1. Зміна умов підприємницької діяльності у світі та їх вплив на розвиток систем планування та управління діяльності підприємств в останні роки українські
Скачати 30.64 Kb.
Назва1. Зміна умов підприємницької діяльності у світі та їх вплив на розвиток систем планування та управління діяльності підприємств в останні роки українські
Дата конвертації22.07.2013
Розмір30.64 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
1. Зміна умов підприємницької діяльності у світі та їх вплив на розвиток систем планування та управління діяльності підприємств
В останні роки українські виробники, що передбачали період дещо скептичного ставлення до планування взагалі та перспек­тивного зокрема, роблять спроби передбачити майбутнє в новії системі планування і трансформувати свою організаційну струк­туру відповідно до сформованої стратегії. Цей процес супровод­жується великими труднощами, зумовленими невмінням вищого керівництва думати стратегічно, відсутністю власного досвіду стратегічного управління, а також неможливістю скористатись зарубіжним досвідом, враховуючи істотні розбіжності між умо­вами функціонування зарубіжних корпорацій і вітчизняних під­приємств. Причини сьогоднішніх проблем можна визначити, роз­глянувши детальніше еволюцію системи вітчизняного управління.

У 20-ті роки XX cm. відбувся перехід від "воєнного комуніз­му" до нової економічної політики, яка сприяла розвитку економічної думки.

Розгорнулись активні дискусії щодо плану та ринку, а також методології планування, яким має бути перспективне планування - індикативним чи директивним, як план співвідноситься з ринком, які закономірності та тенденції закладати в основу плану. Під час дискусії економісти поділились на два напрями: телеологічний і генетичний.

Прихильники телеологічного напря­му пропагували директивні методи управління, тобто регламентацію “з гори” діяльності підприємств. Яскравими представниками цього напряму були Г. Кржижановський (1872-1959 pp.). Голова Держплану СРСР з 1921 р. і С.Струмілін (1877- 1974 рр.), заступник Голови Держплану СРСР. Вони вважали, що план “приходить” на зміну ринку, а планове господарство є йому заміною. Протиставлення зводилось до того, що план базується не на об'єктивних тенденціях економічного розвитку, а на завданнях - розпорядженнях, сформованих колективом. Прихильники цього напряму заперечували позитивну роль ринку, розглядали план, як регулятор виробництва, висунули ідею триланкової системи безперервного формального планування. В Україні представниками телеологічного напряму були Б. Введенський, О. Віткуп, Ф. Вишик, І. Фалькевич. Вони вважали що телеологічний напрям став теоретичною основою адміністративної системи управління.

Прихильники генетичного напряму відстоювали ринковий механізм господарювання, відхиляли диктатуру плану, вважали, що планування неможливе без прогнозу, а план має базуватися на вивченні об'єктивних законо­мірностей і тенденцій економічного розвитку. Яскравими представниками генетичного напряму були М. Кондратьєв (1892 - 1938 pp.) - професор Московської сільськогосподарської акаде­мії, політекономіст, статистик, фінансист, плановик, світову славу якому принесла праця “Великі цикли, економічної кон'юнктури”, а також В. Базаров (1874 - 1939 pp.), працівник Держплану. Ці вчені вважали, що різниця між двома зазначеними напрямами полягає у вихідному пункті планування: розроблення плану має залежати не від довільно вибраної мети, а від об'єктивних зако­номірностей і умов розвитку. Вчені цього напряму запропонували триланкову систему планування: генеральний план, як основа системи; перспективний план, як попереднє уточнення; річний план. При цьому генеральний і перспективний плани не повинні бути надто деталізованими. Прихильниками генетичного підходу в Україні були П. Фомін, О. Звоницький, О. Шмідт та інші.

Перемога в дискусії кінця 20-х років належить телеологічній школі, тому наукові дискусії були перенесені з економічної площини у політичну. Блискучі економісти - плановики, імена яких увійшли до скарбниці світової економічної думки, за сфабрикова­ними звинуваченнями були репресовані. У науковій теорії зали­шились маловідомими теорія великих і малих циклів М.Кондратьєва, його трактування прогнозів, теорія "затухаючої кривої"' В.Базарова тощо.

Протягом 30 - 80-х років відбувався подальший розвиток адміністративної системи управління, особливостями якої було використання директивних методів управління виробництвом і розподілом продукції; централізоване забезпечення кожного під­приємства матеріально-технічними ресурсами; встановлення дер­жавних цін на продукцію; націленість планів на вирішення поточ­них, а не перспективних питань розвитку; слабка наукова об­грунтованість планів; планування “від досягнутого”.

Схожі:

1. Зміна умов підприємницької діяльності у світі та їх вплив на розвиток систем планування та управління діяльності підприємств в останні роки українські iconПро затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів...
З метою удосконалення проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, популяризації підприємницької...
1. Зміна умов підприємницької діяльності у світі та їх вплив на розвиток систем планування та управління діяльності підприємств в останні роки українські icon1. Інноваційна діяльність як об'єкт управління
Управління інноваційним процесом — невід'ємна складова діяльності сучасного підприємства, що охоплює планування, організування та...
1. Зміна умов підприємницької діяльності у світі та їх вплив на розвиток систем планування та управління діяльності підприємств в останні роки українські iconАкадемія праці І соціальних відносин Федерації профспілок України...
Принципи та механізм реалізації підприємницької діяльності. Інноваційне підприємництво: сутність та значення. Організація створення...
1. Зміна умов підприємницької діяльності у світі та їх вплив на розвиток систем планування та управління діяльності підприємств в останні роки українські iconВивчення, узагальнення ефективного педагогічного досвіду (за останні 3 роки)
Контроль навчальної діяльності учнів як фактор підвищення якості знань: тести, як ефективний засіб контролю
1. Зміна умов підприємницької діяльності у світі та їх вплив на розвиток систем планування та управління діяльності підприємств в останні роки українські iconПлан заняття Підприємництво як сучасна форма господарювання. Функції...
Дії спрямовані на зростання капіталу, розвиток виробництва й присвоєння прибутку
1. Зміна умов підприємницької діяльності у світі та їх вплив на розвиток систем планування та управління діяльності підприємств в останні роки українські iconПлан Вплив образотворчої діяльності на виховання І розвиток дитини...
У формуванні особистості дитини неоціненне значення мають різноманітні види художньо-творчої діяльності: малювання, ліплення, вирізання...
1. Зміна умов підприємницької діяльності у світі та їх вплив на розвиток систем планування та управління діяльності підприємств в останні роки українські iconНаказ про впровадження системи управління якістю дсту iso 9001-2001
Відповідно до видів діяльності підприємства, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням...
1. Зміна умов підприємницької діяльності у світі та їх вплив на розвиток систем планування та управління діяльності підприємств в останні роки українські icon  Інноваційний розвиток технопарків в Україні І світі
Про інноваційну діяльність”(2002 р.), „Про спеціальні режими інноваційної діяльності технологічних парків” (1999 р.) та інші. Практично...
1. Зміна умов підприємницької діяльності у світі та їх вплив на розвиток систем планування та управління діяльності підприємств в останні роки українські iconВступ
Розвиток підприємницької діяльності як основи функціонування ринкової економіки, несе в собі потенційну погрозу збитків. Ризик у...
1. Зміна умов підприємницької діяльності у світі та їх вплив на розвиток систем планування та управління діяльності підприємств в останні роки українські iconДипломна робота. Тема “Митне законодавство та його вплив на діяльність підприємств”
Розділ 1 теоретичні основи та роль митного законодавства для регулювання діяльності об’єктів господарювання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка