ

станом на_______________ 200__ року.

Наявність нагульних ставів, ____га
Наявність виросних та інших ставів, ____га
Фактичне зариблення ставів (по категоріях) ___га.
Посаджено зарибок на вирощування, план ___тис.шт.

Факт ___тис.шт.
Випущено зарибка в природні водойми ______тис.щт.
В тому числі за видовим складом:

________________________________

________________________________

________________________________

Стан матеріально-технічної бази і заходи, які спрямовані на її поліпшення
Економія енергоресурсів, план_______

Факт_______

Стан ставкового фонду, гідроспоруд та заходи, направлені на їх покращення
Вирощування живих кормів
Також можна подати опис виконаної роботи за відповідний період у довільній формі.


Керівник __________________________ П.І.Б.


Додаток № 4

до Типового положення про

преміювання бюджетних установ


ДОВІДКА

Про використання фонду оплати праці

__________________ бюджетної установи

За __________ місяць 200__року
Фонд оплати праці, доведений Держкомрибгоспом на 200__ рік,

тис.грн.
У тому числі на_______ місяці__________тис.грн.
Фактично використано за________місяці _____тис.грн.
Сума премії нарахована за попередні місяці, ______тис.грн.
Сума премії, яку передбачається нарахувати в поточному місяці__ тис.грн.
Заборгованість по заробітній платі______ тис.грн.
Передбачається витратити за рік________ тис.грн.
Штатна чисельність працівників____одиниць
Фактична чисельність працівників_____ чоловік


Керівник ___________________________П.І.Б.
Головний бухгалтер ___________________П.І.Б.

Схожі:

Мп мп типове положення iconПрацюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників
Типове положення про атестацію педагогічних праців­ників (далі — нове Типове положення), оскільки попереднє Типове положення про...
Мп мп типове положення iconДержавний комітет україни з нагляду за охороною праці
Затвердити Типове положення про службу охорони праці (далі Типове положення), що додається
Мп мп типове положення iconДержавний комітет україни з нагляду за охороною праці
Затвердити Типове положення про службу охорони праці (далі Типове положення), що додається
Мп мп типове положення iconТипове положення про кабінет охорони праці
Це Типове положення поширюється на кабіне­ти охорони праці підприємств І на регіональні та га­лузеві (базові) методичні кабінети...
Мп мп типове положення iconТипове положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці
Типове положення встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони
Мп мп типове положення iconТипове положення про службу охорони праці
Відповідно до цілей, зазначених в п. 1 цього Типового положення, служба охорони праці вирішує завдання
Мп мп типове положення iconН а к а з
Затвердити Типове положення про атестацію педагогічних працівників, що додається
Мп мп типове положення iconНаказ
Затвердити Типове положення про атестацію педагогічних працівників, що додається
Мп мп типове положення iconПро затвердження Типового положення про порядок проведення навчання...
Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення подати на державну реєстрацію Міністерству юстиції України Типове положення...
Мп мп типове положення iconЗатверджено
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка