Програма підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2010-2011 роки
Скачати 251.61 Kb.
НазваПрограма підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2010-2011 роки
Дата конвертації02.03.2013
Розмір251.61 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы


Додаток

до рішення Луганської міської ради

від 27.11.2009р. № 58/4

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У М. ЛУГАНСЬКУ

НА 2010-2011 РОКИ

Луганськ – 2009
ЗМІСТ


ВСТУП

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ


 1. Стан і визначення проблем малого підприємництва в місті Луганську.

 2. Визначення мети Програми .

 3. SWOT – аналіз.

 4. Шляхи і засоби розв’язання проблем, обсяги та джерела фінансування; строки та етапи виконання.

 5. Перелік завдань та заходів Програми та результативні показники.

 6. Напрями діяльності та заходи Програми.

 7. Ресурсне забезпечення Програми.

 8. Організація управління та контролю.

 9. Розрахунок очікуваних результатів.

 10. Додаток 1. Напрями діяльності та заходи Програми підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2010-2011 роки.

 11. Додаток 2. Ресурсне забезпечення Програми підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2010-2011 роки.ВСТУП
Підприємництво є одним із головних факторів формування і розвитку ринкової економіки, підтримки внутрішнього ринку.

Крім розв’язання важливої суспільної політичної задачі – формування середнього класу, підприємництво здатне вирішувати соціальні завдання (проблеми зайнятості, створення джерел доходів для населення, виробництва товарів і послуг за доступними цінами) та економічні задачі (залучення приватного капіталу і зовнішніх інвестицій, удосконалення технологій, наповнення бюджетів різних рівнів).

Розвиток підприємництва вкрай необхідний, тому потребує підтримки, як на державному, так і на місцевому рівні.

Програма підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2010-2011 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про державну підтримку малого підприємництва», «Про національну Програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про інвестиційну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні» та Указу Президента «Про стимулювання розвитку підприємницької діяльності в умовах світової фінансової кризи».

Розроблення Програми здійснено відповідно до стратегічних пріоритетів економічної і соціальної політики, з урахуванням положень щодо мінімізації наслідків фінансової та економічної кризи у м. Луганську та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». З метою залучення широкого кола зацікавлених суб’єктів підприємницької діяльності, розпорядженням Луганського міського голови створено робочу групу з розробки Програми підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2010-2011 роки, до розробки Програми залучені представники громадських організацій підприємців міста, органів державної виконавчої влади, депутати Луганської міської ради.

Програму розроблено згідно з наданими пропозиціями, нею передбачено конкретні заходи, спрямовані на підтримку розвитку малого підприємництва.

Програма сформована як комплекс взаємопов’язаних та узгоджених заходів, що мають адресне спрямування з визначенням відповідних виконавців, термінів виконання, джерел фінансування.

Програма підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2010-2011 роки є складовою частиною Програми економічного і соціального розвитку м. Луганська.

^ Паспорт Програми
Назва Програми Програма підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2010-2011 роки
Розробник Програми УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Відповідальний УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

виконавець

Програми
Строки і етапи 2010-2011 роки

виконання
Перелік бюджетів, Міський бюджет та не бюджетні кошти

які беруть участь у

виконанні Програми
Загальні обсяги на 2010 рік – 832,7 тис. грн.

фінансування на 2011 рік - 753,7 тис. грн.
Головна мета

Програми: впровадження заходів направлених на досягнення стійкого розвитку сфери малого підприємництва у м. Луганську та підвищення ділової активності зазначеного сектору економіки шляхом взаємодії органів місцевого самоврядування, громадських організацій підприємців, суб’єктів господарювання.

Досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування, мінімізація наслідків фінансової та економічної кризи через подальший розвиток малого підприємництва, зростання обсягів виробництва товарів, робіт, послуг, підвищення рівня зайнятості.
Строки реалізації 2010-2011 роки

Програми
Джерела фінансування бюджетні кошти, інші кошти
Обсяги фінансування на 2010 рік - кошти міського бюджету – 271,0 тис. грн., інші

кошти – 561,7 тис. грн.,

на 2011 рік - кошти міського бюджету – 222,0 тис. грн., інші

кошти – 531,7 тис. грн.,
Очікувані результати Подальший розвиток малого підприємництва, повноцінне

виконання використання його потенційних можливостей, сприяння

структурній перебудові економіки й зміцнення економічної

бази міста, вирішення проблем безробіття та насичення

вітчизняного ринку товарами та послугами, поліпшення

фінансово-кредитної підтримки суб’єктів господарювання.
^ 1. Стан і визначення проблем малого підприємництва в місті Луганську.
Мале підприємництво є невід’ємною складовою економічного комплексу міста, як найбільш масова, динамічна, гнучка форма ділового життя. Зростає соціальна значимість та відповідальність малого підприємництва.

Виконавчими органами Луганської міської ради, спільно з місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями, проводиться робота, спрямована на покращення умов започаткування та ведення підприємницької діяльності.

Сприяння розвитку малого підприємництва в м. Луганську здійснюється шляхом створення сприятливого клімату для сталої діяльності підприємств, удосконалення нормативно-правової бази, розвитку інфраструктури, залучення інвестицій.

За останні роки відмічається позитивна динаміка росту малого підприємництва та його частки в загальноекономічному потенціалі міста, за винятком 2009 року, коли наслідки фінансової та економічної кризи негативно вплинули на всі сфери економічної діяльності міста, в тому числі на мале підприємництво.

На теперішній час у м. Луганську діє понад 5,5 тисяч малих підприємств, у розрахунку на 10 тис. осіб населення - 114 одиниць (діаграма 1), по Луганській області цей показник складає 48.
Діаграма 1Малими підприємствами міста у 2008 році реалізовано продукції, виконано робіт, послуг на суму 8535,3 млн. грн. У порівнянні з 2007 роком обсяги реалізації продукції малих підприємств зросли на 13,8 %.Діаграма 2У 2008 році на малих підприємствах міста було зайнято 31,3 тис. найманих працівників, це на 2,0% менше, ніж в 2007 році. Середньомісячна зарплата працівників малих підприємств у 2008 році складала 869 грн.

Діаграма 3Зростає й економічний потенціал приватних підприємців.

На теперішній час підприємницьку діяльність здійснюють понад 27 тисяч фізичних осіб-підприємців.
В 2008-2009 році активізувала свою діяльність Координаційна рада з питань розвитку підприємництва у м. Луганську, здійснюючи координацію заходів, пов’язаних із забезпеченням формування та реалізацією державної та міської політики щодо сприяння розвитку малого підприємництва та вирішення проблем міста.
Для активізації інвестиційної діяльності, нарощування обсягів інвестицій в економіку міста реалізуються заходи Стратегічного плану економічного розвитку м. Луганська на 2007-2011рр.
Разом з тим, слід відзначити, що поряд з позитивними зрушеннями, які були досягнуті протягом останніх двох років, в сфері малого підприємництва залишається ряд проблем, які потребують вирішення, а саме:
1. Правові, економічні та адміністративні перешкоди у реалізації прав громадян на підприємницьку діяльність; пасивність громадян, громадських об’єднань підприємців, суб’єктів господарювання при обговоренні та погодженні проектів регуляторних актів, недосконалість чинних нормативно-правових актів.

2. Недостатнє забезпечення широкого доступу суб’єктів господарювання до законодавчої, нормативно-правової баз даних, відсутність спеціальних навчальних програм по підготовці кадрів для підприємництва.

3. Складність в отриманні документів дозвільного характеру

4. Відсутність механізмів, спрямованих на вдосконалення доступу суб’єктів господарювання до фінансово-кредитних ресурсів. Існуюча потреба у залученні коштів іноземних та вітчизняних інвесторів для інвестиційного та інноваційного розвитку промисловості міста.

5. Недостатнє ресурсне та інформаційне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності та розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, низький рівень професіональної підготовки робітників малого підприємництва.

6. Низький попит на товари місцевого виробництва на зовнішніх ринках, експансія на місцевому ринку товаровиробників інших регіонів

^ 2. Визначення Мети Програми
Головною метою Програми є впровадження заходів, направлених на досягнення стійкого розвитку сфери малого підприємництва у м. Луганську та підвищення ділової активності зазначеного сектору економіки шляхом взаємодії органів місцевого самоврядування, громадських організацій підприємців, суб’єктів господарювання.

Досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування, мінімізація наслідків фінансової та економічної кризи через подальший розвиток малого підприємництва, зміцнення його потенціалу та зростання обсягів виробництва товарів, робіт, послуг, підвищення рівня зайнятості.
3. АНАЛІЗ

факторів впливу на проблеми та ресурсів для реалізації

^ Програми (SWOT - аналіз)

Сильні сторони:

 • Наявність крупних підприємств важкої промисловості (сприяє розвитку малого підприємництва, яке забезпечує елементи закінчених технологічних циклів, здійснює транспортування товарів і вантажів, інформаційне забезпечення, оптову і роздрібну торгівлю і т.д.);

 • Бажання органів місцевого самоврядування сприяти розвитку малого підприємництва;

 • Наявність розвиненої мережі професійної освіти (можливість підготовки висококваліфікованих фахівців);

 • Наявність інфраструктури сприяння розвитку малого підприємництва;

 • Розвинута мережа усіх видів зв’язку ;

 • Наявність веб – сторінки «Луганськ інвестиційний»;

 • Наявність вільної кваліфікованої робочої сили;

 • Розгалужена транспортна мережа (автомобільне і залізничне сполучення з Російською Федерацією);

 • Наявність системи зворотнього зв’язку для вирішення проблем підприємців («гаряча лінія», «електрона громадська приймальня» тощо);

 • Функціонування реєстраційного Центру та Центру з видачі дозвільних документів;

 • Наявна традиція проведення міжнародних та регіональних виставкових заходів;

 • Наявність Стратегічного плану економічного розвитку міста Луганська на 2007 - 2011 роки.

Слабкі сторони :

 • Встановлення чинним законодавством України тривалих термінів надання дозволів та погоджень;

 • Пасивність підприємців в отриманні інформації та недостатній рівень знань щодо чинного законодавства;

 • Недостатній рівень інформаційно – консультативної підтримки малого підприємництва, низькоефективна діяльність існуючих бізнес – центрів і бізнес – інкубаторів;

 • Несприятливе екологічне середовище;

 • Недостатність фінансових ресурсів на реалізацію програми розвитку підприємництва;

 • Застаріла забудова міста ускладнює будівництво нового високотехнологічного і інноваційного виробництва;

 • Бракує кваліфікованої робочої сили певних професій (невідповідність між попитом і пропозицією на ринку праці);

 • Відтік молодих кваліфікованих кадрів з міста;

 • Низький рівень участі юридичних, фізичних осіб та громадських об’єднань підприємців у процесі регуляторної політики;

 • Низька активність громадських організацій підприємців в реалізації заходів програми розвитку малого підприємництва.

^ АНАЛІЗ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ:
СПРИЯТЛИВІ МОЖЛИВОСТІ І ЗАГРОЗИ


Можливості

 • Стабілізація законодавчої бази, впровадження європейських стандартів в політичну, судову, адміністративну, соціально економічну та інші системи України ;

 • Вступ України до ЄС та інших міжнародних організацій;

 • Дія законів України:

-«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

-«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

-«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

 • Внесення прогресивних змін до законодавства України, зокрема Бюджетного, Податкового, Митного і Земельного кодексів та інших законодавчих актів у сферах підприємницької діяльності, землекористування та містобудування;

 • Державне стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій;

 • Розвиток програм впровадження нових технологій у важку індустрію та машинобудування.

 • Підвищення прожиткового рівня та рівня мінімальної заробітної плати;
Загрози

 • Нестабільна політична ситуація, коливання політичної ситуації в країні;

 • Наявність наслідків світової фінансової та економічної кризи;

 • Нестабільність національної валюти, збільшення кредитних ставок;

 • Масове звільнення працівників з підприємств, ріст рівня безробіття;

 • Прийняття Концепції реформування органів місцевого самоврядування;

 • Нестабільність існуючої банківської системи в країні;

 • Відтік робочої сили, подорожчання енергоносіїв;^4. Шляхи і засоби розв’язання проблем, обсяги та джерела фінансування; строки та етапи виконанняПроблема: правові, економічні та адміністративні перешкоди у реалізації прав громадян на підприємницьку діяльність; пасивність громадян, громадських об’єднань підприємців, суб’єктів господарювання при обговоренні та погодженні проектів регуляторних актів, недосконалість чинних нормативно-правових актів.
Шляхи розв’язання:

 • оприлюднення в засобах масової інформації проектів регуляторних актів з відповідним аналізом регуляторного впливу з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань;

 • проведення моніторингу ефективності впливу регуляторних актів на ділову активність і розвиток підприємництва;

 • забезпечення своєчасного оновлення електронного реєстру регуляторних актів Луганської міської ради та її виконавчого комітету на сайті Луганського міського голови та міської ради;

 • розробка проектів нових нормативно-правових актів, що позитивно мають впливати на бізнес-середовище у місті, з залученням установ та громадських організацій;

 • удосконалення політики щодо адміністрування місцевих податків і зборів;

 • забезпечення роботи електронної приймальні на Інтернет сторінці сайту Луганського міського голови та міської ради, як зворотного зв’язку між органами місцевого самоврядування та представниками громадськості для удосконалення нормативно-правового поля для підприємництва;

 • проведення соціальних та аналітичних досліджень, спрямованих на визначення правових перешкод, що заважають розвитку малого підприємництва м. Луганська


Проблема: недостатнє забезпечення широкого доступу суб’єктів господарювання до законодавчої, нормативно-правової баз даних, відсутність спеціальних навчальних програм по підготовці кадрів для підприємництва.
Шляхи розв’язання:

 • надання консультацій спеціалістами виконавчих органів Луганської міської ради та допомоги при розробці проектів бізнес-планів суб’єктам господарювання, які спрямовані на вирішення конкретних міських проблем;

 • проведення з молоддю м. Луганська навчальних програм щодо розробки бізнес-проектів;

 • забезпечення доступу суб’єктів малого підприємництва до участі у виконанні цільових, галузевих, регіональних та місцевих програм, а також міжнародних проектів;

 • забезпечення роботи «гарячої лінії» для підприємців;

 • запровадження навчання незайнятого населення з орієнтацією на самозайнятість, розвиток сімейних форм малого бізнесу;Проблема: складність в отриманні документів дозвільного характеру

Шляхи розв’язання:


 • здійснення моніторингу дозвільних процедур при започаткуванні власної справи, розробка пропозицій щодо їх подальшої оптимізації в напрямку спрощення;

 • виявлення регулювань, які створюють бар’єри для ведення підприємницької діяльності та їх усунення;

 • проведення нарад, «круглих столів» та семінарів з питань удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності за участю підприємців, громадських організацій, дозвільних органів;

 • проведення соціальних та аналітичних досліджень, спрямованих на визначення правових перешкод, що заважають розвитку малого підприємництва у м. Луганську.Проблема: відсутність механізмів, спрямованих на вдосконалення доступу суб’єктів господарювання до фінансово-кредитних ресурсів. Існуюча потреба у залученні коштів іноземних та вітчизняних інвесторів для інвестиційного та інноваційного розвитку промисловості міста.
Шляхи розв’язання:

 • проведення роботи щодо пошуку іноземних партнерів для реалізації спільних проектів в м. Луганську;

 • створення та оновлення бази даних незадіяних приміщень комунальної власності та вільних земельних ділянок м. Луганська;

 • розміщення інформації про ресурсний потенціал м. Луганська на Інтернет - сайті Луганського міського голови та міської ради на веб-сторінці «Луганськ - інвестиційний»;

 • впровадження для суб’єктів малого підприємництва системи пільгової орендної плати ;

 • проведення моніторингу ефективності використання приміщень наданих підприємцям в оренду;

 • організація та проведення міжнародних ділових зустрічей, переговорів, конференцій, семінарів;

 • оновлення бази даних та видання інвестиційного портрету м. Луганська


Проблема: недостатнє ресурсне та інформаційне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності та не розвинута інфраструктура підтримки підприємництва, низький рівень професіональної підготовки робітників малого підприємництва.
Шляхи розв’язання:

 • виділення коштів із міського бюджету на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами суб’єктам малого підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів;

 • оновлення бази даних щодо банківських та небанківських фінансово-кредитних установ та переліку їх послуг в сфері кредитування та забезпечення доступу до інформації для представників малого підприємництва;

 • впровадження ефективних учбових технологій для суб’єктів підприємницької діяльності, широке використання систем дистанційного інтерактивного навчання з використанням сучасних засобів телекомунікації


Проблема: низький попит на товари місцевого виробництва на зовнішніх ринках, експансія на місцевому ринку товаровиробників інших регіонів
Шляхи розв’язання:

 • забезпечення функціонування єдиного порталу державних закупівель;

 • просування торгової марки «Товари Луганщини», як стимулятора додаткового попиту на товари місцевого виробництва;

 • сприяння участі підприємств і організацій міста у спеціалізованих виставках;

 • часткова компенсація вартості виставкової площі, яка займається суб’єктами малого підприємництва, учасниками місцевих або регіональних виставок за рахунок міського бюджету;

 • створення Центру субконтрактації для завантаження вільних виробничих потужностей, мінімізації негативних явищ, пов’язаних з коливаннями попиту;

 • створення банку даних про експортні пропозиції, імпортні потреби підприємств міста;

 • створення інформаційної бази даних щодо діючих малих промислових підприємств у м. Луганську та продукції, яку вони випускають з метою забезпечення постійного доступу до інформації потенційних інвесторів та споживачів.


Програма підтримки малого підприємництва дасть змогу сконцентрувати зусилля органів місцевого самоврядування, громадських організацій, місцевих органів державної влади на виконання визначених завдань та забезпечити ефективну підтримку малого підприємництва у м. Луганську на період - 2010-2011 роки.

Витрати на виконання заходів Програми здійснюються за рахунок міського бюджету, а також інших джерел. Обсяги та джерела фінансування,строки та етапи виконання заходів приведені у додатках 1 та 2 до Програми.


^ 5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:

 • Створення сприятливого середовища для подальшого розвитку малого підприємництва у місті;

 • сприяння створенню нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва;

 • об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань підприємців для подолання наслідків фінансової та економічної кризи;

 • підтримка молодіжного підприємництва;

 • формування позитивного іміджу суб’єктів малого підприємництва;

 • поліпшення фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва;

 • підвищення конкурентоспроможності малого підприємництва, забезпечення розвитку його інноваційного потенціалу.


Виконання Програми надасть змогу:


 • сформувати ефективну нормативно-правову базу, за рахунок прийняття нових нормативно-правових актів, які мають позитивно впливати на бізнес-середовище у місті;

 • організувати діяльність центру Адміністративних послуг;

 • забезпечити зворотній зв’язок між органами місцевого самоврядування та представниками громадськості за рахунок «електронної приймальні», «гарячої лінії», роботи веб – сторінки сайту Луганського міського голови та міської ради «Луганськ-Інвестиційний»;

 • вдосконалити інформаційну підтримку малого підприємництва завдяки наданню інформаційних та консультаційних послуг, висвітлення в засобах масової інформації діяльності суб’єктів малого підприємництва та інших засобів, які будуть сприяти вибору найбільш перспективних напрямів розвитку підприємництва;

 • залучити не менше 100 безробітних щороку до самозайнятості;

 • зменшити рівень безробіття за рахунок створення нових робочих місць підприємцями;

 • активізувати виробничу, інноваційну і інвестиційну діяльність суб’єктів малого підприємництва;

 • стимулювати розвиток молодіжного підприємництва серед студентської молоді;

 • підвищити імідж підприємця та сформувати позитивну суспільну думку щодо підприємництва;

 • регулярного висвітлення проблемних питань та ролі малого підприємництва у розвитку економіки міста;

 • підвищити конкурентоспроможність малих підприємств міста;

 • створити умови для ефективного пошуку торгових і виробничих партнерів;

 • сприяти розвитку економічного співробітництва та встановлення двосторонніх ділових зв’язків;

 • забезпечити відкритість інформації про ресурси міста, які можуть бути використані суб’єктами підприємництва;

 • просувати продукцію виготовлену місцевими товаровиробниками на зовнішні ринки збуту та збільшити обсяг експорту продукції;

 • підвищити ефективність діючих суб’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, покращити їх взаємодію з органами місцевого самоврядування з метою вирішення питань підтримки та розвитку малого підприємництва;

 • створення сприятливих умов для доступу суб’єктів малого підприємництва до фінансових та інформаційних ресурсів;

 • налагодити партнерські відношення між органами місцевого самоврядування та громадськими об’єднаннями підприємців, за рахунок спільної участі у проведенні конференцій, семінарів, «круглих столів», а також в підготовці проектів нормативно-правових актів з питань регулювання підприємницької діяльності.

Кількісні показники очікуваних результатів відображені у таблиці 2.


^ 6. Напрями діяльності та заходи Програми
Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності

Пріоритетні завдання:

- реалізація єдиної державної регуляторної політики;

 • удосконалення регуляторної політики;

 • організація роботи центру Адміністративних послуг;

 • забезпечення функціонування центру з видачі документів дозвільного характеру;

 • підготовка пропозицій центральним органам державної влади з питань удосконалення нормативно-правової бази, що регулює сферу малого підприємництва;

 • забезпечення доцільності адекватності та ефективності заходів з підтримки малого підприємництва;

 • удосконалення нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, що регулюють відносини у сфері підприємництва.


^
Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва

Пріоритетні завдання:
- удосконалення та підвищення ефективності фінансово-кредитних, інвестиційних механізмів підтримки підприємництва;

 • розвиток ринку робочої сили у м. Луганську;

 • підтримка молодіжного підприємництва;

 • формування привабливого інвестиційного іміджу м. Луганська;

 • розвиток інноваційно-інвестиційних процесів у м. Луганську.
^
Ресурсне та інформаційне забезпечення та формування інфраструктури підтримки підприємництва

Пріоритетні завдання:

 • формування інфраструктури підтримки підприємництва;

 • активізація самоорганізації підприємців, розвиток взаємодії органів місцевого самоврядування з підприємницькою громадськістю;

 • ресурсне забезпечення підприємництва;

 • проведення виставкової діяльності;

 • залучення представників засобів масової інформації до висвітлення діяльності кращих суб’єктів малого підприємництва;

 • підвищення іміджу підприємництва;

 • надання інформаційно-консультаційних послуг для суб’єктів підприємницької діяльності з питань захисту прав підприємців;

 • надання суб’єктам малого підприємництва інформаційної підтримки.Напрямки діяльності та заходи Програми підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2010-2011 роки визначені у додатку 1 до цієї Програми.
^ 7. Ресурсне забезпечення Програми

Таблиця 1.


Джерела фінансування, у тому числі

Обсяги фінансових ресурсів, тис. грн.


разом

2010 рік

2011 рік

державний бюджет

-

-

-

обласний бюджет

-

-

-

міський бюджет

493,0

271,0

222,0

небюджетні кошти

1093,4

561,7

531,7

^ Загальний обсяг ресурсів

1586,4

832,7

753,7


Ресурсне забезпечення Програми визначено у додатку 2 до цієї Програми.

^ 8. Організація управління та контролю
Виконавці, відповідальні за реалізацію заходів Програми, щокварталу, до 5 числа місяця, що настає за звітним кварталом, повинні інформувати управління економіки Луганської міської ради про хід її виконання. Узагальнена інформація розглядатиметься на засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва у м. Луганську, постійної комісії Луганської міської ради з питань стратегічного планування, соціально-економічного і культурного розвитку міста та доводитиметься до відома громадськості через засоби масової інформації, а також розміщуватиметься на сайті Луганського міського голови та міської ради.

Координація виконання Програми покладається на управління економіки Луганської міської ради.


^ 9. Розрахунок очікуваних результатів
Результатом реалізації Програми стане:

 • прискорення розвитку малого підприємництва в місті та зростання підприємницького потенціалу;

 • збільшення чисельності працюючих на малих підприємствах;

 • збільшення кількості суб’єктів фізичних осіб-підприємців;

 • збільшення питомої ваги реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами в економіці міста;

 • збільшення надходжень коштів до міського бюджету від діяльності суб’єктів малого підприємництва;

 • збільшення кількості залучених інвестицій у сферу малого підприємництва


Показники результативності виконання заходів Програми приведені у таблиці 2.
Таблиця 2


^ Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Вихідні дані на початок дії Програми

Очікувані

результати

1 Кількість діючих малих підприємств/кількість МП на 10 тис. осіб населення (одиниць)

5312/113

5470/115

2 Чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб)

31289

32120

3 Кількість підприємців-фізичних осіб:

- зареєстрованих


2526227500


4 Обсяг реалізованої продукції малими підприємствами (тис. грн.)

8535317,8

10242381,4

5 Надходження до всіх рівнів бюджетів
(млн. грн.)

52,3

58,0

6 Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць): • бізнес-центри

8

10

 • бізнес-інкубатори

2

3

 • технопарки

-

-

 • лізингові центри

4

6

 • фінансово-кредитні установи, банківські установи (кредитні спілки, установи взаємного кредитування)

67

73

 • фонди підтримки підприємництва

5

6

 • інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

26

28

 • біржі

24

25

 • інформаційно-консультативні установи

75

76

 • страхові компанії (з філіями)

70

70

 • аудиторські фірми

44

49

7. Кількість створених нових робочих місць (одиниць)

4100

4300


Отже, реалізація Програми сприятиме створенню оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного і самодостатнього функціонування суб’єктів малого підприємництва у місті Луганську.Схожі:

Програма підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2010-2011 роки iconДо Програми підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2010-2011...
Захід Проведення соціальних та аналітичних досліджень, спрямованих на визначення правових перешкод, що заважають розвитку малого...
Програма підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2010-2011 роки iconПрограма підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2008-2009 роки
Назва Програми Програма підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2008-2009 роки
Програма підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2010-2011 роки iconДо Програми підтримки малого підприємництва у місті Луганську на 2010-2011 роки
Оприлюднення планів діяльності органів виконавчої влади Луганської міської ради з підготовки регуляторних актів та змін до них
Програма підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2010-2011 роки iconПрограма підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2005-2006 роки
Луганську на 2005-2006 рр
Програма підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2010-2011 роки iconДо Програми підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2008-2009...
Удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері підприємництва
Програма підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2010-2011 роки iconПрограма розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській...
Сумська обласна рада, комунальна установа "Сумський обласний фонд підтримки підприємництва" Сумської
Програма підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2010-2011 роки iconЛуганської міської ради від 19. 06. 2009 р. №53/5
Звіт про хід виконання «Програми підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2008-2009 роки» за 2008 рік
Програма підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2010-2011 роки iconПрограма розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській...
Програми розвитку малого І середнього підприємництва в Сумській області на 2013-2014 роки (далі –Програма)
Програма підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2010-2011 роки iconОбласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості...
Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України №1016...
Програма підтримки малого підприємництва у м. Луганську на 2010-2011 роки iconЗ метою реалізації державної політики з питань розвитку та підтримки...
Указом Президента було запроваджено спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва (єдиний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка